kalifiye

listen to the pronunciation of kalifiye
Türkçe - İngilizce
qualified

He is qualified as an English teacher. - Bir İngilizce öğretmeni olarak kalifiyedir.

They should have hired someone more qualified. - Daha kalifiye birisini işe almış olmaları gerekiyordu.

skilled (workman)
highly qualified
(Mühendislik) skilled
kalifiye işçi
skilled workman
kalifiye işçi
qualified workman, skilled workman
son derece kalifiye
highly qualified
yarı kalifiye
semiskilled
Türkçe - Türkçe
Bir şeyi yapabilme niteliğini ve ustalığını kazanmış olan, nitelikli
tecrübeli kimse
KALİFİYE
(Osmanlı Dönemi) Fr. Yetişmiş usta, işçi vs
KALİFİYE
(Hukuk) Usta, iyi yetişmiş
kalifiye işçi
İstenilen nitelikleri taşıyan, iyi yetişmiş usta işçi, nitelikli işçi, vasıflı isçi
kalifiye