someone who deliberately stirs up trouble

listen to the pronunciation of someone who deliberately stirs up trouble
Englisch - Türkisch

Definition von someone who deliberately stirs up trouble im Englisch Türkisch wörterbuch

mischief-maker
arabozan
mischief-maker
fesatçı
mischief-maker
ortalığı karıştıran
trouble maker
sorun yaratan
troublemaker
başbelası
troublemaker
sorun yaratan

Ve o her zaman bir sorun yaratandı. - And she is always a troublemaker.

bad hat
Ortalık karıştırıcı, fitneci, baş belası, mesele çıkaran kimse
trouble maker
Baş belası
troublemaker
baş bela

Ve o her zaman bir baş belasıydı. - And she is always a troublemaker.

Sen bir baş belasısın. - You are a troublemaker.

troublemaker
{i} ortalık karıştırıcı, fitneci, mesele çıkaran kimse
troublemaker
{i} fitneci

Tom bir fitneci, değil mi? - Tom is a troublemaker, isn't he?

troublemaker
mesele çıkaran kimse
troublemaker
{i} sorun çıkaran kimse
troublemaker
{i} baş belâsı

Tom okulda büyük bir baş belasıydı. - Tom was a big troublemaker in school.

Sen biraz baş belasısın, değil mi? - You're something of a troublemaker, aren't you?

Englisch - Englisch
mischief-maker
bad hat
trouble maker
troublemaker
someone who deliberately stirs up trouble

  Silbentrennung

  some·one who de·li·ber·ate·ly stirs up trou·ble

  Türkische aussprache

  sʌmwʌn hu dîlîbrıtli stırz ʌp trʌbıl

  Aussprache

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o dəˈləbrətlē ˈstərz ˈəp ˈtrəbəl/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː dɪˈlɪbrətliː ˈstɜrz ˈʌp ˈtrʌbəl/

  Wort des Tages

  jacobin
Favoriten