collective dose

listen to the pronunciation of collective dose
İngilizce - Türkçe
(Nükleer Bilimler) toplum dozu
(Çevre) kolektif radyasyon miktarı
collective dose equivalent
(Çevre) kolektif doz eşdeğeri
collective dose equivalent
(Nükleer Bilimler) kollektif doz,toplam eşdeğer doz, toplam doz eşdeğeri
collective effective dose
(Çevre) kolektif etkin doz
collective effective dose
(Nükleer Bilimler) toplum etkin dozu
collective dose