eye drop

listen to the pronunciation of eye drop
İngilizce - Türkçe
göz damlası

Göz damlası satın almak istiyorum. - I'd like to buy eye drops.

Bu meyve suyunun tadı göz damlası gibi. Göz damlasının tadına baktın mı? - This juice tastes like eye drops. You've tasted eye drops?

damla

Göz damlamı yanımda getirmeliydim. - I should have taken my eye drops with me.

Göz ameliyatından sonra, George her on beş dakikada bir göz damlası kullanır. - After eye surgery, George put in eye drops every fifteen minutes.

eyedrop
Göz damlası
eye drops
göz damlası
İngilizce - İngilizce
Medicine to be administered to the eyes
eye drops
plural form of eye drop
eye-drop
a tear
eye-drop
a saline liquid, used to administer medication to the eye
eyedrop
Medicine to be administered to the eyes
eyedrop
{n} what drops from the eye, a tear
eye drops
Eye drops are a kind of medicine that you put in your eyes one drop at a time. special liquid which you put into your eyes because they are sore or dry, or as a medical treatment
eye drops
{i} drops that are put in the eyes to relieve pain or dryness
eyedrop
a drop from an eye dropper
eyedrop
A tear
eye drop