eski

listen to the pronunciation of eski
Türkisch - Englisch
old

These are very old books. - Bunlar çok eski kitaplar.

There was nothing but an old chair in the room. - Odada eski bir sandalyeden başka bir şey yoktu.

former

Lincoln greeted his former political rival. - Lincoln eski siyasi rakibini karşıladı.

The former Argentine currency was Austral. Its symbol was ₳. - Arjantin'in eski para birimi Austral'di. Sembolü ₳ idi.

past

My grandmother used to use her sewing machine a lot in the past. - Büyükannem eskiden dikiş makinesini çok kullanırdı.

People attach more importance to popular culture today than in the past. - İnsanlar günümüzde popüler kültüre eskisinden daha çok önem vermekte.

cut-and-dried
(Bilgisayar) out-of-date
by gone
corny
back

This government is really putting the clock back. - Bu hükümet gerçekten eskiye dönüş yapıyor.

Although it was a long way back to the station, little by little the old wagon drew near. - İstasyona geri dönüş uzun bir yol olmasına rağmen, eski vagon yavaş yavaş yaklaştı.

older

Tatoeba: We've got sentences older than you. - Tatoeba: Bizim sizden daha eski cümlelerimiz var.

Which is older, this book or that one? - Hangisi daha eskidir, bu kitap mı yoksa şu mu?

(Askeri) predecessor
old-fashioned

My daughter tells me I'm old-fashioned because I don't use a cellphone. - Kızım eski kafalı olduğumu söyler çünkü cep telefonu kullanmam.

I'm a bit old-fashioned. - Ben biraz eski kafalıyım.

dated
chronic
of yore

Whom the gods love die young, was said of yore. - Tanrıların sevdiği insan genç ölür, demiş eskiler.

Whom the gods love die young, was said of yore. - Tanrıların sevdikleri genç ölür, denirmiş eskiden.

ci-devant
shabby

Apparently that shabby flat is vacant. - Anlaşılan o eski püskü daire boş.

Tom's clothes were shabby. - Tom'un giysileri eskimişti.

(Dilbilim) given

I used to smoke a lot, but I have given up smoking now. - Eskiden çok sigara içerdim ama artık sigara içmeyi bıraktım.

Tom's old car has finally given up the ghost. - Tom'un eski arabası sonunda bozuldu.

ex-service
ex-

Tom introduced himself as Mary's ex-husband. - Tom kendini Mary'nin eski-kocası olarak tanıttı.

Tom is Mary's ex-boyfriend. - Tom Mary'nin eski erkek arkadaşı.

outmoded
passee
disuse
preconceived
decrepit
anterior
outdated

We’ve all heard of outdated laws that remain on the books from earlier times, many of which are good for a few laughs. - Hepimiz eski zamanlardan kitaplarda kalan eski yasaları duyduk, bunların çoğu birkaç kahkaha için iyidir.

worn-out

Now that we've bought new furniture for the room, why not throw away this old, worn-out furniture? - Madem ki oda için yeni mobilya aldık,neden bu eski, yıpranmış mobilyayı atmıyoruz?

(Bilgisayar) from

My old friend wrote to me, informing me of his return from abroad. - Eski arkadaşım bana yazdı, yurt dışından dönüşü ile ilgili bilgi verdi.

He still writes novels from time to time, but not as often as he used to. - O hâlâ zaman zaman romanlar yazar fakat eskisi kadar sık değil.

old-timer
(Gıda) aged

If it's not from Scotland and it hasn't been aged at least twelve years, then it isn't whisky. - Eğer İskoçya'dan gelmiyorsa ve en az on iki yıl eskitilmediyse o zaman o, viski değildir.

fusty
paleo-
of old

Because I am a student of old language. - Çünkü ben eski bir dil öğrencisiyim.

There are a lot of old cities in Italy. Rome and Venice, for example. - İtalya'da birçok eski kent vardır. Örneğin Roma ve Venedik.

obsolete

Your computer is obsolete. You need to buy a new one. - Bilgisayarınız eskimiş. Yeni bir tane almalısınız.

This is an obsolete usage. - Bu eski bir kullanımdır.

olden

But where are the snows of olden days? - Ama eski günlerin karları nerede?

ancient; early
ex
passe

The former president of South Africa has passed away. - Güney Afrika'nın eski devlet başkanı vefat etti.

out of date

This old book is quite out of date. - Bu eski kitap oldukça demode.

old, ancient
cut and dried
erstwhile
vet
earlier

Tom now has to get up much earlier than he used to. - Tom şimdi eskisinden çok daha erken kalkmak zorunda.

We’ve all heard of outdated laws that remain on the books from earlier times, many of which are good for a few laughs. - Hepimiz eski zamanlardan kitaplarda kalan eski yasaları duyduk, bunların çoğu birkaç kahkaha için iyidir.

old-time
quondam
old timer
late

Sooner or later, we'll have to buy a new TV since the TV we have now is a very old model. - Er ya da geç, şu an sahip olduğumuz TV çok eski bir model olduğu için yeni bir televizyon almak zorunda kalacağız.

Tom always gives the same old excuse for being late for school. - Tom okula geç kaldığı için her zaman aynı eski bahaneyi verir.

of long standing
onetime
old, bygone; ancient; former, veteran, ex, late, onetime, previous; obsolete, obsolescent; archaic, dated; old-fashioned, antiquated, out of date, outmoded, dated, corny; worn-out, shabby; secondhand, used; back
prior

Tom has no prior criminal record. - Tom'un eski suç kaydı yok.

former, ex-; veteran
sometime

In Japan, we still sometimes see someone use an abacus, but not as often as we used to. - Japonya'da hala bazen birinin abaküs kullandığını görüyoruz, ancak eskisi kadar sık değil.

Sometimes Tom came to meet his old friends. - Bazen Tom eski dostlarıyla görüşmeye geliyordu.

past events, what went before
previous

He didn't give us his previous employment record. - O bize eski iş kaydını vermedi.

disused
old, worn-out; secondhand
archaic
veteran
immemorial

Students have complained about homework assignments since time immemorial. - Öğrenciler çok eski zamanlardan beri ev ödevleri hakkında yakınıyorlar.

bygone

I'm willing to let bygones be bygones. - Eski defterleri kapatmaya hazırım.

trite
vintage

I bought it at the vintage clothing store. - Onu eski giysi dükkanından aldım.

Is this a vintage car? - Bu eski model bir araba mı?

{i} restoration

Laser rays are used in the restoration of ancient works. - Lazer ışınları eski eserlerin restorasyonunda kullanılmaktadır.

{s} ancient

The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do. - Eski Yunanlar güneş sistemi hakkında bizim bildiğimiz kadar çok şey biliyorlardı.

Contemporary Persian poems haven’t been known in west world as well as ancient ones. - Eski olanlarının yanı sıra çağdaş Farsça şiirler batı dünyasında bilinmemektedir.

unto
antiquated

I prefer antiquated models. - Eski modelleri tercih ederim.

shot
used

Soccer is more popular in Japan than it used to be. - Futbol Japonya'da eskisinden daha popüler.

Linda does not dance much now, but I know she used to a lot. - Linda şimdi çok dans etmiyor fakat eskiden çok dans ettiğini biliyorum.

eski kurt
veteran
eski püskü
tatty
eski püskü
ragged
eski püskü
shabby

He is mixed up with something shabby. - Eski püskü bazı şeylerle karıştırdı.

In the end, we ended up eating at that shabby restaurant. - Sonunda, biz, o eski püskü lokantada yemek yemeyi sona erdirdik.

eski zamanlar
old

Tom and Mary wanted to talk about old times. - Tom ve Mary eski zamanlar hakkında konuşmak istediler.

Hearing this song after so long really brings back the old times. - Bu kadar uzun bir zamandan sonra bu şarkıyı İşitmek gerçekten eski zamanları geri getiriyor.

eski görevine vermek
reinstate
eski haline dönmek
revert
eski kafalı
fuddy-duddy
eski püskü
threadbare
eski uygarlık
antiquity
eski (teknoloji/makine vb)
outmoded
eski para ve tartı sistemi
talent
Eski Roma Alfabesi
Ancient Roman Alphabet
Eski çamlar bardak oldu
(Atasözü) - Other times, other ways.- Let bygones be bygones
eski bir ağırlık ölçüsü birimi
A unit of measure of weight in the former
eski bir rus parası
A former Russian currency
eski
Ex spouse, ex wife or ex husband
eski eşya
older articles
eski japonya'da tüccar sınıfı
the old merchant class in Japan
eski kaşar
aged kasseri
eski kaşar peyniri
aged kasseri
eski yapılar, eski eserler
old buildings, ancient monuments
eski yunan
Ancient Greek
eski zağra
Stara Zagora
eski çağ
ancient period
eski çağlar
antiquity
eskiden olduğu gibi, eski tarzda
as before, the old style
eski hamam eski tas
the same old thing
eski hamam eski tas
(Konuşma Dili) Nothing has changed; it's business as usual
eski tas eski hamam
the same old story
eski zaman
past
eski püskü
seedy
eski türkçe
old turkish
eski hükümlü
convicted previously
eski püskü
moth-eaten
eski püskü
tattered
eski zaman
yore
eski zaman
lang syne
eski eser
antiquarianism
eski sevgili
ex love

his ex lover ilsa.

eski zaman
in ancient time
eski zaman
former time
eski dost
old boy
eski dost
old crony
eski dost
old friend

He is one of my old friends. - O, eski dostlarımdan birisidir.

They're very old friends. - Onlar çok eski dostlar.

eski dost
old bean
eski eser
{i} relic
eski püskü
shabby, ragged, worn-out, threadbare, tattered, tatty
eski püskü
worn out
eski püskü
old and battered-looking, shabby
eski püskü
moth eaten
eski sevgili
(deyim) an old flame
eski sevgili
old flame
eski usul
primitive
eski usul
old style
eski zaman
old time
eski zaman
old-time
eski zaman
antiquity
eski zaman
yesteryear
eski zaman
langsyne
eski zaman
paleo
eskiler
old goods
eskiler
the old

I can't understand why people are frightened of new ideas. I'm frightened of the old ones. - İnsanların yeni fikirlerden neden korktuklarını anlayamıyorum. Ben eskilerinden korkarım.

We need to hire new workers, the old ones have been fired. - Yeni işçiler istihdam etmemiz gerekiyor, eskiler kovuldu.

eskiler
{i} tot
eskiler
ancients
eskiler
old things
eskiler
the ancients
Türkisch - Türkisch
Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş (şey)
Geçerli olmayan
Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılır
Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığını bildirir
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim
Geçmiş çağlardaki
Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan
Neden böyle uzaksınız benden?"- N. Ataç. Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum."- H. Z. Uşaklıgil. Önceki, sabık: "Anlatışına bakılırsa, eski kâtibe, şimdi fevkalade şık giyiniyormuş."- H. Taner
Geçmiş çağlardaki: "Kendimi eski zamanların eski bir gecesinde gayet geç bir saatte sokakta dolaşıyorum sanıyordum."- R. N. Güntekin
Önceki, sabık
Mesleğinde uzmanlaşmış, tecrübesi olan
Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan
Geçerli olmayan: "Bugün mekteplerimiz artık o eski mektepler değildir."- R. N. Güntekin
Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan
(Osmanlı Dönemi) BASTÂN
ezeli
(Osmanlı Dönemi) ÂTIK
eski zağra
(Coğrafya) Eski Zağara (Bulgarca: Стара Загора, Stara Zagora), Güney Bulgaristan'da bulunur. Bölgesinin ekonomi merkezi olmasının yanında en büyük ve en modern Bulgar şehirlerinden birisidir. Eski Zağra ilinde bulunur
Eski dost
kadim dost
Eski zaman
(Osmanlı Dönemi) KADÎM
eski püskü
Çok eski; iyice eski (şeyler)
eskiler
Eski çağ insanları, eski kuşaklar, bizden önce yaşayanlar: "Eskiler arasında beni en çok Fuzuli duygulandırırdı."- S. Birsel
eskiler
Eski eşya