get drunk

listen to the pronunciation of get drunk
English - Turkish
sarhoş olmak

Çalışanların alışkanlıklarından biri sarhoş olmak ve ertesi güne kadar sefil hayatlarını unutmak için iş gününün sonunda bir barda ya da restoranda toplanmaktır. - One of the employees' habits is to gather in some bar or restaurant at the end of the workday to get drunk and forget their miserable life until the next day.

Sarhoş olmak için yeterince içelim. - Let's drink enough to get drunk.

kafayı bulmak
get blind drunk
olsun kör sarhoş
to get drunk
sarhoş olmak

Sarhoş olmak için yeterince içelim. - Let's drink enough to get drunk.

Tom sarhoş olmak istiyor. - Tom wants to get drunk.

to get drunk
esrimek
English - English
To intoxicate oneself with alcohol

I'm going out tonight to get drunk.

To make drunk

We got him drunk by spiking the punch.

become intoxicated, get sloshed
get drunk
Favorites