eye to eye

listen to the pronunciation of eye to eye
İngilizce - Türkçe
göz göze
aynı görüşlerde olmak
İngilizce - İngilizce
in agreement, with understanding
eye to eye