miktari

listen to the pronunciation of miktari
Türkçe - İngilizce

miktari teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

miktarı
amount of

The amount of smoke that comes out of an electronic cigarette isn't bad at all. - Elektronik sigaradan çıkan duman miktarı hiç fena değil.

What is the amount of money you spend? - Harcadığın paranın miktarı nedir.

miktar
number

A human body consists of a countless number of cells. - Bir insan vücudu sayısız miktarda hücreden oluşur.

Tom's computer crashed and he lost a number of important documents. - Tom'un bilgisayarı çöktü ve o bir miktar önemli belgeleri kaybetti.

miktar
quantity

However, the quantity was not correct. - Ancak, miktar doğru değildi.

I prefer quality to quantity. - Kaliteyi miktara tercih ederim.

miktar
{i} amount

The amount of smoke that comes out of an electronic cigarette isn't bad at all. - Elektronik sigaradan çıkan duman miktarı hiç fena değil.

I will marshal a fair amount of scientific data to support my argument. - Benim tartışmayı destekleyecek adil bir miktar bilimsel veriyi sıralayacağım

minimum hava miktarı
minimum air quantity
minimum sipariş miktarı
(Ticaret) minimum order unit
minumum hava miktarı
minimum air quantity
miktar
{i} supply

We have a plentiful supply of water. - Bol miktarda suyumuz var.

Between meals, he usually manages to stow away a generous supply of candy, ice cream, popcorn and fruit. - Yemekler arasında genellikle bol miktarda şekerleme, dondurma, patlamış mısır ve meyve yiyebiliyor.

iş miktarı
turnover
miktar
deal

The project requires a great deal of money. - Proje büyük miktarda para gerektiriyor.

I can get you a deal. - Sana bir miktar alabilirim.

miktar
quantum
zarar miktarı
write off
alacak miktarı
amount due
alkol miktarı
(Kimya,Teknik) alcohol content
avans miktarı
advance amount
avans miktarı
(Bilgisayar) advance
bulut miktarı
(Askeri,Meteoroloji) cloud amount
enerji miktarı
energy amount
faiz miktarı
(Ticaret) rate of interest
fatura miktarı
(Bilgisayar) billing amount
gider miktarı
(Ticaret) allowance
giren madde miktarı
(Tıp) input
kredi miktarı
loan amount
miktar
body

A human body consists of a countless number of cells. - Bir insan vücudu sayısız miktarda hücreden oluşur.

miktar
quantite
miktar
extent

I accept what you say to some extent. - Söylediğini bir miktar kabul ediyorum.

miktar
quantities

We're amazed by the rapid growth in import quantities. - Biz ithalat miktarlarındaki hızlı büyümeye şaşırdık.

In the city, large quantities of garbage are being produced every day. - Şehirde her gün büyük miktarlarda çöp üretiliyor.

miktar
(Kanun) consideration
miktar
(Bilgisayar) qty
miktar
content

Bananas are slightly radioactive due to their potassium content. - Muzlar potasyum içeriğinden dolayı az miktarda radyoaktiftirler.

miktar
(Kanun) bulk
miktar
level
miktar
doorbell
miktar
(Ticaret) measures
miktar
stock
miktar
abundance
miktar
yield
miktar
redundance
miktar
ration
miktar
gage
miktar
(Bilgisayar) amounts are in
nem miktarı
moisture content
oksijen miktarı
oxygen content
rutubet miktarı
(Askeri,Kimya) moisture content
avlanan hayvan miktarı
take
miktar
lot

Tom taught Mary a lot of useful French. - Tom Mary'ye çok miktarda faydalı Fransızca öğretti.

There have been a lot of complaints from students about the amount of homework that Mr. Jackson gives. - Bay Jackson'ın verdiği ödev miktarı ile ilgili öğrencilerden gelen birçok şikâyetler olmaktadır.

miktar
bit
miktar
dose
miktar
measure

Harvard scientists have measured the amount of male hormone in the saliva of 58 single and married men with or without children. - Harvard'ın bilim adamları, çocuk sahibi olan veya olmayan 58 bekâr ve evli erkek tükürüğündeki erkek hormon miktarını ölçtü.

miktar
{i} proportion

You get paid in proportion to the amount of the work you do. - Yaptığınız işin miktarı ile orantılı olarak para alırsınız.

gaz miktarı
The amount of gas
zarar miktarı
amount of loss
alkol miktarı
alcoholic strenght
altın ihraç miktarı
bullion point
artış miktarı
accrual
azami harekat radyasyon miktarı
(Askeri) operational exposure guide
beklenen yok satma miktarı
expected sell-out rate
bildirim miktarı
(Politika, Siyaset) reference quantity
ceza miktarı
(Kanun) amount of penalty
denge miktarı
equilibrium quantity
dizayn sağanak miktarı
design-storm rainfall
doluluk miktarı
charge
elektrik miktarı
quantity of electricity
erişim kontrol listesi; müsaade edilebilir yük miktarı
(Askeri) access control list; allowable cabin load
gelir miktarı
(Ticaret) size of income
gerekli malzeme miktarı
(Çevre) significant quantity
giden bayt miktarı
(Bilgisayar) outgoing bytes
gres yağı miktarı
quantity of grease
hareket miktarı
quantity of motion
hasar miktarı
(Sigorta) amount of damage
hava miktarı
air quantity
hesaptaki para miktarı
credit
hizmete hazır araç miktarı
(Askeri) vehicle availability
içerik miktarı
content
kar yağışı miktarı
snowfall
karbon miktarı
carbon content
karbon miktarı ölçümüyle madde yaşının tesbiti
carbon dating
karma miktarı
amount of mixing
klor miktarı
chlorine content
kolektif radyasyon miktarı
(Çevre) collective dose
kronik maruz kalma miktarı
(Çevre) chronic radiation dose
kronik referans miktarı
(Çevre) chronic reference dose
kullanılmaz enerji miktarı
entropy
mahsul miktarı
(Hukuk) yields
malzeme miktarı
material quantity
mesafe düzeltme miktarı
(Askeri) range corrector setting
mevcut ikmal miktarı
(Askeri) available supply rate
miktar
smart
miktar
{i} volume

The river carries a huge volume of water. - Nehir çok büyük miktarda su taşır.

miktar
quanta
miktar
portion
miktar
{i} sum

He demanded a large sum of money from me. - O, benden büyük miktarda para talep etti.

She deposited a large sum of money in the bank. - O bankaya büyük miktarda bir para yatırdı.

miktar
portion, part; group
miktar
quantity, amount; extent
miktar
quantity, amount, number
miktar
quantitative
miktar
dosage (of a medicine)
nominal para miktarı
(Ticaret) nominal quantity of money
olumlu oy miktarı
content
optimum nem miktarı
(Çevre) optimum moisture content
patlayıcı miktarı
blast
piyasadaki para miktarı
circulation
salt okunur bellek; tahmini sipariş miktarı
(Askeri) read-only memory; rough order of magnitude
sediment taşınım miktarı
sediment transport rate
sermaye miktarı
capitalization
stok miktarı
(Ticaret) amount of stock
sızıntı miktarı
leakage
talep miktarı
demand amount
toplam sapma miktarı
total indicator reading
toplanan ürün miktarı
pick
tortu miktarı
(Otomotiv) sludge merit
tutulan balık miktarı
take
tuzluluk miktarı
(Askeri) salinity content
tuzluluk miktarı oranı
(Askeri) salinity content rate
vat miktarı
wattage
yağ miktarı
fat content
yağış miktarı
snowfall
yağış miktarı
rainfall
çekilen balık miktarı
haul
çektiği sıvı miktarı
soakage
ödeme miktarı
disbursement
üretim miktarı
(ton) tonnage
ısı miktarı
quantity of heat
Türkçe - Türkçe

miktari teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

miktar
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik
Miktar
misil
Miktar
(Osmanlı Dönemi) GIRAR
Miktar
(Osmanlı Dönemi) TAVIR
Miktar
(Osmanlı Dönemi) ZEVV
Miktar
(Osmanlı Dönemi) NAHV
Miktar
(Osmanlı Dönemi) SECİHA
Miktar
(Osmanlı Dönemi) ZÜHA'
Miktar
(Osmanlı Dönemi) NÜHA
miktar
Ölçü
miktar
Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik. Ölçü
teşehhüt miktarı
Çok kısa bir süre
miktari