azaltmak

listen to the pronunciation of azaltmak
Türkçe - İngilizce
decrease

I would like to drastically decrease the amount of time it takes me to clean the house. - Evi temizlemem için geçen zamanı büyük ölçüde azaltmak istiyorum.

What should you do to decrease your debt? - Borcunu azaltmak için ne yapmalısın?

reduce

I have to reduce my expenses this month. - Bu ay masraflarımı azaltmak zorundayım.

This company is using new technologies to reduce its environmental footprint. - Bu şirket çevresel kaplama alanını azaltmak için yeni teknolojiler kullanıyor.

lessen

Sami agreed to testify against Layla in order to lessen his sentence. - Sami, hapis cezasını azaltmak için Leyla'nın aleyhine ifade vermeyi kabul etti.

I need medicine to lessen the pain. - Ağrıyı azaltmak için ilaca ihtiyacım var.

alleviate
mitigate

Reducing deforestation is one way to mitigate the impacts of climate change. - Ormansızlaşmanın azaltılması, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için tek yoldur.

minimize
depress
impair
appease
whittle down
abridge
detract
diminish
to cut down
sink
temper
(Ticaret) impairment
make inroads on
cut

Rather than cutting down on cigarettes, sir, why don't you just give them up? - Sigaraları azaltmaktansa, bayım, niçin onları bırakmıyorsun.

The factory had to cut back its production. - Fabrika üretimini azaltmak zorunda kaldı.

blunt
diminute
trim
solace
defalk
cushion
whittle at
downsize
deplete
soothe
moderate
dim
drop off
minimise
subdue
deduct
step back
dip
turn down
take up the slack
economise on
dull
beat down
remit
shrink
relieve
allay
prune
slacken
labefy
detract from
derogate from
whittle away
wane
cut in on
decrement , decrease
derogate
deaden
put down
cut back

The factory had to cut back its production. - Fabrika üretimini azaltmak zorunda kaldı.

ax
scale down
axe
slim down
to lessen, reduce, lower, decrease
attenuate
bate
retrench
abate
to lessen, to reduce, to lower, to decrease; to deplete, to cut back; to curtail, to to cut down; to relieve, to soothe, to alleviate, to allay; to deaden
(Hukuk) dampen, slah
azaltma
reduction

We hope to come to an accord with them about arms reduction. - Biz silah azaltma konusunda onlarla anlaşmak istiyoruz.

azaltmak (masrafları)
retrench
azar azar azaltmak
whittle down
azaltma
deplete
etkisini azaltmak
Emasculate
azaltma
decrease

Unfortunately, increasing the number of traffic signals at intersections didn't help decrease the number of traffic accidents. - Ne yazık ki kavşaklardaki trafik sinyallerinin sayısını artırmak trafik kazalarının sayısın azaltmaya yardımcı olmadı.

They should decrease the sugar in these muffins. - Bu kurabiyelerdeki şekeri azaltmalılar.

etkisini azaltmak
spend
etkisini azaltmak
dilute
azaltma
moderation
azaltma
damping
azaltma
(İnşaat) muffle
azaltma
lowering
azaltma
attenuate
azaltma
cut

Rather than cutting down on cigarettes, sir, why don't you just give them up? - Sigaraları azaltmaktansa, bayım, niçin onları bırakmıyorsun.

She advised him to cut down on smoking. - O ona sigarayı azaltmasını tavsiye etti.

azaltma
remittance
azaltma
(Ticaret) remission
azaltma
{i} retrenchment
azaltma
(Biyokimya) inhibition
azaltma
reduce

The doctor told Tom to reduce his red meat consumption. - Doktor Tom'a kırmızı et tüketimini azaltmasını söyledi.

He wanted to reduce the tax on imports. - O ithalatta vergi azaltmak istedi.

azaltma
mitigate

Reducing deforestation is one way to mitigate the impacts of climate change. - Ormansızlaşmanın azaltılması, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için tek yoldur.

azaltma
diminishment
azaltma
restriction
azaltma
decrement
gitgide azaltmak
taper off
mümkün mertebe azaltmak
minimize
nominal değerini azaltmak
(Ticaret) write down
azal
{f} decaying
azal
{f} diminished

His income was diminished by half after retirement. - Emekli olduktan sonra geliri yarı yarıya azaldı.

The rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened. - Bir insanın haklarının tehdit edildiğinde, her insanın hakları azaltılır.

azal
fell off

Sales fell off in the third quarter. - Üçüncü çeyrekte satışlar azaldı.

azal
tail off
azal
{f} decrease

This medicine will decrease your pain. - Bu ilaç ağrını azaltacak.

I would like to drastically decrease the amount of time it takes me to clean the house. - Evi temizlemem için geçen zamanı büyük ölçüde azaltmak istiyorum.

azal
{f} decreasing

Our sales are decreasing. - Satışlarımız azalıyor.

The country is aiming at decreasing its imports. - Ülke ithalatını azaltmayı hedefliyor.

azal
fallen off
azal
diminish

His income was diminished by half after retirement. - Emekli olduktan sonra geliri yarı yarıya azaldı.

The war diminished the wealth of the country. - Savaş ülkenin zenginliği azalttı.

azal
{f} decreased

Since 1990, methane emissions have decreased by 11%. - 1990'dan beri metan salımları %11 oranında azalmıştır.

Production of rice has decreased. - Pirinç üretimi azaldı.

azal
fall off
azaltma
deduction
azaltma
alleviate
azaltma
depletion
azaltma
derogation
azaltma
mitigation
azaltma
abatement
azaltma
diminition
azaltma
{i} waning
azaltma
reducing

Reducing deforestation is one way to mitigate the impacts of climate change. - Ormansızlaşmanın azaltılması, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için tek yoldur.

Those green suits are special suits for reducing the risk of biological contamination. - Bu yeşil takım elbiseler, biyolojik kirlenme riskini azaltmak için özel takım elbiselerdir.

azaltma
curtailment
azaltma
extenuation
azaltma
assuagement
azaltma
minimization
acısını azaltmak
reduce pain
azal
mute
azaltma
diminution
azaltma
retrenchment; ax
azaltma
axe
azaltma
lessening
azaltma
reduction, lightening, decrease
azaltma
detraction
azaltma
reduction, deduction, cut
azaltma
attenuation
azaltma
cutback
azaltma
discount
azaltma
setdown
azaltma
{i} ax
aşamalı olarak azaltmak
phase down
baskıyı azaltmak
depressurize
basıncı azaltmak
decompress
etkisini azaltmak
vitiate
etkisini azaltmak
make nonsense of
etkisini azaltmak
cushion
etkisini azaltmak
stultify
faaliyeti azaltmak
run down
gücünü azaltmak
weaken
gücünü azaltmak
damp down
gücünü azaltmak
damp
hararetini azaltmak
damp
hararetini azaltmak
quench one's thirst
hararetini azaltmak
damp down
hassasiyetini azaltmak
desensitize
nüfusu azaltmak
dispeople
nüfusunu azaltmak
depeople
nüfusunu azaltmak
unpeople
nüfusunu azaltmak
depopulate
savunma gücünü azaltmak
soften up
yavaş yavaş azaltmak
whittle off
yavaş yavaş azaltmak
whittle away
yavaş yavaş azaltmak
whittle down
önemini azaltmak
de emphasize
önemli ölçüde azaltmak
decimate
şiddetini azaltmak
fade out
şiddetini azaltmak
de escalate
İngilizce - İngilizce

azaltmak teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Azal
A place near the western extremity of the valley near Jerusalem
Türkçe - Türkçe
Az denecek bir miktara indirmek veya eskisinden az bir duruma getirmek, kırmak
Az denecek bir miktara indirmek veya eskisinden az bir duruma getirmek, kırmak: "İlk işleri kullandıkları renkleri azaltmak oluyor."- B. R. Eyuboğlu
Etkisini yitirmesine sebep olmak, hafifletmek
kısmak
(Osmanlı Dönemi) TASRİD
kısıntı yapmak
düşürmek
(Osmanlı Dönemi) TAHMİZ
AZAL
(Osmanlı Dönemi) (Ezel. C.) Ezeller. Başlangıcı olmayan zamanlar
Azaltma
(Osmanlı Dönemi) İŞFAK
azaltma
Azaltmak işi
azaltmak