eye

listen to the pronunciation of eye
İngilizce - Türkçe
göz

Bu şarkı o kadar acıklı ki gözlerimi yaşarttı. - This song is so moving that it brings tears to my eyes.

Sakin olmak için gözlerimi kapattım. - I closed my eyes to calm down.

{f} izlemek
gözlemek
gözetme
yatak istinadı
görüş

Ben normal görüşe sahibim. - I have normal eyesight.

Görüş yeteneğim bozulmaya başlıyor. - My eyesight is beginning to fail.

delik

Tom'un delikli bir kaşı var. - Tom has a pierced eyebrow.

{f} gözle

Sakin olmak için gözlerimi kapattım. - I closed my eyes to calm down.

Annem gözlerinde yaşlarla bana baktı. - My mother looked at me with tears in her eyes.

dişi kopça
gözünü dikip bakmak
görme gücü

Onun iyi bir görme gücü vardır. - He has a good eye sight.

bakış

Onun gözündeki bakışına göre onun şaka yollu konuştuğunu söyleyebilirdim. - By the look in his eye I could tell that he was speaking tongue in cheek.

Baştan çıkarıcı bakışların var. - You have bedroom eyes.

iğne deliği
nazar

Nazara inanıyor musunuz? - Do you believe in the Evil Eye?

dikkatle bakmak
ayn

O konuda onunla aynı fikirde değilim. - I don't see eye to eye with him on that matter.

Tom ve Mary artık aynı fikirde değiller. - Tom and Mary no longer see eye to eye.

{i} ilmik
eye narrowly dikkatle süzmek
delmek
basar
çeşm
{f} kuşkuyla bakmak
{i} tomurcuk
{i} ilik
{i} kanı

Onun gözü şişmişti ve burnu kanıyordu. - His eye was swollen and his nose was bleeding.

toplanma noktası
göze benzer herhangi bir şey
{f} süzmek
(isim) göz, bakış, nazar, görüş, bakış açısı, kanı, ilmik, ilik, tomurcuk
{f} gözetlemek
bakmak

Gerçek bir keşif yolculuğuna çıkmak yeni manzaralar bulmakla olmaz ancak onlara yeni gözlerle bakmakla olur. - The real journey of discovery doesn't consist in exploring new landscapes but rather in seeing with new eyes.

Gözlerinin içine bakmak için çok heyecanlıydım. - I was too excited to look her in the eyes.

gözünün
göz göze

El sıktığımız zaman göz göze gelmeliyiz. - Our eyes should meet when we shake hands.

Bu, Marika ile ilk defa göz göze gelmemiz. - This is the first time I've looked Marika in the eye.

gözün

Top onun gözüne çarptı. - The ball hit her in the eye.

Tom'un gözünü kim morarttı? - Who gave Tom that black eye?

halka

Senin gözlerinin altında mor halkalar var. - You've got dark circles under your eyes.

Şu anda iyi uyumuyorum ve artık gözler altında halkalarım var. - I'm not sleeping well currently and now have rings under the eyes.

evil eye
nazar

Nazara inanıyor musunuz? - Do you believe in the Evil Eye?

eye strain
göz yorgunluğu
eye banks
(Tıp,Optik) göz bankaları
eye cream
(Tıp) göz kremi
eye from head to foot
süzmek
eye lens
(Anatomi) göz merceği
eye lid
(Anatomi) gözkapağı
eye lotion
göz damlası
eye pain
(Tıp) göz ağrısı
eye pencil
(Tıp) göz kalemi
eye sight
görüş uzaklığı
eye test
(Tıp) göz muayenesi
eye tooth
köpek dişi
eye wash
saçmalık
eye wash
palavra
eye wash
göz banyosu
eye ball
göz yuvarlağı
eye brow
kaş
eye catching
göz alıcı
eye disease
göz hastalığı
eye doctor
göz doktoru
eye drop
göz damlası

Göz damlası satın almak istiyorum. - I'd like to buy eye drops.

Bu meyve suyunun tadı göz damlası gibi. Göz damlasının tadına baktın mı? - This juice tastes like eye drops. You've tasted eye drops?

eye dropper
göz damlası
eye for an eye and a tooth for a tooth
göze göz
eye for an eye and a tooth for a tooth
dişe diş
eye lash
kirpik
eye lid
göz kapağı
eye lotion
göz losyonu
eye mask
göz maskesi
eye opener
ibret
eye shadow
göz farı

Mary göz farı kullanıyor mu? - Is Mary wearing eye shadow?

Mary göz farı sürüyor. - Mary is wearing eye shadow.

eye sight
görme gücü
eye socket
göz çukuru
eye socket
gözyuvası
eye sore
çirkin
eye witness
görgü tanığı
eye-catching
göze çarpan
eye-catching
dikkat çekici
eye bar
başı delikli çubuk, gözlü çubuk
eye bead
Nazar boncuğu
eye blink
Göz kırpışması
eye blink
1. Göz açıp kapayıncaya dek geçen çok kısa zaman süresi
eye booger
çapak
eye booger
göz çapak
eye booger
göz çapağı
eye brow
kas
eye candy
(deyim) göze çekici gelen hoş karşı cins
eye catching
göze çarpma
eye contact
Gözgöze gelme
eye contact
Göz teması
eye contour
Göz çevresi
eye cutting
göz aşısı
eye dialect
göz lehçesi
eye flap
göz kapağı
eye for an eye and a tooth for a tooth
göze göz, dişe dış
eye for eye
göz göz için
eye glasses
gözlük
eye gum
göz sakız
eye height
göz yüksekliği
eye lashes
göz kirpikleri
eye level
göz seviyesi
eye lift cream
göz altı kremi
eye muscles
göz kasları
eye nut
halkalı somun
eye of the storm
fırtınanın göz
eye pad
(Tıp, İlaç) (Ecza) Göz bandı
eye pleasure
göz zevki
eye popping
göz haşhaş
eye screw
göz vida
eye sight
Bkz. eyesight
eye to eye
göz göze
eye tracker
göz izci
eye tracking
Görsel tarama
eye wall
göz duvar
eye water
göz su
eye wink
göz kırpmak
eye-catching
göz alıcı
eye-hand coordination
(Veya hand-eye coordination) El-göz koordinasyonu, el ile göz arasındaki koordinasyon
eye-patch
Sağlık amaçlı kullanılan göz bandı
eye-pleasing
Göze hoş gelen, hoş görünen
eye-popping
Çok şaşırtıcı, hayretler içinde bırakan

An eye-popping display of fireworks.

eye-popping
Göz kamaştırıcı, gözleri yuvalarından çıkaracak kadar heyecan verici ve ilginç
eye-strain
eye-gerinim
eye-watering
eye-sulama
eye for an eye
göze göz dise dis
eye for an eye
kısasa kısas
eye to eye
aynı görüşlerde olmak
see eye to eye
tamamen aynı fikirde olmak
eye catching
dikkat çekici
eye bolt
delikli cıvata
eye color
göz rengi

Tom'un göz rengi yeşildir. - Tom's eye color is green.

eye up
kesmek
eyeful
göz dolduran
eyeful
bir içim su
eyeful
göze batan
eyeful
göz alıcı
eyeing
yakından seyretme
eyeing
süzme
eyeing
bakma
eyeful
gözalıcı kimse/şey
eyeless
kör
see eye to eye
aynı ağızı kullanmak
see eye to eye with
uymak
see eye to eye with
uyuşmak
see eye to eye with
anlaşmak
expert eye, skilled eye
uzman göz, yetenekli göz
eye drop
damla

Bu meyve suyunun tadı göz damlası gibi. Göz damlasının tadına baktın mı? - This juice tastes like eye drops. You've tasted eye drops?

Göz ameliyatından sonra, George her on beş dakikada bir göz damlası kullanır. - After eye surgery, George put in eye drops every fifteen minutes.

eye opening
göz açma
eye to
göz kararmak
eye to
göz etmek
eyeful
güzel kız
eyes
gözlerim

Gözlerimi tekrar açar açmaz, Amina bira bardağının tabanından bana bakıyordu. - Once I opened my eyes again, Amina was staring at me through the bottom of her beer glass.

Bu şarkı o kadar acıklı ki gözlerimi yaşarttı. - This song is so moving that it brings tears to my eyes.

eyes
gözler

Annem gözlerinde yaşlarla bana baktı. - Mother looked at me with tears in her eyes.

Sakin olmak için gözlerimi kapattım. - I closed my eyes to calm down.

eying
halen bakmaktadır
see eye to eye
Bir konu üzerinde mutabık olmak
eye bolt
(Tekstil) delikli civata
eye bolt
gözlü cıvata
eye bolt
mapa
eye liner
sürme
eye opener
sabah içilen içki
eye opener
şaşırtıcı haber
eye socket
gözevi
eyed
(sıfat) gözlü
eyed
{s} gözlü
eyeful
güzel şey
eyeful
{i} göz dolduran şey
eyeful
slang bir içim su
eyeful
göze batan veya göz dolduran herhangi bir şey
eyeful
i., k.dili
eyeful
argo güzel kız
eyeful
göz alıcı şey
eyeful
hoş görüntü
eyeless
gözsüz
see eye to eye
her konuda anlaşmak
see eye to eye with
(deyim) kesinlikle anlaşmak
see eye to eye with
aynı fikirde olmak
see eye to eye with smb
tamamen aynı fikirde olmak
see eye to eye with smb
aynı görüşte olmak
İngilizce - İngilizce
The London Eye, a tourist attraction in London
the comedic magazine Private Eye
To view something narrowly, as a document or a phrase in a document
A mark on an animal, such as a peacock or butterfly, resembling a human eye
A fitting consisting of a loop of metal or other material, suitable for receiving a hook or the passage of a cord or line
Attention, notice

That dress caught her eye.

The dark spot on a black-eyed pea
The relatively clear and calm center of a hurricane or other such storm
A meaningful stare or look

When the car cut her off, she gave him the eye.

To look at someone or something as if with the intent to do something with that person or thing
The visual sense

The car was quite pleasing to the eye, but impractical.

The ability to notice what others might miss

He has an eye for talent.

The dark brown center of a black-eyed Susan flower
To observe carefully

They went out and eyed the new car one last time before deciding.

A reproductive bud in a potato
A private eye: a privately hired detective or investigator

Far more annoying were the letters from parents of missing daughters and the private detectives who had begun showing up at his door. Independently of each other, the Cigrand and Conner families had hired “eyes” to search for their missing daughters.

A hole at the blunt end of a needle through which thread is passed
An organ that is sensitive to light, which it converts to electrical signals passed to the brain, by which means animals see
{n} the organ of sight, view, face, a hole, a bud
{v} to watch, observe, view, appear, show
The highly susceptible optic nerve which, according to Mom, can be "putout" by anything from a suction-arrow to a carelessly handled butter knife
An eye on a potato is one of the dark spots from which new stems grow
look at
the calm, cloudless center of a hurricane around which the storm winds whirl
You say `there's more to this than meets the eye' when you think a situation is not as simple as it seems to be. This whole business is very puzzling. There is a lot more to it than meets the eye
hole in the centre of the runner stone through which grain passes into the middle of the two stones
If something, especially something surprising or impressive, meets your eyes, you see it. The first sight that met my eyes on reaching the front door was the church enveloped in flames
To clap eyes on someone or something, or set or lay eyes on them, means to see them. That's probably the most bare and bleak island I've ever had the misfortune to clap eyes on What was he doing when you last set eyes on him?
A fitting consisting of a loop of metal or other material, suitable for receiving a hook
a small hole or loop (as in a needle); "the thread wouldn't go through the eye"
The highly susceptible optic nerve which, according to Mom, can be "put out" by anything from a suction-arrow to a carelessly handled butter knife
The calm center of a hurricane where winds are calm and skies are virtualy rain free This where the Hurricane Hunter airplanes fly to get the pressure readings to determine how strong the storm is The eye of a mature hurricane can range from 3 to 65 miles wide
{f} look at, stare, eyeball
the center of a tropical storm or hurricane that has low pressure, light winds, and rain-free skies
emphasis If you say that something happens before your eyes, in front of your eyes, or under your eyes, you are emphasizing that it happens where you can see it clearly and often implying that it is surprising or unpleasant. A lot of them died in front of our eyes
If you eye someone or something in a particular way, you look at them carefully in that way. Sally eyed Claire with interest Martin eyed the bottle at Marianne's elbow
Observation; oversight; watch; inspection; notice; attention; regard
attention to what is seen; "he tried to catch her eye"
when used as food, as in the scallop
The action of the organ of sight; sight, look; view; ocular knowledge; judgment; opinion
The relatively calm center of the tropical cyclone (including hurricanes) that is more than one half surrounded by wall cloud Characterized by calm winds and often clear conditions
A surrounded area providing one safe liberty Stones that have two eyes are safe from capture
Movement Control: The visual skills needed to smoothly and accurately move the eyes while following or locating an object These skills include eye-tracking, eye-jumps and near-to-far movements When a child has difficulty with eye-movements, he will lose his place while reading, have difficulty copying from the chalkboard or books and will be a slow reader
emphasis If you say that you are up to your eyes in something, you are emphasizing that you have a lot of it to deal with, and often that you are very busy. I am up to my eyes in work
You use expressions such as in his eyes or to her eyes to indicate that you are reporting someone's opinion and that other people might think differently. The other serious problem in the eyes of the new government is communalism Richard Dorrington was, in their eyes, a very sensible and reliable man
Area in the center of a hurricane that is devoid of clouds
In man, and the vertebrates generally, it is properly the movable ball or globe in the orbit, but the term often includes the adjacent parts
To fix the eye on; to look on; to view; to observe; particularly, to observe or watch narrowly, or with fixed attention; to hold in view
A mark on an animal, such as a peacock or butterfly, resembling an eye
A hole through the head of a needle, pin, bolt, etc , or a loop forming a hole or opening through which something is intended to pass, such as a hook, pin, shaft or rope Familiar examples are an eye at the end of a tie bar in a bridge truss, an eye at the end of a rope as the parts of shrouds and stays that pass over a masthead A "worked eye" is one having its edge rounded off like a ring, while a "shackle eye" is drilled straight through, permitting an inserted bolt or pin to bear along its entire length
An eye is a small metal loop which a hook fits into, as a fastening on a piece of clothing
If there is something as far as the eye can see, there is a lot of it and you cannot see anything else beyond it. There are pine trees as far as the eye can see
If you cast your eye or run your eye over something, you look at it or read it quickly. I would be grateful if he could cast an expert eye over it and tell me what he thought of it
The roughly circular area of comparatively light winds that encompasses the center of a severe tropical cyclone The eye is either completely or partially surrounded by the eyewall cloud
If you see eye to eye with someone, you agree with them and have the same opinions and views. Yuriko saw eye to eye with Yul on almost every aspect of the production
This is a spell Range Spells cast at Eye range are cast upon a creature that the magus has eye-contact with This has the same difficulty as casting at Touch range, but is a different Range (A formulaic spell will have one or other Range; not a choice )
If someone sees or considers something through your eyes, they consider it in the way that you do, from your point of view. She tried to see things through his eyes
the organ of sight
The organ of sight or vision
The low pressure center of a tropical cyclone Winds are normally calm and sometimes the sky clears
The center of a hurricane, an area of relative calm and very low pressure
In most invertebrates the eyes are immovable ocelli, or compound eyes made up of numerous ocelli
To appear; to look
Organ of sight
The relatively calm center of the tropical cyclone that is more than one half surrounded by wall cloud
If you say that you did something with your eyes open or with your eyes wide open, you mean that you knew about the problems and difficulties that you were likely to have. We want all our members to undertake this trip responsibly, with their eyes open
If you have your eye on something, you want to have it. if you're saving up for a new outfit you've had your eye on
A photodetection device consisting of at least a single photoreceptor cell enclosed in a light tight compartment with an aperture stop There are four fundamental types of eyes
Your eyes are the parts of your body with which you see. I opened my eyes and looked Maria's eyes filled with tears. a tall, thin white-haired lady with piercing dark brown eyes He is now blind in one eye
The space commanded by the organ of sight; scope of vision; hence, face; front; the presence of an object which is directly opposed or confronted; immediate presence
Eye-talian
Italian, usually in reference to an Italian American or Italian American culture

Hey, Pensiero, ya know whut a Eye-talian submarine sounds like, on dat new sonar?.

eye M.D.
Alternative form of eye MD
eye M.D.s
plural form of eye M.D. Alternative form of eye MDs
eye MD
An ophthalmologist
eye MDs
plural form of eye MD
eye bank
a reserve store of human corneas kept for treatment of the blind
eye bolt
A screw with a loop on the end
eye bolts
plural form of eye bolt
eye candy
A very attractive person or persons, or the salient visible physical attributes of same

I'm going to the beach to check out some eye candy.

eye candy
Any object or sight with considerable visual appeal

The computer graphics added lots of eye candy to that movie.

eye chart
a sign or poster showing letters or symbols in progressively smaller lines of type, used to test distance vision

The doctor said I needed glasses after I failed to read past the fourth line on the eye chart.

eye charts
plural form of eye chart
eye contact
The condition or action of looking at another human or animal in the eye

If you make the animal angry, walk slowly backwards and avoid making eye contact.

eye dialect
A set of such nonstandard spellings, collectively used to reflect a certain form of speech
eye dialect
The written representations of dialect speech in which words are spelled in a manner which indicates a non-standard pronunciation
eye dialect
The deliberate use of nonstandard spellings to indicate that the speaker uses a nonstandard or dialectal speech, even though the spelling is pronounced the same way as the original word
eye dialects
plural form of eye dialect
eye doctor
An ophthalmologist
eye doctors
plural form of eye doctor
eye drop
Medicine to be administered to the eyes
eye drops
plural form of eye drop
eye fillet
filet mignon

It serves seafood, but it's the porterhouse and eye fillets that jump off the plates here.

eye for an eye
compensation for injury caused by a person, in the form of inflicting of an identical injury on that person
eye for an eye, a tooth for a tooth
Compensation for injury caused by a person, in the form of inflicting of an identical injury on that person
eye of a needle
The small gap in a needle, with just enough space for a thread to pass through

It is easier for a camel to go through the eye of a needle, than for a rich man to enter into the kingdom of God.

eye of the beholder
The evaluation depending on perception of person who sees and considers

Whether that was abusive or not, that is in the eye of the beholder. — Randall Vogt.

eye of the storm
A region of calm weather right in the middle of a storm
eye pattern
An oscilloscope display of a data signal passed through a transmission line, clocked synchronously to the data symbols
eye rhyme
Pairs of words (or syllables) that, because of their spelling, look as if they rhyme but, because of different pronunciation, do not
eye rhymes
plural form of eye rhyme
eye shadow
makeup that is put below the eye to give a darker complexion
eye sight
vision; the ability or accuracy with which one can see
eye socket
The bony cavity which contains the eyeball and its associated muscles, vessels, and nerves. In humans, seven bones make up each bony orbit:

lacrimal bone.

eye sockets
plural form of eye socket
eye teeth
plural form of eye tooth
eye test
A series of examinations carried out by an optician to assess a patient's vision
eye tests
plural form of eye test
eye tooth
A canine tooth (only of human teeth)
eye up
To examine closely something coveted

The dog was eyeing up my steak.

eye witnesses
plural form of eye witness
eye-candy
Attributive form of eye candy

eye-candy girlfriend.

eye-catching
visually attractive
eye-catching
That attracts the attention; attention-grabbing
eye-drop
a tear
eye-drop
a saline liquid, used to administer medication to the eye
eye-drops
a saline liquid, used to administer medication to the eye
eye-hand coordination
Alternative form of hand-eye coordination

Sorry, but I just don't think you have the eye-hand coordination to be a juggler in this circus.

eye-opener
An experience or event that reveals, enlightens, or informs; something that causes learning, revelation, realization, or increased awareness

A visit to the slaughterhouse was a real eye-opener to anyone who thought they understood where their food came from.

eye-opener
An alcoholic beverage consumed first thing in the morning. A euphemism used by those offering or consuming alcohol in the morning

As soon as I got on the plane I asked the flight attendant for an eye-opener, but all he had to offer was orange juice.

eye-popping
Visually astonishing, stunning, incredible
eye line
the direction of an on-camera person's gaze
eye bead
The eye bead is a kind of glass art originating in Anatolia. This art has changed very little since thousands of years. The 3,000 years old antique Mediterranean glass art lives in these eye bead furnaces with its every detail
eye blink
a brief period of time : INSTANT
eye of Horus
An ancient Egyptian symbol of protection, royal power and good health
eye popping
(deyim) Eliciting wonder or astonishment: "an eye-popping display of fireworks"
eye puffiness
Eye puffiness, also known as "puffy eyes" or swelling around the eyes, refers to the appearance of swelling in the tissues around the eyes, called the orbits
eye tracker
Eye tracking is the process of measuring either the point of gaze ("where we are looking") or the motion of an eye relative to the head. An eye tracker is a device for measuring eye positions and eye movements. Eye trackers are used in research on the visual system, in psychology, in cognitive linguistics and in product design. There are a number of methods for measuring eye movements. The most popular variant uses video images from which the eye position is extracted. Other methods use search coils or are based on the electrooculogram
eye tracking
Eye tracking is the process of measuring either the point of gaze ("where we are looking") or the motion of an eye relative to the head. An eye tracker is a device for measuring eye positions and eye movements. Eye trackers are used in research on the visual system, in psychology, in cognitive linguistics and in product design. There are a number of methods for measuring eye movements. The most popular variant uses video images from which the eye position is extracted. Other methods use search coils or are based on the electrooculogram
eye-hand coordination
Eye–hand (alternatively hand–eye) coordination refers to the control of eye movement and the processing of visual input to guide bodily movement. This has been studied in activities as diverse as tea making, the movement of solid objects such as wooden blocks, sporting performance, music reading, and copy-typing
eye-patch
A covering worn over the eye to protect it if it is damaged or sore
eye for an eye
person's punishment should be equal to the wrong or crime which he committed (Biblical)
eye for an eye and a tooth for a tooth
person's punishment should be equal to the wrong or crime which he committed (Biblical)
eye for eye
biblical saying concerning punishment that is equal to an offense, principle of justice that requires punishment equal in kind to the offense
eye to eye
in agreement, with understanding
eyed
Simple past tense and past participle of eye
eyed
Having a particular kind or number of eyes, as described by the word with which this term is combined
eyeful
an amount of material blown into the eye
eyeful
a full or complete view; a good look
eyeless
Having no eyes (organs of sight)
eyeless
Having no sight; blind
see eye to eye
To agree with someone; to concur; to get along

She just never saw eye to eye with her mother about politics.

eyeless
{a} having no eyes, not seeing, blind
An eye
optic
An eye
ee
An eye
glim
Eyes
eyghen
Eyes
eghen
Eyes
eyen
eye bolt
A bolt with an eye on one end
eye bolt
A bolt having either a head looped to form a worked eye or a solid head with a hole drilled through it forming a shackle eye Its use is similar to that of a pad eye
eye bolt
Rather than having a head, these bolts have a closed hook at the end These are used for flying scenery
eye bolt
Used in conjunction with a hillside washer for tensioning cable braces
eye catching
{s} that draws attention, very appealing, very noticeable
eye contact
a meeting of the eyes between two people that expresses meaningful nonverbal communication; "it was a mere glance, but the eye contact was enough to tell her that he was desperate to leave
eye contact
contact that occurs when two people look directly at each other; "a teacher should make eye contact with the students"
eye contact
meeting of two peoples gazes
eye contact
Direct visual contact with another's eyes: "He managed to say hello to 12 people in five seconds without making eye contact with a single one" (Village Voice)
eye liner
{i} cosmetic applied in a fine line around the eye
eye opener
That which makes the eyes open, as startling news or occurrence, or U
eye opener
something surprising and revealing an alcoholic drink intended to wake one up early in the morning
eye opener
the first one in the morning
eye opener
Slang, a drink of liquor, esp
eye socket
the bony cavity in the skull containing the eyeball
eye socket
Your eye sockets are the two hollow parts on either side of your face, where your eyeballs are
eye socket
hollow part of the body into which the eye fits
eye up
If someone eyes you up, they look at you in a way that shows they consider you attractive. a slob who eyes up the women and makes lewd comments The women sit in the corner and men eye them up. = ogle
eyed
A term made use of in speaking of the spots in a peacock's tail
eyed
One-eyed people (See Arimaspians, Cyclops )
eyed
having eye-like spots
eyed
{s} having a specific kind or number of eyes (i.e. blue-eyed)
eyed
past of eye
eyed
Heaving (such or so many) eyes; used in composition; as, sharp-eyed; dull- eyed; sad-eyed; ox-eyed Juno; myriad- eyed
eyed
having an eye or eyes or eyelike feature especially as specified; often used in combination; "a peacock's eyed feathers"; "red-eyed"
eyed
having eyes
eyed
Having eyes of a specified number or kind. Often used in combination: one-eyed; blue-eyed
eyed
having an eye or eyes or eyelike feature especially as specified; often used in combination; "a peacock's eyed feathers"; "red-eyed
eyeful
a strikingly beautiful woman; "she was a statuesque redheaded eyeful
eyeful
a strikingly beautiful woman; "she was a statuesque redheaded eyeful"
eyeful
a full view; a good look; "they wanted to see violence and they got an eyeful" a strikingly beautiful woman; "she was a statuesque redheaded eyeful
eyeful
Filling or satisfying the eye; visible; remarkable
eyeful
a full view; a good look; "they wanted to see violence and they got an eyeful"
eyeful
{i} as much as the eye can hold; full or satisfying view, good look; strikingly attractive person
eyeful
a remarkable sight or a very attractive person (sometimes used ironically)
eyeful
If you get an eyeful of something, especially of something that you would not normally see, you are able to get a good look at it. Then she bent over and gave him an eyeful of her tattoos
eyefuls
plural of eyeful
eyeing
Present participle of to eye
eyeless
lacking sight; "blind as an eyeless beggar
eyeless
lacking eyes or eyelike features; "eyeless fish that evolved in dark caves"; "an eyeless needle"
eyeless
having no eyes
eyeless
Without eyes; blind
eyeless
lacking eyes or eyelike features; "eyeless fish that evolved in dark caves"; "an eyeless needle" lacking sight; "blind as an eyeless beggar
eyeless
{s} blind, unable to see; lacking an eye or eyes
eyes
{i} judgement or opinion (example: "In my eyes [opinion]" or "In the eyes of law")
eyes
Lucy
eyes
The forward end of the space below the upper decks of a ship which lies next abaft the stem, where the sides approach very near to each other The hawse pipes are usually run down through the eyes of a ship
eyes
opinion or judgment; "in the eyes of the law"; "I was wrong in her eyes"
eyes
Atrean credits; unlike grids, they actually come in physical form, too; there are about 15 eyes to a riddle; the common currency of shady transactions
eyes
Spiders have simple eyes (i e , one lens per eye, as compared with the compound eyes of insects, which have multile lenses Humans have simple eyes too) Tarantulas have eight eyes (i e , four pairs), although a few species have only six Generally the eyes are arranged in two distinct rows - an anterior row and a posterior row The inner pair of eyes in each row are termed median and the outer pair are termed lateral Thus, the four pairs are the anterior median eyes (AME), anterior lateral eyes (ALE), posterior median eyes (PME) and posterior lateral eyes (PLE)
eyes
Term used to refer to Eye Protection or Shooters Safety Glasses Usage on a range could be "Eyes and Ears mandatory " Meaning eye and ear protection are required It is unsafe to use firearms, even outdoors, without proper eye and ear protection Failure to use appropriate protection can result in permanent injury including blindness and hearing loss or impairment Commercial products are available which in various styles and price range at your local range or gun shop
eyes
Free radical damage is implicated in the formation of cataracts and as an antioxidant beta carotene may exert protective effects by reducing oxidative damage It may also act as a filter and protect against light-induced damage to the fiber portion of the lens Beta carotene may also protect against macular degeneration, a disease affecting the retina to which older people are particularly susceptible
eyes
plural of eye
eyes
opinion or judgment; "in the eyes of the law"; "I was wrong in her eyes
eyes
Eyes denote an internal liberty among a group of your own stones, so it would be suicide for your opponent to move into the space Having two eyes in a group is a way of securing territory
eying
Present participle of to eye
see eye to eye
agree, be of the same opinion
see eye to eye
be in agreement; "We never saw eye to eye on this question"
see eye to eye
be in agreement; "We never saw eye to eye on this question
see eye to eye with
be of the same opinion with -, agree with -
Türkçe - İngilizce

eye teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Eye bolt
gözlü civata
eye