kısmak

listen to the pronunciation of kısmak
Türkçe - İngilizce
cut down on
{f} reduce
to cut (expenses)
axe
to narrow (the eyes)
pare down
abridge
check
pinch
qualify
diminish
cut back
attenuate
stint
choke off
scrimp
(gaz vs.) turn down
ax
throttle down
(for a dog) to tuck (its tail) (between its legs)
retrench
to reduce, lessen; to shorten
curtail
to lower (one's voice, the volume of sound); to turn down (a lamp, a light)
skimp
(for an animal) to lower (its ears)
choke back
economize
tighten
narrow
to turn sth down; (göz) to screw up, to narrow; to shorten, to cut sth back" " kısaltmak; to reduce, to curtail, to cut sth back, to cut back (on sth); to skimp, to scamp
draw in
choke
depress
(gaz vb.) throttle
soften
put down
pare
screw up
shorten
lower
lessen
trim
turn something down
constrict
cut down

I want to cut down any avoidable costs. - Kaçınılabilir maliyetleri kısmak istiyorum.

They will have to cut down their expenses. - Giderlerini kısmak zorunda kalacaklar.

cut

We have to cut down our monthly expenses. - Aylık giderlerimizi kısmak zorundayız.

I want to cut down any avoidable costs. - Kaçınılabilir maliyetleri kısmak istiyorum.

boil down
dock
squeeze
dip
kısma
{i} throttling
kıs
{f} muffle
kıs
turn down

May I turn down the TV? - TV'nin sesini kısabilir miyim?

Please turn down the stereo a little. - Lütfen teybi biraz kısın.

kısma
(Sinema) fading
kısma
(Çevre) quenching
masraf kısmak
reduce
masraf kısmak
cut down
kıs
{f} throttling
kıs
{f} throttle
kısma
curtailment
kısma
muting
kısma
pinching
kısma
aliquots
maliyeti kısmak
cut down on costs
maliyeti kısmak
cut the cost
bütçe kısmak
cut the budget
dizginini çekmek/kısmak
to tighten the reins on, rein (someone) in, clamp down on
farları kısmak
dip
gagasını kısmak
to keep one's trap shut
gagayı kısmak
slang to stop talking, shut one's trap
gemini kısmak
to rein (someone) in, restrain (someone)
kulaklarını kısmak
(for an animal) to lay back its ears
kuyrukunu kısmak
1. to tuck its tail between its legs. 2. (Konuşma Dili) to be cowed, tuck one's tail
kuyruğunu kısmak
to catch sb by the tail
kıs
scrimp
kıs
retrench
kısma
attenuation
kısma
pinching; choking; reducing
kısma
shutoff
kısma
ax
kısma
axe
kısma
reducing
kısma
retrenchment
masrafları kısmak
tighten the purse strings
paradan kısmak
pinch and scrape
sesini kısmak
mute
sesini kısmak
to lower the volume of, turn down (a radio, television, etc.)
sesini kısmak
to turn sth down
surdin ile kısmak
mute
Türkçe - Türkçe
Lamba ışığını azaltmak
Sıkıştırmak: "Birden susan köpek kuyruğunu bacaklarının arasına kıstı."- Ö. Seyfettin
Ezmek, büzmek, daraltmak: "Omuzlarını kısar, ellerini cebinden çıkarır, atar ağzından sigarasını."- S. F. Abasıyanık
Azaltmak
Para, masraf vb. zzaltmak: "Kes üç kuruş ekmekten / Beş kuruş etten kıs."- B. Necatigil
Biraz kapamak
Pintilik etmek
Verilen hak ve özgürlüklerin sınırını daraltmak
Gözü biraz kapamak: "Adam göz kapaklarını kısarak bir hesapladı."- N. Cumalı
Işığını azaltmak
Azaltmak, alçaltmak
Sıkıştırmak
Ezmek, büzmek, daraltmak
büzmek
KIS
(Osmanlı Dönemi) Kıyas et, buna benzet, bununla ölç! mânalarına gelir ve bazı tâbirlerde geçer. Meselâ: Ve kıs ala hâzâ: Bunun üzerine kıyas et
kısma
Kısmak işi
kısmak