yazlık

listen to the pronunciation of yazlık
Türkisch - Englisch
summer villa, summer cottage, summer residence; summer clothes, summer dress, summer suit; summery, summer, used in summer
seaside resort
summerlike
summer home, summer house, summer place
summerhouse
summerly
article of summer clothing
summer resort
summer, suitable for summer, estival
seaside place
used in summer
resort
country house
summer dress
summer cottage
privy
summer suit
summer villa
summer residence
summer clothes
summer house

They say that Liisa's summer house burned down. - Onlar Liisa'nın yazlık evinin yandığını söylüyorlar.

Last year they built a summer house. - Geçen yıl onlar bir yazlık inşa ettiler.

summer

He spent most of the time at his summer home. - O, zamanın çoğunu yazlık evinde geçirdi.

Mary was wearing a sleeveless summer dress. - Mary kolsuz bir yazlık elbise giyiyordu.

{s} summery
yazlık elbise
summer dress
yazlık (giysi)
summer-weight
yazlık ev
villa
yazlık ev
summerhouse
yazlık hafif bir ayakkabı istiyorum
I would like a pair of lightweight summer shoes
yazlık yer
summer resort
Türkisch - Türkisch
Yaz boyunca kullanılan (giyecek vb.)
Bir buğday cinsi: "Yazlık eken her sene aç kalır, güzlük eken on senede bir aç kalır."- Atasözü
Plastik kadın ayakkabısı
Yazın oturulan yer: "Onun yazlığı Bakırköy'deki köşkü idi."- Y. Z. Ortaç
Bir buğday cinsi
Yaz boyunca kullanılan (giyecek vb.): "Bu evi bir yazlığına kiralamak için ne bekliyordum?"- H. Taner
Yazın oturulan yer
yazlık
Favoriten