trouble

listen to the pronunciation of trouble
Englisch - Türkisch
sorun

Zenginlerin fakirler kadar sorunu vardır. - The rich have trouble as well as the poor.

Onların sorunlarıyla ilgili yapacak bir şeyim yok. - I have nothing to do with their troubles.

dert

O her zaman başı dertte olan insanlara yardım etmeye hazırdı. - She was always willing to help people in trouble.

Sana dert açmak istemiyorum. - I do not want to cause you any trouble.

bela

O pastayı yediysen başın belada! - You're in trouble if you ate that cake!

Patronu gerçeği öğrendiğinde yalan onun başını belaya soktu. - The lie got him in trouble when his boss found out the truth.

{i} belâ

Başınız belada olduğu zaman, bana güvenebilirsiniz. - When you are in trouble, you can count on me.

Patronu gerçeği öğrendiğinde yalan onun başını belaya soktu. - The lie got him in trouble when his boss found out the truth.

zahmet

Zavallı adama yardımcı olmak için zahmete girdi. - He took the trouble to assist the poor man.

Bana kitabı gönderme zahmetinde bulundu. - He took the trouble to send me the book.

{f} 1. rahatsız etmek, tedirgin etmek: The approaching storm troubled the ship's crew. Yaklaşan fırtına geminin tayfasını tedirgin etti. The
(Mekanik) arıza yapmak
zahmete sokmak
karışıklık

O, burada karışıklık çıkarmaya çalışıyor. - He's here trying to stir up trouble.

başına bela olmak
rahatını bozmak
gaile
uğraştırmak

İşle ilgili biraz sorunum var. - I had some trouble with the work.

Karanlıktı, bu yüzden Tom cadde işaretini okumada sıkıntı çekti. - It was dark, so Tom had trouble reading the street sign.

müşkül
rahatını kaçırmak
başını ağrıtmak
telaşlandırmak
zahmete katlanmak
sıkmak
acı vermek
acı çektirmek
yanlış
zahmet etmek
ızdırap
zor durum

Her zor durumda olduğunda o yanında oldu. - She stood by him whenever he was in trouble.

rahatsız etmek
hastalık
üzmek
rahatsızlık
sıkıntı

Onlar bize çok az sıkıntı verdi. - They gave us very little trouble.

Bakar bakmaz bir sıkıntısı olduğunu anlamıştım. - I could tell at a glance that she was in trouble.

kötü taraf
zorluk

Nefes almada zorluk çekiyorum. - I've been having trouble breathing.

Tom ciddi bir zorluk içinde. - Tom is in serious trouble.

zahmet vermek
(sosyal/siyasal) düzensizlik
güçlük

Onun ofisini bulmakta güçlük çekmedim. - I had no trouble finding his office.

Tom Mary'nin nasıl biri olduğunu hatırlamada güçlük çekiyordu. - Tom had trouble remembering what Mary looked like.

üzüntü
tehlike

Jamal tehlikeli bir haydut. Her zaman başı beladadır. - Jamal is a dangerous thug. He always gets in trouble.

bela aramak

O bela aramak için geldi. - He came to look for trouble.

Tom bela aramak için bugün buraya geldi. - Tom came here today looking for trouble.

{i} meşakkat
{f} üzülmek
get into trouble belaya çatmak
bela satın almak
başı

Benim her zaman başım belada. - I am forever in trouble.

Başınız belada olduğu zaman, bana güvenebilirsiniz. - When you are in trouble, you can count on me.

{f} dert etmek
{f} canını sıkmak
{i} arıza
{f} bulandırmak
digestive troubles sindirim bozukluğu
{i} aksilik
{i} huzursuzluk
{i} külfet
rahatsız etmek, tedirgin etmek: The approaching storm troubled the ship's crew. Yaklaşan fırtına geminin tayfasını tedirgin etti. The
hazlmsızlık
ıstırap
tedirgin etmek
problem

İnce hatalar bazı zamanlar büyük problemlere yol açar. - Tiny mistakes can sometimes lead to big trouble.

Tom'un uyumada problemi olduğunda, o kakımları saymaya başlar.O, onu çabucak sakin bir hale getirir. Ve o kakımları elliye kadar sayabilmeden önce derin uykuya dalar. - When Tom has trouble sleeping, he starts counting stoats. That quickly brings him into a peaceful mood, and he is fast asleep before he could count the stoats to fifty.

sıkı

Kesinlikle sıkıntılarımız olacak. - We'll have troubles for sure.

Onlar bize çok az sıkıntı verdi. - They gave us very little trouble.

taciz etmek
belae
dertten
belaya
troubled
{s} sıkıntılı

Tom çok sıkıntılı görünüyor. - Tom looks very troubled.

Mary'nin sıkıntılı bir geçmişi var. - Mary has a troubled past.

trouble shooting
(Askeri) ARIZA GİDERME: Uçak veya teçhizatta hatalı çalışmanın nedenini araştırıp bulma işlemi. Bunun İngiliz Hava Kuvvetleri'nde kullanılan karşılığı (aircraft fault diagnosis) dir
trouble lamp
(Aydınlatma) el lambası
trouble shooting
(Askeri) arıza giderme
trouble shooting
arıza bulma ve giderme
trouble shooting
(Elektrik, Elektronik,Teknik) arıza bulma
trouble shooting
(Otomotiv) arızacılık
trouble spot
sık sık arızalanan yer
trouble spot
(Politika, Siyaset) çatışmalara sahne olan yer
trouble ticket
(Askeri) hata raporlama
trouble maker
sorun yaratan
trouble shooter
sıkıntıları yatıştıran
trouble shooting
arıza arama
trouble shooting
arıza tespiti
trouble shooting
onarım
Trouble starts either by senseless leadership or by underground activities
(Atasözü) Balık baştan kokar, su dipten bulanır
trouble about
sorun hakkında
trouble maker
Baş belası
trouble makers
sorun vericiler
trouble of
sorun
trouble spot
sorun kaynağı
trouble-free
sorunsuz
trouble-maker
sorun-maker
trouble-makers
sorun çıkaranlar
trouble-makers
baş belaları
trouble oneself
zahmet etmek
trouble shooting
hata arama,onarım
trouble spot
pol. karışıklıklara/çatışmalara sahne olan yer
trouble spot
sorun yaratan/zayıf nokta, sık sık arızalanan yer
trouble spot
bozuk yer
get into trouble
belaya uğramak
get into trouble
başını belaya sokmak
get into trouble
başı derde girmek
get into trouble
derde sokmak
get into trouble
belaya çatmak
troubled
{f} sorun et
ask for (trouble)
çanak tutmak
ask for trouble
sataşmak
be well worth the trouble
zahmete değmek
big trouble
büyük sorun
borrow trouble
başına dert açmak
diagnostic trouble code
teşhis güçlük kodu
diagnostic trouble code
(Otomotiv) arıza teşhis kodu
ferment trouble among
birilerini kışkırtmak
get into trouble
başı belaya girmek
get into trouble
derde girmek
get into trouble
başını derde sokmak
in trouble
sıkışmak
invite trouble
belayı satın almak
look for trouble
kaşınmak
pending trouble code
belirsiz arıza kodu
run into trouble
belaya çatmak
source of trouble
çıban başı
stir up one's trouble
derdini depreştirmek
stir up one's trouble
derdini deşmek
stir up trouble
karışıklık çıkarmak
stir up trouble
ortalığı karıştırmak
stir up trouble
fesat karıştırmak
stir up trouble between people
müzevirlik etmek
suffer from heart trouble
kalbi olmak
suffer trouble
zahmet çekmek
to be in trouble
sıkışmak
trouble shooting
sorun çözme
troubled
dert sahibi
troubled
sorunlu

Dan, Linda'nın sorunlu geçmişi hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştı. - Dan attempted to find out more about Linda's troubled past.

Sanırım fahişeler mağdurlar ve sorunlu kızlardır. - I think prostitutes are victims and troubled girls.

troubled
sıkkın

Neden bu kadar sıkkınsın? - Why are you so troubled?

troubled
sıkıntı

Tom gerçekten sıkıntılıydı. - Tom was genuinely troubled.

Tom çok sıkıntılı görünüyor. - Tom looks very troubled.

troubled
dertlenmek
troubler
sorun çıkaran
troubler
sorun yaratan
troubling
rahatsız etme
troubling
rahatsız ederek
ask for trouble
bela aramak
be in trouble
başı dertte olmak
borrow trouble
tasasını çekmek
cause sb a trouble
başına dert açmak
engine trouble
motor arızası
get into trouble
başına dert almak
give oneself trouble
başını derde sokmak
give oneself trouble
sıkıntıya girmek
ignition trouble
ateşleme arızası
in trouble
dertli

Tom dertliydi ve biz ona izin verdik. - Tom was in trouble and we let him down.

look for trouble
bela aramak
take trouble
zahmete girmek
take trouble
zahmet etmek
troubled
meraklı
troubled
kederli
troubled
tedirgin
troubled
üzgün

Sizi rahatsız ettiğim için çok üzgünüm. - I'm very sorry to have troubled you.

Seni çok fazla rahatsız ettiğim için üzgünüm. - I am sorry that I have troubled you so much.

troubling
{f} rahatsız et
troubling
{i} sıkıntılı
Don´t trouble yourself
Zahmet etmeyin./Zahmete girmeyin
Lack of experience invites trouble
(Atasözü) Cahil ile çıkma yola, getirir başına bin türlü bela
May I trouble you for the salt?
Tuzu verebilir mısınız?
a ton of trouble
bir dolu dert
a ton of trouble
bir sürü sorun
a trouble
bir sorun
ask for trouble
kasınmak
ask/look for trouble
bela aramak
back trouble
geri sorun
be in trouble
belaya girer
be in trouble
Başı belada olmak
get a woman into trouble
k. dili bir kadını hamile bırakmak
get in trouble
Başı derde girmek
get into trouble
belaya girer
get into trouble
Sıkıntıya girmek
getting into trouble
sorun girmeden
give so. trouble
vermek çok. sorun
give trouble
sorun vermek
go through all the trouble
(deyim) Bir iş için gerekli tüm sıkıntılara katlanmak
great trouble
büyük sıkıntı
had trouble
sorun vardı
have a trouble
Bir sorun var
have trouble
(deyim) Başı dertte olmak, bir sorunu olmak
having trouble
sorun yaşıyorsanız
in trouble with
sorun ile
its no end of trouble with him.
onun onunla sorun sonu yok
its worth the trouble.
onun değer sorun
out of trouble
beladan uzak
stay out of trouble
Beladan uzak durmak
take the trouble to do s.t
zahmet edip bir şey yapmak: You´ve taken the trouble to come here for her birthday. Zahmet edip onun doğum günü için buraya geldiniz
the trouble is that
işin kötüsü
there will be trouble
Orada sorun olacak
to get into trouble with sb.
sb sorun girmek
troubled
sorun et(mek)
troubling
rahatsız et(mek)
bring trouble on
başına iş açmak
ignition trouble
(Otomotiv) ateşleme anzası
ignition trouble
ateşlemede zorluk
invite trouble
belayı davet etmek
stir up trouble
fesat karıştırmak, olay çıkarmak, ortalığı karıştırmak
take the trouble of
zahmet etmek
troubled
bulanık

Bulanık sularda balık tutmaya mı çalışıyorsun? - Are you trying to fish in troubled waters?

troubled
rahatsız

Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm. - I am sorry to have troubled you.

O, haberden rahatsız olmuş görünüyordu. - She looked troubled by the news.

troubled
yüreki delik
troubled
sıkınt

Mary'nin sıkıntılı bir geçmişi var. - Mary has a troubled past.

Tom hiç sıkıntılı görünmüyor. - Tom doesn't look troubled at all.

troubled
düzensizlik
troubled
troubled waters bulanık sular
troubling
rahatsiz et
Englisch - Englisch
A malfunction, as in "heart trouble"
A violent occurrence
A difficulty contributing to such a situation
Efforts taken
To bother; to annoy
A distressful or dangerous situation
{v} to perplex, disturb, vex, afflict, sue
{n} calamity, disturbance, inconvenience
cause bodily suffering to
You can refer to problems or difficulties as trouble. I had trouble parking You've caused us a lot of trouble The plane developed engine trouble soon after taking off The crew are in serious trouble in 50-knot winds and huge seas The Sullivans continued to have financial troubles
If someone is in trouble, they are in a situation in which a person in authority is angry with them or is likely to punish them because they have done something wrong. He was in trouble with his teachers
a strong feeling of anxiety; "his worry over the prospect of being fired"; "it is not work but worry that kills"; "he wanted to die and end his troubles"
politeness If you tell someone that it is no trouble to do something for them, you are saying politely that you can or will do it, because it is easy or convenient for you. It's no trouble at all; on the contrary, it will be a great pleasure to help you = bother
To give occasion for labor to; used in polite phraseology; as, I will not trouble you to deliver the letter
If you take the trouble to do something, you do something which requires a small amount of additional effort. He did not take the trouble to see the film before he attacked it
Area of nonspecific space a child can always be sure to be in
The state of being troubled; disturbance; agitation; uneasiness; vexation; calamity
{f} worry, cause concern; annoy; bother; cause discomfort; disturb
If you have kidney trouble or back trouble, for example, there is something wrong with your kidneys or your back. Her husband had never before had any heart trouble He began to have trouble with his right knee
an unwanted pregnancy; "he got several girls in trouble"
If you say that one aspect of a situation is the trouble, you mean that it is the aspect which is causing problems or making the situation unsatisfactory. The trouble is that these restrictions have remained while other things have changed Your trouble is that you can't take rejection. = problem
Your troubles are the things that you are worried about. She kept her troubles to herself
an effort that is inconvenient; "I went to a lot of trouble"; "he won without any trouble"; "had difficulty walking"; "finished the test only with great difficulty"
to cause inconvenience or discomfort to; "Sorry to trouble you, but
take the trouble to do something; concern oneself; "He did not trouble to call his mother on her birthday"; "Don't bother, please"
Area of nonspecific space a child can always be sure to be
a source of difficulty; "one trouble after another delayed the job"; "what's the problem?"
If a part of your body troubles you, it causes you physical pain or discomfort. The ulcer had been troubling her for several years
to cause inconvenience or discomfort to; "Sorry to trouble you, but "
If something troubles you, it makes you feel rather worried. Is anything troubling you? He was troubled by the lifestyle of his son. + troubling trou·bling But most troubling of all was the simple fact that nobody knew what was going on
disturb in mind or make uneasy or cause to be worried or alarmed; "She was rather perturbed by the news that her father was seriously ill"
an angry disturbance; "he didn't want to make a fuss"; "they had labor trouble"; "a spot of bother"
That which gives disturbance, annoyance, or vexation; that which afflicts
{i} problem, misfortune, annoyance; civil disturbance; cause of worry; exertion in accomplishing something
Troubled; dark; gloomy
A non-emergency condition indicating that the alarm system is inoperative or functioning at less than optimum capabil-ity Trouble conditions may include sensors that have become less sensitive or more susceptible to causing false alarms, or bat-teries that have deteriorated or are inoperative
If you say that someone or something is more trouble than they are worth, you mean that they cause you a lot of problems or take a lot of time and effort and you do not achieve or gain very much in return. Some grumbled that Johnson was more trouble than he was worth
If there is trouble somewhere, especially in a public place, there is fighting or rioting there. Riot police are being deployed throughout the city to prevent any trouble the first victim of the troubles in Northern Ireland
To disturb; to perplex; to afflict; to distress; to grieve; to fret; to annoy; to vex
To put into confused motion; to disturb; to agitate
If you say that a person or animal is no trouble, you mean that they are very easy to look after. My little grandson is no trouble at all, but his 6-year-old elder sister is rude and selfish
move deeply; "This book upset me"; "A troubling thought"
disapproval If you say that someone does not trouble to do something, you are critical of them because they do not behave in the way that they should do, and you think that this would require very little effort. He yawns, not troubling to cover his mouth He hadn't troubled himself to check his mirrors
A fault or interruption in a stratum
formulae You use trouble in expressions such as I'm sorry to trouble you when you are apologizing to someone for disturbing them in order to ask them something. I'm sorry to trouble you, but I wondered if by any chance you know where he is = bother
an event causing distress or pain; "what is the trouble?"; "heart trouble"
tribulation
jackpot
trouble and strife
Wife
trouble in paradise
An unexpected problem in a supposedly positive situation

My wife wasn't in the best of moods on our honeymoon last week. ― Trouble in paradise?.

trouble maker
Alternative spelling of troublemaker
trouble spot
a location of difficulties or hostilities; a hot spot; a flashpoint
trouble spots
plural form of trouble spot
trouble the scorers
To (not) score a run
trouble about
bother; bother with a specific issue
trouble maker
someone who deliberately stirs up trouble
trouble maker
nuisance, bothersome person
trouble oneself
take the trouble to do something; concern oneself; "He did not trouble to call his mother on her birthday"; "Don't bother, please
trouble shooter
a worker whose job is to locate and fix sources of trouble (especially in mechanical devices)
trouble shooting
spotting problems, locating mishaps
trouble spot
A trouble spot is a country or an area of a country where there is repeated fighting between two or more groups of people. A location or site of possible difficulty: "They suggested that arms control negotiations should not be convened until Soviet behavior in the world's trouble spots improved" (Charles William Maynes). a place where trouble often happens, especially war or violence
trouble-free
Something that is trouble-free does not cause any problems or difficulties. The carnival got off to a virtually trouble-free start with the police reporting only one arrest. without any problems
trouble-free
without problems or difficulties; "NASA reported a trouble-free launch
trouble-free
without problems or difficulties; "NASA reported a trouble-free launch"
trouble-making
causing a bother, causing problems
trouble-shoot
solve problems; "He is known to be good at trouble-shooting"
trouble-shoot
solve problems; "He is known to be good at trouble-shooting
engine trouble
problem or problems occurring with an engine or motor, especially with that of a motor car
get into trouble
To perform an action which is illegal, prohibited, forbidden or proscribed and to become subject to punishment for such action
get into trouble
to become pregnant
in trouble
Pregnant, unmarried, and not likely to be married before giving birth

She didn't even know she was in trouble.

troubled
Simple past tense and past participle of trouble
troubled
anxious, worried, careworn
troubler
One who, or that which, troubles; a disturber

The defendant was well known as a troubler of the public peace.

troubling
Present participle of trouble
troubling
distressing, worrying
troubler
{n} one who gives trouble, one who makes a disturbance, a makebate
get into trouble
(deyim) Make (an unmarried girl or woman) pregnant
get into trouble
(deyim) Become involved in a matter likely to bring censure or punishment
make trouble
Cause a fight

Don't make trouble, eh. Don't start an argument or a fight.

Troubles
a name used, especially in Ireland, for the political problems connected with Ireland's relationship with the UK. The events in the early 1920s, when Ireland was fighting to become an independent country, were called the Troubles, and the name is also used for the problems and violence in Northern Ireland since the late 1960s
getting into trouble with the law
committing a crime
got into trouble
became entangled, got into a bad situation, got caught
got into trouble with the law
committed a crime
in trouble
facing or experiencing financial trouble or difficulty; "the troubled car industry"; "distressed companies need loans and technical advice"; "financially hard-pressed Mexican hotels are lowering their prices"; "we were hard put to meet the mortgage paymentng"; "it was apparent that the magazine was in trouble"; "found themselves in a bad way financially"
in trouble with
he has problems with, became entangled with/in
meet with trouble
come into difficulty, get into a difficult situation
not worth the trouble
not worth my while, not worth doing, too much work for too little a reward
save oneself trouble
avoid trouble, avoid an annoyance, save oneself from a bothersome situation
save the trouble
don't bother, don't make an effort, it's a waste of time
take trouble
bother
troubled
characterized by or indicative of distress or affliction or danger or need; "troubled areas"; "fell into a troubled sleep"; "a troubled expression"; "troubled teenagers
troubled
past of trouble
troubled
{s} upset, worried, concerned, disturbed
troubled
Someone who is troubled is worried because they have problems. Rose sounded deeply troubled
troubled
to pour oil on troubled waters: see oil
troubled
A troubled place, situation, organization, or time has many problems or conflicts. There is much we can do to help this troubled country
troubler
{i} one who causes trouble, one one who disturbs, one who causes discomfort
troubler
One who troubles or disturbs; one who afflicts or molests; a disturber; as, a troubler of the peace
troubles
plural of trouble
troubles
third-person singular of trouble
troubling
worrying
troubling
{s} worrying, causing concern; causing discomfort; disturbing
troubling
causing distress or worry or anxiety; "distressing (or disturbing) news"; "lived in heroic if something distressful isolation"; "a disturbing amount of crime"; "a revelation that was most perturbing"; "a new and troubling thought"; "in a particularly worrisome predicament"; "a worrying situation"; "a worrying time"
up to his neck in trouble
he is in deep trouble
trouble
Favoriten