used

listen to the pronunciation of used
Englisch - Türkisch
kullanılmış

Kullanılmış bir araba almam çok zor. - I cannot afford buying a used car.

Çocuk hırsızlarının ona yapmasını söyledikleri gibi Tom işaretlenmemiş, kullanılmış paralar halinde bir milyon dolar topladı. - Tom put together one million dollars in unmarked, used bills as the kidnappers had told him to do.

{s} kullanılmış; elden düşme, eski: He sells used books. Eski kitap satıyor. I don't want a used car. Kullanılmış araba istemem
{s} eski

Fransa'nın para birimi franktı ve sembolü ₣ idi. Frank Fransa'da artık kullanılmıyor ama Gine gibi bazı eski Fransız kolonilerinde hâlâ kullanılmaktadır. - France's currency was the franc, and its symbol was ₣. While it is no longer used in France, francs are still in use in some former French colonies such as Guinea.

Balık yemek eskiden olduğu kadar şimdi sağlıklıklı mıdır? - Is eating fish as healthy now as it used to be?

{f} kullan

Doğum kontrolü için bir prezervatif kullandın, değil mi? - You used a condom for birth control, right?

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Windows'tur. - Windows is the most used operating system in the world.

tükenmek
eskiden

Eskiden bardak altlıklarını toplardım. - I used to collect coasters.

Balık yemek eskiden olduğu kadar şimdi sağlıklıklı mıdır? - Is eating fish as healthy now as it used to be?

kullanılan

Çin lahanası, Çin mutfağında kullanılan bir sebzedir. - Bok choy is a vegetable used in Chinese cooking.

Ağ televizyonda kullanılan saygısız dil küçük çocuklu ebeveynlerin kabloluya abone olmayı istememelerine sebep oluyor. - The profane language used on network television makes many parents with young children not want to subscribe to cable.

alışkın

O uzun mesafe yürümeye alışkın. - He is used to walking long distances.

Ne zaman yatmaya alışkınsın? - What time are you used to going to bed?

(to ile) alışkın
yap(mak)
used to alışmış
be used up çok yorulmak
He used to come at eight Eskiden saat sekizde gelirdi
eskiden olduğu kadar

Tom eskiden olduğu kadar zengin değil. - Tom isn't as rich as he used to be.

Tom eskiden olduğu kadar utangaç değil. - Tom isn't as heavy as he used to be.

idi

Tom bir özel eğitim öğretmeni idi. - Tom used to be a special education teacher.

Tom eskiden basketbol antrenörü idi. - Tom used to be a basketball coach.

bitkin hale gelmek
alışık

Tom yalın ayak yürümeye alışık değildir. - Tom isn't used to walking barefooted.

Bu ısıya alışık değilim. - I'm not used to this heat.

{s} to -e alışık, -e alışkın: I'm used to it. Ona alışığım
(Bilgisayar) kullanma

Twitter'ı kullanırdım, fakat sonra onu sıkıcı biraz buldum, bu yüzden onu kullanmayı durdurdum. - I used to use Twitter, but then found it a bit boring, so I stopped using it.

Tracy daha önce yemek çubuklarını hiç kullanmamıştı. - Tracy had never used chopsticks before then.

elden düşme
kullanılmıştır
use
kullanma

Bu bisikleti kullanmalıyım. - I must use this bike.

Altı yaşında o, daktiloyu kullanmayı öğrendi ve öğretmenine el ile yazmayı öğrenmesine gerek kalmadığını söyledi. - At the age of six he had learned to use the typewriter and told the teacher that he did not need to learn to write by hand.

be used to
alışık
use
kullanmak

Bu kitabı okurken sözlük kullanmak zorunda değilsin. - You don't have to use a dictionary when you read this book.

Sadece en iyi malzemeleri kullanmak için büyük özen gösterilmiştir. - Great care has been taken to use only the finest ingredients.

use
kullanım

Bilişimsel dil bilimi eğitimi yapmak için çeşitli dilleri bilmek gerekli, ancak, insan bilgisayarların kullanımı da bilmelidir. - In order to study computational linguistics it's necessary to know various languages, however, one also has to be familiar with the use of computers.

Eğlence uyuşturucu kullanımı birçok şehir efsanelerine ilham veriyor. - Recreational drug use inspires many urban legends.

get used to
alışmak

Gürültüye alışmak uzun zamanımı aldı. - It took me a long time to get used to the noise.

Burada yaşamaya alışmak biraz zaman alacak. - It'll take some time to get used to living here.

used for making salad
salatalık
used to
alışkın olmak
used to
öğür
used (to)
alışkın
used (to)
alışkan
used (to)
alışık
used as
(Bilgisayar) kullanım
used by
(Bilgisayar) kullanan
used in summer
yazlık
used space
(Bilgisayar) kullanılan alan
used space
(Bilgisayar) kullanılan
used to
-ardı
used to
alışık olmak
used up
tükenmek
used air
kullanılmış hava
used in software development
yazılım geliştirmede kullanılan
used to
kullan

Twitter'ı kullanırdım, fakat sonra onu sıkıcı biraz buldum, bu yüzden onu kullanmayı durdurdum. - I used to use Twitter, but then found it a bit boring, so I stopped using it.

O araba satıcısı bu kullanılmış Toyota'nın iyi durumda olduğunu söylediğinde bana yanlış bilgi vermiş. - That car dealer gave me a bum steer when he told me this used Toyota was in good condition.

used to
ederdi

Robert hafta sonlarında dükkânda babasına yardım ederdi. - Robert used to help his father in the store on weekends.

Tom, Boston'dan nefret ederdi. - Tom used to hate Boston.

used to
yapardı

Büyükbabam kendisi için mobilya yapardı. - My grandfather used to make furniture for himself.

Bir üniversite öğrencisi iken öyle yapardın. - You used to do so when you were a university student.

used up
bitir
used by
tarafından kullanılan

Şehirlerde ev sahipleri tarafından kullanılan suyun tahminen %20'si onların çimleri için kullanılır. - An estimated 20% of the water used by homeowners in cities is used for their grass.

O, gençler tarafından kullanılan kelimeleri anlamıyor. - He doesn't understand the slang used by young people.

used car
İkinci el araç
used for commercial purposes
ticari amaçlar için kullanılır
used of
kullanıldığı
used of e
kullanıldığı e
used of substances
maddelerin kullanılan
used to
geçmiş zamanda yapılan
used to a gloss and depth to prints
bir parlaklık ve derinlik kullanılan baskı
used to be
eskiden

Ben eskiden olduğum gibi değilim. - I'm not what I used to be.

O, eskiden olduğu gibi değil. - He is not what he used to be.

used to go
gitmek için kullanılır
used up
bitmiş
Used oil
(Tekstil) Kullanılmış yağ
used as undercoating
astarlık
used average
(Bilgisayar) ortalama kullanım
used clusters
(Bilgisayar) kullanılan küme
used engine oil
kullanılmış motor yağı
used goods
(Ticaret) kullanılmış mallar
used lubricating oil
(Kimya) kullanılmış yağlama yağı
used maximum
(Bilgisayar) en çok kullanım
used often
(Bilgisayar) sık kullanılır
used oil analysis
kullanılmış yağın analizi
used parts
kullanılmış parçalar
used to
alışık

Herkesin önünde konuşmalar yapmaya alışık değilim. - I'm not used to making speeches in public.

Bu ısıya alışık değilim. - I'm not used to this heat.

used to
alışkın

Erken kalkmaya alışkınım. - I'm used to keeping early hours.

Ne zaman yatmaya alışkınsın? - What time are you used to going to bed?

used up
harcanmış
used up
yorgun
used up
bitkin
used up
tükenmiş
used value
(Ticaret) kullanılan değer
used water
kirlisu
used waters
(İnşaat) kullanılmış sular
be used to
alışkın olmak
use
{i} fayda

Onun yardımını istemenin faydası yok. - It is no use asking for her help.

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

use
{i} faydalanma

Atom enerjisinden faydalanmalıyız. - We should make use of atomic energy.

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

use
adet edinmek
use
alışkanlık
use
{i} menfaat
use
{f} tüketmek, kullanmak: We used two bars of
use
{i} yarar

Fırsattan yararlansanız iyi olur. - You had better make use of the opportunity.

Tüm çabalarımın yararsız olduğu ortaya çıktı. - All my efforts turned out to be useless.

use
adet

Oluklu kaşıklar geleneksel pelin ayininde belirli bir role sahiptir.Onlar bir adet küp şekeri soğuk suyla bardaklarının içine eritmek için küp şekeri bardağın üstünde tutmak için kullanılır. - Slotted spoons have a particular role in the traditional absinthe ritual. They are used to hold a sugar cube over a glass as one dissolves it into her drink with cold water.

used to
alışkan
used to
(eskiden) -erdi
amount used
kullanılan miktar
be used to
alışık olmak
be used to
alışmak
be used up
bitmek
be used up
harcanmak
be used up
tükenmek
commonly used
sürekli kullanılan
commonly used
yaygın olarak kullanılan
commonly used
en çok kullanılan
get used
alışmak

Evlilik hayatına alışmak uzun zaman alır. - It takes a lot of time to get used to married life.

Gürültüye alışmak uzun zamanımı aldı. - It took me a long time to get used to the noise.

get used
kanıksamak
get used to
kanıksamak
get used to
adapte olmak
got used
alışmak
got used to
alışmak
gotten used
alışmak
gotten used to
alışmak
most recently used
(Bilgisayar) en son kullanılan
recently used
(Bilgisayar) son zamanlarda kullanılan
recently used file list
(Bilgisayar) son kullanılan dosyalar
to be used to
alışmak
try to get used to
alışmaya çalışmak
use
kulanım hakkı
use
(Kanun) istimal
use
istifade
use
istismar etmek
use
değerlendirmek

Paramızı değerlendirmek istiyoruz. - We want to put our money to good use.

use
harcamak

İnsanların zaman harcamak için bilgisayarları kullanmaları çok kötü. - It's too bad people use computers to waste time.

Tom kullanılmış bir motorsiklet için 300 dolardan daha fazla harcamak istemiyor. - Tom doesn't want to spend more than $300 for a used motorcycle.

use
yoğaltım
use
tasarruf

Eğer bu modern donanımı kullanırsanız bir sürü iş gücü tasarruf edecektir. - If you use this modern equipment, it will save a lot of manpower.

Zamandan tasarruf etmek için bir bilgisayar kullandım. - I used a computer in order to save time.

use
sarf etmek
use
kullanma hakkı

Yalnızca kulüp üyeleri bu odayı kullanma hakkına sahiptir. - Only members of the club are entitled to use this room.

use
(Kanun) istimal etmek
use
alışkı

Ne zaman yatmaya alışkınsın? - What time are you used to going to bed?

O uzun mesafe yürümeye alışkın. - He is used to walking long distances.

use
hayır

Hayırsever, servetini muhtaç insanlara yardımcı olmak için kullanmaya çalıştı. - The philanthropist tried to use her wealth to help people in need.

Hayır, arabamı kullanamazsın! - No, you can't use my car!

use
sömürmek
get used
alış

Yeni bir yere alışmak her zaman zaman almaktadır. - It always takes time to get used to a new place.

Yakında buradaki iklime alışırsın. - You'll soon get used to the climate here.

get used to
-e alışmak
got used
alıştır
got used to
alış
got used to the climate
iklime alış
gotten used
alıştır
gotten used to
alış
make used
kullanılmış hale getir
use
-ardı
use
kullanım amacı
use
{f} kullan

Na'vi dili Avatar'da kullanılır. - Na'vi language is used in Avatar.

Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir. - Image Viewer is an image viewing software. This software is a very small program. This software has basic functions only. This is translatable by Tatoeba Project users.

use
kullanıp bitirmek
use
tüketmek
use
amaç

Alan askeri amaç için kullanılır. - The site is used for military purposes.

Atom enerjisi barışçıl amaçlar için kullanılabilir. - Atomic energy can be used for peaceful ends.

use
yararlanma hakkı
use
(to ile) (eskiden) -erdi
use
kullanma yetisi
use
suistimal etmek
already used
zaten kullanılmış
be used
alışılmak
be used to
için kullanılabilir

Kum torbaları sele karşı korumak için geçici bir duvar inşa etmek için kullanılabilir. - Sandbags can be used to erect a temporary wall to protect against floods.

Mary'nin cümleleri İngilizce öğrenmek için kullanılabilir. - Mary's sentences can be used to learn English.

become used to
Alışkanlık haline getirmek, alışmak
can be used
kullanılabilir
completely used up
tamamen kullanılmış
except when used adjectively
hariç adjectively kullanılan zaman
get used to
Alışmak, alışkanlık haline getirmek
get used to it
alışmam
get used to sth
sth alışmak
get used up
tükenmek
getting used to
alışmak
give an example of when you have used your initiative
insiyatif kullandığın bir örnek ver
machinery used to land an aircraft
makine Uçakta arazi için kullanılan
made from casein; used for e
kazein yapılmış; için kullanılan e
make used
kullanılır hale
material used to pave an area
malzeme bir alan açmak için kullanılan
medicine used to treat syphilis
tıp frengi tedavisinde kullanılan
not as it used to be
eskiden olarak değil
not usually used
genellikle kullanılmayan
over used
üzerinden kullanılan
pepper used in many hot sauces
biber çok sıcak soslar kullanılır
rarely-used
nadiren kullanılan
under-used
altında kullanılan
under-used
Az kullanılmış
use
kullanımdan
weapons used for attack purposes
silah saldırı amaçlı kullanılan
widely-used
Yaygın kullanımlı, geniş kullanımlı

It has been the most widely-used method of nanotube synthesis.

accessories for machines used in the clothing industry
(Tekstil) giyim sanayii makineleri malzemeleri
accessories for other machines used in the clothing industry
(Tekstil) giyim sanayiinde kullanılan makinelerin aksamı
accounts used
(Bilgisayar) kullanılan hesaplar
bandwidth used
(Bilgisayar) kullanılan bant genişliği
be used to doing
alışık olmak
be used up
bitkin düşmek, bitmek, tükenmek
commonly used shapes
normal profiller
container for used oil
(Tekstil) kullanılmış yağ kabı
filter used
(Bilgisayar) kullanılan filtre
flash used?
(Bilgisayar) flaş kullanıldı mı?
fonts used
(Bilgisayar) kullanılan yazıtipleri
get used to one's absence
yokluğuna alışmak
get used to one's absence
birinin yokluğuna alışmak
i get used to it
alıştım
i've never used drugs
hiç narkotik kullanmadım
lens used
(Bilgisayar) kullanılan mercek
mash used as dog food
yal
memory used
Kullanılan bellek
much used
işlek
never used
(Bilgisayar) hiç kullanılmaz
not used
kullanılmıyor
percent used
(Bilgisayar) kullanılan yüzde
primarily used
(Ticaret) temel nitelikte kullanılan
quota used
(Bilgisayar) kullanılan kota
suitable to be used as a present
hediyelik
to be used
kullanılmak

Bir hidrofon sualtında kullanılmak üzere tasarlanmış bir mikrofondur. - A hydrophone is a microphone designed to be used underwater.

Kullanılmak istemiyorum. - I don't want to be used.

use
kullanılır durumda olma
use
{i} kullanma hakkı: She has the use of a helicopter belonging to her company. Şirketine ait helikopteri kullanma
use
{f} yapmış olmak
use
{i} kullnım hakkı
use
{f} faydalanmak

Şirketimiz internetten faydalanmaktadır. - Our company makes use of the Internet.

use
have the use of kullanma hakkı olmak
use
yararlanmak
use
intifa hakkı
use
muamele etmek
use
aşağı görmek
use
{f} davranmak
use
{f} kullanmak: He used the money to buy a new car. Parayı yeni bir otomobil almak için kullandı
use
make use of kullanmak out of use geçer
Englisch - Englisch
That is or has or have been used

The ground was littered with used syringes left behind by drug abusers.

Familiar through use; usual; accustomed

Nobody's ever taught you how to live out on the street and now you're gonna have to get used to it.

to perform habitually; to be accustomed

He used to live here, but moved away last year.

That has or have previously been owned by someone else

He bought a used car.

Simple past tense and past participle of use

You used me!.

Eaker
Arnold & I
past of use
be/get used to (doing) sth to have experienced something so that it no longer seems surprising, difficult, strange etc
{s} second-hand, not new; usual, accustomed
abused, exploited, took unfair advantage of. [derogatory]
employed in accomplishing something; "the principle of surprise is the most used and misused of all the principles of war"- H
made use
employed
used to
accustomed to, tolerant or accepting of

He was shivering a little, for he had always been used to sleeping in a proper bed, and by this time his coat had worn so thin and threadbare from hugging that it was no longer any protection to him.

used to
Formerly; once, but no longer; thus forming the imperfect tense

I used to know a guy from the UK who pronounced mother without the r.

used up
Simple past tense and past participle of use up
used up
Worn out; depleted; exhausted; having nothing left; useless, due to the expenditure of all resources

That used up old man is no good in a fight.

used 1
If something used to be done or used to be the case, it was done regularly in the past or was the case in the past. People used to come and visit him every day He used to be one of the professors at the School of Education I feel more compassion and less anger than I used to
used 1
If something used not to be done or used not to be the case, it was not done in the past or was not the case in the past. The forms did not use to and did not used to are also found, especially in spoken English. Borrowing used not to be recommended At some point kids start doing things they didn't use to do. They get more independent He didn't used to like anyone walking on the lawns in the back garden
used 1
If you get used to something or someone, you become familiar with it or get to know them, so that you no longer feel that the thing or person is unusual or surprising. This is how we do things here. You'll soon get used to it He took some getting used to
used 1
If you are used to something, you are familiar with it because you have done it or experienced it many times before. I'm used to having my sleep interrupted It doesn't frighten them. They're used to it
used 2
A used object is dirty or spoiled because it has been used, and usually needs to be thrown away or washed. a used cotton ball stained with makeup He took a used envelope bearing an Irish postmark. unused
used 2
A used car has already had one or more owners. Would you buy a used car from this man? His only big purchase has been a used Ford. = second-hand
used books
second-hand books, books that were previously owned by another person
used car
second-hand car, car that was previously owned by another person
used force
applied physical strength
used garment market
location where second-hand clothes are sold
used his influence
used his connections, attempted to move matters by intervening, tried to help (example: "Used his influence to get his friend a job")
used obscene language
said swears, said vulgarities, cursed
used space
disk space that is occupied by information (Computers)
used the time
took advantage of the time that he had
used to
action that was accurate once but is not true at this time (e.g.: "Her parents used to live in Europe and now they live in the USA")
used to
in the habit; "I am used to hitchhiking"; "you'll get used to the idea"; " was wont to complain that this is a cold world"- Henry David Thoreau
used to(p)
was wont to complain that this is a cold world"- Henry David Thoreau
used to(p)
in the habit; "I am used to hitchhiking"; "you'll get used to the idea"; "
used up
completely used up
used-car lot
a parking lot where a dealer in used-cars displays cars for sale
used-up
completely used up
oft-used
Frequently used

The invisible hand is an oft-used metaphor for the free market.

old time used to be
Ex-girlfriend or ex-boyfriend. Often used in songs

Somebody loan me a dime, I need to call my old time used to be.

postally used
a postage stamp cancelled in the normal course of postal business, rather than to devalue it for sale to collectors
use
To be accustomed
use
To accustom; to habituate
use
To exploit
use
A function; a purpose for which something may be employed

This tool has many uses.

use
To employ; to apply; to utilize

We can use this mathematical formula to solve the problem.

use
To exhaust the supply of; to consume by employing

We should use up most of the fuel.

use
{n} service, employment, practice, interest
use
{v} to employ, frequent, treat, behave
To be used
inure
Use
usance
as it used to be
like long ago, as it once was
be used to
be accustomed to, be familiar with
get used to
become accustomed to
getting used to
getting accustomed to, adjusting to, adapting to
half the man he used to be
he is not who he was before, looks like a shadow of what he once was
indented where-used
(Ticaret) A multiple-level where-used that lists bottom-level components at the far left side, and indents the next-higher level parent of each one place to the right. Each higher-level parent is indented one additional place to the right until the highest-level item (level 0) is reached
not as it used to be
not as it once was
not what it used to be
not like it once was, worse present situation than the past
operation where-used
(Ticaret) A list of all products processed through a given operation. Useful in tracing impacts when the operation rate or process changes
use
{f} utilize, take advantage of; practice; employ; exploit; treat; consume
use
Specific purpose for which a parcel of land or a building is designed, arranged, intended, occupied or maintained
use
the Online Scots Dictionary Translate from Scots to EnglishTranslate from English to Scots
use
The sharing of individually identifiable health information within a covered entity For Partners' purposes, a use is the sharing of such information within the Partners affiliated covered entity [See Affiliated Covered Entity; Compare Disclosure]
use
exerting shrewd or devious influence especially for one's own advantage; "his manipulation of his friends was scandalous"
use
a pattern of behavior acquired through frequent repetition; "she had a habit twirling the ends of her hair"; "long use had hardened him to it"
use
To serve for any purpose of an occupant or lessee
use
is the retrieval of information from archival and manuscript holdings, finding aids, reference tools, and staff memories Regardless of purpose, such as administrative action, publication of a book, preparation of a course paper, genealogy, or personal curiosity, any retrieval of information should be considered as use
use
An estate is granted and limited to A for the use of B
use
(law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits of owning property; "we were given the use of his boat"
use
{i} function; utilization; benefit, advantage; consumption; occasion or need to use; ability to use; practice of using
use
To be wont or accustomed; to be in the habit or practice; as, he used to ride daily; now disused in the present tense, perhaps because of the similarity in sound, between "use to,"
use
means, with respect to individually identifiable health information, the sharing, employment, application, utilization, examination, or analysis of such information within an entity that maintains such information
use
To make use of; to convert to one's service; to avail one's self of; to employ; to put a purpose; as, to use a plow; to use a chair; to use time; to use flour for food; to use water for irrigation
use
what something is used for; "the function of an auger is to bore holes"; "ballet is beautiful but what use is it?"
use
The premium paid for the possession and employment of borrowed money; interest; usury
use
To employ or apply
use
(economics) the utilization of economic goods to satisfy needs or in manufacturing; "the consumption of energy has increased steadily"
use
seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections
use
habitually do something (use only in the past tense); "She used to call her mother every week but now she calls only occasionally"; "I used to get sick when I ate in that dining hall"; "They used to vacation in the Bahamas"
use
seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections"
use
A non-specific term denoting the reproduction of a picture It should be qualified by the specific terms of the licence eg medium, territory See RIGHTS, LICENCE
use
The act or practice of employing something to put it into action or service
use
The specific purpose for which a parcel of land or a building is intended to be used or for which it has been designed or arranged
use
System Manager (curator, repository manager, imaging expert) User (end user)
use
a sememe whose meaning includes afferent semes that obey a set of localized or idiolectal norms
use
interest
use
Check box or enter a more specific search criteria
use
a particular service; "he put his knowledge to good use"; "patrons have their uses"
use
The act of employing anything, or of applying it to one's service; the state of being so employed or applied; application; employment; conversion to some purpose; as, the use of a pen in writing; his machines are in general use
use
Verb- To make use of, to convert one's service, to avail one's self of, to employ To leave no capacity of force or use in Noun- Act of employing everything, or state of being employed; application;employment, as the use of a pen, or his machines are in use Also the fact of being used or employed habitually; usage, as, the wear and tear resulting from ordinary use The purpose served, a purpose, object or end for useful or advantageous nature A confidence reposed in another, who was made tenant of the land, terre-tenant, that he would dispose of the land according to the intention of the cestui que use, or him to whose use it was granted, and suffer him to take the profits A right in one person, called the "cestue que use," to take the profits of land of which another has the legal title and possession, together with the duty of defending the same, and of making estates thereof according to the direction of the cestui que use (Page 1710) TOP
use
Usefulness, benefit
use
avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion"; "use care when going down the stairs"; "use your common sense"; "practice non-violent resistance"
use
the act of using; "he warned against the use of narcotic drugs"; "skilled in the utilization of computers" a particular service; "he put his knowledge to good use"; "patrons have their uses" (law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits of owning property; "we were given the use of his boat" use up, consume fully; "The legislature expended its time on school questions" put into service; make work or employ (something) for a particular purpose or for its inherent or natural purpose; "use your head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't make use of this tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was applied to many projects"; "How do you utilize this tool?"; "I apply this rule to get good results"; "use the plastic bags to store the food"; "He doesn't know how to use a computer" take or consume (regularly or habitually); "She uses drugs rarely" habitually do something (use only in the past tense); "She used to call her mother every week but now she calls only occasionally"; "I used to get sick when I ate in that dining hall"; "They used to vacation in the Bahamas" seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections
use
The sharing of individually identifiable health information within a covered entity [See Affiliated Covered Entity; Compare Disclosure]
use
The special form of ritual adopted for use in any diocese; as, the Sarum, or Canterbury, use; the Hereford use; the York use; the Roman use; etc
use
To package, handle, react, or transfer
use
To practice customarily; to make a practice of; as, to use diligence in business
use
put into service; make work or employ (something) for a particular purpose or for its inherent or natural purpose; "use your head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't make use of this tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was applied to many projects"; "How do you utilize this tool?"; "I apply this rule to get good results"; "use the plastic bags to store the food"; "He doesn't know how to use a computer"
use
A stab of iron welded to the side of a forging, as a shaft, near the end, and afterward drawn down, by hammering, so as to lengthen the forging
use
Noun: Term for the purpose for which a property is occupied, mostly related to zoning by-laws or ordinances Some typical uses would be residential, commercial, industrial, etc
use
n The incorporation of a resource into a program Contrast implementation
use
To accustom; to habituate; to render familiar by practice; to inure; employed chiefly in the passive participle; as, men used to cold and hunger; soldiers used to hardships and danger
use
a reserved word used in use clauses and representation clauses Use Clause - a context clause providing direct visibility to declarations in the visible part of a named package 1 3, 3 14, A 1
use
To behave toward; to act with regard to; to treat; as, to use a beast cruelly
use
To be accustomed to go; to frequent; to inhabit; to dwell; sometimes followed by of
use
" To be accustomed to go; to frequent; to inhabit; to dwell; sometimes followed by of
use
Occasion or need to employ; necessity; as, to have no further use for a book
use
use up, consume fully; "The legislature expended its time on school questions"
use
the act of using; "he warned against the use of narcotic drugs"; "skilled in the utilization of computers"
use
A hierarchical inclusion of one def inside another Often called an "instance" in other CAD systems, which can be confusing to the software developers, who use the term "instance" as an object-oriented programming concept
use
Each request for a Print Study Title, either volume, unbound issue or article copy from a Storage Location and each instance of re-shelving of a volume or unbound issue at the Control Site during the study period; for a Digital Study Title uses reported by the Provider
use
take or consume (regularly or habitually); "She uses drugs rarely"
use
Yielding of service; advantage derived; capability of being used; usefulness; utility
use
He to whose use or benefit the trust is intended shall enjoy the profits
use
means the exhibition or broadcast of a Production on
use
The act of using
use
Use imports a trust and confidence reposed in a man for the holding of lands
use
The benefit or profit of lands and tenements
use
Continued or repeated practice; customary employment; usage; custom; manner; habit
use
The marketing or sale of goods or services under a trademark
use
Range management usage The proportion of the current year's forage production that is consumed or destroyed by grazing animals Range grazing, bedding, shelter, trailing, watering, etc
use
A symbol used in a thesaurus to indicate that the heading term is not used in indexing and that the following term or terms are used instead
use
Common occurrence; ordinary experience
use
and "used to
used to
in the habit of
where-used
(Ticaret) A list of the all upper-level items that use a given component or material on their bill of material. Often used in tracing requirements and evaluating the impact of standards changes and material substitutions
work center where-used
(Ticaret) A list of all products routed through a given work center. Useful in evaluating the impact of rate, cost or process changes
Türkisch - Englisch

Definition von used im Türkisch Englisch wörterbuch

agu bebek big baby (used jocularly or sarcastically of someone who behaves
like a baby
dayak arsızı child who is so used
to being beaten or thrashed that he no longer fears it
duvar dayağı a pole used
to prop up a wall
eskisi gibi the way it used
to be
gelin teli silver or gold tinsel used
to adorn a bride's hair
kundak bezi cloth used
for swaddling
lüleci çamuru clay used
for making pipe bowls
ne biçim used
to show disapproval: Ne biçim adam yahu! What a jerk! Ne biçim sözlük! And this thing's supposed to be a dictionary!
ne âlem used
to express a feeling of astonishment tempered with affection: Ne âlem adam! What a crazy guy! O kadın ne âlemdir bir bilsen! That gal's a character, I can tell you!
nedenle used as follows: bu nedenle
for this reason, because of this
neler used
to indicate a quantity of things: Daha neler gördük, neler! We saw lots and lots of other things as well! Neler öğrendin? What things have you learned?
nesi used
to show a connection: Sen İsmet'in nesisin? How are you kin to İsmet? O adam buranın nesi? What's that man's position here?
sayım suyum yok! (used
by children) 1. I'm not playing! (said angrily). 2. Let's start the game over! (said after someone has broken a rule of the game)
tabana kuvvet used
to indicate walking or running: Oraya tabana kuvvet gittim. I footed it over there. Tabana kuvvet kaçtık. We took to our heels
tarla tabanı roller used
to level the soil in a field
tavan süpürgesi long-handled broom used
to clean ceilings
teksir kâğıdı paper used
for making duplicates
used
Favoriten