bahsetmek

listen to the pronunciation of bahsetmek
Türkçe - İngilizce
speak of
{f} mention

You might not want to mention that. - Ondan bahsetmek istemeyebilirsin.

And I would like to mention another detail. - Ve başka bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum.

cite
discourse
refer
to talk about, mention, discuss
address
refer to
treat
touch on
quote
notice
make reference to
tell of
bring up
talk about

I don't like to talk about myself. - Kendimden bahsetmek istemiyorum.

Tom didn't want to talk about it. - Tom ondan bahsetmek istemedi.

talk over
talk on
slip in
make noises
talk round; chew over
to talk about, to mention
make mention of
{f} advert
treat of
touch
talk round
chew over
bahset
{f} mentioned

I have mentioned it to you before. - Daha önce size ondan bahsetmiştim.

You should have mentioned it at the outset. - Öncelikle ondan bahsetmeliydiniz.

bahset
{f} advert
bahset
{f} mention

You should have mentioned it at the outset. - Öncelikle ondan bahsetmeliydiniz.

Mom did not mention it. - Annem ondan bahsetmedi.

bahsetme
reference
birinden sitayişle bahsetmek
Speak in praise of somebody, praise
sitayişle bahsetmek
Speak in praise of somebody, praise
karşılıklı bahsetmek
swop
karşılıklı bahsetmek
swap
öteden beriden bahsetmek
to talk of various things, talk of this and that
övgüyle bahsetmek
speak in praise of smb
Türkçe - Türkçe
Bir konu üzerinde söz söylemek, konuşmak, sözünü etmek: "O, yanıma oturarak kara haberlerden, kötü rivayetlerden bahsetti."- F. R. Atay
Bir konu üzerinde söz söylemek, konuşmak, sözünü etmek
(Osmanlı Dönemi) KASM
(Osmanlı Dönemi) FAHS
birinden sitayişle bahsetmek
Övmek, övgüyle bahsetmek
sitayişle bahsetmek
Övmek, övgüyle bahsetmek
BAHSET
(Osmanlı Dönemi) Uyurken olan horultu
BAHSET
(Osmanlı Dönemi) f. Uykuda ağırlık basma
bahsetme
Bahsetmek işi
bahsetmek