erişmek

listen to the pronunciation of erişmek
Turkish - English
reach

It took me two hours to reach Yokohama. - Yokohama'ya erişmek iki saatimi aldı.

attain
(Hukuk) to attain
achieve
to attain, achieve (a goal)
to reach, to attain; to access; to mature, to ripen
range
to reach, be long enough to reach
to reach, arrive at
(for a time) to come
to ripen, mature
access , retrieve
compass
(deyim) come up with
overtake
(deyim) come up to
run up to
mature
ripen
come
extend
come down
carry
get at
get
accessing
erişme
{i} Access

Of course it's difficult to gain access to the Prime Minister. - Tabii ki Başbakan'a erişmek zordur.

Sami wanted to access Layla's money. - Sami, Leyla'nın parasına erişmek istiyordu.

erişmek, görmek
To access, see
erişme
{i} reach

It took me two hours to reach Yokohama. - Yokohama'ya erişmek iki saatimi aldı.

erişme
attainment
erişme
accession
en son noktaya erişmek
culminate
eriş
{f} access

Let's stay somewhere with easy airport access. - Havaalanına kolay erişimi olan bir yerde kalalım.

For some reason I couldn't access my e-mail. - Nedense benim e-postama erişemedim.

eriş
retrieve
Turkish - Turkish
Zaman gelip çatmak
Gelip çatmak
Varılması zamana, emeğe bağlı olan veya uzakta bulunan bir amaca varmak, ulaşmak
Belirli bir olgunluk durumuna varmak
Bir yere ulaşmak, varmak
Bir yere ulaşmak, varmak: "Boyu bir elli beş olduğu için, eli ancak on beşinci düğmeye erişebilmektedir."- H. Taner
Varılması zamana, emeğe bağlı olan veya uzakta bulunan bir amaca varmak, ulaşmak: "Genç yaşında üne erişmiş, yönettiği oyunlar afişlerden inmemiş."- N. Cumalı
demek
erişme
İktiran
ERİŞ
(Osmanlı Dönemi) f. Bilek
ERİŞ
(Osmanlı Dönemi) Arşın, endaze
Erişme
(Osmanlı Dönemi) BA'
eriş
çözgü
eriş
Erme işi ve durumu
eriş
Sakal
eriş
Satıldıktan sonra kusuru ve noksanları belli olan malın, kıymetinden bunun için indirilen miktar
erişme
Erişmek işi
erişmek
Favorites