new

listen to the pronunciation of new
Englisch - Türkisch
yeni

Fabrika, yeni cins bir araba üretiyor. - The factory is producing a new type of car.

Yeni Zelanda'da, halk İngilizce konuşur. - They speak English in New Zealand.

acemi

Aman tanrım, bir acemi aldı beni. - Oh my god, a newbie owned me!

yeni olarak
taze

Her şey taze ve yeni. - Everything's fresh and new.

yaş

Ne kadar yaşlanırsan, yeni bir dili öğrenmek o kadar zor olur. - The older you get, the more difficult it becomes to learn a new language.

John New York'ta yaşar. - John lives in New York.

(Askeri) deniz seferi muharebesi; net patlayıcı ağırlık (naval expeditionary warfare; net explosive weight)
new town önceden düzenlenmiş plana göre kurulmuş şehir banliyösü
taz

Her şey taze ve yeni. - Everything's fresh and new.

görülmemiş
Yeni Ahit

Hiç Yeni Ahit'i okudun mu? - Have you ever read the New Testament?

New World Yeni
tazelenmiş
yeni çıkmış

Yumurtadan yeni çıkmış yavru kuşlar çok tüylü idi. - The newly hatched baby birds were way too feathery.

{s} keşfedilmemiş
new moon yeni ay
New Testament İncili Şerif
yeni keşfolunmuş
alışılmamış
{s} modern

Yeni konser salonu, yüksek, modern bir yapıdır. - The new concert hall is a tall, modern, structure.

ayça
hilal

Yeni aydan sonra birkaç gün batı akşamı gökyüzünde ince bir hilal görürüz.Hilal ay her gece gittikçe büyür ya da şişmanlıyor gibi görünür. - A few days after new moon, we see a thin crescent in the western evening sky. The crescent Moon waxes, or appears to grow fatter, each night.

yenilenmiş
(isim) Nevin
happy new year
mutlu yıllar

Bütün arkadaşlarıma ve sevgilime Mutlu Yıllar diliyorum. - Wish all my friends and loved one Happy New Year.

Mutlu Noeller ve Mutlu Yıllar Dilerim. - I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.

New Year's
yılbaşı

Planım yılbaşı tatilini Avustralya'da geçirmektir. - My plan is to spend the New Year's holiday in Australia.

Yılbaşı tatilini Avustralya'da geçirmeyi planlıyorum. - I plan to spend the New Year's holiday in Australia.

New Year's Eve
31 Aralık; 31 Aralık gecesi; Yılbaşı gecesi
new year
yılbaşı

Yılbaşı yılın anahtarıdır. - New Year's Day is the key to the year.

Arkadaşlarıma Yılbaşı kartları göndermeyi unuttum. - I forgot to send New Year's cards to my friends.

new construction
(İnşaat) yeni inşaat
new construction
(İnşaat) yeni yapı
new hire notification
yeni bir çalışan işe alındığında gönderilen işe alındı bildirimi (email)
new point
(Bilgisayar) yeni nokta
new turkish lira
yeni türk lirası
new turkish liras
yeni türk lirası
new view
(Bilgisayar) yeni görünüm
new width
(Bilgisayar) yeni genişlik
New Testament
Yeni Ahit

Hiç Yeni Ahit'i okudun mu? - Have you ever read the New Testament?

New World
Yenidünya
New World
Amerika
New Zealand
Yeni Zeland

Yeni Zelanda'ya giderken Los Angeles'ta iki gece konakladık. - We stopped over in Los Angeles for two nights on the way to New Zealand.

Yeni Zelanda, koyunların ve ineklerin bir ülkesidir. - New Zealand is a country of sheep and cows.

new blood
taze kan
new britain
yeni britanya
new comers
yeni gelenler
new line
yeni satır
new line character
satır başı karakteri
new model
yeni model

Arabasını yeni modelle karşılaştırdı. - He compared his car to the new model.

Japon arabalarının yeni modelleri genellikle ilkbaharda çıkar. - New models of Japanese cars usually come out in the spring.

new moon
ayça
new moon
hilal

Yeni aydan sonra birkaç gün batı akşamı gökyüzünde ince bir hilal görürüz.Hilal ay her gece gittikçe büyür ya da şişmanlıyor gibi görünür. - A few days after new moon, we see a thin crescent in the western evening sky. The crescent Moon waxes, or appears to grow fatter, each night.

new orleans
new orleans
new town
yeni kent
new town
yeni şehir
new year
yeni yıl

Mutlu Noeller ve Mutlu bir Yeni Yıl. - Merry Christmas and a Happy New Year!

Yeni Yıl Günü, birçok kişi, çevre türbelerini ziyaret eder. - On New Year's Day, many people visit neighborhood shrines.

new zealand dollar
yeni zelanda doları
new account
Yeni hesap
new beginning
yeni bir başlangıç
new bie
yeni bie
new experiences
yeni tecrübeler
new fangled
Yeni fangled
new found
Yeni bulundu
new haven
Yeni cenneti
new input queue
yeni girdi kuyruğu
new jason clause
(Gemicilik) Taşıma kontratı gereği kargo sahibinin sorumluluğunda olan tehlike ve masrafların sigortalanması durumu
new journalism
Yeni gazetecilik
new media
Yeni medya
new money
Sonradan görme; sonradan zenginleşerek gösteriş, övünme gibi yersiz davranışlarda bulunan kimse
new money
sonradan görme
new registration
yeni tescil
new speak
BT yeni
new subject matter
yeni konu
new town
yeni şehir, yeni kent
new wine
yeni şarap

Eski şişelere yeni şarap koymayın. - Do not put new wine into old bottles.

new year's day
yılbaşı
new year's eve
Yılbaşı gecesi
new year's festival
yılbaşı festivali
new year's resolution
yeni yıl çözünürlük
new years eve
Yeni yıl arifesinde
new zealander
Yeni zelandalı
new-found
yeni keşfedilmiş
new-testament
yeni ahit
newer
(Bilgisayar) daha yeni

Tom'un bilgisayarı benimkinden çok daha yeni. - Tom's computer is much newer than mine.

Tom'un benimkinden daha yeni bir arabası var. - Tom has a newer car than I do.

new age
yeni dönem
new age
yeni çağ
new year
yeni sene
New year's eve
yeni yıl arefesi
Newest
yeniler
new born
yeni doğan
new folder
Yeni klasör
newer
yeni

Eski halılar yeni halılardan daha değerlidir. - Older carpets are more valuable than newer carpets.

Benim arabam Tom'unkinden daha yeni. - My car is newer than Tom's.

newness
yeni olma
New Delhi
Yeni Delhi

Yeni Delhi Hindistan'ın başkentidir. - New Delhi is the capital of India.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'dir. - The capital of India is New Delhi.

New Jersey
new jersey
New Jersey
(isim)w jersey
New World
yeni dünya

Ben yeni dünyanın tanrısıyım. - I am the god of the new world.

Para yeni dünya düzeninin tek Tanrı'sıdır. - Money is the only god of the new world order.

New Year's Eve
yılbaşı arifesi
New York
(isim)w york
New York
new york
New Yorker
{i} new yorklu

Birçok New Yorklu kendi profesyonel spor takımlarını sever. - Many New Yorkers love their professional sporting teams.

Tom bir New Yorklu ama onun bir New York aksanı yok. - Tom is a New Yorker, but he doesn't have a New York accent.

New Yorker
(isim) new yorklu
New Zealand
Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'da, halk İngilizce konuşur. - They speak English in New Zealand.

Yeni Zelanda, koyunların ve ineklerin bir ülkesidir. - New Zealand is a country of sheep and cows.

New Zealand
Yeni Zelanda, Yeni Zelanda'ya özgü
New Zealand
Yeni Zelandalı

Genelde Yeni Zelandalılar Japonlardan daha uzun boyludur. - Generally speaking, New Zealanders are taller than Japanese.

New moon
(isim) Ilkay
new found
yeni keşfedilmiş
new found
yeni bulunmuş
new moon
yeni ay

Güneş ışığı, yeni ayın çevresindeki gecelerde en aydınlıktır. - Earthshine is brightest on the nights around the new moon.

Yeni aydan sonra birkaç gün batı akşamı gökyüzünde ince bir hilal görürüz.Hilal ay her gece gittikçe büyür ya da şişmanlıyor gibi görünür. - A few days after new moon, we see a thin crescent in the western evening sky. The crescent Moon waxes, or appears to grow fatter, each night.

new moon
yeniay, ayça, hilal
new moon
hilâl

Yeni aydan sonra birkaç gün batı akşamı gökyüzünde ince bir hilal görürüz.Hilal ay her gece gittikçe büyür ya da şişmanlıyor gibi görünür. - A few days after new moon, we see a thin crescent in the western evening sky. The crescent Moon waxes, or appears to grow fatter, each night.

newest
{s} en yeni

Tom ekibimizin en yeni üyesidir. - Tom is the newest member of our team.

Tom şirketin en yeni ürününü kalabalığa tanıttı. - Tom demonstrated the company's newest product to the crowd.

newest
(sıfat) en yeni
newness
{i} yenilik
Englisch - Englisch
In place names, a prefix added to the name of a newly established place, intended to convey that the newly established place will share some characteristic of an older place for which the new place is named
Refreshed, reinvigorated, reformed

After the accident, I saw the world with new eyes.

Additional; recently discovered

We turned up some new evidence from the old files.

next; about to begin or recently begun

We expect to grow at 10% annually in the new decade.

Recently arrived or appeared

She is the new kid at school.

Strange, unfamiliar or not previously known

I need to meet new people.

In original condition; pristine; not previously worn or used

Are you going to buy a new car or a second-hand one?.

A kind of light beer
Of recent origin; having taken place recently

Did you see the new King Lear at the theatre?.

Things that are new

Out with the old, in with the new.

Current or later, as opposed to former

We had been in our new house for five years by then.

Young

My sister has a new baby, and our mother is excited to finally have a grandchild.

Inexperienced or unaccustomed at some task

I'm new at this business.

Used to distinguish something established more recently, named after something or some place previously existing

New Bond Street is an extension of Bond Street.

Recently made, or created

The band just released a new album.

{a} fresh, late, modern, repaired, uncommon
novel
warfare conducted without explosives, biological and/or high-tech viruses used as weapons of warfare
economic well-being of a community or nation after the benefits and costs have been calculated
used of a living language; being the current stage in its development; "Modern English"; "New Hebrew is Israeli Hebrew"
unaffected by use or exposure; "it looks like new"
{s} existing for the first time; modern; novel, unfamiliar; fresh, never been used before; recent, just discovered; renovated, recently restored; commencing, starting
Sendmail Buffer Overflow Why RBLs are bad Microsoft MDAC Update mod_ssl Exploit IIS Exploit Apache Exploit Known SMTP Blocks FormMail pl Exploit Technical Newsletter
of a kind not seen before; "the computer produced a completely novel proof of a well-known theorem"
Oxford Advanced Learner's Dictionary with Genie CD-ROM Now available with Genie CD-ROM! Click on a word, or simply point to in with your cursor in a web browser, and the dictionary definition will appear in a small window on your desktop You can also hear the word pronounced
New potatoes, carrots, or peas are produced early in the season for such vegetables and are usually small with a sweet flavour
(1) A C++ keyword identifying a free storage allocation operator (2) A C++ operator used to create class objects
Not of ancient extraction, or of a family of ancient descent; not previously known or famous
Something that is new has been recently created, built, or invented or is in the process of being created, built, or invented. They've just opened a new hotel in the Stoke area The new invention ensures the beer keeps a full, frothy head. the introduction of new drugs to suppress the immune system Their epic fight is the subject of a new film These ideas are nothing new in America. + newness new·ness The board acknowledges problems which arise from the newness of the approach
New is used to describe someone or something that has recently acquired a particular status or position. the usual exhaustion of a new mother The Association gives a free handbook to all new members
To make new; to renew
Not publicly disclosed in any form, anywhere in the world
Fresh from anything; newly come
(often followed by `to') unfamiliar; "new experiences"; "experiences new to him"; "errors of someone new to the job" having no previous example or precedent or parallel; "a time of unexampled prosperity" (of crops) harvested at an early stage of development; before complete maturity; "new potatoes"; "young corn" in use after Medieval times; "New Eqyptian was the language of the 18th to 21st dynasties" not of long duration; having just (or relatively recently) come into being or been made or acquired or discovered; "a new law"; "new cars"; "a new comet"; "a new friend"; "a new year"; "the New World" unaffected by use or exposure; "it looks like new
fresh, original, or not used before, as in: The World Wide Web is a good way for a business to get new customers
qualifies a wine issued from the last harvest and immediately on sale to the public
a reserved word used in allocating dynamic objects, and declaring derived types or generic instances 2 11, 4 10, 4 12, A 1
other than the former one(s); different; "they now have a new leaders"; "my new car is four years old but has only 15,000 miles on it"; "ready to take a new direction"
of a new (often outrageous) kind or fashion
A new day or year is the beginning of the next day or year. The start of a new year is a good time to reflect on the many achievements of the past
Something that is new has not been used or owned by anyone. That afternoon she went out and bought a new dress There are many boats, new and used, for sale They cost nine pounds new, three pounds secondhand
This was proved by X but the following new proof may present points of interest: I can't understand X
Advanced search features instantly look up a word anywhere and can even locate words within the text of a definition or thesaurus entry
Although generally speaking "new" is synonymous with "factory sealed," we will occasionally offer a few items that, although received directly from the manufacturer or wholesaler, were shipped to us without shrinkwrap This is sometimes the case with imports received directly from overseas distributors, and has to do with US Customs policies However, apart from the lack of additional plastic, these discs are indeed "new" and unplayed, just as if they had the extra layer of cellophane
(of crops) harvested at an early stage of development; before complete maturity; "new potatoes"; "young corn"
You use new to describe something which has replaced another thing, for example because you no longer have the old one, or it no longer exists, or it is no longer useful. Under the new rules, some factories will cut emissions by as much as 90 percent I had been in my new job only a few days I had to find somewhere new to live Rachel has a new boyfriend They told me I needed a new battery
Newly beginning or recurring; starting anew; now commencing; different from has been; as, a new year; a new course or direction
lacking training or experience; "the new men were eager to fight"; "raw recruits"; "he was still wet behind the ears when he shipped as a hand on a merchant vessel"
Not habituated; not familiar; unaccustomed
Creates new array or class instance
The keyword "new" is an operator for carrying out dynamic allocation "new" requires one modifier and allocates a variable of the specified type on the heap, returning a pointer to that variable If that pointer is reassigned, the reference to the variable that the pointer was previously pointing to is lost, and it can never be used or deallocated See delete
very recently; "they are newly married"; "newly raised objections"; "a newly arranged hairdo"; "grass new washed by the rain"; "a freshly cleaned floor"; "we are fresh out of tomatoes"
Create a new dictionary with a default size
(often followed by `to') unfamiliar; "new experiences"; "experiences new to him"; "errors of someone new to the job"
used to make a new record It opens a new form to enter the required information
These institutions, though not necessarily newly organized, are new additions to the Higher Education General Information Survey universe When degree and award data become available, they will be reclassified
Having existed, or having been made, but a short time; having originated or occured lately; having recently come into existence, or into one's possession; not early or long in being; of late origin; recent; fresh; modern; opposed to old, as, a new coat; a new house; a new book; a new fashion
New is used to describe something that has only recently been discovered or noticed. The new planet is about ten times the size of the earth
It comes in different colors from the previous version
as good as new: see good to turn over a new leaf: see leaf a new lease of life: see lease pastures new: see pasture see also brand-new. adj. New Brutalism Yeniçeri New Troop New Goa New England Renaissance New Art New York Zoological Park New Negro Movement New Stone Age New Objectivity New Zürich Newspaper New Age movement New Britain New Brunswick New Brunswick University of New Caledonia New Church New Comedy New Criticism New Deal New Delhi New Democratic Party New Economic Policy New England New England Confederation United Colonies of New England New England Mountains New France New Granada Viceroyalty of New Guinea New Hampshire New Haven New Ireland New Jersey New Mexico New Model Army New Nationalism New Orleans New Orleans Battle of New Realism new religious movement New Republic The New River New School University New School for Social Research New Siberian Islands New South Wales New Spain Viceroyalty of New Sweden New Testament New Thought new town New Wave New World monkey New Year's Day New York Central Railroad New York City New York City Ballet New York Daily News New York Public Library New York school New York Stock Exchange New York Times The New York State University of New Yorker The New York New Zealand Papua New Guinea Independent State of Papua New Guinea New Scotland Yard
If you are new to a situation or place, or if the situation or place is new to you, you have not previously seen it or had any experience of it. She wasn't new to the company His name was new to me then and it stayed in my mind I'm new here and all I did was follow orders
As if lately begun or made; having the state or quality of original freshness; also, changed for the better; renovated; unworn; untried; unspent; as, rest and travel made him a new man
Newly; recently
This is a new book, in print and generally available from most general booksellers Prices are based on suggested retail price
Click here for detailed information on how to develop voice-enabled applications using the Online Studio
This version of the program has different colors than the previous version
[ --- ] Clears the screen, draws a frame with type 1 ink, and initializes the turtles by executing START
in use after Medieval times; "New Eqyptian was the language of the 18th to 21st dynasties"
having no previous example or precedent or parallel; "a time of unexampled prosperity"
Any work or activity that is not: (a) existing; (b) being carried out currently as part of, used by, or generated by a previous, actual or permitted use of the Project site; or (c) being carried out within three years since the later of discontinuance of the previous use or issuance of the relevant Permit
New Age
Of or relating to New Age music
New Age
Of or relating to a broad movement in Western culture, covering a wide variety of alternative spiritual and philosophical ideas, that developed towards the end of the 20th century

At this point in history, the most radical, pervasive, and earth-shaking transformation would occur simply if everybody truly evolved to a mature, rational, and responsible ego, capable of freely participating in the open exchange of mutual self-esteem. There is the edge of history. There would be a real New Age - Ken Wilber.

New Age
New Age music
New Age
A modern spiritual and religious movement
New Age music
A genre of relaxing music with elements of world music
New Age music
A genre of music of a mystical nature, associated with New Age philosophies
New Age traveller
A member of a community of people, many of whom hold New Age beliefs, who travel among fairs and music festivals
New Amsterdam
The Dutch colonial settlement that later became New York City
New Bedford
A city in Massachusetts, United States
New Britain
An island of Papua New Guinea
New Brunswick
A province in eastern Canada with capital Fredericton
New Brunswicker
A native or inhabitant of New Brunswick, Canada
New Brunswickers
plural form of New Brunswicker
New Caledonia
A short-lived (1698-1700) Scottish colony in Panama, around Darien (which was renamed New Edinburgh as its capital)
New Caledonia
A district of the west coast of British North America traded by the Hudson's Bay Company. It became the colony of British Columbia in 1858
New Caledonia
Overseas territory of France in Oceania. Official name: Territory of New Caledonia and Dependencies
New Caledonian
of, from, or pertaining to New Caledonia (either sense), its people or language
New Caledonian
A person from New Caledonia (iether sense) or of New Caledonian descent
New Delhi
National capital of India, located in the national capital territory of Delhi
New Democrat
a member of the New Democratic Party
New Democratic
pertaining to the policies of the New Democratic Party
New Democratic Party
A Canadian political party which fields candidates in both provincial and federal elections, founded in 1961
New Democrats
plural form of New Democrat
New England
Collectively, the six states of the United States colonized by the English in the 17th century, namely Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island and Vermont
New England
a loosely defined region in the north of the state of New South Wales
New Englandy
Similar to or reminiscent of New England
New Forest
A national park in Wiltshire and Hampshire, southern England
New Forest pony
A horse of a breed indigenous to the New Forest, in Hampshire, England
New Forester
A New Forest pony
New Forester
Someone who lives in the New Forest
New France
France's former possessions and colonies in North America, including Quebec, Acadia, and Louisiana, before 1763
New General Catalogue
: A catalogue of deep sky objects compiled in the 1880s by J. L. E. Dreyer using observations mostly from William Herschel. It contains nearly 8,000 objects, known as the NGC objects. Objects in the catalogue are numbered, and the letters NGC are prepended to these numbers, as in NGC 224 (the Andromeda Galaxy) or NGC 6205 (the globular cluster in Hercules)
New Guinea
A large island in the Pacific Ocean, north of Australia, whose territory is divided between Indonesia in the west and Papua New Guinea in the east
New Guinea
the northern part of what is now called Papua New Guinea, administered as a separate territory to Papua
New Guinea flightless rail
a bird from the family Rallidae
New Guinea flightless rails
plural form of New Guinea flightless rail
New Hampshire
A state of the United States of America. Capital: Concord
New Hampshirite
An inhabitant or a resident of the state of New Hampshire

Wentworth may have been an employee of the Massachusetts Bay Colony, but he lived in New Hampshire and was a devoted New Hampshirite.

New Hampshirites
plural form of New Hampshirite
New High German
The modern form of the German language, successor to Early New High German
New Holland
A former name for the continent and the country of Australia

1787: Chart of New Holland — published by J. Stockdale, London.

New Ionian
New Ionic
New Ionic
The later form of the Greek Ionic dialect, used after circa 600 BC
New Ireland
An island of the Bismarck Archipelago, a German colony from 1884 to 1921; governed by Australia from 1921 and then by Papua New Guinea from 1975 to the present day
New Jersey
A northeast state of the United States of America. Capital: Trenton
New Jersey Plan
a 1787 proposal for the structure of the United States Government
New Jerseyite
Someone living in, or associated with, New Jersey
New Journalism
A style of news writing and journalism of the 1960s and 1970s, employing literary techniques deemed unconventional at the time
New Labour
a movement to rebrand the British Labour Party by discarding traditional goals (such as nationalization)
New Latin
The Latin language spoken and written after the Middle Ages, including Renaissance Latin, Ecclesiastical Latin, and Contemporary Latin
New Man
a man who, rejecting sexist attitudes, aims to be caring and sensitive, and to take a substantial role in the domestic routine
New Mexican
An inhabitant or a resident of the state of New Mexico
New Mexican
Of, or pertaining to, New Mexico or its culture
New Mexicans
plural form of New Mexican
New Mexico
A state of the United States of America. Capital: Santa Fe
New Norwegian
Nynorsk; Norwegian Nynorsk
New Orleanian
a native or inhabitant of New Orleans
New Orleanian
of, or relating to New Orleans, Louisiana
New Orleans
The largest city in the State of Louisiana, United States of America. It is an industrial and distribution center, a major seaport, and known for its rich cultural heritage, especially its music and cuisine. The city is on the banks of the Mississippi
New Pomerania
The former name of New Britain
New Prussian
of or pertaining to the New Prussian language
New Prussian
of or pertaining to the people that speak the New Prussian language
New Prussian
the modern reconstruction of the Old Prussian language, spoken by pilot communities in Lithuania, Poland, and elsewhere
New Romantic
A person involved in the New Romanticism movement
New Romanticism
A youth fashion movement that peaked in the United Kingdom during the early 1980s, associated with synthpop music and flamboyant and sometimes androgynous attire
New Siberian Islands
An archipelago in the Arctic Ocean in the north of Russia, in the East Siberian Sea
New South Wales
One of the six states of Australia, situated in the south-eastern part of the continent, with its capital at Sydney
New South Wales
The colony that was founded in 1788, which grew progressively smaller as other colonies were separated from it, and became a state in 1901
New South Wales
The original name conferred on Australia by Captain James Cook, and used to describe the entire eastern portion of the continent
New Taiwan dollar
The currency of Taiwan
New Taiwan dollars
plural form of New Taiwan dollar
New Testament
The second half of the Christian Bible, includes the four Gospels, the Book of Acts, the Epistles, and the Book of Revelation
New Wave
Any of several movements in music film which are or were considered cutting edge
New World
The continents North America and South America combined
New World Order
A vision for the world in which greater peace and stability is achieved through a new political order
New World monkey
The four families of primates that are found in Central America and South America: the Cebidae, Aotidae, Pitheciidae and Atelidae
New Yawk
Eye dialect spelling of New York, representing New York City English
New Year
In particular, January 1 in the Julian and Gregorian calendar and the days following
New Year
The first few days of a calendar year
New Year's Day
A legal holiday in many countries to welcome the New Year of the Gregorian calendar on January 1
New Year's Eve
The holiday occurring on the last day of the year, December 31st
New Year's resolution
A vow one makes on New Year's Eve or New Year's Day for the coming year

He made a New Year's resolution to quit smoking.

New Years
plural form of New Year
New York
A state of the United States of America and former colony

The capital of New York is Albany, not New York City.

New York
Of a style, particularly of food, originating in New York

Alcoholism is a disease and an illnes. Its insanity has revented me from finding my Higher Power, good coffee, intoxicating chocolate, and a New York delicatessen here in Utopia.

New York
The largest city in New York State, a metropolis extending into neighboring New Jersey state

New York is a former capital of the USA.

New York City
Manhattan
New York City
New York, New York, the largest city in the United States of America. It consists of five boroughs: Manhattan, the Bronx, Brooklyn, Queens and Staten Island. Situated at the mouth of the Hudson River in New York State
New York State
The State of New York
New York breakfast
A meal at the start of the day, consisting of coffee and cigarettes (smoked, not eaten.)
New York minute
An instant; a very short time
New York minutes
plural form of New York minute
New York reload
The act of drawing a second handgun when the first jams or runs out of bullets, rather than reloading the first, in order to gain a speed advantage

First, they may be the fastest reload for an empty primary gun—the so-called New York reload..

New York reloads
plural form of New York reload
New Yorker
An inhabitant or a resident of New York City
New Yorker
An inhabitant or a resident of the state of New York
New Yorkers
plural form of New Yorker
New Yorkese
People, or one person, from New York

You have to watch out for those New Yorkese, you never know what they might be up to.

New Yorkese
A dialect of English spoken in New York

Her New Yorkese gave her origins away instantly.

New Zealand
The Realm of New Zealand, including the Cook Islands, Niue, Tokelau and the Ross Dependency
New Zealand
The islands of New Zealand, especially the North Island, South Island and nearby coastal islands
New Zealand
A country in Oceania, to the east of Australia. Official name: New Zealand. Abbreviation: NZ or Aotearoa
New Zealand dollar
The official currency of New Zealand
New Zealand dollars
plural form of New Zealand dollar
New Zealand primitive frog
A group of frogs in the Leiopelmatidae family, which are every small and extra vertebrae to other frogs
New Zealander
A person from New Zealand or of New Zealand descent
New Zealanders
plural form of New Zealander
New Zealandism
The status or character of belonging to New Zealand
New Zealandism
A word or phrase of New Zealand; one originating there, or only used there, or having special meaning there
New Zealandisms
plural form of New Zealandism
new ball
Any of a set of replacement tennis balls issued at specified times in the professional game
new ball
A cricket ball never previously used in a match; a replacement new cricket ball taken by the captain of the bowling side at certain specified times during an innings
new balls
plural form of new ball
new broom
A new leader or management

In one way, Mr. Brown's position is particularly difficult, because unlike other political leaders he cannot claim to be a new broom. The Economist in article Labour pains on Dec 1st 2007.

new car smell
A characteristic odor caused by the combination of chemicals and materials in a new automobile

Who would want new car smell when you can have Maggie's gardenias?.

new chum
A newly arrived convict
new chum
A newly arrived immigrant
new chum
A beginner, novice
new chums
plural form of new chum
new fangled
Modern; recently invented: alternative spelling of newfangled
new jack swing
A variety of swingbeat dance music combining elements of rhythm and blues, soul music, hip hop and rap
new kid on the block
Someone or something new to an existing community

While the Reform Party is the new kid on the block, its members who attended its first national convention this weekend acted like delegates to any other political convention.

new kids on the block
plural form of new kid on the block
new lad
A sexist young man who embraces traditional male attitudes
new laddish
Having the characteristics of a new lad
new lads
plural form of new lad
new lease on life
An opportunity to live longer than was expected, due to some kind of reprieve

The facelift proposed for the old theatre may well give it a new lease on life.

new lease on life
Figuratively, an opportunity to an improved quality of life, due to some change in circumstances

The latest developments in drugs to treat patients with bipolar disorders have given many a new lease on life.

new math
The methodology used to arrive at an unreasonably incorrect answer for a mathematical calculation

She quickly calculated the tip to be $45.00 on the restaurant tab of $110.50, apparently using new math.

new media
Interactive digital media, such as the Internet, as opposed to traditional media such as print and television
new money
Persons or families that have recently become wealthy
new moon
The phase of the moon when it is in conjunction with the sun
new moon
The moon when it is in conjunction with the sun
new moon
The day when the new moon is first seen or is expected to appear
new moon
The moon when it is waxing
new moon
The phase of the moon when it is waxing
new moons
plural form of new moon
new pence
Plural of new penny
new penny
Following decimalisation, the name given to the coin worth one hundredth of a pound sterling; now known simply as the penny. Symbol: p
new potato
One of the earliest potatoes of a new crop
new potatoes
plural form of new potato
new school
A style, way of thinking, or method for accomplishing a task that is typical of the current era, as opposed to former eras
new shekel
Alternative form of new sheqel
new shekels
plural form of new shekel
new sheqel
The official designation of the Israeli currency since 1 January 1986 (in order to distinguish it from the abolished 1980-1985 sheqel). Divided into 100 agorot and represented by ₪. In English, also represented by the initialism NIS (for "New Israeli Sheqel"). ISO 4217 code: ILS
new sheqels
plural form of new sheqel
new standard
Something that is set when someone does the unthinkable, or does something better than anyone else

Lance Armstrong set a new standard for modern man.

new town
A town built to address housing shortages post World War II
new towns
plural form of new town
new up
To create an object by calling its constructor

So you just new up the object you want and once its internal reference count drops to 0, the language deletes it (during a free time as a background thread).

Türkisch - Englisch

Definition von new im Türkisch Englisch wörterbuch

new york
(Argo) bigg apple
new york borsası
(Ticaret) nyse
New York
ny
New York
gotham
New Jersey
nj
New jersey
New Jersey
New york
New York
new
Favoriten