drag file

listen to the pronunciation of drag file
İngilizce - Türkçe
(Bilgisayar) dosya sürükle
drag file