döngü

listen to the pronunciation of döngü
Türkçe - İngilizce
loop

Why wasn't I in the loop? - Neden döngüde değildim?

vicious circle " kısırdöngü; loop
vicious circle, circular reasoning
meteorology cyclone, low
circ

The answer leads us to a vicious circle. - Cevap bizi bir döngüye götürür.

You must break the vicious circle. - Kısır döngüyü kırmalısın.

vicious circle

You must break the vicious circle. - Kısır döngüyü kırmalısın.

The answer leads us to a vicious circle. - Cevap bizi bir döngüye götürür.

(Denizbilim) gyre
(İnşaat) schedule
depression
{i} turn
cycle

The life cycle of an amphibian consists of three stages: egg, larva and adult. - Bir amfibinin yaşam döngüsü üç aşamadan oluşur: yumurta, larva ve ergin.

The economy is at peak of a business cycle at present. - Şu anda ekonomi iş döngüsünün zirvesinde.

döngü adımı
loop step
döngü artımı
loop increment
döngü denemesi
loop testing
döngü denetimi
loop check
döngü gövdesi
loop body
döngü programı
loop program
döngü sayacı
loop counter
döngü sistemi
loop system
döngü sınaması
loop testing
döngü teknolojisi
loop technology
kısır döngü
vicious cycle
sonsuz döngü
endless loop, infinite loop
geri döngü
recycling
kısır döngü
virtuous circle
kısır döngü
a vicious circle
Proje Döngü Yönetimi
(İdari Yönetim) Project Cycle Management (PCM)
açık döngü
open loop
iç döngü
inner loop
kısır döngü
vicious circle

It becomes a vicious circle. - Bir kısır döngü haline gelir.

I was trapped in a vicious circle. - Ben bir kısır döngü içinde kapana kısıldım.

kısır döngü içine girmek
(deyim) go round in circles
nedensel döngü diyagramı
causal loop diagram
ısıl döngü
(Telekom) thermal cycling
ısıl döngü
thermal cycle
Türkçe - Türkçe
Kısır döngü
bakınız: kısır döngü
kısır döngü
Bir önermeyi ikinci bir önerme ile, bunu da birincisiyle tanıtlama
kısır döngü
Aynı olumsuz sonucu veren, çözüm getirmeyen durumların tekrarlanması, sürdürülmesi
döngü