get on with

listen to the pronunciation of get on with
English - Turkish
(Fiili Deyim ) 1- -e devam etmek 2- ..ile geçinmek
biriyle iyi geçinmek
mutabık kalmak
birisiyle uyuşmak
iyi geçinmek
işine gücüne bakmak
işinin başına dönmek
devam etmek

Tom hayatına devam etmek istiyordu. - Tom wanted to get on with his life.

Hayatıma devam etmek istiyorum. - I want to get on with my life.

işini sürdürmek
anlaşmak
ile geçinmek
-e devam etmek
get on with sb: biriyle geçinmekget on with the job: işiyle başa çıkmakto be easy get on with: geçinilmesi kolay olmak
continue, resume
Devam devam
get with
ile elde
English - English
get on with
Favorites