drag fold

listen to the pronunciation of drag fold
İngilizce - Türkçe
(Jeoloji) sürüme kıvrım
drag fold