get

listen to the pronunciation of get
English - Turkish
elde etmek

Şu anda, tüm istediğim yiyecek bir şey elde etmek. - Right now, all I want to do is get something to eat.

Leyla istediği şeyi elde etmek için cinselliğini kullandı. - Layla used her sexuality to get what she wanted.

{f} elde etmek; edinmek; kazanmak; almak; satın almak; yakalamak; ele geçirmek: He got it with difficulty. Zorla
{f} varmak

Arabayla istasyondan amcamın evine varmak yaklaşık sadece beş dakika aldı. - It took only about five minutes to get to my uncle's house from the station by car.

Ofisime varmak yaklaşık on beş dakika alır. - It takes about 15 minutes to get to my office.

{f} satın almak
yetişmek

Buraya zamanında gelmek için bu sabah ilk trene yetişmek zorundaydım. - I had to catch the first train this morning to get here in time.

Eğer trene yetişmek istiyorsan derhal hareket etmelisin. - You'll have to get a move on if you want to catch the train.

dolaşmak

Ayak altında dolaşmak istemiyorum. - I don't want to get in anybody's way.

O caddede dolaşmak neredeyse olanaksızdı. - It was almost impossible to get around on that street.

tutulmak
tedarik etmek
sızmak
çanına ot tıkamak
hızlanmak
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

çıkmak

Arabaki herkes arabadan çıkmak ve bacaklarını germek istediğini söyledi. - Everybody in the car said they wanted to get out and stretch their legs.

Tom bir süre kasabanın dışına çıkmak istediğini söyledi. - Tom said he wanted to get out of town for a while.

kızmak

Mary, sakin ol. Kızmak zararlıdır. - Mary, come down. It is harmful to get angry.

Kızmak için neden yok. - That's no reason to get angry.

kaçmak

Ben sadece kaçmak zorunda kaldım. - I just had to get away.

Laura son dakikada sadece arkasını dönmek ve kaçmak için yaklaşıyor numarası yaptı. - Laura pretended to get closer, only to turn around and run away at the last minute.

hayret uyandırmak
savuşmak
tırmanmak
açıklamak
{f} ettirmek

Diğerlerini bize yardım ettirmek zorunda kalacağım. - I'm going to have to get the others to help us.

Bunu yapabilmemin tek yolunun Tom'u bana yardım ettirmek olduğunu anladım. - I've figured out that the only way I can do this is to get Tom to help me.

{f} etmek

Buraya park etmek için izin aldın mı? - Did you get permission to park here?

Bill ve John sohbet etmek için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to chat.

{f} kavramak

Bu dikiş makinasını kavramak ne kadar sürer? - How long does it take to get the hang of this sewing machine?

uyuşmak
{f} yapmak

Yürüyüş yapmak için bir süre dışarı çıkalım. - Let's get out for a while to take a walk.

Tom yapmak istediği şeyi yapmak için alır. - Tom gets to do anything he wants to do.

{f} idrak etmek
{f} anlamak
{f} olmak

Tom çevrim içi olmakta zorlanıyordu. - Tom had trouble getting online.

Onun hayattaki tek amacı zengin olmaktı. - Her only purpose in life was to get rich.

{f} yaptırmak

Tom işleri çabucak yaptırmak istedi. - Tom wanted to get things done quickly.

Tom ödevini zamanında yaptırmak için bile uğraşmadı. - Tom didn't even try to get his homework done on time.

{f} gelmek

Şirketin tepesine gelmek için, onun sıkı çalıştığını herkes biliyor. - Everyone knows that he worked hard to get to the top of the company.

Tom buraya erken gelmek isteyen kişidir. - Tom is the one who wanted to get here early.

gebe
{f} getirmek

Ben sadece kızımı güvenle geri getirmek istiyorum, bu kadar. - I just want to get my daughter back safely, that's all.

Tom'u geri getirmek için her şeyi yapacağım. - I'll do anything to get Tom back.

{f} götürmek

Seni güvende olacağın bir yere götürmek istiyorum. - I want to get you someplace where I know you'll be safe.

Tom'u eve geri götürmek zorundayız. - We've got to get Tom back home.

{f} ele geçirmek

Tom seni ele geçirmek için dışarıda. - Tom is out to get you.

gidip alma
hale gelmek
ele geçirmek elde etmek
uğraşmak
vurmak
mat etmek
yemek

Yalnız yemek yemeye alışıyorum. - I'm getting used to eating alone.

Helen yeterince yemek yemiyor ve zayıflıyor. - Helen does not eat enough and she is getting thin.

ulaşmak

Oraya ulaşmak için uzun bir yol yürümek zorundasın. - You have to walk a long way to get there.

Araba ile oraya ulaşmak benim bir buçuk saatimi aldı. - It took me an hour and a half to get there by car.

çıkarmak

Seni buradan çıkarmak zorundayız. - We have to get you out of here.

Tom'u oradan çıkarmak zorundayız. - We have to get Tom out of there.

işitmek

Çocukların yalan söylemesinin ana nedeni azar işitmekten kaçınmaktır. - The main reason kids tell lies is to avoid getting into trouble.

geçinmek

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is difficult to get along with.

Kendisiyle geçinmek çok zordur. - He is rather hard to get along with.

başarmak
bir yere koyma
sağlamak

Onun o projeyi ciddiye almasını sağlamak için buradayız. - We have got to get him to take that project seriously.

Onun yeni teoriyi anlamasını sağlamak imkansızdır. - It is impossible to get him to understand the new theory.

bulup getirmek
doğrultmak
hayret ettirmek
(hastalığa) yakalanmak
kafasına girmek
hazırlamak

Bayan West kahvaltı hazırlamakla meşgul. - Mrs. West is busy getting breakfast ready.

Annem akşam yemeğini hazırlamakla meşguldü. - Mother was busy getting ready for dinner.

gidip almak
{f} yaptır+e
gidip getirmek
ilgilenmek

Ben iş stratejisi ile ilgilenmek istiyorum. - I want to get involved with business strategy.

-tırmak
almak

Ne kadar pahalı olursa olsun, o klasik arabayı almak istiyorum. - I want to get that classic car no matter how expensive it is.

Anne biraz ekmek almak için şehre gitti. - Mother went to town to get some bread.

-tirmek
bakmak

Dişlerinize iyi bakmak önemlidir böylece yaşlandığınızda normal şekilde yiyebileceksiniz. - It's important to take good care of your teeth so you'll be able to eat properly when you get older.

Bir papağana bakmakı için ihtiyacımız olan şeyi alalım. - Let's get what we need to keep a parrot.

bulmak

Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine tüm zamanını pachinko oynayarak geçiriyor. - You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job.

İstikrarlı bir iş bulmak zorundasın. - You've got to get a steady job.

erişmek
{f} kazanmak

Çok para kazanmak istedim. - I wanted to get a lot of money.

Kısa zamanda çok para kazanmak kolay değildi. - It was not easy to get a lot of money in a short time.

{f} edinmek

Gerçek bir iş edinmek istiyorum. - I want to get a real job.

Kendi avukatını edinmek istemediğinden emin misin? - Are you sure you don't want to get your own lawyer?

{f} başlamak

Erken başlamak istiyorum. - I'd like to get an early start.

İşe başlamak istiyorum. - I want to get to work.

{f} açığını bulmak
{f} canına okumak
{f} (got, got.ten/got, --ting)
{f} yalanını çıkarmak
get rid of
kurtulmak

Ondan kurtulmak istiyorum. - I want to get rid of it.

Kötü bir alışkanlıktan kurtulmak kolay değildir. - It is not easy to get rid of a bad habit.

get drunk
sarhoş olmak

Tom sarhoş olmak istiyor. - Tom wants to get drunk.

Tom sarhoş olmak istemedi. - Tom didn't want to get drunk.

get on
binmek

Bu trene binmek zorundayım. - I've got to get on this train.

Otobüse binmek için bir bilet almalısın. - You must buy a ticket to get on the bus.

get along
birbiriyle geçinmek
get lost
kaybolmak

Kaybolmak istemiyorsun, bu yüzden annenin elini tut. - You don't want to get lost, so take your mother's hand.

Kaybolmaktansa geri dönmek daha iyidir. - It's better to walk back than to get lost.

get out
çıkmak

Tom bir süre kasabanın dışına çıkmak istediğini söyledi. - Tom said he wanted to get out of town for a while.

Tom bana oradan çıkmak için bekleyemediğini söyledi. - Tom told me he couldn't wait to get out of there.

get over
atlatmak

Üşütmemi atlatmak bir aydan daha fazla sürdü fakat şimdi iyiyim. - It took more than a month to get over my cold, but I'm OK now.

Soğuk algınlığımı atlatmak bir haftamı aldı. - It took me a week to get over my cold.

get tired
yorulmak
get up
kalkmak

Kalkmak için çok erken. - It is too early to get up.

Erken kalkmak onun alışkanlığıydı. - It was his habit to get up early.

get bored
usanmak
get on well
geçinmek
get wet
ıslanmak

Yağmur yağarken ıslanmak istemiyorsan sana bir şemsiye gerekir. - You need an umbrella when it's raining if you don't want to get wet.

Sen sadece ıslanmak istemiyorsun. - You just don't want to get wet.

get engaged
Nişanlanmak
get injured
Yaralanmak

Yaralanmak istemedim. - I didn't want to get injured.

get better
düzelmek
get dark
kararmak
get excited
heyecanlanmak
get in
(arabaya) binmek
get ready
hazırlanmak

Hazırlanmak zorundayım. - I've got to get ready.

Tom iş için hazırlanmak zorunda. - Tom has to get ready for work.

get worse
kötüleşmek
get along
ayrılıp gitmek
get better
iyileşmek

Satrançta iyileşmek istiyorum. - I want to get better at chess.

Biz iyileşmek zorundayız. - We've got to get better.

get better
İyileşmek

Teniste iyileşmek istiyorum. - I want to get better at tennis.

Biz iyileşmek zorundayız. - We have to get better.

get used to
alışmak

Gürültüye alışmak uzun zamanımı aldı. - It took me a long time to get used to the noise.

Peruk takmaya alışmak biraz zaman alacak. - It'll take some time to get used to wearing a wig.

get hungry
acıkmak
get angry
sinirlenmek

İnsanlar ona karşı geldiği zaman o sinirlenmek eğilimindedir. - He tends to get angry when people oppose him.

get angry
öfkelenmek
get up
yataktan kalkmak
get around
(Fiili Deyim ) etrafı dolaşmak
get out
defol

Herkes, evimden defolun. - Everybody, get out of my house.

En iyisi buradan defol. - You'd better get out of here.

get along
iyi geçinmek

Lütfen başka herkesle iyi geçinmek için elinden geleni yapmaya çalış. - Please try your best to get along with everybody else.

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is hard to get along with.

get at
ulaşmak

O, tavana ulaşmak için yeterince uzun değildi. - He wasn't tall enough to get at the ceiling.

get at
kastetmek, demek istemek; ima etmek
get on
geçinmek: They get on well. Birbiriyle iyi geçiniyorlar
get down
(bir işe vb) başlamak
get down
(deyim) [kd] yutmak. get down to sth. baslamak,iyice girismek. get down to brass tacks (kd) esas konuya gelmek get down to business şurdan burdan konuştuktan sonra asıl meseleyi görüşmek
get through
içinden geçmek
get away
kaçmak

Sami kaçmak istiyordu. - Sami wanted to get away.

O güzel, bu doğru ama o ağzını bir defa açtı mı sen yalnızca kaçmak isteyeceksin. - She's beautiful, that's true—but once she opens her mouth, you'll only want to get away!

get across
kızdırmak
get angry
(Fiili Deyim ) kızmak

Kızmak için neden yok. - That's no reason to get angry.

Kızmak için hiçbir neden yok. - There's no reason to get angry.

get around
gezinmek

Sonunda, hastalıktan dolayı yürüyemez hale geldi ve gezinmek için motorlu tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. - In the end, because of the disease, he became unable to walk and had to use a motorized wheelchair to get around.

Tom gezinmek için koltuk değneği kullandı. - Tom used crutches to get around.

get away
yakasını kurtarmak
get away with
yanına kar kalmak
get by
geçin

Böylesine küçük bir gelirle geçinemem. - I can't get by on such a small income.

Asgari ücretle geçinmek zordur. - It's hard to get by on minimum wage.

get down
(deyim) get someone down neşesini kırmak ,canını sıkmak. get sth. down
get down
yazarak kaydetmek
get it
{k} (deyim) anlamak
get over
(bir hastalık) geçmek: Have you gotten over your cold? Nezlen geçti mi?
get round to
zaman ayırmak
get through
geçirmek
get down
not tutmak
get along with
iyi geçinmek

Lütfen başka herkesle iyi geçinmek için elinden geleni yapmaya çalış. - Please try your best to get along with everybody else.

Sınıftaki herkesle iyi geçinmek için daha çok çalışmalıydım. - I should've tried harder to get along with everyone in the class.

get along with
iyi anlaşmak
get down
sofradan kalkıp oturmak
get out of
(Fiili Deyim ) -den dışarı çıkmak
get over
etkisini atlatmak
get off
inmek

Ben gemiden inmek zorunda kaldığımı hissettim. - I felt I just had to get off the ship.

Affedersiniz, bir sonraki durakta inmek zorundayım. - Excuse me, I have to get off at the next stop.

get along with
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

get down
çömelmek
get through
geçmek

Güvenlikten geçmek zorundayız. - We have to get through security.

get up
giyinip süslenmek
get up
düzenlemek
get a handle on something
Anlamaya/kavramaya başlamak
get by
Atlatmak
get inspired
İlham almak
get into a row
(Ev ile ilgili) Kavga etmek, kavgaya tutuşmak
get lean
Zayıflamak, kilo vermek
get out of bed
Yataktan kalkmak, uyanmak
get out scot-free
(Ev ile ilgili) Bir bedel veya ceza ödemeden kurtulmak, paçayı sıyırmak
get panic
Paniklemek
get score
Puan almak
get stressed
Streslenmek
get the hang of something
Birşeyin yolunu/nasıl yapılacağını öğrenmek
get the most out of something
Birşeyden en iyi şekilde yararlanmak, birşeyden en iyi şekilde istifade etmek
get to somewhere
Bir yere varmak, gitmek
get a kick out of
-den zevk almak
get a load of
argo -e göz atmak
get along with
geçinmek

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is hard to get along with.

Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor - It seems to be difficult for her to get along with students in the new school.

get along with
(Dilbilim) ile iyi geçinmek
get along with
ile geçinmek

Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor - It seems to be difficult for her to get along with students in the new school.

Tom ile geçinmek kolaydır. - Tom is easy to get along with.

get along with
ile anlaşmak
get around
yürümek
get around to
zaman ayırmak
get away
atlat
get away
çekilmek
get away
tüymek
get back
dönmek

Boston'a geri dönmek zorundayım. - I have to get back to Boston.

Tom Mary'den kalmasını rica etti fakat o işe geri dönmek zorundaydı. - Tom asked Mary to stay, but she had to get back to work.

get back
(Fiili Deyim ) geri dönmek

Tom işe geri dönmek zorunda. - Tom has to get back to work.

Sana geri dönmek zorunda kalacağım. - I'll have to get back to you.

get confused
bocalamak
get cracking
{k} (gayretle) başlamak
get divorced
boşanmak

Tom boşanmak istediğini söyledi. - Tom said he wanted to get divorced.

Ünlü şöhretli çift Tom ve Mary boşanmak istiyorlar. - Tom and Mary, the famous celebrity couple, want to get divorced.

get down
(bir işe vb) girişmek
get down
(birşeyi) aşağıya indirmek
get dressed
üstünü giymek
get drunk
kafayı bulmak
get even
(deyim) get even (with someone) birinden öcünü almak,acısını çıkarmak
get even with
(deyim) ödeşmek
get fat
(Fiili Deyim ) şişmanlamak
get hitched
(Fiili Deyim ) evlenmek
get hold of
(birini) bulmak
get hurt
(Fiili Deyim ) yaralanmak , incinmek
get in
arabaya binmek
get in contact with
iletişime geçmek
get in touch with
bağlantıya geçmek
get in with
{k} (birinin) arkadaşlığını kazanmak; (birinin) gözüne girmek
get into
(Fiili Deyim ) -e girmek , giymek , binmek
get into
(deyim) get into one's stride tam yoluna girmek
get into trouble
başını belaya sokmak
get into trouble
belaya çatmak
get into trouble
derde sokmak
get into trouble
belaya uğramak
get into trouble
başı derde girmek
get off
-den inmek
get off
(deyim) gondermek. 3.[kd] ogrenmek. get off with someone [kd] karsi cinsten biriyle hemen samimi olmak. get someone off with someone [kd] birini karsi cinsten biriyle tanistirmak. get (someone) off the ground başarılı bir şekilde başlamak,gelişmek veya çalışmak
get off
cezadan kurtarmak
get off
(Kanun) beraat ettirmek
get off
git işine
get off
(deyim) konusmamak. get someone off kurtarmak. get sth. off
get off
paçayı kurtarmak
get off
(Kanun) suçsuz çıkarmak
get on
(deyim) anlaşmak. get on to someone
get on
(taşıta) binmek
get on one's nerves
sinirini bozmak
get on one's nerves
sinirine dokunmak
get on with
(Fiili Deyim ) 1- -e devam etmek 2- ..ile geçinmek
get out of
kaçınmak
get out of
sorumluluktan kaçmak
get over
yol katetmek
get over
(deyim) yenmek,ustesinden gelmek
get rid of
yakayı sıyırmak
get rid of
-i yok etmek; -i ortadan kaldırmak, -i bertaraf etmek
get somebody up
kaldırmak
get something over
bir şeyi bitirmek
get the sack
kovulmak
get the sack
işten atılmak
get through
ulaşmak
get through
sınavı geçmek
get through
başarmak
get through to
ulaşmak
get to
varmak

Arabayla istasyondan amcamın evine varmak yaklaşık sadece beş dakika aldı. - It took only about five minutes to get to my uncle's house from the station by car.

Ofisime varmak yaklaşık on beş dakika alır. - It takes about 15 minutes to get to my office.

get to
(fiil)rmak, başlamak, yapıyor bulunmak, dolabı sezmek, dalavereyi anlamak
get up
(deyim) isler karistirmak,birseyler yapmak(genellikle istenmeyen). get the wind up (kd) korkuya kapılmak,telaşa düşmek
get well
geçmiş olsun
get along with
uyuşmak
get over
(deyim) get over someone unutamamak. get over sth
get to
(Fiili Deyim ) 1- -e varmak 2- başlamak
get a dressing down
azar işitmek
get a small job out of the way
aradan çıkarmak
get along
anlaşabilmek
get along together
barınmak
English - English
To understand

I don't get what you mean by fun. This place sucks!.

It's usually easy for Norwegians to understand what Swedes are saying. - It's usually easy for Norwegians to get what Swedes are saying.

To arrive (at) or progress (towards a place or outcome)

We're slowly getting there.

To hear completely; catch

Sorry, I didn't get that. Could you repeat it?.

To physically assault

I'm gonna get him for that.

To betake oneself

Get thee behind me.

To go or come (to a specified place, or in a specified manner)

She got from one side of the bridge to the other in no time.

Offspring
To become ill with or catch (a disease)

I went on holiday and got malaria.

Lineage
To don or doff clothing, etc

I can't get these boots off (or on).

(with various prepositions, such as into, over or behind; for specific idiomatic senses see individual entries get into, get over, etc.) To adopt or assume (a certain position or state)

We got behind the wall.

To obtain, purchase or acquire

You need to get permission to leave early.

To getter

I put the getter into the container to get the gases.

To catch out, trick successfully

He keeps calling pretending to be my boss — it gets me every time.

A difficult return or block of a shot
To beget (of a father)

Walter had said, dear God, Thomas, it was St fucking Felicity if I'm not mistaken, and her face was to the wall for sure the night I got you.

To take or catch (a scheduled transportation service)

I'll get the 9 a.m. to Boston.

To perplex, stump

That question's really got me.

To fetch

Can you get my bag from the living-room, please?.

To begin (doing something)

After lunch we got chatting.

To become

Don't get drunk tonight.

A Jewish writ of divorce
A git
To be (used to form the passive of verbs)

He got bitten by a dog.

To receive

He got a severe reprimand for that.

Who do you expect to receive Christmas presents from? - Who do you expect to get Christmas presents from?

To bring to reckoning; to catch (as a criminal)

The cops finally got me.

To cause to do

I can't get it to work.

To cause to become; to bring about

I'll get this finished by lunchtime.

To be able, permitted (to do something); to have the opportunity (to do something)

I'm so jealous that you got to see them perform live!.

To respond to (a telephone call, a doorbell, etc)

Can you get that call, please? I'm busy.

To find as an answer

What did you get for question four?.

v. Jewish divorce document written in Aramaic and obtained from a rabbinic court. In Orthodox and Conservative Judaism it is the only valid way to end a marriage, though outside Israel a civil divorce is required first. In Reform Judaism a civil divorce suffices. To obtain a get, mutual consent of husband and wife is usually required, except in special cases such as apostasy, impotence, insanity, or refusal to cohabit
{f} receive; obtain; purchase; take; understand; be infected (with a disease); arrive; come; become; cause; bring; persuade
{v} to procure, gain, win, learn, arrive, induce
come into the possession of something concrete or abstract; "She got a lot of paintings from her uncle"; "They acquired a new pet"; "Get your results the next day"; "Get permission to take a few days off from work"
v [{to mean "to do"} (I have to ~ my work finished )] 2 vt [to catch/take] menangkap (tangkap) 3 vt [to obtain] memperoleh (oleh) 4 vt [to pay someone to do something (I have to ~ my hair washed )] di- [(Rambut saya harus dicuci )] 5 vt [to receive (He got a car from his parents )] menerima (terima)
Get has many slang and colloquial uses In formal writing, avoid using g e t to mean the following: "to evoke an emotional response" (That song gets to me or Her pouting gets to me); "to take revenge on" (I plan to get her back); "to finish" (We got done); "must" (I've got tostudy); and "have" (I've got three tests this Friday) Get has many slang and colloquial uses In formal writing, avoid using g e t to mean the following: "to evoke an emotional response" (That song gets to me or Her pouting gets to me); "to take revenge on" (I plan to get her back); "to finish" (We got done); "must" (I've got tostudy); and "have" (I've got three tests this Friday)
get a value associated with a key in the dictionary Example: mydict /Max get
enter or assume a certain state or condition; "He became annoyed when he heard the bad news"; "It must be getting more serious"; "her face went red with anger"; "She went into ecstasy"; "Get going!"
cause to move; cause to be in a certain position or condition; "He got his squad on the ball"; "This let me in for a big surprise"; "He got a girl into trouble"
succeed in catching or seizing, especially after a chase; "We finally got the suspect"; "Did you catch the thief?"
Contract of divorce Rabbinic term for a legal divorce in Israel
Artifice; contrivance
A CGI method that is used to retrieve a document from an HTTP server or to send an input form from the user back to the HTTP server With GET, data in the input form is appended to the URL
To arrive at, or bring one's self into, a state, condition, or position; to come to be; to become; with a following adjective or past participle belonging to the subject of the verb; as, to get sober; to get awake; to get beaten; to get elected
Fashion; manner; custom
This command is used to retrieve a file, such as a list archive It should be sent to the command address This command may be made made private so only list members can use it
go or come after and bring or take back; "Get me those books over there, please"; "Could you bring the wine?"; "The dog fetched the hat"
overcome or destroy; "The ice storm got my hibiscus"; "the cat got the goldfish"
attract and fix; "His look caught her"; "She caught his eye"; "Catch the attention of the waiter"
Jet, the mineral
To adopt or assume (a certain position or state)
Retrieve the value associated with the key provided
achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day"
An SNMP command that allows the management component to retrieve data stored in a device's MIB
in baseball: earn or achieve a base by being walked by the pitcher; "He drew a base on balls"
In the kernel, often means "get a reference to" This may be as simple as incrementing a usage count, or it may imply attempting to retrieve an object from a cache of some sort, or allocating kernel memory See put
To obtain mental possession of; to learn; to commit to memory; to memorize; as to get a lesson; also with out; as, to get out one's Greek lesson
To catch out, trick
acquire as a result of some effort or action; "You cannot get water out of a stone"; "Where did she get these news?"
One of two methods to submit form content, the other being POST
Find in this IdentityDictionary the key identical to the given item and return its corresponding value
acquire as a result of some effort or action; "You cannot get water out of a stone"; "Where did she get these news?
To procure to be, or to cause to be in any state or condition; with a following participle
A security permission granted in the access control list that allows users or groups to retrieve information from the server
Offspring; progeny; as, the get of a stallion
take vengeance on or get even; "We'll get them!"; "That'll fix him good!"; "This time I got him"
cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
To betake; to remove; in a reflexive use
an entity corresponding to the requested resource is sent in the response
get a fix
To obtain something necessary, especially a dose of an addictive drug or anything else compulsively sought after
get a grip
To relax; to calm down; to stop being angry; to come to one's senses or become more rational

He needs to get a grip if he's getting that angry over such a little thing.

get a handle on
To build or acquire a basic level of understanding or control

After a week of poring over the manuals, I am just beginning to get a handle on the software.

get a jump on
To start early, especially to start before something begins or before others begin

If you'd like to get a jump on the holiday season, many craft stores already have holiday patterns out.

get a kick out of
To be delighted by; to be amused by

I really got a kick out of the clowns' juggling act.

get a leg up
To get a boost or a lift

I can climb over the fence if I get a leg up from you.

get a leg up
To gain some advantage; to get a head start

He hopes that all the extra advertising will give him a leg up on the competition.

get a life
to have a fuller or more interesting and worthwhile existence
get a load of
To experience someone or something, especially by looking or listening

Get a load of the eyesome femininity at the International Casino, as the Times put it.

get a move on
To hurry up, to get moving

I need to get a move on if I'm going to arrive before 3.

get a rise
To elicit a reaction of annoyance for sadistic pleasure
get a rise from
Alternative form of get a rise out of
get a rise out of
To obtain a reaction from someone, especially one of annoyance

Ahmadinejad is no simpleton. . . . His Holocaust denial is a flagrant ploy—the easiest way to get a rise out of the Jewish community.

get a room
A jocular or sarcastic expression commanding a couple to stop displaying affection in public, and to rent a hotel or motel room to continue amorous activities in private
get a word in edgeways
Alternative form of get a word in edgewise
get a word in edgewise
To break into or participate in a conversation

Everyone was talking at once. I couldn't get a word in edgewise.

get a wriggle on
to get a move on

While accepting he needs to get a wriggle on, Australia's annual great hope remains defiant and insists he can overcome a nightmare draw and once again challenge for the Norman Brookes Challenge Cup.

get about
To be seen in a variety of different places

That's the third party Brenda's been to this week. She certainly gets about.

get about
To become widely known (also get out)

If this story gets about then I'm finished.

get about
To be mobile, physically active

The first walk I took when I grew stronger and was able to get about was up to Aunt Jane's, notwithstanding she had never so much as been to ask after me all these days.

get across
To cross; to move from one side (of something) to the other, literally or figuratively

Bridge the digital divide. Let the poor get across.

get across
To make an idea evident; to successfully explain a thought or feeling

Better organized writing helps to get the point across.

get after
To attempt to convince another to move into action

Parents get after their children to do homework for the best.

get after
To move into action in attempt to catch or defeat another

Do you think the girl's going to ask you out? Get after her!.

get after
To move into action in pursuit of something

If you want to win, you've got to get after it.

get along
To survive; to do well enough

She didn’t have a lot of money, but she had enough to get along.

get along
to be together or coexist well, without arguments or trouble

She never did get along with her brother.

get around
To transport oneself from place to place

Granny uses a wheelchair to get around.

get around
To avoid or bypass an obstacle

Tax consultants look for ways to get around the law.

get around
To come around something

Cross at the rocks when you get around the bend.

get around
To move to the other side of an obstruction

There's no trail going through. We can't get around to the lake.

get around
To circumvent the obligation and performance of a chore

My brother always gets around cleaning his room himself.

get around to
To eventually begin or return to some procrastinated task

The busy orator and mother of two couldn't get around to her unfinished speech.

get at
To attack verbally or physically; to annoy, bother

My cat was badly injured after the neighbour's dog got at her.

get at
To understand or ascertain by investigation

We need to get at the root cause of all this.

get at
To manage to gain access to

I have a lot of money in my trust fund. I just can't get at it.

get at
To persuade by intimidation, to tamper with

That was a ridiculous verdict. I think the jury was got at.

get at
To mean, signify

I don't understand. What are you getting at?.

get away
To start moving; to depart

The train got away exactly on time.

get away
(with to when used with an object) To take a break from one's present circumstances; to journey (to), especially on holiday

Next weekend we're hoping to get away to the seaside.

get away
To move away (from)

Get away from me!.

get away
Expressing disbelief

You bought that for twenty pounds? Get away!.

get away
(with from when used with an object) To avoid capture; to escape (from)

I almost caught the critter, but it got away from me.

get away
To slip from one's control

I can't cope any more. Things are getting away from me.

get away
Sarcastically express disbelief, often to indicate that another's statement was obvious

Get away.

get away with
To do something which is prohibited, forbidden or generally not allowed, and not be punished for the action

Our teacher’s so strict, he'd never let us get away with anything in class.

get away with
To avoid doing something, or to avoid the consequences of not doing something

He thought he could get away with not doing any work..

get away with murder
To do something bad or illegal and not be punished

2005:He said I found out about everything he did and said, 'I can't get away with nothing, and Jim can get away with murder.' I don't think that I let any of my kids get away with murder, and I don't think any one of them ever did much serious mischief. — (Can we this quote?) James M. Hill, Sr., I Have Been Blessed!: Hard Work and Happiness, Aforesight Press, ISBN 0977485994, page 205:.

get back
Return to where one came from

When I get back from holiday, I expect the house to be tidy.

get back
to retrieve, to have an item returned

I lent her my guitar over the Christmas holidays, and will get it back when the term starts.

get back at
To retaliate; to take revenge

She put toothpaste in his shoes to get back at him for the frog he left in her refrigerator.

get back to
Return to (an activity)

I'll get back to work as soon as I've finished this game.

get back to
To return contact with (someone)

I'll get back to you when I have an answer.

get behind
To move to a position behind (something)

I got behind the wheel of my new car.

get behind
To fail to keep to a schedule; to fall behind

Hurry up with packing those cases. We're getting behind.

get behind
To give one's support to (a person, project etc.)

We all need to get behind our leader.

get bent
Used to dismiss a person or what they are saying, and end the conversation
get bent out of shape
To take offense; to become angry, agitated or upset

They stopped inviting him to the gatherings, and he really got bent out of shape about it.

get better
To recover from an illness
get better
To improve
get busy
Start working, usually in opposition to idleness

Stop playing computer games, and get busy with your homework.

get busy
Have sex

The couple was getting busy in the front room when the doorbell rang.

get by
To subsist; to succeed, survive, or manage, at least at a minimal level

Do you think they can get by on only one salary?.

get by the balls
To have complete control over someone, especially of a woman abusing a man's infatuation with her

John Wayne).

get carried away
To become excessively involved, to take something too far

It was nice of him to write a poem for his new girlfriend, but shooting a full-length film is getting carried away.

get changed
To change one's clothing (usually for a specific purpose)
get cold feet
to become nervous or anxious and reconsider a decision about an upcoming event

The groom got cold feet before his wedding.

get cracking
To get started; to get busy

If I'm going to finish my homework by Thursday, I had better get cracking.

get cross
To become angry

When they find them making a mistake, sometimes they get cross with them, and sometimes they encourage them more gently.

get down
To dance with abandon
get down
To leave the table

Mummy, can I get down?.

get down
To duck or take cover, usually to avoid harm. Commonly used as a caution or warning in the imperative

With bullets flying, all I could do was get down and pray.

get down to brass tacks
Deal with the important details
get down to business
to become involved with something work-related
get down with
To join in an activity with somebody, or group of people

It's not easy to get down with a group in which every instrument except the drums is doing it's own thing.

get down with
To become good friends with somebody, or group of people

It was pretty easy for me to get down with the crew.

get down with the kids
To attempt to ingratiate oneself with people younger than oneself by adopting or imitating their language, mannerisms, clothing, etc, often to the derision of the people imitated
get dressed
to beclothe oneself, to put on clothes
get drunk
To intoxicate oneself with alcohol

I'm going out tonight to get drunk.

get drunk
To make drunk

We got him drunk by spiking the punch.

get even
To get revenge
get freaky
To have sex

I saw the couple getting freaky in a video on the Internet.

get fresh
To flirt
get fucked
A curse meaning "go to hell"

How dare you do that to Elizabeth? Get fucked!.

get fucked
Go away, get lost

Get fucked-- I don't need your help.

get fucked
A term used to express contempt

Get fucked-- I'm disgusted with the way you acted today.

get going
To leave, or depart

It is quite late, I'd best get going before sunset.

get going
To begin or commence

We'd better get this project going. If we don't get going on it soon, we won't finish in time.

get high
To intoxicate oneself with drugs or other substances

I was going to make love to you, but I got high. - Afroman - Because I Got High.

get hitched
To get married, to wed

They're gonna get hitched next Saturday.

get in
To enter a place; to gain access

They hacked his password and finally got in.

get in
To get into or inside something, literally or figuratively

You'd better get in gear. We've got work to do!.

get in
To be elected to some office

Do the early results say our candidate will get in?.

get in
To secure membership at a selective school

All of our students who applied to university got in.

get in
An exclamation of joy

You gained full marks in the exam. Get in!.

get in someone's hair
To annoy someone
get in someone's hair
To hinder someone or interfere with their actions
get in the way
to obstruct, hinder, or interfere
get in with
To become involved or associated with (especially a group of people)

I'm very worried about her – she's got in with the wrong crowd.

get inside someone's pants
To have sex with (someone), especially for the first time
get into
To move into an object, such that one ends up inside it

She got into the car.

get into
To enter an unfavourable state

How did we get into such a mess?.

get into
To reach into an object

The small child got into everything.

get into
To become involved in a discussion or issue

He got into politics.

get into one's stride
To become familiar with something recently learnt
get into someone's pants
To have sex with

My groupie has been trying to get into my pants for ages. Maybe one day I’ll give in to her demands.

get into trouble
to become pregnant
get into trouble
To perform an action which is illegal, prohibited, forbidden or proscribed and to become subject to punishment for such action
get it
To realize or understand why a joke is funny

I thought it was hilarious, but she didn't get it.

get it
To understand, comprehend, or grasp

If they aren't getting it, explain it a different way.

get it
To possess a preferred outlook on a given issue or issues

Her principal really just doesn't get it; that new policy won't prevent any violence.

get it
To get what's coming to one: to feel someone's wrath; to receive punishment; to receive a retaliation; to receive a beating

After the way she spoke to him, she's really going to get it this time.

get it on
To have sex

I can see the sparks between us, let's get it on, baby!.

get it on
To hurry up; to get a move on

I need to get it on, there's not much time left.

get it on
To invite an opponent to a fight, or to agree to a fight.''

You want a piece of me? OK, let's get it on!.

get it over with
To do or finish, especially said of something unpleasant.''

He didn’t want to go to the doctor for his shots, but he decided it would be better just to get it over with.

get it up
to achieve a penile erection

I love my boyfriend, but am left unsatisfied because he can't get it up.

get jiggy
To have sexual intercourse

He told that girl he wants to get jiggy with her.

get knotted
A mildly offensive expression of refusal

You want me to go to the party with you? Get knotted!.

get laid
To have sex

Dave hasn't even touched a woman in three months. We have to get him laid.

get life
Receive a life sentence
get lost
To be absent, to seem to be absent

The violins 'get lost with the rest of the music.

get lost
Used to tell somebody to go away or leave one alone
get lost
To lose one's way

I got lost in his reasoning.

get lucky
To encounter luck
get lucky
To have a desired sexual opportunity fulfilled

He got lucky in the past week with two different women.

get married
to become married, to espouse
get moving
To start hurrying to undertake a task

We should get moving with the props if we want this play ready on time.

get off
To move from being on top of (something) to not being on top of it

Get off your rear and help me.

get off
To disembark from mass transportation, such as a bus or train

You get off the train at the third stop.

get off
To fall asleep

If I wake up during the night, I cannot get off again.

get off
To have sex

You are not allowed to get off in my bedroom.

get off
To complete a shift or a day's work

If I can get off early tomorrow, I'll give you a ride home.

get off
To incur (mild) consequences

The vandal got off easy, with only a fine.

get off
To stop (doing something), to desist from (doing something)

Get off, she said skeptically.

get off
To move (something) from being on top of (something else) to not being on top of it

Could you get the book off the top shelf for me?.

get off
To become sexually aroused, to take pleasure in

It takes more than a picture in a girlie magazine for me to get off''.

get off
To disembark

When we reach the next stop, we'll get off.

get off
To stop using a piece of equipment

Can you get off the phone, please? I need to use it urgently.

get off
() To observe a boundary in some (usually disapproved of) behaviour

Where do you get off talking to me like that?.

get off
To stop touching or interfering with something or someone

Don't tickle me - get off!.

get off lightly
end up with a mild punishment

My cousin got off lightly with a spanking after he broke the boy’s leg.

get off of one's cloud
to detain from pestering a person

Hey! You! Get off of my cloud!.

get off on
To be excited or aroused by; to derive pleasure from

I don't get off on champagne.

get off on the wrong foot
Alternative form of start off on the wrong foot
get off one's chest
to relieve oneself by talking to someone
get off one's high horse
To stop acting in an imperious, overbearing or bossy manner
get off someone's back
To cease pestering or criticizing someone, i.e. to leave them alone
get off the ground
To make (something) succeed

He couldn't get George's career off the ground.

get off the ground
To succeed or begin to succeed

His big plans to get rich never quite seemed to get off the ground.

Turkish - English

Definition of get in Turkish English dictionary

Got
{i} Goth

Gothic novels reappeared at the end of the century. - Gotik romanlar yüzyılın sonunda yeniden ortaya çıktı.

It is a typical Gothic church. - O, tipik bir Gotik Kilisesidir.

get
History
Favorites