emlak

listen to the pronunciation of emlak
Türkçe - İngilizce
real estate

The real estate broker was lavish in his spending in Ginza. - Emlakçı, Ginza'daki harcamalarında savurgandı.

The real estate man told lies to the couple. - Emlakçı, çifte yalan söyledi.

property

Property prices are going up. - Emlak fiyatları artmaktadır.

I want to purchase property in Boston. - Boston'da emlak satın almak istiyorum.

premises
land

Tokyo landlords are in a panic because the real estate market went soft. - Emlak piyasasının sönmesi nedeniyle Tokyo'daki ev sahipleri panik içindedirler.

real estate, property
real estate property
estate

Tom left part of his estate to Mary. - Tom emlakının bir parçasını Mary'ye bıraktı.

They've put the value of the estate at three hundred thousand dollars. - Onlar emlâka üç yüz bin dolar değer koydu.

demesne
realty
demesne
landed property
acres
the estate
premıses
real estate property
emlak acentesi
(Ticaret) estate agent
emlak acentesi
(Ticaret) real estate agent
emlak acentesi
(Ticaret) realtor
emlak danışmanlığı
real estate consulting
emlak fonu
(Ticaret) real estate fund
emlak komisyoncusu
realtor
emlak ofisi
real estate agency
emlak satışı
estate sale
emlak simsarı
(Ticaret) estate agent
emlak simsarı
(Ticaret) real estate agent
emlak simsarı
(Ticaret) land agent
emlak ve arazi sahipleri
landowners
emlak vergisi
(Ticaret) real property tax
emlak şirketi
real estate company
emlak alım vergisi
(Ticaret) teal estate purchase tax
emlak danışmanı
real estate consultant
emlak firması
real estate firm
emlak geliri
(Ticaret) property income
emlak komisyonculuğu
(Ticaret) real estate brokerage
emlak komisyoncusu
estate agent, realtor
emlak kredisi
(Ticaret) territorial credit
emlak sahibi
(Ticaret) land holder
emlak spekülasyonu
(Ticaret) land jobbing
emlak spekülatörü
(Ticaret) land jobber
emlak takdiri
(Ticaret) cadastral valuation
emlak vergisi
property tax, real estate tax
emlak vergisi
real estate tax
emlâk alım satım sözleşmesi
quitclaim deed
emlâk bankası
land bank
emlâk kaydı
terrier
emlâk ofisi
real-estate agency
emlâk piyasası
property market
emlâk vergisi
land tax
emlâk vergisi
(ıng.) rate
emlâk vergisi
property tax
umumi emlak vergisi
(Ticaret) general property tax
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Melekler
(Osmanlı Dönemi) (Mülk. C.) Mülkler. İnsanın tasarrufunda bulunan yerler
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı, taşınmazlar, gayrimenkul: "Eline geçen serveti emlake yatırıyordu."- E. E. Talu
Ev, arsa, bahçe gibi taşınamayan mal ve mülklerin ortak adı
emlak bürosu
Emlâk alım satımı, kiralanması ile uğraşan iş yeri, emlâkçi
emlak vergisi
Her yıl belediyelere ödenen ev, dükkân, arsa vb. mülklerin vergisi
emlak