memleket

listen to the pronunciation of memleket
Türkçe - İngilizce
country

He betrayed his country. - O, memleketine ihanet etti.

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. - Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.

fatherland
land

Italy is a beautiful land. - İtalya güzel bir memlekettir.

My ancestors were the pioneers of this land. - Benim atalarım bu memleketin öncüleriydi.

(Konuşma Dili) city
bourne
one's native land, fatherland
domain
the whole country, the whole nation
mother country
homeland
(Konuşma Dili) region, area
motherland
bourn
native shore
(Konuşma Dili) one's native region, the area one grew up in; home town
country, land (a political state)
slang Beyoğlu, Pera
country; hometown, homeland; mother country, fatherland
government

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. - Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.

territory
home town

On a sudden impulse, I returned to my home town. - Ani bir dürtü üzerine, memleketime geri döndüm.

This view reminds me of my home town. - Bu manzara bana her zaman benim memleketimi hatırlatıyor.

hometown
memleket dışı
(Askeri) outlying
memleket aşkı
love of country
memleket dışı üs
(Askeri) outlying base
memleket dışına sürme
expatriating
memleket dışına çıkma
expatriating
memleket dışına çıkmış
expatriated
memleket gezisi
nationwide tour
memleket içi refakat
in-country escort
memleket saati
(Askeri) civil time
memleket yolunda
homeward bound
memleketler
of countries
ne âlâ memleket! What a fine kettle of fish!/What a wonderful state of affairs!
(said sarcastically)
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Bir insanın doğup büyüdüğü yer
(Osmanlı Dönemi) (C.: Memâlik) Bir devletin toprağı, ülke, yurt
(Osmanlı Dönemi) Şehir. İl, kasaba
Bir ülkede yaşayan bireylerin bütünü
Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, yurt: "Memleket isterim / Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun."- C. S. Tarancı. İklim ve üretim bakımından ele alınan bölge: "Lübnan; portakal, turuncu, hurma ve muz memleketiydi."- R. H. Karay
İklim ve üretim bakımından ele alınan bölge
Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, yurt
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke
Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke: "Memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde olabilirler."- Atatürk
Bir ülkede yaşayan bireylerin bütünü: "Bütün memleketin kadınları bugün, en fakiri bile, beyaz giymişler, beyaz örtünmüşler."- H. E. Adıvar
sıla
(Osmanlı Dönemi) HAVZA
memleket havası
Halk türküsü
Memleketler
memalik
memleket