beat

listen to the pronunciation of beat
İngilizce - Türkçe
dayak atmak
dövmek

Tom beni dövmekle tehdit etti. - Tom threatened to beat me up.

Herkes bizi dövmek istiyor. - Everyone wants to beat us.

yenmek

Tom'u yenmek imkansızdır. - Tom is impossible to beat.

Tom'u yenmek zor olacak. - Tom will be difficult to beat.

darbe
vuruş
{i} çarpma

Benim kalbim hızlı çarpmaya başladı. - My heart began to beat fast.

{i} atış

Senin kalp atışını duyabiliyorum. - I can hear your heart beating.

Kalbinizin atışını hissedin! - Feel your heart beat!

{f} atmak (kalp)
ses

John yüksek sesle davulları çalıyordu. - John was beating the drums loudly.

Müzisyen davulunu yüksek sesle çaldı. - The musician beat his drums loudly.

{f} (kalp) atmak
ifadesini almak
çarpmak
şaşırtmak
dayak

Muhafızlar Tom'u neredeyse dayaktan öldürecekler. - The guards almost beat Tom to death.

Tom babasından acımasız bir dayak yedi. - Tom received a brutal beating from his father.

oymak
haklamak
alt etmek
köteklemek
yürek atışı
marizlemek
bileğini bükmek
çalım atmak
hayret ettirmek
okşamak
ıslatmak
ütmek
atım
yol açmak
mağlup etmek
hesabını görmek
hırpalamak
tokmaklamak
atmak kalp
çok yorgun
hippi
ritm

Ritmi hissedin ve tempoyu takip edin. - Feel the rhythm and follow the beat.

Farklı bir trompetçinin ritmine göre yürür. - He marches to the beat of a different drummer.

vurmak
devriye bölgesi
çırpmak

Yumurtaları çırpmak için karıştırıcı kullanacak mısın? - Are you going to use the blender to beat the eggs?

(kalp/nabız) atmak
çalkalamak
vurma

Tom kızına vurmaya başladı. - Tom began to beat his daughter.

Tom oğluna vurmaya başladı. - Tom began to beat his son.

tempo

Tom davulu yavaş bir tempoda çaldı. - Tom beat the drum at a slow tempo.

Ritmi hissedin ve tempoyu takip edin. - Feel the rhythm and follow the beat.

leşi çıkmış
Devriye polisi
(Tıp) Kanın damarlarda ve kanda gösterdiği vurum tarzı hareketler
{f} geçmek
{s} çok yorgun, pestili çıkmış
{f} alt etmek (Argo)
{i} müz. tempo
{s} bitkin
yenilmiş
{i} vurma sesi
birbirine yakın iki sesin meydana getirdigi ritmik çatlşma sesi
darbeden ileri gelen ses
{i} sürgün avı
{f} vur, çarp
{i} polis memurunun devriyesi
çok kulla
beaten dövülmüş
{s} turşu gibi (Argo)
(Nükleer Bilimler) vuru

Yağmur pencerelere vuruyordu. - The rain was beating against the windows.

Yağmur pencerelere vuruyor. - The rain is beating against the windows.

{i} darbe sesi
{i} ritim
ilginç bir haberin rakip gazeteden evvel neşri
{i} serseri
{f} vur

Yağmur pencere camına vuruyor. - The rain beats against the window pane.

Neden baban sana vurdu? - Why did your father beat you?

leşi çık
{i} haberi önce yayınlama (gazete)
{f} açmak (yol)
beating
dövme

Karını dövmeyi bıraktın mı? - Have you stopped beating your wife?

Sami, Leyla'yı dövmeye başladı. - Sami began beating Layla.

beating
dayak atma
beating
dayak

Tom babasından acımasız bir dayak yedi. - Tom received a brutal beating from his father.

Tom geçen hafta dayak yemiş. - Tom took a beating last week.

beating
kötek
beaten
{s} dövülmüş

Leyla dövülmüş gibi görünüyordu. - Layla looked like she had been beaten.

Tom ciddi olarak dövülmüştü. - Tom had been severely beaten.

beat up
hırpalamak
beat into
öğretmek
beat it
(Konuşma Dili) savuşmak
beat it
(Konuşma Dili) toz olmak
beat it
(Konuşma Dili) fıymak
beat it
(Konuşma Dili) sıvışmak
beat it
(Konuşma Dili) tüymek
beat a retreat
geri çekilmek
beat a retreat
ricat etmek
beat about
endişeyle aramak
beat about
rota değiştirmek
beat about the bush
lafı ağzında gevelemek
beat about the bush
bin dereden su getirmek
beat all hollow
tamamen yenmek
beat down
indirmek
beat down
indir
beat down
azaltmak
beat down
fiyatı indirmeye ikna etmek
beat frequency
darbe frekansı
beat frequency oscillator
darbe frekansı osilatörü
beat generation
asi gençlik
beat into
kafasına sokmak
beat it
siktir git!
beat it
defol!
beat off
defetmek
beat off
bertaraf etmek
beat off
püskürtmek
beat one's breast
dizini dövmek
beat ones brain
kafa patlatmak
beat out
(ateş) vurarak söndürmek
beat sb black-and-blue
eşek sudan gelinceye kadar dövmek
beat the air
havanda su dövmek
beat the air
boşuna uğraşmak
beat the bushes
aramak
beat the living daylights out of
pöstekisini sermek
beat the rap
yırtmak
beat the rap
cezadan kurtulmak
beat time
tempo tutmak
beat to a pulp
öldüresiye dövmek
beat up
döverek yaralamak
beat up
pataklamak
beat up recruits
acemi asker toplamak
beat with a hammer
balta ile vur
beat a carpet
Bir hali beat
beat a dead horse
(deyim) Boşa kürek çekmek, boşa çabalamak
beat a retreat
1. geri çekilmek. 2. vazgeçmek
beat about
hakkında yendi
beat about, around the bush
lâfı ağzında gevelemek, bin dereden su getirmek
beat about/around the bush
k. dili bin dereden su getirmek
beat around the bush
(deyim) lafı dolandırmak; ağzında gevelemek
beat around the bush
Lafı eveleyip gevelemek
beat cop
Devriye polisi
beat feast
Tempolu müzik şöleni
beat in
yendi
beat it
Kaybol! Defol! Toz ol!
beat me to it
benden önce davrandı
beat me to it
benden önce söyledi
beat of
yendi
beat of drum
davulun beat
beat on
Doğum yendi
beat one's brain out
(deyim) Çözülmesi zor bir konu üzerinde kafa patlatmak, kafa yormak
beat oneself up
Kendini kahretmek
beat poets
beat şairleri
beat recession
durağanlığı yenmek
beat s.o. black and blue
birini dövüp çürükler içinde bırakmak
beat sb to a pulp
öldüresiye dövmek
beat someone to it
başkasından önce söylemek
beat someone to it
başkasından önce davranmak
beat the bushes
(deyim) Her yeri iyice aramak
beat the carpet
hali dövmek
beat the crap
feci şekilde dövmek
beat the drum
davul çalmak
beat the odds
(deyim) Gayret gösterip, bir şeyin olmama ihtimalini ya da aleyhinize sonuçlanma ihtimalini ortadan kaldırmak
beat to death
Öldüresiye dövmek
beat to the punch
yumruk dövmek
beat up
çalkala
beat up on
kadar dövmek
beat with a stick
sopalamak
beat you up
size yendi
beat/bang/hit one´s head against a stone wall
k. dili boşuna uğraşmak, haybeye kürek çekmek
beat down
bastırmak
beaten
yenilmek

Tom tarafından yenilmek umurumda değil. - I don't mind being beaten by Tom.

beaten
çekiçlenmiş
beaten
{s} aşınmış
beat down
sermek
beat up
(Dilbilim) yenmek
beaten
marizlenmek
beaten
mağlup olmak
beaten
çarpma
beaten
yenik
beaten
vurularak biçimlendirilmiş
beating
mariz
beating
vurarak
beating
(Kanun) müessir fiil
beating
(Kanun) kaba dayak
beating
döğüş
beating
(Tıp) vuru

Yağmur pencerelere vuruyordu. - The rain was beating against the windows.

Yağmur pencerelere vuruyor. - The rain is beating against the windows.

beatable
vurulabilir
beaten
(metal) vurularak biçimlendirilmiş
beaten
{f} vur

Hiç köpeğine vurdun mu? - Have you ever beaten your dog?

Ben hiç Tom'a vurmadım. - I've never beaten Tom.

beaten
mağlup
beaten
(yol) ayak izleriyle belirginleşmiş
beating
yenilgi

İşçiler iş krizinde mali yenilgi alıyorlar. - Workers are taking a financial beating in the employment crisis.

beating
{f} vur

Yağmur pencerelere vuruyordu. - The rain was beating against the windows.

Yağmur pencerelere vuruyor. - The rain is beating against the windows.

be beat
beat
beat off
Çavuşu tokatlamak, mastürbasyon yapmak
beaten
dayak yemiş
beating
dövüş
beats
döver
the beat
beat
Beat it
argo Defol!
beat down
fiyat kırmak
beat down
düşürmek
beat down
bardaktan boşanırcasına yağmak
beat down
(Fiili Deyim ) 1- çiğnemek , ezmek 2- fiyatı indirmek
beat down
vurmak (güneş vb.)
beat down
yere sermek
beat it
defolmak
beat it
defolup gitmek
beat it
(Fiili Deyim ) tüymek ,sıvışmak , cızlamı çekmek
beat off
savuşturmak
beat off
{k} kovmak, defetmek
beat out
çekiçlemek
beat out
dövmek
beat out
vura vura söndürmek
beat out
çalmak (tamtam vb.)
beat up
(Fiili Deyim ) 1- yumurtayı çırpmak 2- dayak atmak
beat up
tekme tokat girişmek
beat up
dövmek
beat up
çırpmak
beat up
toplamak [ask.]
beatable
(sıfat) dövülebilir
beatable
{s} dövülebilir
beaten
{s} dövme
beaten
beat vur/döv/yen
beaten
çiğnenmiş, üzerinden geçilmiş (patika, yol v.b.)
beaten
dövülmüş, dövme (metal)
beaten
{s} çiğnenmiş
beaten
çırpılmış (yumurta v.b.)
beaten
f., bak. beat. s
beaten
yenilmiş/dövülmüş
beating
pataklama
beating
sopa
beating
vuruş
beating
atış

Senin kalp atışını duyabiliyorum. - I can hear your heart beating.

İngilizce - İngilizce
A pulse on the beat level, the metric level at which pulses are heard as the basic unit. Thus a beat is the basic time unit of a piece
To mix food in a rapid fashion. Compare whip

Beat the eggs and whip the cream.

A rhythm
To strike or pound repeatedly, usually in some sort of rhythm

He danced hypnotically while she beat the atabaque.

A pause with the camera focused on one shot, often a character's face (often used in screenplays/teleplays)
In newspapering, the primary focus of a reporter's stories (such as police/courts, education, city government, business etc.)
To indicate by beating or drumming

to beat a retreat; to beat to quarters.

The instrumental portion of a piece of hip-hop music
To hit; to knock; to pound; to strike

As soon as she heard the news, she went into a rage and beat the wall with her fists until her knuckles bled.

To sail to windward using a series of alternate tacks across the wind
A beatnik
Past participle of beat

Thomas Limbrick, who was only nine years of age, said he lived with his mother when Deborah was beat: that his mother throwed her down all along with her hands; and then against a wall.

To win against; to defeat or overcome; to do better than, outdo, or excel (someone) in a particular, competitive event

I just can't seem to beat the last level of this video game.

(impersonal): It beats X Y = X cannot understand Y, where Y is an indirect question

said by Fred Dibnah): It beats me how she keeps tabs on everybody.

The interference between two tones of almost equal frequency
A pulsation or throb
The route of a patrol by a guard or officer as in walk the beat
In haggling for a price: of a buyer, to persuade the seller to reduce a price

He wanted $50 for it, but I managed to beat him down to $35.

A small part of a dramatic play
fabulous

Her makeup was beat!.

exhausted

After the long day, she was feeling completely beat.

The form beat is used in the present tense and is the past tense
{n} the sound of a drum, a stroke, a motion
{v} to strike, throb, outdo, conquer, rouse, thrash, pound, measure time in singing, sail in a zigzag form
A beat or beat cop is a police officer who walks, rides, cycles, or drives in a specific neighborhood, known as a “beat.” Because the officer routinely patrols in the same area, he or she becomes well-known in the community, creating a positive relationship between law enforcement and the community
You use beat in expressions such as `It beats me' or `What beats me is' to indicate that you cannot understand or explain something. `What am I doing wrong, anyway?' --- `Beats me, Lewis.' see also beaten, beaten-up, beating, beat-up
sail with much tacking or with difficulty; "The boat beat in the strong wind"
wear out completely; "This kind of work exhausts me"; "I'm beat"; "He was all washed up after the exam"
A round or course which is frequently gone over; as, a watchman's beat
hit repeatedly; "beat on the door"; "beat the table with his shoe"
strike (water or bushes) repeatedly to rouse animals for hunting
when a player gets past an opponent trying to block or tackle him
To scour or range over in hunting, accompanied with the noise made by striking bushes, etc
To tread, as a path
If you say you can't beat a particular thing you mean that it is the best thing of its kind. You can't beat soap and water for cleansing
If someone beats a record or achievement, they do better than it. He was as eager as his Captain to beat the record
the sound of stroke or blow; "he heard the beat of a drum"
give a beating to; subject to a beating, either as a punishment or as an act of aggression; "Thugs beat him up when he walked down the street late at night"; "The teacher used to beat the students"
To sound with more or less rapid alternations of greater and less intensity, so as to produce a pulsating effect; said of instruments, tones, or vibrations, not perfectly in unison
To give the signal for, by beat of drum; to sound by beat of drum; as, to beat an alarm, a charge, a parley, a retreat; to beat the general, the reveille, the tattoo
If you say that one thing beats another, you mean that it is better than it. Being boss of a software firm beats selling insurance
to beat someone black and blue: see black to beat about the bush: see bush to beat or knock the living daylights out of someone: see daylights to beat the drum for someone or something: see drum to beat someone at their own game: see game to beat a retreat: see retreat to beat, kick or knock the shit out of someone: see shit. v. In physics, the pulsation resulting from a combination of two waves of slightly different frequency. Beat frequency is the difference between the frequencies of the combining waves. When the interfering frequencies are in the audible range, the beats are heard as alternating soft and loud pulses. The human ear can detect beats with frequencies up to 10 hertz, or 10 beats per second. Piano tuners listen for beats when comparing the pitch of a tuning fork to that of a vibrating string; when no beats are heard, the fork and string are at the same frequency. Ultrasonic or inaudible frequencies can be superimposed to produce audible beats, allowing the detection of vocal sounds produced by bats or dolphins
In the rhythm of music the beat is the unit
the basic rhythmic unit in a piece of music; "the piece has a fast rhythm"; "the conductor set the beat"
a single pulsation of an oscillation produced by adding two waves of different frequencies; has a frequency equal to the difference between the two oscillations come out better in a competition, race, or conflict; "Agassi beat Becker in the tennis championship"; "We beat the competition"; "Harvard defeated Yale in the last football game"
If you beat someone or something, you hit them very hard. My wife tried to stop them and they beat her They were beaten to death with baseball bats
A sudden swelling or reënforcement of a sound, recurring at regular intervals, and produced by the interference of sound waves of slightly different periods of vibrations; applied also, by analogy, to other kinds of wave motions; the pulsation or throbbing produced by the vibrating together of two tones not quite in unison
the rhythmic contraction and expansion of the arteries with each beat of the heart; "he could feel the beat of her heart"
be a mystery or bewildering to; "This beats me!"; "Got me--I don't know the answer!"; "a vexing problem"; "This question really stuck me"
The unit for measuring time and meter in music
beat through cleverness and wit; "I beat the traffic"; "She outfoxed her competitors"
strike (a part of one's own body) repeatedly, as in great emotion or in accompaniment to music; "beat one's breast"; "beat one's foot rhythmically"
A stroke; a blow
To punish by blows; to thrash
produce a rhythm by striking repeatedly; "beat the drum"
move with a thrashing motion; "The bird flapped its wings"; "The eagle beat its wings and soared high into the sky"
come out better in a competition, race, or conflict; "Agassi beat Becker in the tennis championship"; "We beat the competition"; "Harvard defeated Yale in the last football game"
If you beat time to a piece of music, you move your hand or foot up and down in time with the music. A conductor beats time to show the choir or orchestra how fast they should sing or play the music. He beats time with hands and feet. = keep time
a stroke or blow; "the signal was two beats on the steam pipe"
The act of scouring, or ranging over, a tract of land to rouse or drive out game; also, those so engaged, collectively
A pause with the camera focused on one shot, often a characters face (often used in screenplays/teleplays)
{s} tired, exhausted (Slang); of a beatnik; sloppily dressed
To stir rapidly in a circular motion Generally, 100 strokes by hand equals about 1 minute by electric mixer Blend-To combine two or more ingredients together with a spoon, beater or blender
If an attack or an attempt is beaten off or is beaten back, it is stopped, often temporarily. The rescuers were beaten back by strong winds and currents South Africa's ruling National Party has beaten off a right-wing challenge
move with a flapping motion; "The bird's wings were flapping"
To sail towards the direction from which the wind blows by making a series of tacks while sailing close-hauled
To beat on, at, or against something means to hit it hard, usually several times or continuously for a period of time. There was dead silence but for a fly beating against the glass Nina managed to free herself and began beating at the flames with a pillow The rain was beating on the windowpanes. = pound Beat is also a noun. the rhythmic beat of the surf. + beating beat·ing the silence broken only by the beating of the rain
To dash against, or strike, as with water or wind
The act of one that beats a person or thing The act of obtaining and publishing a piece of news by a newspaper before its competitors; also, the news itself; a scoop
a member of the beat generation; a nonconformist in dress and behavior
Beat Generation
A group of American writers who came to prominence in the late 1950s and early 1960s. Their most important works are Jack Kerouac's On the Road (1957), Allen Ginsberg's Howl (1956), and William S. Burroughs' Naked Lunch (1959)
beat 'em up
A video game of the genre oriented around interpersonal combat (e.g. martial arts, street fighting, brawling, etc). Not a tournament fighting game
beat 'em ups
plural form of beat 'em up
beat Banaghan
An Irish saying of one who tells wonderful stories, or of something which is amazing and remarkable

Whenever he can find an audience, Doherty will spin some tale of local history or ancestral lineage in that inimitable Irish blend of fact and blarney. 'He beats Banaghan,' as the Irish saying goes of one who tells wonderful stories..

beat a dead horse
To persist or continue far beyond any purpose, interest or reason

After having shown us three hours of instructional and safety videos, the inspector was simply beating a dead horse by telling us to buckle up as we got into the van.

beat a retreat
To leave hastily in the face of opposition
beat about the bush
Alternative form of beat around the bush
beat around the bush
To treat a topic, but omit its main points, often intentionally
beat around the bush
To delay or avoid talking about something difficult or unpleasant

Please stop beating around the bush and tell me what the problem is!.

beat down
To haggle someone to sell at a lower price

I managed to beat him down to half his original asking price.

beat down
to severely beat someone up
beat down
to strike with great force

It was a ghastly morning, with the rain beating down in sheets.

beat down
Alternative spelling of beatdown
beat downs
plural form of beat down
beat feet
To run
beat feet
To flee
beat it
To leave; to go away
beat it
To masturbate, usually a man of himself
beat level
The beat of a piece
beat levels
plural form of beat level
beat off
To masturbate, usually a man of himself
beat off
To waste time

I beat off at work all day; I didn't get anything done.

beat off
To drive something away with blows or military force. Now often used figuratively
beat one's head against a stone wall
to waste effort on a futile project
beat one's meat
To waste time; to engage in an unproductive activity
beat one's meat
To masturbate
beat out
To sound a rhythm on a percussion instrument such as a drum

The drummer beat out a steady slow march.

beat out
to win by a narrow margin
beat out
To extinguish

He managed to beat the flames out with a blanket.

beat parry
The deflection of the incoming attack with a sharp striking motion
beat somebody to the punch
To do something before somebody else is able to

I was planning to take care of the problem for him, but he beat me to the punch and did it himself.

beat someone's brains out
To beat someone very severely
beat the crap out of
To beat really badly
beat the meat
Alternative form of beat one's meat
beat the rap
To escape legal conviction and punishment for a crime which one has been been charged with committing; to be acquitted
beat the shit out of
To beat really badly
beat to pulp
To beat up (a person) more than usually severely
beat to pulp
to defeat severely in various, even non-contact, competitive sports
beat to quarters
To summon the crew of a sailing man-of-war to their stations for action against an enemy. In the Royal Navy the drums were beaten to the rhythm of Heart of Oak
beat up
To sail to windward using a series of alternate tacks across the wind
beat up
An artificially or disingenuously manufactured outcry, usually in the media

Hydro project claims a beat up - Brownlee.

beat up
To attack suddenly; to alarm

Pa Blanken tells me that the Japs beat up our camp a month ago and we have lost all our heavy gear and moved up into the hills - he does not know where. Hell! No casualties, however. Our material losses were very serious. The Japs had found a rucksack containing all our money, our medicines, including all our vital quinine, a copy of our signals plan, and a number of maps. It seems probable that the Japs spotted our camp from the air. They certainly knew its exact position and came straight to it.

beat up
Battered by time and usage; beaten up
beat up
Repeatedly bomb a military target or targets
beat up
To feel badly guilty and accuse oneself over something. Usually followed by over
beat up
To give a severe beating to

I got beaten up by thugs on my way home.

beat up
To cause by some other means, injuries comparable to the result of being beaten up

He flew into a hill and beat himself up pretty badly.

beat up
To get something done, derived from the idea of beating for game
beat-up
An artificially or disingenuously manufactured outcry, usually in the media

Few areas of science journalism are more susceptible to frothy beat-ups than stem cell research.

beat-up
Worn out by overuse; in a state of disrepair
Beat the hell out of
(deyim) 1. Fig. to defeat someone very badly.2. Fig. Inf. to batter someone severely
Beat the living daylights out of
(deyim) 1. Fig. to defeat someone very badly.2. Fig. Inf. to batter someone severely
Beat the socks off of
(deyim) 1. Fig. to defeat someone very badly.2. Fig. Inf. to batter someone severely
beat a dead horse
(deyim) Waste time on something that is a lost cause or likely to be unproductive, flog a dead horse [Brit]
beat around the bush
(deyim) to avoid talking about what is important

Quit beating around the bush and tell me what you really think about my idea.

beat cop
A beat cop is a police officer who walks, rides, cycles, or drives in a specific neighborhood, known as a “beat.” Because the officer routinely patrols in the same area, he or she becomes well-known in the community, creating a positive relationship between law enforcement and the community
beat down
(deyim) Persuade the seller to accept a lower price

She beat the merchant down $100.

beat one's brain out
(deyim) Try intently to resolve something difficult by thinking
beat oneself up
Reproach or criticize oneself excessively
beat the bushes
(deyim) Search thoroughly through all possible areas
beat the drum
Proclaim as meritorious or significant, publicize vigorously
beat the living daylights out
(deyim) Make someone feel extremely scared
beat to the punch
(deyim) To do something before another person has a chance to do it
beaten
Past participle of beat
beaten
hit, knock
beating
Present participle of beat
beating
the pulsation of the heart
beatless
Having no beat
beating
{n} a correction by blows
A beat
scoop
beat down
dislodge from a position; "She beat the dealer down to a much better price"
beat down
bring down, force down; discourage, dishearten
beat down
If you beat down a person who is selling you something, you force them to accept a lower price for it than they wanted to get. A fair employer, when arranging for the pay of a carpenter, does not try to beat him down Beat down the seller to the price that suits you. = knock down
beat down
persuade the seller to accept a lower price; "She beat the merchant down $100
beat down
persuade the seller to accept a lower price; "She beat the merchant down $100"
beat down
When the rain beats down, it rains very hard. Even in the winter with the rain beating down, it's nice and cosy in there. = pour down
beat down
When the sun beats down, it is very hot and bright
beat down
shine hard; "The sun beat down on the hikers"
beat it
get out of here!; go away, leave
beat off
drive away, repel, beat back, send away
beat out
put out, extinguish; win, be more successful in a competition; drum, tap; remove forcibly
beat out
If you beat out sounds on a drum or similar instrument, you make the sounds by hitting the instrument. Drums and cymbals beat out a solemn rhythm. = tap out
beat out
beat out a rhythm
beat out
come out better in a competition, race, or conflict; "Agassi beat Becker in the tennis championship"; "We beat the competition"; "Harvard defeated Yale in the last football game"
beat out
If you beat out someone in a competition, you defeat them. Indianapolis beat out nearly 100 other cities as the site for a huge United Airlines maintenance center If we are certain a rival will beat us out, we are wide open to jealousy
beat out
If you beat out a fire, you cause it to go out by hitting it, usually with an object such as a blanket. His brother beat out the flames with a blanket She managed to beat the fire out
beat up
give a beating to; subject to a beating, either as a punishment or as an act of aggression; "Thugs beat him up when he walked down the street late at night"; "The teacher used to beat the students"
beat up
gather; "drum up support"
beat up
give a beating to, hit repeatedly, pound
beat up
gather; "drum up support
beat up
If someone beats a person up, they hit or kick the person many times. Then they actually beat her up as well The government supporters are beating up anyone they suspect of favouring the demonstrators
beat up
If you beat yourself up about something, you worry about it a lot or blame yourself for it. Tell them you don't want to do it any more. Don't beat yourself up about it I don't beat myself up. I don't deal with things I can't handle. + beating-up beatings-up beating-up There had been no violence, no beatings-up until then
beatable
susceptible to being defeated
beatable
Someone who is beatable can be beaten. All teams are beatable, but it's going to be very, very difficult
beatable
Able to be beaten
beatable
{s} can be defeated, can be overcome, surpassable
beaten
Beaten earth has been pressed down, often by people's feet, until it is hard. Before you is a well-worn path of beaten earth. = trampled
beaten
much trodden and worn smooth or bare; "did not stray from the beaten path"
beaten
formed or made thin by hammering; "beaten gold"
beaten
{s} hammered (of metal); worn bare by frequent traffic, regularly used (as of a path); defeated, routed
beaten
Vanquished; conquered; baffled
beaten
formed or made thin by hammering; "beaten gold
beaten
A place that is off the beaten track is in an area where not many people live or go. Tiny secluded beaches can be found off the beaten track
beaten
Exhausted; tired out
beaten
Tried; practiced
beaten
Become common or trite; as, a beaten phrase
beaten
beaten repeatedly with heavy blows; "a battered child"; "the battered woman syndrome"
beaten
Made smooth by beating or treading; worn by use
beating
Acoustics
beating
Sailing into the wind
beating
Sailing closehauled, tack upon tack
beating
a heavy defeat or setback
beating
If you say that something will take some beating, you mean that it is very good and it is unlikely that anything better will be done or made. For sheer scale and grandeur, Leeds Castle in Kent takes some beating
beating
action of the verb to beat
beating
A wave phenomenon in which two or more periodic quantities of different frequencies produce a resultant having pulsations of amplitude
beating
the act of inflicting corporal punishment with repeated blows the act of overcoming or outdoing expanding and contracting rhythmically as to the beating of the heart; "felt the pulsating artery"; "oh my beating heart
beating
the act of overcoming or outdoing
beating
  See heterodyne
beating
Pulsation; throbbing; as, the beating of the heart
beating
See Beat, n
beating
zigzagging upwind, sailing closehauled and coming about
beating
Mixing food to introduce air, to make it lighter and fluffier, using a wooden spoon, hand whisk or electric mixer
beating
Mechanical treatment of fibres to improve fibre bonding
beating
Process of mixing food to introduce air and make it lighter or fluffier Tools utilized to beat an ingredient or mixture include a wooden spoon, hand whisk or electric mixer
beating
{i} striking, hitting; defeating
beating
Sailing upwind; close-hauled
beating
the act of inflicting corporal punishment with repeated blows
beating
Pulsative sounds
beating
Sailing toward the direction of the wind by tacking
beating
The process of sailing against the wind by tacks in zigzag direction
beating
If someone is given a beating, they are hit hard many times, especially with something such as a stick. the savage beating of a black motorist by white police officers The team secured pictures of prisoners showing signs of severe beatings
beating
expanding and contracting rhythmically as to the beating of the heart; "felt the pulsating artery"; "oh my beating heart"
beating
The act of striking or giving blows; punishment or chastisement by blows
beating
Sailing (or pointing) at an angle into the wind or upwind Since sailboats cannot sail directly into the wind, "beating" is the closet course to the wind they can sail
beating
Tacking To sail against the wind by sailing on alternate tacks (directions)
beating
Beating to mesh the pulp fibres in papermaking so that the fibres produce the desired quality of paper
beating
If something such as a business, a political party, or a team takes a beating, it is defeated by a large amount in a competition or election. Our firm has taken a terrible beating in recent years
beatings
plural of beating
beats
One unit of text denoting the beginning and end of an action Or simply, a moment, as in "wait two beats and continue "
beats
A wobbling effect in a sound which contains two frequencies close together Heard in bells with doublets
beats
Periodic variations in amplitude that result from the superposition or addition or two tones with nearly the same frequency
beats
plural of beat
beats
The result of combining two sounds less than 30 Hz or so apart in frequency together, beating is the alternate reinforcement and cancellation of amplitude in the combination sound (over around 30 Hz in difference results in an rougher "out of tune" sound, rather than distinct beats) Most easily heard when the original sounds are of equal volume, the frequency of the beats will be the difference in frequency between the two signals Beats are common in most musical instruments, and are often used for tuning; when the instruments are in tune, beating disappears When complex sounds are combined, beating occurs between various partials in the signals - listen to a piano for a good example of this Beating is not restricted to musical instruments, it can occur between any two signals or sounds
beats
a United States youth subculture of the 1950s; rejected possessions or regular work or traditional dress; for communal living and psychedelic drugs and anarchism; favored modern forms of jazz (e g , bebop)
beats
acoustical phenomena caused when two or more frequencies are an irrational interval apart, leading to asymetrical difference tones
beats
A throbbing variation in the loudness of sound caused by interference when two tones of slightly different frequencies are sounded together
beats
third-person singular of beat
beats
A series of alternate reinforcements and cancellations produced by the interference of two sets of superimposed waves of different frequencies, heard as a throbbing effect in sound waves
beats
Periodic fluctuations that are heard when sounds of slightly different frequencies are superimposed
Türkçe - İngilizce
the beat
be beat
beat