tehlike

listen to the pronunciation of tehlike
Türkisch - Englisch
danger

Tufts is the most dangerous university in the world. - Tufts, dünyanın en tehlikeli üniversitesidir.

It is dangerous for children to play in the street. - Caddede oynamak çocuklar için tehlikelidir.

hazard

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard. - Bu ürünle birlikte optik aletlerin kullanımı göz tehlikesini artıracaktır.

Overloaded power boards can be a fire hazard. - Aşırı yüklenmiş güç panoları bir yangın tehlikesi olabilir.

threat

Meteor strikes are a serious threat. - Meteor çarpmaları ciddi bir tehlikedir.

There is a threat of a storm. - Fırtına tehlikesi var.

(Hukuk) jeopardy

Would domestic peace be plunged into jeopardy? - İç barış tehlikeye girer mi?

dangerousness
trouble

Jamal is a dangerous thug. He always gets in trouble. - Jamal tehlikeli bir haydut. Her zaman başı beladadır.

pitfall
menace
(Askeri) mayday
endanger

I still can't believe they had a snow leopard in that zoo. I thought they were an endangered species. - O hayvanat bahçesinde bir kar leoparı olduğuna hâlâ inanamıyorum. Onların tehlike altındaki bir tür olduğunu düşünüyordum.

This plant is critically endangered. - Bu bitki kritik tehlike altında.

peril

Due to overfishing, some fish stocks are now at perilously low levels. - Çok fazla balık avı dolayısıyla, bazı balık stokları şimdi tehlikeli derecede düşük seviyelerde.

Unless a nation's existence is in peril, war is murder. - Bir ulusun hayatı tehlikede değilse, savaş cinayettir.

shoal
danger, hazard; risk; emergency
storm cloud
(gemi) distress
emergency
danger; hazard; peril
risk

They risked their lives on the dangerous trip. - Tehlikeli yolculukta hayatlarını riske attılar.

He saved the child at the risk of his own life. - Kendi canını tehlikeye atarak çocuğu kurtardı.

insecureness
perniciousness
distress

We've got a distress signal from that ship. - Biz o gemiden bir tehlike sinyali aldık.

The ship flashed a distress signal. - Gemi bir tehlike sinyali gönderdi.

hazardousness
tehlike yaratmak
(Ticaret) jeopardize
tehlike hali
emergency
tehlike haritası
hazard map
tehlike işareti
threat
tehlike sembolü
danger symbol
tehlike yaratmak
endanger
tehlike önleyici
failsafe
tehlike anı
moment of danger
tehlike arzetmek
to pose danger
tehlike, endişe veren durum
risk, which concerns state
tehlike, uçurum, çukur yer
Risk, gap, hole location
tehlike altında olma
imperilment
tehlike anahtarı
emergency switch
tehlike anında pratik zekâ
presence of mind
tehlike atlatmak
to get through a dangerous situation successfully, make it through O.K
tehlike atlatmak
escape the danger
tehlike azaltma
hazard mitigation
tehlike azaltma
hazard minimization
tehlike belirtisi
the writing on the wall
tehlike belirtisi olmak
threaten
tehlike bertaraf etme
(Kanun) averting danger
tehlike bikini
(Havacılık) hazard beacon
tehlike bölgesi
danger zone
tehlike değerlendirmesi
hazards assessment
tehlike dolu savağı
emergency spillway
tehlike doğuran ihmal
(Kanun) hazardous negligence
tehlike durum aydınlatması
emergency light
tehlike dışı
extrahazardous
tehlike farı
hazard beacon
tehlike flaması
(Askeri) danger flag
tehlike flaması
(Askeri) danger pennant
tehlike geçmek
(danger) pass
tehlike geçti
all clear

We have to wait for the all clear. - Tehlike geçti alarmını beklemek zorundayız.

tehlike geçti alarmı
(deyim) the all clear
tehlike geçti işareti
all clear
tehlike geçti işareti
(Askeri) danger-passed signal
tehlike gözetimi
hazard surveillance
tehlike hattı
danger line
tehlike ihtimali kategorileri
hazard probability categories
tehlike ikaz anahtarları
(Otomotiv) hazard warning switches
tehlike ikazı
(Havacılık) nuisance warning
tehlike içinde
(Hukuk) in distress
tehlike içindeki gemi
(Ticaret) ship in distress
tehlike işareti
alarm
tehlike işareti
alert
tehlike işareti
danger signal
tehlike işareti
tocsin
tehlike işareti
red flag
tehlike işareti vermek
give the alarm
tehlike kapağı
emergency gate
tehlike karşısında
in the face of danger
tehlike karşısında dinini inkâr eden kimse
confessor
tehlike kategorisi
danger category
tehlike kaynağı
(Ticaret) source of danger
tehlike kaçış kapısı
escape door
tehlike kokusu almak
smell the danger
tehlike konisi
(Havacılık) danger cone
tehlike köprüsü
emergency-bridge
tehlike köprüsü
emergency bridge
tehlike lambası
flasher
tehlike muhaberesi
(Askeri) distress communication
tehlike noktası
peril point
tehlike olasılığı
hazard probability
tehlike sigortası
(Ticaret) hazard insurance
tehlike sinyali
danger signal
tehlike sinyali
distress signal
tehlike sinyali
alarm
tehlike sınıfı
danger class
tehlike taşımak
be hazardous
tehlike teşhisi
hazard identification
tehlike teşkil eden sular
(Askeri) dangerously exposed waters
tehlike yakın
(Askeri) danger close
tehlike yaşamak
face a danger
tehlike yaşamak
be exposed to a danger
tehlike zonu
danger zone
tehlike çanı
alarm bell
tehlike çanı
tocsin
tehlike çıkışı
emergency exit
tehlike önleme
danger prevention
tehlike ışığı
hazard light
tehlike şaftı
emergency shaft
tehlike şiddet derecesi
hazard severity
teknolojik tehlike
technological hazard
biyolojik tehlike
(Biyoloji) biohazard
hayati tehlike arz eden
safety-critical
ihmal edilebilir tehlike
(Askeri) negligible risk
kronik tehlike
(Tıp) chronic hazard
sismik tehlike
(Jeoloji) seismic hazard
tehlikeler
dangers

We are becoming very aware of the dangers of secondhand smoke. - Pasif içiciliğin tehlikelerinin daha çok farkına varıyoruz

Dangers give relish to an adventure. - Tehlikeler bir maceraya zevk verir.

Gelecek Küresel Denizcilik Tehlike ve Emniyet Sistemi
(Askeri) Future Global Maritime Distress and Safety System
alan tehlike farı
aerodrome hazard beacon
elektriksel tehlike
electrical hazard
görünmez tehlike
pitfall
görünmez tehlike
snake in the grass
hava tehlike alârmı
air warning
hayati tehlike atlatmak
evade a life
hayati tehlike atlatmak
dodge a life
hayati tehlike oluşturan
(Otomotiv) life-threatening
her an tehdit eden tehlike
Sword of Damocles
ikincil tehlike
(Çevre) secondary hazard
kimyasal tehlike tepki bilgi sistemi
(Askeri) chemical hazard response information system
mevcut tehlike
immediate threat
nominal oküler tehlike mesafesi
(Askeri) nominal ocular hazard distance
nükleer tehlike araştırma timi
(Askeri) nuclear emergency search team
potansiyel tehlike
dynamite
torpido tehlike bölgesi
(Askeri) torpedo danger zone
torpido tehlike sahası
(Askeri) torpedo danger area
yaklaşan tehlike
imminence
Türkisch - Türkisch
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara: "Tehlike gittikçe büyüyor, güçlük artıyordu."- R. H. Karay
Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum, muhatara
Gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen durum
Gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen durum: "Ketumdur, katlandığı acıları, atlattığı tehlikeleri sergilemeyi hiç sevmez."- A. İlhan
alarm
(Osmanlı Dönemi) BİM
TEHLİKE
(Osmanlı Dönemi) (Tehlüke) (Helâk. den) Helâkete sebep olacak hâl. Felâket
KIZIL TEHLİKE
(Osmanlı Dönemi) Dinsizlik, anarşistlik ve komünistlik tehlikesi
tehlike
Favoriten