deal

listen to the pronunciation of deal
İngilizce - Türkçe
{i} anlaşma

Tom o anlaşmada iyi para yaptı. - Tom made good money on that deal.

Onlar anlaşmanın aptalca olduğunu söyledi. - They said the deal was foolish.

{f} uğraşmak

Şu an bu sorunla uğraşmak istemiyorum. - I don't want to deal with this problem now.

Tom'la uğraşmak zordur. - Tom is hard to deal with.

{i} pazarlık
{f} dağıtmak

Kartları dağıtmak için Tom'un sırası. - It's Tom's turn to deal the cards.

Kartları dağıtmak için kimin sırası? - Whose turn is it to deal the cards?

{i} alışveriş

O, çocuklarının para ile alışveriş etmelerine yardım ederek çok zaman harcar. - She spends a lot of time helping her children learn to deal with money.

Ben iyi bir alışveriş yaptım. - I was dealt a good hand.

{f} ilgilenmek

Ahmet is not going to deal with this situation/problem - Ahmet bu durumla/sorunla ilgilenmeyecek.

Tom şu anda bu sorunla ilgilenmek istemiyor. - Tom doesn't want to deal with this problem now.

Yıllardır bu mağaza ile ilgilenmekteyim. - I've dealt with this store for years.

{f} alışveriş etmek
{f} iş yapmak

İş yapmak için kimin sırası? - Whose turn is it to deal?

Ticaretin ruhu dürüst iş yapmaktır. - The soul of commerce is upright dealing.

oyun kağıtlarını dağıtma
oldu

Oldu (tamam, anlaştık) hadi hemen işe koyulalım - Deal, let's get down to work.

Tom onun öyle büyük bir anlaşma olduğunu düşünmüyor. - Tom doesn't think it's such a big deal.

O araba satıcısı bu kullanılmış Toyota'nın iyi durumda olduğunu söylediğinde bana yanlış bilgi vermiş. - That car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.

{i} muamele

Tom'a kesinlikle haksız muamele gördü. - Tom definitely got a raw deal.

(Konuşma Dili) anlaştık!
paylaştırmak
mukavele
çam kalas
alış veriş etmek
(Bilgisayar) dağıt

Tom her oyuncuya beş kart dağıttı. - Tom dealt five cards to each player.

Kartları dağıtmak için kimin sırası? - Whose turn is it to deal the cards?

tüccar

Tüccar onun cehaletinden faydalandı ve resmi çok ucuz aldı. - The dealer took advantage of her ignorance and bought the picture very cheap.

Tom bir sanat tüccarı. - Tom is an art dealer.

(Konuşma Dili) çok iyi!

Bence bu çok iyi bir anlaşma. - I think it's a very good deal.

O çok iyi bir anlaşma gibi görünüyor. - That sounds like a very good deal.

tacir

Tom bir mahkum edilmiş zehir taciri. - Tom is a convicted drug dealer.

(Ticaret) ticaret yapmak
(Ticaret) iştigal etmek
(Ticaret) dağıtım
hakkından gelmek
oyun kağıdı dağıtmak
bölmek
yerleştirmek

İlgilenmem gereken çok işim var. - I have a lot of things that I must deal with.

Yapacak çok işim var. - I have a great deal to do.

uğraş

Kanser hastaları sıklıkla bulantı nöbetlerini azaltmakla uğraşmak zorundadır. - Cancer patients often have to deal with debilitating bouts of nausea.

Böyle bir sorun ile uğraşmak zordur. - Such a problem is hard to deal with.

patlatmak
{i} yöntem
kâğıtları dağıtma sırası
vermek
vurmak
miktar

Proje büyük miktarda para gerektiriyor. - The project requires a great deal of money.

Sana bir miktar alabilirim. - I can get you a deal.

mücadele etmek, uğraşmak
başa çıkmak

Bu sorunla başa çıkmak için derhal bir şey yapılmalı. - Something must be done immediately to deal with this problem.

Polis isyanla başa çıkmak için hemen harekete geçti. - The police took immediate action to deal with the riot.

{i} kâğıt dağıtma
{i} iskambil kâğıtlarını dağıtma
pazarl

Elbise çok pahalı. Pazarlığı biraz cazip hale getiremez misin? - The dress is too expensive. Can't you sweeten the deal a little?

{i} davranış
{i} çam kerestesi
deal dağıt
{f} ele almak
{f} kâğıt dağıtmak
{i} çam tahtası
iş/dağıtma/sıra/miktar
{f} uyuşturucu işi yapmak
{f} değinmek
{f} (iskambil kâğıtlarını) dağıtmak
{i} daha da fazla olma
kağıtları dağıtma sırası
{f} meşgul olmak
bir hayli

Sana söyleyecek bir hayli şeyim var. - I have a great deal to tell you.

Bu yolda bir hayli trafik var. - There is a great deal of traffic on this road.

(Konuşma Dili) harika!
(Konuşma Dili) nefis bir olay!
(Konuşma Dili) tamam

Tamam, bir anlaşmamız var. - OK, we've got a deal.

(Ticaret) ticaret

Bir kasap et ticareti yapar. - A butcher deals in meat.

Onlar yazılım ürünleri ticareti yapıyorlar. - They deal in software products.

(Hukuk) ticaret yapma
dealer
bayi

Tom, bu alanda en büyük tarım ekipmanları bayiliğine sahiptir. - Tom owns the biggest farm equipment dealership in this area.

Bu araba bayiliğinin çok ince kar marjları var. - This car dealership has very thin profit margins.

dealer
satıcı

Mahkûm uyuşturucu satıcısı ölüm cezasını ömür boyu hapis cezasına düşürtmek için yetkililere boyun eğmeye istekliydi. - The convicted drug dealer was willing to comply with the authorities to have his death sentence reduced to a life sentence.

Tom'un eskiden uyuşturucu satıcıları ve katillerle takıldığını duydum. - I heard that Tom used to hang out with drug dealers and murderers.

deal with
ile ilgilenmek
deal with
uğraşmak

Böyle bir sorun ile uğraşmak zordur. - Such a problem is hard to deal with.

Şu an bu sorunla uğraşmak istemiyorum. - I don't want to deal with this problem now.

deal in
ticareti yapmak

Onlar altın ve gümüş ticareti yapmak istiyordu. - They wanted to deal in gold and silver.

deal with
-i idare etmek
deal with
-e değinmek, -den bahsetmek
deal in
alıp satmak
deal in
(Ticaret) ticaretini yapmak
deal something out
paylaştırmak
deal with
(Politika, Siyaset) ele almak
deal with
(Politika, Siyaset) ilgilenmek

Tom'la ilgilenmek ara sıra zor olabilir. - Tom can be difficult to deal with at times.

Bu tür sorunla ilgilenmek için eğitildim. - I've been trained to deal with this kind of problem.

deal with
üstesinden gelmek

Durumun üstesinden gelmek gittikçe zorlaşıyordu. - The situation was getting difficult to deal with.

deal with
halletmek

Bunu halletmek için hazır olmadığını biliyorum. - I know you're not ready to deal with this.

Halletmek zorunda olduğum işlerim vardı. - I had things I had to deal with.

deal with
-e değinmek
deal with
hakkından gelmek
deal with
alışveriş yapmak
deal with
ticaret yapmak
deal with
(Politika, Siyaset) alakadar olmak
deal with
iş yapmak
deal with something
ilgili olmak
deal in
ticaretini yap
deal with
uğraş

Onun patronu ile uğraşmak zordur. - Her boss is hard to deal with.

Kanser hastaları sıklıkla bulantı nöbetlerini azaltmakla uğraşmak zorundadır. - Cancer patients often have to deal with debilitating bouts of nausea.

deal with
ilgili olmak
deal with
ile alışveriş etmek
deal 1
anlaşma 1
deal 2
anlaşma 2
deal a blow
Bir darbe anlaşma
deal a serious blow
Ciddi bir darbe vurmak

In a move which will deal a serious blow to small towns across the United states.

deal breaker
Anlaşmalarda taviz verilmeyecek nokta, konu, madde
deal for
anlaşma
deal maker
anlaşma maker
deal or no deal
Var misin yok muşun?
deal someone in
Yeni bir oyuncuyu kağıt oyununa dahil etmek
deal to
başa
deal wit
anlaşma wit
deal with
-in üstesinden gelmek, -in hakkından gelmek
deal with something
bir şey başa
deal with stress
stresin üstesinden gelmek
deal with the devil
başa şeytan
deal-off
Anlaşmanın iptali, anlaşmanın feshi
deal-prone
(Pazarlama) Teklif, anlaşma gibi hallere yatkın olan
deal a blow at smb
yumruk atmak
deal a blow to
darbe indirmek
deal a new game
(Bilgisayar) yeni kağıt dağıt
deal again?
(Bilgisayar) yeniden dağıtılsın mı?
deal big blow
büyük darbe vurmak
deal death blow
büyük darbe vurmak
deal door
ağaç kapı
deal end
tahta parçası
deal flow
(Ticaret) yatırım yapılabilir proje
deal in
(deyim) deal in sth. satmak,...ticaret yapmak
deal in goods
sağlam addedilmek
deal in small wares
tuhafiyecilik yapmak
deal major blow
büyük darbe vurmak
deal next row
(Bilgisayar) yeni sırayı dağıt
deal out
(Fiili Deyim ) satmak , elden çıkarmak
deal out
pay etmek
deal out
dağıtmak
deal smb. a blow
yumruk atmak
deal with
(deyim) [kd] cezalandirmak. deal with sth
deal with
(deyim) incelemek,ilgilenmek
deal with
(deyim) deal with someone
deal with
-in müşterisi olmak
deal with
(deyim) alisveris etmek
deal with
(deyim) yonetmek,ugrasmak,cozmek
deal with a customer
müşteriyle ilgilenmek
deal with a customer
bir müşteriyle ilgilenmek
deal with someone personally
özel olarak ilgilenmek
deal with someone privately
özel olarak ilgilenmek
deal with the matter
konuyla ilgilenmek
deal wood
çam ağacı
two for one deal
Bir alana bir bedava
a great deal
bir hayli

Bu yolda bir hayli trafik var. - There is a great deal of traffic on this road.

Sana söyleyecek bir hayli şeyim var. - I have a great deal to tell you.

a great deal of
pek çok

Yapacak pek çok işim var. - I have a great deal of work to do.

be a big deal
{k} çok önemli olmak
dealer
dağıtıcı/satıcı
dealer
{i} (belirli bir şeyin) ticaretini yapan kimse, tüccar, satıcı: a dealer in old stamps eski pul satıcısı
dealer
(İnşaat) yetkili temsilcisi
dealer
{i} iskambil kâğıtlarını dağıtan
dealer
tüccar

Tüccar onun cehaletinden faydalandı ve resmi çok ucuz aldı. - The dealer took advantage of her ignorance and bought the picture very cheap.

Tom bir sanat tüccarı. - Tom is an art dealer.

dealer
kâğıt dağıtan kimse
dealing
{i} dağıtma

Tom kartları kesti ve dağıtmaya başladı. - Tom cut the cards and started dealing.

dealing
{i} davranış
great deal
çok şey

Benim hakkımda çok şey biliyor gibi görünüyorsun. - You seem to know a great deal about me.

Onun konuşması onun çok şey bildiğine beni inandırdı. - His talk led me to believe that he knows a great deal.

square deal
(deyim) adil anlaşma
big deal
(deyim) kodaman
dealer
torbacı
dealer
(Ticaret) toptancı
dealer
(Ticaret) bayii
dealer
(Ticaret) alım satımcı
dealer
(Ticaret) alım satım yapan kişi
dealing
uğraşma

Profesyonellerle uğraşmayı seviyorum. - I love dealing with professionals.

Bu tür sorunlarla uğraşmaya alışkınım. - I'm used to dealing with these kind of problems.

dealing
uğraşarak
dealing
ticaret

Ticaretin ruhu dürüst iş yapmaktır. - The soul of commerce is upright dealing.

Tom'un uyuşturucu ticareti yaptığını biliyor muydun? - Did you know Tom was dealing drugs?

dealt
(Ticaret) işlem görmek (borsada)
dealt
uğraşılan
it's not that big of a deal
(deyim) o kadar abartılacak bir şey değil
strike a deal
anlaşma yapmak
strike a deal
(Ticaret) iş anlaşması yapmak
you are the real deal
iyi iş çıkardın
a good deal
bir dünya
a good deal
oldukça çok
a good deal of
bir damla
a great deal
çok

Yapacak çok işim var. - I have a great deal to do.

O süt satarak çok para yaptı. - He made a great deal of money selling milk.

a great deal
etek-etek
a great deal of
çoklu miktarda
a great deal of
külli
a great deal of
niçe-niçe
big deal
ne farkeder ki
dealer
kâğıtları dağıtan kimse
dealing
muamele
dealing
{i} yaklaşım

Bu sorunla ilgili yeni bir yaklaşıma acil bir ihtiyaç vardır. - There is an urgent need for a new approach to dealing with this problem.

dealing
{f} uğraş

Tom gibi insanlarla uğraşmaya alışkın değilim. - I'm not used to dealing with people like Tom.

Kiminle uğraştığımızı zannediyorsun? - Who do you think we're dealing with?

dealings

İş ilişkilerim hakkında günlük kayıt tutarım. - I keep a daily record of my business dealings.

Tom, başkaları ile olan ilişkilerinde her zaman adil ve kararlı olduğundan dolayı iş dünyasında itibarlıdır. - Tom is respected in the business community because he is always fair and square in his dealings with others.

dealings
alışveriş
dealings
ilişkiler

İş ilişkilerim hakkında günlük kayıt tutarım. - I keep a daily record of my business dealings.

Tom, başkaları ile olan ilişkilerinde her zaman adil ve kararlı olduğundan dolayı iş dünyasında itibarlıdır. - Tom is respected in the business community because he is always fair and square in his dealings with others.

dealings
iş ilişkileri

İş ilişkilerim hakkında günlük kayıt tutarım. - I keep a daily record of my business dealings.

dealt
uğraş

O, bizim onunla nasıl uğraştığımızdır. - That's how we dealt with it.

Sen hiç böyle bir sorunla uğraştın mı? - Have you ever dealt with a problem like this?

dirty deal
kötü muamele
good deal
iyi el
package deal
toplu pazarlık
package deal
paket teklif
premium deal
primli işlem
pull a fast deal
hileli iş yapmak
raw deal
adilik
raw deal
haksızlık
square deal
dürüst muamele
great deal of
çok miktarda
Deals
aktarmalı
a deal
Bir anlaşma

Tom'la bir anlaşma yaptım. - I made a deal with Tom.

Belki de bir anlaşma yapabiliriz. - Maybe we can make a deal.

a fair deal
adil bir anlaşma
a good deal
1. çok: That cost him a good deal. Ona pahalıya mal oldu. İts climate iş a good deal like Cairo´s. Havası Kahire´ninkine çok benziyor. 2. k. dili kelepir. 3. k. dili iyi bir şey
a good deal
iyi bir anlaşma
a good deal/a great deal
birçok, bir hayli
a square deal
k. dili adil bir anlaşma
arms deal
silah anlaşması
big deal !
büyük anlaşma!
business deal
(Ekonomi) İş (alışveriş) anlaşması
close a deal
Bir işi bağlamak
dealers
bayiin
dealers
bayiler
dealing
uğraşıyor
deals
uğraşlar
do a deal
bir anlaşma yapmak
done deal
Olmuş, bitirilmiş, halledilmiş iş
fair deal
adil bir anlaşma

Tom'a adil bir anlaşma önerdim. - I offered Tom a fair deal.

hot deal
sıcak anlaşma
how to deal
nasıl başa çıkacağını
it is a deal
bir anlaşma
it's no big deal
o kadar büyük müzik
plea deal
(Kanun) suçun cezasının hafifletilmesi için sanığın avukatı aracılığı ile ceza indirimi için davayı yarım kesip, dava sonunda alabileceği daha ağır ceza yerine hafif ceza için görüşmesi
real deal
gerçek anlaşma
seal the deal
işi bitirmek
special deal
özel anlaşma
square deal
dürüst pazarlık
the deal
anlaşma
third person singular form of deal
Anlaşmanın üçüncü tekil şahıs formunda
what's the deal
Ne olup bitiyor?Sorun nedir?
dealer
{i} borsada kendi hesabına işlem yapan kimse
dealer
{i} krupiye

Tom eski bir krupiyedir. - Tom is a former casino dealer.

Türkçe - Türkçe

deal teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

dealer
Menkul kıymetler borsasında, masanın başında devamlı bulunan ve işlemleri yürüten üyeye verilen ad
İngilizce - İngilizce
An act of dealing or sharing
To administer or give out, as in small portions

Away, proud woman! said the Lady; who ever knew so well as thou to deal the deepest wounds under the pretence of kindness and courtesy?.

To distribute cards to the players in a game

The cards were shuffled and dealt by the croupier.

Wood that is easy to saw (from conifers such as pine or fir)
An agreement between parties; an arrangement

He made a deal with the devil.

An indefinite quantity or amount; a lot (now usually qualified by great or good)

There is a deal of obscurity concerning the identity of the species thus multitudinously baptized.

To trade professionally (followed by in)

She deals in gold.

To conduct oneself, to behave

In Deheubarth that now South-wales is hight, / What time king Ryence raign'd, and dealed right .

To take action; to act

Wel said syr Uwayne go on your waye, and lete me dele.

To pitch

The whole crowd waited for him to deal a real humdinger.

Made of deal

A plain deal table.

Specifically, a transaction offered which is financially beneficial; a bargain

You also have to look at the kind of mortgage deals available to you and whether you will be able to trade up to the kind of property you are looking for.

A division, a portion, a share

We gave three deals of grain in tribute to the king.

To distribute among a number of recipients, to give out as one’s portion or share

The fighting is over; now we deal out the spoils of victory.

The distribution of cards to players; a player's turn for this

I believe it's your deal.

A situation, occasion, or event

What's the deal?.

To sell, especially to sell illicit drugs

This club takes a dim view of members who deal drugs.

To be concerned with

Science, it cannot be too often repeated, deals with tangible phenomena.

To have dealings or business

Mr. Brownlow contrived to state his case; observing that, in the surprise of the moment, he had run after the boy because he saw him running away; and expressing his hope that, if the magistrate should believe him, although not actually the thief, to be connected with thieves; he would deal as leniently with him as justice would allow.

A particular instance of buying or selling, a transaction

We need to finalise the deal with Henderson by midnight.

To handle, to manage, to cope

I can't deal with this.

A thing, an unspecified or unidentified object

The deal with four tines is called a pitchfork.

A plank of softwood (fir or pine board)
{n} a quantity, portion, part, firwood
{v} to distribute, give, divide, trade, treat, contend
the cards held in a card game by a given player at any given time; "I didn't hold a good hand all evening"; "he kept trying to see my hand"
A part or portion; a share; hence, an indefinite quantity, degree, or extent, degree, or extent; as, a deal of time and trouble; a deal of cold
be in charge of, act on, or dispose of; "I can deal with this crew of workers"; "This blender can't handle nuts"; "She managed her parents' affairs after they got too old"
(often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "it must have cost plenty"
To deal is to give out the cards during a hand The person who does this is called the dealer At most public cardrooms, a dealer is hired for this purpose (and for generally running the game) At most private games, players take turns dealing To be dealt in is to be given cards during a hand To be dealt out or dealt around is not to be given cards
an agreement to buy or sell goods or provide a service; to trade (buy or sell) something, e g securities, foreign currencies
To contend (with); to treat (with), by way of opposition, check, or correction; as, he has turbulent passions to deal with
{i} business transaction, business deal; agreement; amount; act of distributing cards in a card game, set of cards in the hand of a person
distribute to the players in a game; "Who's dealing?"
Wood that is easy to saw (from conifers such as pine or fir.)
1 The distribution of the pack to form the hands of the four players 2 The cards so distributed considered as a unit, including the auction and play thereof
behave in a certain way towards others; "He deals fairly with his employees"
A proposal for financing a business creation or expansion Or more generally, any contract or arrangement
give out as one's portion or share
do business; offer for sale as for one's livelihood; "She deals in gold"; "The brothers sell shoes"
To divide; to separate in portions; hence, to give in portions; to distribute; to bestow successively; sometimes with out
a plank of softwood (fir or pine board) do business; offer for sale as for one's livelihood; "She deals in gold"; "The brothers sell shoes"
To sell (illicit drugs.)
the act of apportioning or distributing something; "the captain was entrusted with the deal of provisions" the act of distributing playing cards; "the deal was passed around the table clockwise" a particular instance of buying or selling; "it was a package deal"; "I had no further trade with him"; "he's a master of the business deal" the type of treatment received (especially as the result of an agreement); "he got a good deal on his car" a plank of softwood (fir or pine board) do business; offer for sale as for one's livelihood; "She deals in gold"; "The brothers sell shoes" sell; "deal hashish" distribute to the players in a game; "Who's dealing?" give (a specific card) to a player; "He dealt me the Queen of Spades" take action with respect to (someone or something); "How are we going to deal with this problem?"; "The teacher knew how to deal with these lazy students" behave in a certain way towards others; "He deals fairly with his employees" made of fir or pine; "a plain deal table
direct the course of; manage or control; "You cannot conduct business like this"
take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case"
means one or more of the following actions in relation to a financial product
The distribution of cards to players; a players turn for this
The process of dealing cards to the players; also, the portion disturbed
To conduct one's self; to behave or act in any affair or towards any one; to treat
An arrangement to attain a desired result by a combination of interested parties; applied to stock speculations and political bargains
A plank of softwood (fir or pine board.)
{f} give, distribute; supply; direct; take care; sell, trade; distribute cards among the players in a card game; (Slang) buy and sell drugs unlawfully
The state of agreement both parties are looking for (top)
A completed or executed order (or transaction or bargain)
take action with respect to (someone or something); "How are we going to deal with this problem?"; "The teacher knew how to deal with these lazy students"
an agreement between parties (usually arrived at after discussion) fixing obligations of each; "he made a bargain with the devil"; "he rose to prominence through a series of shady deals"
the act of apportioning or distributing something; "the captain was entrusted with the deal of provisions"
A quantity, a lot (usually qualified by great or good.)
the type of treatment received (especially as the result of an agreement); "he got a good deal on his car"
If narrower than this, it is called a batten; if shorter, a deal end
give (a specific card) to a player; "He dealt me the Queen of Spades"
English term for pine, particularly Scotch pine
A situation
Piece of timber 38-100 mm thick and over 175 mm wide
Specifically: To distribute, as cards, to the players at the commencement of a game; as, to deal the cards; to deal one a jack
To do a distributing or retailing business, as distinguished from that of a manufacturer or producer; to traffic; to trade; to do business; as, he deals in flour
the process by which the 48 cards are evenly distributed to the 4 players May be done three cards at a time or, alternatively, one card at a time Deal passes to the left with subsequent rounds
deal with verbally or in some form of artistic expression; "This book deals with incest"; "The course covered all of Western Civilization"; "The new book treats the history of China"
To make distribution; to share out in portions, as cards to the players
deal breaker
An issue which causes a relationship (especially in business) to fail

Sometimes the process of digging uncovered a deal breaker.

deal with
To behave in a certain way towards

He deals fairly with his employees.

deal with
To take action with respect to (someone or something)

The teacher knew how to deal with these lazy students.

deal with
To come to terms with; to overcome any difficulties presented by

Thankfully he dealt with such issue before, so he had all the necessary experience.

deal with
To consider, as an example

Let us deal with the case of China.

deal with
To be in charge of, act on, or dispose of

I can deal with this crew of workers.

deal with
To handle verbally or in some form of artistic expression; to address or discuss as a subject

This book deals with incest.

deal with
If you deal with a particular person or organization, you have business relations with them. When I worked in Florida I dealt with British people all the time
deal off
Deal the last hand of a poker game or the last hand in which one intends to participate
deal 1
emphasis If you say that you need or have a great deal of or a good deal of a particular thing, you are emphasizing that you need or have a lot of it. a great deal of money I am in a position to save you a good deal of time. Deal is also an adverb. Their lives became a good deal more comfortable He depended a great deal on his wife for support. Deal is also a pronoun. Although he had never met Geoffrey Hardcastle, he knew a good deal about him
deal 2
a raw deal: see raw see also dealings, wheel and deal
deal 2
If you make a deal, do a deal, or cut a deal, you complete an agreement or an arrangement with someone, especially in business. Japan will have to do a deal with America on rice imports The two sides tried and failed to come to a deal He was involved in shady business deals
deal 2
If you deal playing cards, you give them out to the players in a game of cards. The croupier dealt each player a card, face down He once dealt cards in an illegal gambling joint. Deal out means the same as deal. Dalton dealt out five cards to each player
deal 2
Please look at category
deal 2
to see if the expression you are looking for is shown under another headword
deal 2
If a person, company, or shop deals in a particular type of goods, their business involves buying or selling those goods. They deal in antiques the rights of our citizens to hold and to deal in foreign currency
deal 2
If someone deals illegal drugs, they sell them. I certainly don't deal drugs. + dealing deal·ing his involvement in drug dealing and illegal money laundering
deal 2
If an event deals a blow to something or someone, it causes them great difficulties or makes failure more likely. The summer drought has dealt a heavy blow to the government's economic record
deal 2
If someone has had a bad deal, they have been unfortunate or have been treated unfairly. The people of Liverpool have had a bad deal for many, many years
deal a blow
hit someone or something
deal in
do business in, trade in
deal in futures
{i} (Finance) deal in future commodities (counting on the increase of share prices in order to profit upon their sale)
deal out
administer or bestow, as in small portions; "administer critical remarks to everyone present"; "dole out some money"; "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to someone"
deal out
If someone deals out a punishment or harmful action, they punish or harm someone. a failure to deal out effective punishment to aggressors. = mete out
deal with
When you deal with something or someone that needs attention, you give your attention to them, and often solve a problem or make a decision concerning them. the way that building societies deal with complaints The President said the agreement would allow other vital problems to be dealt with. = handle
deal with
If a book, speech, or film deals with a particular thing, it has that thing as its subject or is concerned with it. the parts of his book which deal with contemporary Paris
deal with
{f} handle, take care of; do business with, trade with
deal with
If you deal with an unpleasant emotion or an emotionally difficult situation, you recognize it, and remain calm and in control of yourself in spite of it. She saw a psychiatrist who used hypnotism to help her deal with her fear
deal-maker
A deal-maker is someone in business or politics who makes deals. + deal-making deal-making a chairman with a reputation for deal-making. Britain's deal-making culture
a good deal
Very much; to a great extent; a lot; lots

They had a good deal less than we had.

a good deal
A large amount; a lot
a great deal
A large amount; a lot
a great deal
Very much; to a great extent; a lot; lots

They had a great deal less than we had.

big deal
Indicates that something is not important or impressive; so what

He can run a mile in 15 minutes? Big deal! Some people can do it in four.

big deal
Something very important, difficult, or of concern

It's no big deal if you don't finish.

business deal
A particular instance of buying or selling

he's a master of the business deal.

business-deal
Attributive form of business deal, noun
dealer
One who peddles illicit drugs, especially to teenagers
dealer
The person who deals the cards in a card game
dealer
A particular type of stock broker or trader
dealings
relations with others
dealings
plural form of dealing
done deal
An agreement that has been finally resolved or decided
double deal
To deal the top and bottom cards from a deck to a confederate in a card game as if they were one card

Barely looking up from his smooth hands and the cards they held, the gambler said, “You're not a good enough cardplayer Pd have to double deal you..

double-deal
To deal the top and bottom cards from a deck to a confederate in a card game as if they were one card
holding deal
An entertainment industry term for an agreement made between a studio or network (or other similar entity) and a person, such as an actor, producer or writer, to hold the person to be exclusive to that entity for an agreed upon period of time, usually one year or "season", for an agreed upon amount of money
package deal
A circumstance in which two or more items are provided together
raw deal
A situation in which a person is taken advantage of or treated unfairly; a situation in which a person is led to expect something, but receives nothing or much less than expected
real deal
A thing or person which is genuine, authentic, or worthy of serious regard

George Michael is the real deal—a real blue-eyed soul artist whom you can wholeheartedly get behind, knowing that you'll never be duped or deceived by his lust for commercial success.

seal the deal
to come to an agreement, to finalise the deal
self-deal
To engage in dealings favorable to oneself as principal, taking advantage of one's position as fiduciary
self-deal
To deal with oneself
sweetheart deal
A transaction, contract, or other agreement in which one party provides particularly favorable terms to the other, especially in suspicious circumstances

Steven Matthews, described the lease last week as a sweetheart deal that gives too much away for what the city gets in return..

wheel and deal
To work as an intermediary, making a profit from by buying and selling things, or making contracts between parties
dealer
A dealer, as opposed to a broker, acts as a principal in all transactions, buying and selling for his own account
dealer
An individual or a company in the securities industry who buys and sells securities as a principal rather than an agent The profit and loss is the difference between the price paid and the price received for the same security
dealer
{n} one who deals, one who trades
dealing
{n} practice, business, concern, treatment
dealt
{a} given to or out, used, treated, handled
big deal
Used ironically to indicate that something is unimportant or unimpressive
big deal
Something of great importance or consequence: "made a big deal out of getting there on time; losing one penny was no big deal."
make a big deal
(deyim) To exaggerate an insignificant event

Jeff said, I'm sorry I banged into you in the dark. Don't make a big deal out of it..

work out a deal
Arbitrate, achieve settlement
dealer
A person or firm acting as a principal in buying and selling securities; usually compensated by the spread
dealer
One who deals; one who has to do, or has concern, with others; esp
dealer
One who deals things, especially automobiles; a middleman
dealer
The role of a securities firm when it acts as a principal in a particular trade A firm is acting as a dealer when it buys or sells a security for its own account and at its own risk and then charges the customer a markup or markdown
dealer
A person or firm that regularly buys and sells property A person is classified as a dealer if at the time of the sale, that person held the property primarily for sale to customers in the ordinary course of business Gains from the sale of such property are ordinary gains not capital gains
dealer
the person who distributes the playing cards in a card game
dealer
a trader, a trafficker, a shopkeeper, a broker, or a merchant; as, a dealer in dry goods; a dealer in stocks; a retail dealer
dealer
An individual or organization that regularly buys, sells and trades coins
dealer
A person or securities firm acting as a principal in a securities transaction rather than as a broker Dealers can buy securities for their own account as well as sell securities out of their own inventories Many firms function both as brokers and as dealers; such firms are often referred to as "broker-dealers " If a dealer is a principal in a transaction, the trade confirmation must disclose this fact Dealers typically charge buyers a markup and sellers a markdown CFS is a broker, not a dealer See also market maker and specialist
dealer
{i} supplier; seller, merchant; person who hands out cards in a card game
dealer
An individual or firm in the securities business who buys and sells stocks and bonds as a principal rather than as an agent The dealer's profit or loss is the difference between the price paid and the price received for the same security The dealer's confirmation must disclose to the customer that the principal has been acted upon The same individual or firm may function, at different times, either as a broker or dealer
dealer
Acts as principal and buys securities from or sells securities to his/her customers
dealer
A dealer is someone who buys and sells illegal drugs. They aim to clear every dealer from the street
dealer
A securities firm plays the role of a dealer when it acts as a principal in a particular trade A firm is acting as a dealer when it buys or sells a security for its own account and at its own risk and then charges the customer a markup or markdown
dealer
Acts as principal in all transactions, buying and selling for its own account
dealer
a seller of illicit goods; "a dealer in stolen goods"
dealer
a firm engaged in trading the person who distributes the playing cards in a card game a seller of illicit goods; "a dealer in stolen goods
dealer
means any person who, in commerce, for compensation or profit, delivers for transportation, or transports, except as a carrier, buys, or sells, or negotiates the purchase or sale of: Any dog or other animal whether alive or dead (including unborn animals, organs, limbs, blood, serum, or other parts) for research, teaching, testing, experimentation, exhibition, or for use as a pet; or any dog for hunting, security, or breeding purposes This term does not include: A retail pet store, as defined in this section, unless such store sells any animals to a research facility, an exhibitor, or a dealer (wholesale); or any person who does not sell, or negotiate the purchase or sale of any wild or exotic animal, dog, or cat and who derives no more than $500 gross income from the sale of animals other than wild or exotic animals, dogs, or cats, during any calendar year (Also see Policy 28, Licensing Sales of Dead Animals, and Policy 23, Criteria for Licensing Hoofstock Dealers))
dealer
One who acts as a principal or counterpart to a transaction; places the order to buy or sell
dealer
One who distributes cards to the players
dealer
An investor who buys and sells assets, such as real estate, so often that they are considered to be in the business of dealing in real estate An investor who buys and sells only one or two lots or buildings every few years would not be a dealer Dealers don't report the gain (or loss) they realize on selling property as capital gain (or loss)
dealer
Individual or firm that acts as a principal in a securities transaction, trades for its own account, maintains inventory and accepts risk; a specialist trading for its own account
dealer
someone who purchases and maintains an inventory of goods to be sold
dealer
A person or firm acting as a principal in buying and selling securities, usually compensated by the spread
dealer
An individual or firm in the securities business who buys and sells stocks and bonds as a principal rather than as an agent, charging a mark-up rather than a commission
dealer
the major party to a financial transaction at a stock exchange; buys and sells for his own account
dealer
a firm engaged in trading
dealer
An individual or firm in the securities industry who buys and sells stocks and bonds as a principal rather than as an agent The dealer's profit or loss is the difference between the price paid and the price received for the same security The dealer's confirmation must disclose to the customer that the principal has been acted upon The same individual or firm may function, at different times, either as broker or dealer
dealer
An entity that stands ready and willing to buy a security for its own account (at its bid price) or sell from its own account (at its ask price)
dealer
Any person or company in the business of buying and selling securities for his or her own account, through a broker or otherwise (See broker)
dealer
An IRS designation for a person who regularly buys and sells real property
dealer
An individual or firm acting as a principal, rather than as an agent, in the purchase and/or sale of securities Dealers trade for their own account and risk
dealer
A dealer is a person whose business involves buying and selling things. an antique dealer. dealers in commodities and financial securities. see also wheeler-dealer
dealer
In the securities trade (USA), one who buys and sells for his own account, as distinguished from a broker who acts as buying and selling agent for others The two functions now frequently overlap broker
dealer
A person or company that regularly buys and sells numismatic collectibles
dealers
Galleries, collectible shops or individuals who carry and sell artwork Authorized dealers are those who, by signed agreement, carry and sell the artwork represented by certain print publishers
dealers
People who link buyers with sellers by buying and selling securities at stated prices 19
dealers
A generic term used for cash dealers that do business in small increments Example...DEALERS offer 20 at 500
dealers
plural of dealer
dealing
present participle of deal
dealing
method or manner of conduct in relation to others; "honest dealing
dealing
{i} manner of doing business; behavior; distribution, giving out
dealing
the act of transacting within or between groups (as carrying on commercial activities); "no transactions are possible without him"; "he has always been honest is his dealings with me"
dealing
The act of one who deals; distribution of anything, as of cards to the players; method of business; traffic; intercourse; transaction; as, to have dealings with a person
dealing
method or manner of conduct in relation to others; "honest dealing"
dealings
plural of dealing
dealings
the act of transacting within or between groups (as carrying on commercial activities); "no transactions are possible without him"; "he has always been honest is his dealings with me"
dealings
Someone's dealings with a person or organization are the relations that they have with them or the business that they do with them. He has learnt little in his dealings with the international community
dealings
business transactions
dealings
{i} mutual dealings or connections or communications among persons or groups
dealings
social or verbal interchange (usually followed by `with')
deals
plural of deal
deals
third person singular form of deal
dealt
Dealt is the past tense and past participle of deal. Past tense and past participle of deal. the past tense and past participle of deal
dealt
past of deal
deal