aptal

listen to the pronunciation of aptal
Türkçe - İngilizce
silly

He's always asking silly questions. - O her zaman aptal sorular soruyor.

His parents' view was that he was wasting his earnings on a silly girl. - Ebeveynlerinin görüşü onun kazandıklarını aptal bir kıza harcamasıydı.

stupid

It is stupid of you to believe in him. - Ona inanman aptallıktır.

It was stupid of you to believe in him. - Ona inanmakla aptallık ettin.

foolish

They tried to make each other look foolish. - Onlar birbirlerini aptal göstermeye çalıştılar.

They said the deal was foolish. - Onlar anlaşmanın aptalca olduğunu söyledi.

fool

A fool and his money are soon parted. - Aptal parasını çabuk harcar.

A fool and his money are soon parted. - Aptal parasının kıymetini bilmez.

dummy

I thought you were a dummy. - Ben senin bir aptal olduğunu düşünüyordum.

idiot

His boyfriend is an idiot. - Onun erkek arkadaşı aptal.

You know what my idiot son's doing? Even now he's graduated from university he spends all his time playing pachinko instead of getting a job. - Aptal oğlumun ne yaptığını biliyor musun? Şimdi bile o üniversiteden mezun olup iş bulmak yerine pachinko oynayarak tüm vaktini harcıyor.

dumb

He is the dumbest kid in the class. - Sınıfta en aptal çocuktur.

He is too dumb to fear danger. - O, tehlikeden korkmayacak kadar aptaldır.

thickheaded
birdbrain
(deyim) goof

It sounds a bit goofy. - O biraz aptal görünüyor.

Tom looks really goofy today. - Tom bugün gerçekten aptal görünüyor.

(Argo) dumb ass
barmy
(Argo) harebrain
half-wit
dumb-bell
crass
daft
blockhead
(Argo) featherbrain
cockeyed
(Argo) bird brain
dunny
gaby
fat-head
imbecile

This imbecile has sharp teeth. - Bu aptalın keskin dişleri var.

(Argo) rattlebrain
goosey
half-witted
witless
ditzy
(Argo) nut
chump
(Konuşma Dili) dim-wit
vacuous
fat-headed
gobemouche
twirp
(deyim) jackass
asses
(Argo) flibbertigibbet
(Konuşma Dili) lamebrain
(deyim) half-baked
(Argo) sawney
dumbed
(Argo) crank
besotted
(Argo) screwball
ideot
idiotical
puddinghead
(Argo) featherhead
nidget
dorky
nong
schnook
(Argo) scatterbrain
(Argo) jobbernowl
dork
(Argo) dumbass

It's better to be alone than with some dumbass by your side. - Yalnız olmak yanında birkaç aptalla birlikte olmaktan daha iyidir.

(Argo) dweeb
sheepshead
(deyim) bozo

What do you say we ditch this bozo and have some fun? - Bu aptaldan kurtulup biraz eğlenmeye ne dersiniz?

muddleheaded
(deyim) goose
(Argo) lunatic
goofball
(deyim) hare-brained
(Argo) schmo
bird-brained
(Argo) dingleberry
aptal yerine koymak
fool

Tom didn't want to make a fool of himself. - Tom kendini aptal yerine koymak istemedi.

Is it hard to fool you? - Seni aptal yerine koymak zor mu?

aptal durumuna düşürmek
(deyim) make a fool of
aptal yerine koymak
make a fool of somebody
aptal yerine koymak
(deyim) make a fool of
aptal altını
fool's gold
aptal bir şekilde
witlessly
aptal kimse
fool
aptal kutusu
Boob tube, television
aptal yerine koyma
fool of
aptal adam
galoot
aptal aptal dolaşmak
mooch
aptal aptal konuşmak
tittle tattle
aptal aşık
fancy man
aptal aşık gibi bakmak
(Konuşma Dili) caste sheep's eyes
aptal aşık gibi bakmak
(Konuşma Dili) make sheep's eyes
aptal dahi
(Pisikoloji, Ruhbilim) idiot savant
aptal durumuna düşmek
(deyim) have egg on one's face
aptal durumuna düşürmek
score off
aptal durumuna düşürmek
stultify
aptal durumuna düşürmek
score smb. off
aptal kadın
foolish woman
aptal kimse
cluck
aptal kişi
wally
aptal kişi
foolish person
aptal kutusu
boob tube
aptal numarası yapma
tarradiddle
aptal numarası yapma
taradiddle
aptal numarası yapmak
(deyim) play the fool
aptal numarası yapmak
affect stupidity
aptal numarası yapmak
(deyim) act the fool
aptal numarası yapmak
play the village idiot
aptal sarışınlık yapmak
(Argo) blonde moment
aptal tip
goosey
aptal yerine koymak
befool
aptal yerine koymak
to make a fool of sb, to fool
dili aptal
lamebrain
seni aptal
you stupid
seni aptal!
you idiot!
aptallar
geese
aptallar
fools

Why do fools fall in love? - Neden aptallar aşık olur?

Much better alone than with fools. - Yalnız kalmak aptallarla olmaktan çok daha iyidir.

bana aptal dedin
you called me stupid
allah'ın belâsı aptal
damned fool
son derece aptal
deadly dull
ta ki so that even: En sade bir üslupla yazdı, ta ki en aptal okuyucu anlasın. H
in the simplest of styles, so that even the stupidest reader might understand it
yeterince aptal
(deyim) fool enough
çok aptal
a bit of a fool
Türkçe - Türkçe
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak: "Aptal bir gülüşle yüzüne bakıyorum."- Y. Z. Ortaç
Küçümseme ve azarlama bildiren seslenme sözü: "Aptal, senin yerini açıkça söyledim ben."- T. Buğra
Küçümseme belirten seslenme sözü
Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak
Türk kukla oyununda dalkavuk tipi
Azarlama sözü
keş
alık salık
lala
zolot
andaval
sehi
alık
şavalak
kelek
aptal kutusu
Televizyon
aptal aptal
Aptal gibi, aptalca, aval aval
aptal olmak
Aptal durumda bulunmak
aptal