get along with

listen to the pronunciation of get along with
English - Turkish
iyi geçinmek

Sınıftaki herkesle iyi geçinmek için daha çok çalışmalıydım. - I should've tried harder to get along with everyone in the class.

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is difficult to get along with.

iyi anlaşmak
anlaşmak

Tom'la anlaşmak çok kolay. - Tom is very easy to get along with.

geçinmek

Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor - It seems to be difficult for her to get along with students in the new school.

Onunla iyi geçinmek zordur. - He is difficult to get along with.

(Dilbilim) ile iyi geçinmek
ile geçinmek

Tom ile geçinmek kolaydır. - Tom is easy to get along with.

Yeni okul öğrencileri ile geçinmek zor gibi görünüyor - It seems to be difficult for her to get along with students in the new school.

ile anlaşmak
uyuşmak
iyi anlaşmak (birisiyle)
birisiyle geçinmek
(Dilbilim) ile uzlaşmak
biriyle iyi geçinmek
git

Onunla anlaşamadım gitti. - I just can't get along with him.

anlaşmak, iyi ilişkide olmak
get with
ile elde
get along with

  Hyphenation

  get a·long with

  Turkish pronunciation

  get ılông wîdh

  Pronunciation

  /ˈget əˈlôɴɢ wəᴛʜ/ /ˈɡɛt əˈlɔːŋ wɪð/

  Word of the day

  tabby
Favorites