heavyhearted

listen to the pronunciation of heavyhearted
İngilizce - Türkçe
kederli
üzgün
depressed
morali bozuk

Tom'un son zamanlarda biraz morali bozuk. - Tom has been a little depressed lately.

Tom'un son zamanlarda Morali bozuk. - Tom has been depressed lately.

depressed
{s} bunalımlı

Tom bunalımlı görünüyordu. - Tom seemed to be depressed.

Tom bunalımlı görünüyordu. - Tom looked depressed.

depressed
sanayisi gelişmemiş
depressed
kahrolmak
depressed
üzülmüş
depressed
üzgün

Tom depresif ve üzgün. - Tom is depressed and upset.

depressed
{f} üz

Tom depresif ve üzgün. - Tom is depressed and upset.

Hatırlamak beni üzdü. - Remembering it depressed me.

depressed
keyifsiz

Kendimi biraz keyifsiz hissediyorum. - I feel a bit depressed.

depressed
Depresyona girmiş, bunalımlı

I feel depressed.

depressed
(sıfat) kederli, karamsar, bastırılmış, bunalımlı, düşürülmüş, darboğazda olan, durgun, çökmüş
depressed
x üz/indir/bastır
depressed
(Biyoloji) deprese
depressed
{s} çökmüş

Çökmüş ekonomi iyileşme belirtileri gösterdi. - The depressed economy showed signs of improving.

depressed
{s} kederli
depressed
{s} değeri düşürülmüş
depressed
canı sıkılmış
depressed
{s} durgun (piyasa/ekonomi)
İngilizce - İngilizce
{s} sad, depressed, unhappy
Sad
depressed
heavyhearted