karamsar

listen to the pronunciation of karamsar
Türkçe - İngilizce
pessimist

You're pessimistic, aren't you? - Siz karamsarsınız, değil mi?

Tom is quite pessimistic. - Tom oldukça karamsardır.

pessimistic

How can you be so pessimistic? - Nasıl bu kadar karamsar olabiliyorsun?

Tom never was pessimistic. - Tom asla karamsar değildi.

dejected
depressed

His pessimism depressed those around him. - Onun karamsarlığı etrafındakilerin moralini bozdu.

He's depressed about the result. - O sonuç hakkında karamsar.

jaundiced
heavy-hearted
down in the mouth
mouth
pained
pessimistic, pessimist, downbeat
pessimistic; pessimist kötümser, bedbin, pesimist
downbeat
heavy hearted
sombre
low
somber
moody

Everyone is entitled to be moody once in a while. - Herkes ara sıra karamsar olma hakkına sahiptir.

I think Tom is moody. - Tom'un karamsar olduğunu düşünüyorum.

pain
karamsar olmak
to be pessimistic
karamsar bir şekilde
moodily
karamsar kimse
croaker
karamsar kimse
moody
karamsar kimse
croak
karamsar kimse
Jeremiah
karamsar kimse
calamity howler
karamsar kimse
pessimist
karamsar olmak
be pessimistic
karamsar şekilde
downheartedly
Türkçe - Türkçe
Kötümser, bedbin, meyus, pesimist
karamsar olmak
Kötümserliğe kapılmak, bedbin olmak
karamsar