talk

listen to the pronunciation of talk
İngilizce - Türkçe
konuşmak

Hava hakkında konuşmak istemiyorum. - I don't want to talk about the weather.

Onun hakkında konuşmak için birinci olmak isteyen kimse olmadığı ortaya çıktı.Şimdi ne yaparız? - It turned out there was nobody who would be the first to talk about it. What do we do now?

sohbet

Bir fincan kahve içerken sohbet edelim. - Let's talk over a cup of coffee.

Bir fincan kahve içerken sohbet ederdik. - We used to talk over a cup of coffee.

konuşma

John o kadar telaşlıydı ki konuşmaya vakti yoktu. - John was in such a hurry that he had no time for talking.

Dayınla konuşmak istiyorum. - I want to talk with your uncle.

{i} laf

Konuşurken lafımı bölme. - Don't interrupt me while I'm talking.

Ona laf anlatmak, deveye hendek atlatmaktan daha zor. - Giving advice to him is like talking to a brick wall.

hakkında konuşmak

Grup, yaklaşmakta olan parti hakkında konuşmak için bir boğa oturumu planlıyordu. - The group was planning a bull session to talk about the upcoming party.

O, o konu hakkında konuşmak istemiyor. - She doesn't want to talk about it.

boş laf
{f} konuş

Ağzın doluyken konuşma. - Don't talk with your mouth full.

Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor. - Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely.

görüşme

Barış görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı. - The peace talks ended in failure.

Barış görüşmeleri gelecek hafta başlayacak. - Peace talks will begin next week.

konuşma biçimi

Ben sadece Tom'un konuşma biçimini severim. - I just love the way Tom talks.

Onun konuşma biçimini seviyor. - He likes the way she talks.

lakırdı etmek
(Nükleer Bilimler) konuşum
hükmü geçmek
{f} 1. konuşmak: She taught her parrot how to talk. Papağanına konuşmayı öğretti. Be quiet when I'm talking to you! Seninle konuştuğum zaman
{i} dedikodu

Tom şehrin dedikodusuydu. - Tom was the talk of the town.

O, şehrin dedikodusuydu. - He was the talk of the town.

talk of hakkında ko
{i} hoşbeş
{f} görüşmek

Biz seninle görüşmek istiyoruz. - We want to talk to you.

{i} söylenti
konuşmak: She taught her parrot how to talk. Papağanına konuşmayı öğretti. Be quiet when I'm talking to you! Seninle konuştuğum zaman
{i} söz

Pek çok şey sözde kolaydır, fakat gerçekleştirmesi aslında zordur. - Many things are easy to talk about, but difficult to actually carry out.

Konuşurken birinin sözünü kesmek kibarlık değildir. - It is not polite to interrupt someone while he is talking.

(Tıp) talk
söylemek

Tom bir şey söylemek üzereydi fakat önce Mary konuşmaya başladı. - Tom was about to say something, but Mary started talking first.

Ben dilleri konuşmak ve bir şey söylemek için kullanmam. Ben onları insanlığa hizmet etmek için kullanırım. - I don't use languages to talk and say nothing. I use them to serve humanity.

sohbet etmek

Tom seninle sohbet etmek istemiyor. - Tom doesn't want to talk to you.

Eski günlerdeki gibi sohbet etmek iyiydi. Bir ara yine konuşalım. - It was good chatting like old times. Let's talk again some time.

söz etmek

Tom'un yaptığı şeyden söz etmek istiyor musun? - Do you want to talk about what Tom did?

kelam
talk about
hakkında konuşmak

Hava hakkında konuşmak istemiyorum. - I don't want to talk about the weather.

Onun hakkında konuşmak için birinci olmak isteyen kimse olmadığı ortaya çıktı.Şimdi ne yaparız? - It turned out there was nobody who would be the first to talk about it. What do we do now?

talking
konuşma

Tom'un bu gece Mary ile konuşmayı canı istemiyor. - Tom doesn't feel like talking to Mary tonight.

John o kadar telaşlıydı ki konuşmaya vakti yoktu. - John was in such a hurry that he had no time for talking.

talk a blue streak
(Ev ile ilgili) Çok ve hızlı konuşmak
talk someone into something
Birini birşeye inandırmak, birini birşeye ikna etmek
talk someone out of something
Birini birşeyden caydırmak, birini birşeyden vazgeçirmek
talk about
(Fiili Deyim ) -den söz etmek , -den bahsetmek
talk into
ikna et
talk over
(Fiili Deyim ) konuşarak ikna etmek
talk over
hakkında konuşmak
talk over
bahsetmek
talk over
anlaşılmaz konuşmak
talk over
üstünde konuş
talk s.t. over
bir şeyi konuşmak/görüşmek
talk show
sohbet programı
talk down to
aşağılayarak konuş
talk down to
{k} yüksekten bakan bir tavırla (biriyle) konuşmak; (birine karşı) fazlasıyla basit bir dil kullanmak
talk in circles
(Ev ile ilgili) Kafa karıştırıcı şekilde konuşmak
talk in one's sleep
sayıklamak
talk of the devil
(Muhasebe) 1. İti an çomağı hazırla. 2. İyi adam sözünün üstüne gelirmiş
talk a blue streak
jet gibi konuşmak
talk a mile a minute
çan çan etmek
talk about
lafını etmek
talk about
bahsetmek

Tom telefonda ondan bahsetmek istemedi. - Tom didn't want to talk about that over the phone.

Tom ondan bahsetmek istemedi. - Tom didn't want to talk about it.

talk at
boşuna konuşmak
talk away
durmadan konuşmak
talk away
konuşarak vakit geçirmek
talk back
iç konuşma
talk back to
karşı gelmek
talk back to
karşılık vermek
talk big
atıp tutmak
talk big
dem vurmak
talk big
övünmek
talk business
iş konuşmak
talk down to
küçümseyici bir biçimde konuşmak
talk in circles
lafı ağzında gevelemek
talk in telephone numbers
bire bin katmak
talk into
-meye ikna etmek
talk nineteen to the dozen
hızlı ve sürekli konuşmak
talk nonsense
zırvalamak
talk nonsense
çene yormak
talk nonsense
saçmalamak
talk one's head off
birisinin kafasını şişirmek
talk one's way out of
içini dökmek
talk one's way out of
konuşup rahatlamak
talk out of
-den vazgeçirmek
talk out of
yapmamaya ikna et
talk out of
-memeye ikna etmek
talk over
görüşmek
talk over
tartışmak
talk round
caydırmak
talk round
ikna etmek
talk round
fikrini değiştir
talk sense
makul konuşmak
talk sense
mantıklı konuşmak
talk shop
iş konuşmak
talk through one's hat
saçmalamak
talk through one's hat
palavra atmak
talk to
konuş

Lütfen benimle konuşmaya gel. - Please come to talk to me.

Amcanla konuşmak istiyorum. - I want to talk to your uncle.

talk with a lisp
yanlış konuş
talky talk
gevezelik
talk a donkey's hind leg
bir eşek's arka bacak konuşmak
talk a good game
(deyim) (Amerikan konuşmna dili) inandırıcı konuşmak ama bunun gereğini yapamamak
talk a mile a minute
Hızlı konuşmak, çok konuşmak
talk a mile a minute
can can etmmek
talk a period of time away
belirli bir süreyi konuşarak geçirmek
talk at
talk
talk at random
dem vurmak
talk back
(to) k. dili (-e) sert karşılık vermek
talk back
(-e) sert şekilde karşılık vermek
talk behind one´s back
birinin arkasından konuşmak
talk big
k. dili yüksekten atmak, fart furt etmek; büyük söylemek
talk loudly
sesli konuşmak
talk of the devil
(deyim) İti an çomağı hazırla
talk of the devil and he will appear
(deyim) Bkz. talk of the devil
talk of the devil and you will see:
iti an çomağı hazırla
talk of the town
Herkesin dilinde.Millet bunu konuşuyor.- Your nose ring iş the talk of the town
talk one's way out of
içini dökmek, konuşup rahatlamak
talk out of
out of konuşmak
talk over
tartışmakWe have serious problems here. Let's talk them over like adults."Yaşadığımız ciddi problemleri tıpkı bir yetişkin gibi tartışmalıyız."

to discuss something.

talk past one another
birbirlerine geçmişlerinden bahsetmek
talk piffle
konuşmak saçmalamak
talk radio
konuşmak radyo
talk sb into
bir şey yapmaya ikna etmek
talk sb out of
vazgeçirmek
talk someone's ear off
(deyim) Birini çok konuşarak baymak
talk the talk, walk the walk
sözünün arkasında dur!
talk through one's hat
(deyim) kafadan atmak, kıçından uydurmak, uydurmak, saçmalamak
talk through so.'s hat
ile konuşmak çok. 'şapka
talk through the back of one's head
abuk subuk konuşmak
talk to
birisiyle konuşmak

Gördüğüm şey hakkında birisiyle konuşmak istiyorum. - I'd like to talk to someone about what I saw.

Herhangi birisiyle konuşmak ister misin? - Do you want to talk to anyone?

talk to a wall
(deyim) Boşa konuşmak, konuştuğu bir işe yaramamak
talk to s.o. like a Dutch uncle
k. dili birini paylamak/azarlamak
talk to the hand
el konuşmak
talk to the wind
rüzgar konuşmak
talk to you again
sizinle tekrar konuşuruz
talk to you later
siz daha sonra konuşmak
talk until one is blue in the face
dili damagi kurumak/dili damağına yapışmak
talk with
konuşma ile
talk with someone
Biriyle konuşmak
talk a period of time
belirli bir süreyi konuşarak geçirmek
talk about
söz etmek

Tom'un yaptığı şeyden söz etmek istiyor musun? - Do you want to talk about what Tom did?

talk above smb.'s head
anlayamayacağı şekilde konuşmak
talk as you like
içinden geldiği gibi konuş
talk at random about
dem vurmak
talk away
(Fiili Deyim ) sürekli konuşmak
talk back
{f} karşılık vermek
talk baloney
(Fiili Deyim ) saçmalamak
talk big
yüksekten atmak
talk billingsgate
küfürlü konuşmak
talk dirty
küfürlü konuşmak
talk down
aşağılamak
talk down
konuşarak bastırmak
talk endlessly
çenesi düşmek
talk in circles
boşuna uğraşmak
talk in one's sleep
uykuda sayıklamak
talk in superlatives
abartılı konuşmak
talk in superlatives
mübâlağalı konuşmak
talk large
büyük konuşmak
talk nineteen to the dozen
durmadan konuşmak
talk of the devil
iti an çomağı eline al
talk off the top of one's head
ezbere konuşmak
talk on
hakkında konuşmak
talk on
bahsetmek
talk oneself hoarse
sesi kısılıncaya kadar konuşmak
talk out
(deyim) talk someone out of sth. caydırmak,vaz geçirmek
talk politics
politikadan konuşmak
talk round
(deyim) talk someon round kandırmak
talk round
bahsetmek
talk s.o. into s.t
birini bir şeyi yapmaya ikna etmek
talk s.t. out
bir şeyi bütün ayrıntılarıyla konuşmak/görüşmek
talk sense
anlamlı konuşmak
talk shop
işten konuşmak
talk shop
mesleki işleri konuşmak
talk show
talk show
talk smb. into believing smth
inandırmaya çalışmak
talk smb. out of smth
caydırmak
talk the hind legs off a donkey
boş konuşmak
talk the hind legs off a donkey
kafa şişirmek
talk through one's hat
bilmişlik yapmak
talk through one's hat
ahkâm kesmek
talk through one's hat
kıçından uydurmak
talk through one's hat
kafadan atmak
talk to
hitap etmek
talk to oneself
kendi kendine konuşmak
talk to s.o. like a
{k} birini paylamak/azarlamak
talk to smb
konuşmak
talk to smb
azarlamak
talk turkey
açık konuşmak
talk turkey
yüzüne söylemek
talk turkey
dobra dobra konuşmak
talk up
sesli konuşmak
talk up
yüksek sesle konuşmak
talk up
istediğini söylemek
talk up
övmek
talk wild
saçma sapan konuşmak
talk wild
lâfını bilmeden konuşmak
talk wild about
dem vurmak
talk without thinking
ağzına geleni söylemek
talk about
kurcalamak
talk into
ikna etmek
talking
sesli (film)
talking
ikaz
talking
(Bilgisayar) konuşuyor

Ne hakkında konuşuyorsun? - What're you talking about?

Televizyonda, yüzünde ciddi bir görünümü olan birisi ülkemizin geleceği ile ilgili sorunlar hakkında konuşuyor. - On TV someone with a serious look on his face is talking about the problems of our country's future.

talking
sesli film
talked
{f} konuş

Çeşitli şeyler hakkında konuştuk. - We talked about various things.

Çadırda sürekli konuştuk. - In the tent we talked and talked.

talker
konuşmacı

O, harika bir konuşmacıdır. - She is a great talker.

Bazı insanlar iyi konuşmacıdır ve diğerleri iyi dinleyicidir. - Some people are good talkers and others good listeners.

talking
konuşan

Tom'la konuşan kız Mary'dir. - The girl who's talking with Tom is Mary.

Fred'le konuşan çocuk Mike'dır. - The boy talking with Fred is Mike.

talking
{f} konuş

Kiminle konuşuyordun? - Who were you talking to?

Ne hakkında konuşuyorsun? - What're you talking about?

talked
konuşulan
talking
konuşarak

Yolculuğu hakkında onunla konuşarak iyi vakit geçirdi. - She had a good time talking with him about his trip.

O, onunla konuşarak iyi bir zaman geçirdi. - She had a good time talking with him.

talk about
-den bahsetmek, -i konuşmak: They're talking about you. Seni konuşuyorlar
talk back
{f} cevap vermek
talk back
(to) k.dili. (-e) sert karşılık vermek. talk behind one's back birinin arkasından konuşmak
talk down
baskın çıkmak
talk down
(deyim) talk someone down daha fazla konuşarak susturmak. talk down to someone küçümseyerek hitap etmek
talk down
konuşarak kör iniş yaptırmak (uçak)
talk into
(deyim) talk someone into sth. ikna etmek
talker
{i} konuşan
talker
{i} konuşkan kimse
talker
(Askeri) HABER TEKRARCISI: Özel surette yetiştirilen ve telsiz telefon veya telefon vasıtasıyla ağızdan verilen talimatları nakletmekle görevli olan er
talking
i konuşan
talking
(isim) konuşma
talking
konuşkan
talking
talking point üstünde durulacak nokta
talking
konuşabilen
talking
talking machine eski gramofon
talks
talk konuş
talks
görüşme/konuşma
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Doğum ağrısı
Deri hastalıkları için kullanılan bir tür pudra
Genellikle açık yeşil, toz durumundayken yağlı bir görünümde, özgül ağırlığı 2,7, sertliği 1 olan, hidratlı doğal magnezyum
özellikle süt çocuklarının pişik gibi deri hastalıkları için kullanılan bir tür pudra
çene yarıştırma
talk pudrası
Nişasta, bizmut, karbonat vb. ile karıştırılarak yapılan, özellikle süt çocuklarının pişik gibi deri hastalıkları için kullanılan pudra
talk şist
Talktan oluşmuş billûr şist
İngilizce - İngilizce
To communicate, usually by means of speech

Although I don't speak Chinese I managed to talk with the villagers using signs and gestures.

To discuss

We're not talking rocket science here: it should be easy.

What is being said about a subject of interest

She is the talk of the day.

A lecture
A conversation
{v} to speak, prate, converse, discourse
{n} speech, conversation, discourse, tale, a public conference with or among Indians, and an official verbal communication
chatty topic Groups that discuss controversial topics such as politics, religion, and current affairs Opinions can be very explicit and extreme because there are no hold backs
To confer; to reason; to consult
Talks are formal discussions intended to produce an agreement, usually between different countries or between employers and employees. Talks between striking railway workers and the Polish government have broken down
use language; "the baby talks already"; "the prisoner won't speak"; "they speak a strange dialect"
The act of talking; especially, familiar converse; mutual discourse; that which is uttered, especially in familiar conversation, or the mutual converse of two or more
to talk shop: see shop
If one group of people talks to another, or if two groups talk, they have formal discussions in order to do a deal or produce an agreement. We're talking to some people about opening an office in London The company talked with many potential investors It triggered broad speculation that GM and Jaguar might be talking
talk to another user - two way screen-oriented communication program
When you talk, you use spoken language to express your thoughts, ideas, or feelings. He was too distressed to talk The boys all began to talk at once Talk is also a noun. That's not the kind of talk one usually hears from accountants
You can use the expression talking of to introduce a new topic that you want to discuss, and to link it to something that has already been mentioned. Belvoir Farms produce a delicious elderflower tea. Talking of elderflower, you might wish to try Elderflower Champagne
exchange thoughts; talk with; "We often talk business"; "Actions talk louder than words"
If you talk something such as politics or sport, you discuss it. The guests were mostly middle-aged men talking business
Board
A utility to give real-time and interactive user to user communication in a tty Users ``talk'' by typing and reading one anothers text in the upper and lower halfs of the tty An now outdated version of Ethiopic Talk is still available
When different countries or different sides in a dispute talk, or talk to each other, they discuss their differences in order to try and settle the dispute. The Foreign Minister said he was ready to talk to any country that had no hostile intentions They are collecting information in preparation for the day when the two sides sit down and talk John Reid has to find a way to make both sides talk to each other The speed with which the two sides came to the negotiating table shows that they are ready to talk
emphasis You can say talk about before mentioning a particular expression or situation, when you mean that something is a very striking or clear example of that expression or situation. Took us quite a while to get here, didn't it? Talk about Fate moving in a mysterious way!
idle gossip or rumor; "there has been talk about you lately"
A UNIX program which allows two users on different machines to carry on a dialogue in real time by typing messages into a split screen
deliver a lecture or talk; "She will talk at Rutgers next week"; "Did you ever lecture at Harvard?"
exchange thoughts; talk with; "We often talk business"; "Actions talk louder than words
If you talk on or about something, you make an informal speech telling people what you know or think about it. She will talk on the issues she cares passionately about including education and nursery care He intends to talk to young people about the dangers of AIDS. = speak Talk is also a noun. A guide gives a brief talk on the history of the site
to converse familiarly; to speak, as in familiar discourse, when two or more persons interchange thoughts
To consume or spend in talking; often followed by away; as, to talk away an evening
If you talk to someone, you have a conversation with them. You can also say that two people talk. We talked and laughed a great deal I talked to him yesterday When she came back, they were talking about American food Can't you see I'm talking? Don't interrupt. Talk is also a noun. We had a long talk about her father, Tony, who was a friend of mine. = conversation
If you talk a particular language or talk with a particular accent, you use that language or have that accent when you speak. You don't sound like a foreigner talking English They were amazed that I was talking in an Irish accent
(`talk about' is a less formal alternative for `discussion of') discussion; "his poetry contains much talk about love and anger"
A protocol that allows two people on remote computers to communicate in a real-time fashion See also Internet Relay Chat
an exchange of ideas via conversation; "let's have more work and less talk around here"
If people are talking about another person or are talking, they are discussing that person. Everyone is talking about him People will talk, but you have to get on with your life. Talk is also a noun. There has been a lot of talk about me getting married
To speak freely; to use for conversing or communicating; as, to talk French
Like the talk in an IRC chat, this is the simplest method of communication, and is used for speaking with people in the same room See the MOOing 101 tutorial for more information
the act of giving a talk to an audience; "I attended an interesting talk on local history"
reveal information; "If you don't oblige me, I'll talk!"; "The former employee spilled all the details"
a speech that is open to the public; "he attended a lecture on telecommunications"
If you talk to someone, you tell them about the things that are worrying you. You can also say that two people talk. Your first step should be to talk to a teacher or school counselor We need to talk alone Do ring if you want to talk about it I have to sort some things out. We really needed to talk. Talk is also a noun. I think it's time we had a talk
an internet command to have a 1-to-1 exchange of messages with another internet user; similiar to a phone conversation
Talk is a UNIX protocol that lets two people conduct a real-time, text-based "conversation" over the Internet A conversation can be initiated by using the command "talk" followed by the e-mail address of the person with whom you wish to speak at the UNIX command line
To prate; to speak impertinently
express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This depressed patient does not verbalize"
When a handset is powered on, and is engaged in a voice or data call Talk time is the approximate length of time that a fully charged battery will last while on a continuous call, under ideal conditions, before needing to be recharged
A protocol which allows two people on remote computers to communicate in real-time
Text telephone: a service that permit two people who are logged in to host computers to engage in a split-screen "conversation," in which what one user types is presented on the top half of both screens while the other user's typing is presented on the bottom half of both screens Available on OAK
Discussion and debate
To cause to be or become by talking
To utter words; esp
A program that allows two users to communicate using keyboards and display screens Each user's screen is divided in half; one half shows what the user types, while the other half shows what the other person types
To deliver in talking; to speak; to utter; to make a subject of conversation; as, to talk nonsense; to talk politics
divulge confidential information or secrets; "Be careful--his secretary talks"
If someone talks when they are being held by police or soldiers, they reveal important or secret information, usually unwillingly. They'll talk, they'll implicate me
a program that lets you speak to someone elsewhere in the world using your modem and Internet connection instead of your telephone You need a soundcard and microphone, and the other person must be using the same program you are Also known as Voice On the Net (VON) The term 'talk' is also used to describe the kind of typed chat that takes place between two people rather than a group in a chat room
A UNIX utility that allows one user to communicate instantaneously with another user
You can say that you are talking a particular thing to draw attention to your topic or to point out a characteristic of what you are discussing. We're talking megabucks this time
{i} conversation; speech, lecture; meeting; rumor; manner of talking
A protocol which allows two people on remote computers to communicate in a real-time fashion
the act of giving a talk to an audience; "I attended an interesting talk on local history" an exchange of ideas via conversation; "let's have more work and less talk around here" (`talk about' is a less formal alternative for `discussion of') discussion; "his poetry contains much talk about love and anger" idle gossip or rumor; "there has been talk about you lately" express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This depressed patient does not verbalize" exchange thoughts; talk with; "We often talk business"; "Actions talk louder than words
Subject of discourse; as, his achievment is the talk of the town
talk to a user
{f} communicate with spoken words, converse, speak; gossip, spread rumors; chitchat; lecture; reveal secret information
A UNIX command that enables users to talk in real-time similar to Internet Relay Chat
USENET's version of talk radio
You can use talk to say what you think of the ideas that someone is expressing. For example, if you say that someone is talking sense, you mean that you think the opinions they are expressing are sensible. You must admit George, you're talking absolute rubbish
any noise a prop makes, such as two coins clinking
If you say that something such as an idea or threat is just talk, or all talk, you mean that it does not mean or matter much, because people are exaggerating about it or do not really intend to do anything about it. Has much of this actually been tried here? Or is it just talk?
talk a blue streak
To talk for a long time, at great length, or to the point of tedium

She's normally a quiet person, but she will talk a blue streak about fashion, if you let her.

talk a mile a minute
to speak quickly or excessively

They spent the whole visit talking a mile a minute and then went home and phoned each other!.

talk about
Used to draw attention to the speaker's characterization of someone or something

Talk about a smooth talker! Did you hear his TV speech?.

talk back
To reply impertinently; to answer in a cheeky manner
talk cock
To talk nonsense or engage in idle chatter
talk dirty
To use profane language, especially sexual vulgarities for the purpose of arousal

I love it when you talk dirty.

talk down
To speak condescendingly or as though the listener is inferior

She didn't like how he talked down to her as though she didn't understand.

talk down
To negotiate a lower price

If he offers a very high price, see if you can talk him down before you agree to anything.

talk in circles
To argue a point by repetition of the same theme, sometimes by using different words, but without making any progress
talk is cheap
It is easy to make boastful or unrealistic statements which are not supported by actions or evidence

Talk is cheap, said Long Bill Hodge. What we want is the goods. Dope one of the guards to-night..

talk like an apothecary
To prattle

You do not talk like an apothecary, said Nadir, if you expect that I could exist upon them in the way you suggest..

talk of the devil
Alternative form of speak of the devil
talk of the town
A subject discussed by many people
talk one's way out of
To avoid doing something by speaking to someone using (possibly false) logic and reasons

He managed to talk his way out of painting the fence.

talk out of turn
To make a remark or provide information when it is inappropriate or indiscreet to do so, or when one does not have permission or the authority to do so

A judge admonished rock star Courtney Love after she showed up two hours late for a hearing on drug charges and talked out of turn in court.

talk out one's ass
To speak authoritatively on a subject which one actually knows little about; to exaggerate
talk over
to discuss
talk over
to persuade someone; to talk around
talk radio
Programming format with discussions about topical issues
talk radios
plural form of talk radio
talk shit
To talk nonsense or to lie
talk shit
To talk badly about something
talk shite
To talk badly about something
talk shite
To talk nonsense or to lie
talk shop
An organization or other group that is all talk and no action
talk shop
A place where people gather to have conversation or discussion which is usually of an informal nature
talk shop
To discuss one's work, business or profession
talk show
A television or radio programme in which a host converses on various topics with guests who may be experts, celebrities, or members of the listening or viewing audience
talk smack
To slander

On another blog, one commentator wrote: To me it is like rumors and people talking smack; the more you yell about it the more truthful it seems to others.

talk smack
To talk aggressively or boisterously

Eric was great at talking smack. He'd see a guy walking around who was bigger than all of us and tell me, That guy can totally kick your ass, just to start up with me.

talk someone under the table
To bore (someone) with excessive talk
talk someone's ear off
To talk excessively or far more than is wanted or appreciated

If he can get you on the phone, he'll talk your ear off, every time.

talk the talk
To make empty discussion without taking appropriate action

Some leaders only talk the talk and aren't prepared to take any risks.

talk the talk
To speak like an expert; to exhibit one's knowledge of a subject

When it comes to reducing nuclear emissions, he talks the talk, but it remains to be seen if he walks the walk.

talk through one's hat
To speak lacking expertise, authority, or knowledge; to invent or fabricate facts

Did he, though, Lady Lawless? That's good. Well, I guess he was only talking through his hat..

talk through one's hat
To assert something as true or valid; to bluff

He's conceited and opinionative and argues all the time, even when he knows perfectly well that he's talking through his hat.

talk to the hand
Used to dismiss another person's argument by indicating that the speaker (or writer) is not prepared to hear (or read) anything further that the other person has to say (or write)

Girl, you can talk to the hand 'cause I ain't listenin' no more.

talk turkey
To talk or negotiate plainly, frankly, or seriously

This will mean talking turkey about the timing of steps for each side to take, and verification measures.

talk up
To talk louder
talk up
To talk about (something or someone) in such a way as to make the thing or person sound better than it actually is
talk-radio
Alternative spelling of talk radio
talk over
speak with others about (something); talk (something) over in detail; have a discussion; "We discussed our household budget"
talk over
discuss, dwell on -
talk over
If you talk something over, you discuss it thoroughly and honestly. He always talked things over with his friends We should go somewhere quiet, and talk it over Talk over problems, don't bottle them up inside
talk show
guest show, interview show, television program which includes mostly interviews
talk a blue streak
(Ev ile ilgili) Talk very much and very rapidly
talk in circles
(Ev ile ilgili) Talk in a confusing or roundabout manner
talk of the devil
(Muhasebe) Talk about a certain person, and that person appears. (Used when someone appears whom you have just been talking about.)
talk of the devil and in he walks
(Muhasebe) Talk about a certain person, and that person appears. (Used when someone appears whom you have just been talking about.)
talk a good game
(deyim) (US colloq.) talk convincingly yet fail to act effectively
talk a mile a minute
(deyim) Speak quickly or excessively
talk of the town
Main sensational item around town, being in the public's eye, hot news of the day, what everyone is talking about
talk someone's ear off
(deyim) Talk excessively or far more than is wanted or appreciated

If he can get you on the phone, he'll talk your ear off, every time.

talk to the hand
(Argo) "Talk to the hand" (or "tell it to the hand") is an English language slang phrase associated with the 1990s. It originated in African American Vernacular English as a contemptuous and urbanized way of saying that no one is listening, and is often elongated to a phrase such as "Talk to the hand, because the ear's not listening" or "Talk to the hand, (be)cause the face don't understand". "Talk to the hand" is often considered to be a sarcastic, or obnoxious phrase, and is commonly associated with urban black youths, especially black women, as well as teenage valley girls who adopted it. The phrase was popularized by actor and comedian Martin Lawrence in his 1992 sitcom Martin
Talk To You Later
I will talk to you again in the near future, TTYL (Internet chat slang)
talk about
chat about, discuss (something or someone)
talk around
see talk round
talk back
{i} discussion forum on the Internet which appears at the bottom of an article or news item or other (wherein readers/surfers may write their response)
talk back
If you talk back to someone in authority such as a parent or teacher, you answer them in a rude way. How dare you talk back to me! I talked back and asked questions
talk big
show off, boast
talk down
If someone talks down a particular thing, they make it less interesting, valuable, or likely than it originally seemed. They even blame the government for talking down the nation's fourth biggest industry Businessmen are tired of politicians talking the economy down. talk up
talk down
belittle through talk speak in a condescending manner, as if to a child; "He talks down to her
talk down
speak in a condescending manner, as if to a child; "He talks down to her"
talk into
persuade somebody to do something
talk of
discuss or mention; "They spoke of many things"
talk of
discuss, speak about, speak of
talk of
discuss or mention; "They spoke of many things
talk out
If you talk out something such as a problem, you discuss it thoroughly in order to settle it. Talking things out with someone else can be helpful Talk out your problems. Do not keep them bottled up. = talk through
talk out of
If you talk someone out of doing something they want or intend to do, you persuade them not to do it. My mother tried to talk me out of getting a divorce talk into
talk out of
persuade someone not to do something
talk radio
Broadcast radio programming consisting of talk shows, often including telephone conversations with members of the audience. a type of radio programme in which people call the radio station to give their opinions or discuss a subject
talk round
If you talk someone round, you persuade them to change their mind so that they agree with you, or agree to do what you want them to do He went to the house to try to talk her round It advises salesmen to talk round reluctant customers over a cup of tea
talk sense
speak with taste, speak regarding matters of interest
talk shop
discuss work-related matters; "As soon as they met, the linguists started to talk shop"
talk shop
discuss work-related matters; "As soon as they met, the linguists started to talk shop
talk show
a program during which well-known people discuss a topic or answer questions telephoned in by the audience; "in England they call a talk show a chat show
talk the ears off someone
(Slang) talk for long
talk through
If someone talks you through something that you do not know, they explain it to you carefully. Now she must talk her sister through the process a step at a time
talk time
the amount of time a mobile phone can be used to make or receive calls or messages
talk with
discuss with, speak with
talk with smb
{f} speak with someone
talker
A popular topic of conversation

The royal engagement is likely to be a top talker right through the wedding.

talker
A talking point
talker
A talk show; a talk-show host; an all-talk radio station
talker
A stripped-down version of a MUD which is designed for talking, that predates instant messengers
talker
A person who talks, especially one who gives a speech, or is loquacious or garrulous

What this country needs is a smooth talker.

talking
The action of the verb to talk

It is usually better to solve problems by talking than by fighting.

talking
Present participle of talk
talks
Third-person singular simple present indicative form of talk
talks
plural form of talk
talker
{n} a prater, a noisy or boasting person
talking
{n} the act of speaking oral conversation
talk about
speak of
talk about
discuss or mention; "They spoke of many things"
talk about
to consider or examine in speech or writing; "The article covered all the different aspects of this question"; "The class discussed Dante's `Inferno'"
talk back
{f} answer rudely, sass, respond with gall
talk down
belittle through talk
talk down
To talk down someone who is flying an aircraft in an emergency means to give them instructions so that they can land safely. The pilot began to talk him down by giving instructions over the radio
talk into
If you talk a person into doing something they do not want to do, especially something wrong or stupid, you persuade them to do it. He talked me into marrying him. He also talked me into having a baby talk out of
talk show
A talk show is a television or radio show in which famous people talk to each other in an informal way and are asked questions about different topics. = chat show. A television or radio show in which noted people, such as authorities in a particular field, participate in discussions or are interviewed and often answer questions from viewers or listeners. a television show in which famous people answer questions about themselves British Equivalent: chat show. Radio or television program in which a well-known personality interviews celebrities and other guests. The late-night programs hosted by Johnny Carson, Jay Leno, David Letterman, and Conan O'Brien have emphasized entertainment, incorporating interludes of music or comedy. Other talk shows have focused on politics (see David Susskind), controversial social issues or sensationalistic topics (Phil Donahue), and emotional therapy (Oprah Winfrey). See also Merv Griffin; Larry King; Jack Paar
talked
past of talk
talker
You can use talker to refer to someone when you are considering how much they talk, or how good they are at talking to people. a fluent talker. someone who talks a lot or talks in a particular way
talker
A GPIB device that sends device dependent messages to listeners
talker
a doll that talks
talker
{i} one who talks, one who is a good conversationalist; talkative person, loquacious person, chatty person
talker
One who talks; especially, one who is noted for his power of conversing readily or agreeably; a conversationist
talker
someone who expresses in language; someone who talks (especially someone who delivers a public speech or someone especially garrulous); "the speaker at commencement"; "an utterer of useful maxims"
talker
A form of MUD
talker
A loquacious person, male or female; a prattler; a babbler; also, a boaster; a braggart; used in contempt or reproach
talkers
plural of talker
talking
{i} speaking
talking
That talks; able to utter words; as, a talking parrot
talking
Given to talk; loquacious
talking
an exchange of ideas via conversation; "let's have more work and less talk around here"
talking
{i} speaking; conversing
talking
uttering speech; "talking heads"
talks
Meetings to discuss a particular matter
talks
third-person singular of talk
talks
a discussion intended to produce an agreement; "the buyout negotiation lasted several days"; "they disagreed but kept an open dialogue"; "talks between Israelis and Palestinians"
talks
plural of talk
Türkçe - İngilizce
(Tıp) talk
(Tıp) tak
talc
talc, talcum
(Tabiat Doğa) (mineral, maden) talc
talcum
talk at
talk show
talk show
talk pudrası
talcum powder
talk