get lost

listen to the pronunciation of get lost
English - Turkish
kaybolmak

Kaybolmaktansa geri dönmek daha iyidir. - It's better to walk back than to get lost.

Yarın nerede buluşuyoruz? Tekrar kaybolmak istemiyorum. - Where are we meeting tomorrow? I don't want to get lost again.

toz ol
Kaybol!

Nereye gidersem gideyim, ben kaybolurum. - Wherever I may go, I will get lost.

Ben iyi bir yön duyusuna sahibim, bu yüzden kaybolmam. - I have a good sense of direction, so I don't get lost.

{a} (deyim) çekil git,yapmayacağım
yolunu kaybetmek
kaybetmek
yok ol
gözden kaybol
kaybol

Nereye gidersem gideyim, ben kaybolurum. - Wherever I may go, I will get lost.

Ormanda niçin kayboldun? - Why did you get lost in the woods?

yaylan
get lost in the ocean
okyanusta kaybolmak
fuck off
siktir git
fuck off
(Argo) serserilik etmek
fuck off
siktir
fuck off
(deyim) defol git
fuck off
(Argo) aylakça zaman harcamak
fuck off
(Argo) aylaklık etmek
fuck off
(deyim) yıkıl
fuck off
(deyim) defolup gitmek
fuck off
(Argo) boş boş gezinmek
fuck off
(deyim) siktirip gitmek
fuck off
(deyim) defolmak
fuck off
aptalca davranmak
fuck off
siktir olup gitmek
lose one's way
yolunu şaşırmak
fuck off, get lost
Defol git kaybolmak
get out of here!, get lost!
burdan!, kayıp olsun!
fuck off
defol
get lost!
kaybol

Nereye gidersem gideyim, ben kaybolurum. - Wherever I may go, I will get lost.

Büyük kentlerde kaybolmazsın, her yerde haritalar var! - You can't get lost in big cities; there are maps everywhere!

lose one's way
yolunu kaybetmek
English - English
To lose one's way

I got lost in his reasoning.

Used to tell somebody to go away or leave one alone
To be absent, to seem to be absent

The violins 'get lost with the rest of the music.

lose one's way
fuck off
{ü} get out of here! go away!
get lost
Favorites