danger

listen to the pronunciation of danger
Englisch - Türkisch
tehlike

Bazen büyükanneler, KGB'den daha tehlikelidir. - Sometimes, Grandma is more dangerous than the KGB.

Radyoaktif maddeler tehlikelidir. - Radioactive matter is dangerous.

{i} tehdit

Hem erkekleri hem de kadınları tehdit eden tehlikeler vardır. - There are dangers that threaten both men and women.

(Askeri) TEHLİKE: Atış desteği için müracaatta dost kuvvetlerin hedefe 600 ila 1500 m. mesafede olduğunu belirtir bilgi
out of danger tehlikeyi atlatmış
muhatara in danger tehlikede
risk

Bu riskli ve tehlikeli. - This is risky and dangerous.

Bu riskli deneye katılmak ister misin? - Do you like taking part in this dangerous experiment?

korku

Tom korkunç tehlikede. - Tom is in horrible danger.

Korku sık sık tehlikeyi abartır. - Fear often exaggerates danger.

tehlikeli

Caddede oynamak çocuklar için tehlikelidir. - It is dangerous for children to play in the street.

GDO'lu ürünler insan hayatı için tehlikelidir. - Products with GMO are dangerous to human life.

varta
dangerous
{s} tehlikeli

Caddede oynamak çocuklar için tehlikelidir. - It is dangerous for children to play in the street.

Radyoaktif maddeler tehlikelidir. - Radioactive matter is dangerous.

danger class
tehlike sınıfı
danger line
tehlike hattı
danger zone
tehlikeli bölge
danger signal
tehlike sinyali
danger airspace
(Askeri) tehlikeli hava sahası
danger area
(Askeri) TEHLİKELİ BÖLGE: 1. Muhtemel bir tehlike altında, üstünde veya içinde olabilecek belirli bölge. 2. Hava trafik kontrolundaki anlamı ile, belirli zamanlarda, belli ebatlar içinde, uçakların uçuşuna tehlike teşkil edecek faaliyetlerin olduğu bölge. Bu terimi tehlikeli mıntıka anlamına gelen "danger space" ile karıştırmamalıdır. Ayrıca bakınız: "prohibited area", "restricted area"
danger category
tehlike kategorisi
danger close
(Askeri) tehlike yakın
danger close
(Askeri) TEHLİKE YAKIN: Topçu ve hafif ateşli silahların desteğinde, atış desteği için müracaatta dost kuvvetlerin hedefe 600 m. mesafede olduğunu belirtir bilgi
danger coefficient
(Nükleer Bilimler) tehlike katsayısı
danger flag
(Askeri) tehlike flaması
danger flag
(Askeri) TEHLİKE FLAMASI: Atış esnasında dikkati çekmek ve tehlike ihtimalini belirtmek için atış sahalarına çekilen kırmızı flamalar
danger of all sorts
her türlü tehlike
danger of ice formation
buzlanma tehlikesi
danger of icing
buzlanma tehlikesi
danger of sliding
kayma çekincesi
danger of sliding
kayma tehlikesi
danger pennant
(Askeri) tehlike flaması
danger prevention
tehlike önleme
danger sign
ihbar işareti
danger signal
(Askeri) TEHLİKE İŞARETİ: Bir tehlikeyi haber vermek için bayrak, flama, düdük, silah vesaire ile verilen işaret
danger signal
tehlike işareti
danger space
(Askeri) TEHLİKELİ KISIM: 1. Silah ile hedef arasında merminin 1.8 metreden (ayakta duran bir insanın ortalama yüksekliği) fazla yükselmeyeceği kısım. Bu dövülen sahanın kapsadığı alanı da içerir. 2. Bir hava savunma topçu mermisinin patladığı nokta etrafındaki saha
danger space
(Askeri) tehlikeli kısım
danger zone
tehlike zonu
court danger
tehlikeye atılmak
dangerous
çekinceli
dangerous
riskli

Bu riskli ve tehlikeli. - This is risky and dangerous.

Bu riskli deneye katılmak ister misin? - Do you like taking part in this dangerous experiment?

enormous danger
büyük tehlike
extreme danger
büyük tehlike
flood danger
feyezan tehlikesi
great danger
büyük tehlike
imminent danger
(Kanun) yakın tehlike
pose a danger
tehlike arz etmek
pose danger
tehlike oluşturmak
pose danger
tehlike arz etmek
pose danger
tehlike doğurmak
pose danger
tehlike arzetmek
pose danger
tehlike teşkil etmek
remove the danger
tehlikeyi yok etmek
sense danger
tehlike sezmek
sense the danger
tehlikeyi sezmek
serious danger
ciddi tehlike
there is no danger present
tehlike geçti
court danger
tehlike peşinde koşmak
dangerously
tehlikeli bir şekilde

Tehlikeli bir şekilde yaşamaktan hoşlanıyorsun. - You do like living dangerously.

Tehlikeli bir şekilde yaşamaktan zevk alır mısın? - Do you enjoy living dangerously?

fire danger
yangın tehlikesi
fraught with danger
çok tehlikeli
in danger
tehlikede

Hayatım tehlikede mi diyorsun? - Are you saying my life is in danger?

Onlar tehlikede olduğunda, kaçarlar. - When they are in danger, they run away.

out of danger
iyileşmiş
out of danger
tehlikeden çıkmış
out of danger
tehlikeyi atlatmış

Henüz tehlikeyi atlatmış değiliz. - We aren't yet out of danger.

Tehlikeyi atlatmış görünüyoruz. - We appear to be out of danger.

current danger
Güncel tehlike
dangers
tehlikeler

Birçok tehlikelere maruz kaldı. - He was exposed to many dangers.

İnsan ilişkilerinde en büyük tehlikelerden biri bencillik. - One of the greatest dangers in your human relations is self-centeredness.

fraught with danger
tehlike dolu
full of danger
tehlike dolu
global warming is a big danger for all living things
küresel ısınma tüm canlılar için büyük bir tehlikedir
grave danger
Ciddi tehlike
run into danger
tehlikeye girmek
run the danger of
riskini göze almak, riskine girmek
scent danger
koku tehlike
sense of danger
tehlike duygusu
sniff danger
tehlike sniff
unseen danger
görünmeyen tehlike
(danger) pass
tehlike geçmek
airspace danger area
(Askeri) TEHLİKELİ HAVA SAHASI: Yer bir irtifaa kadar devam eden ve atılan füzelerle, hava araçları için tehlike meydana gelebilecek olan hava sahası
avoid the danger
tehlikeden kaçınmak
dangerous
dangerously tehlikeli bir şekilde
dangerous
karanlık

Karanlıktan sonra Park Caddesi'nde yalnız yürümenin tehlikeli olduğunu duydum. - I've heard that it's dangerous to be walking alone on Park Street after dark.

dangerously
z. tehlikeli bir şekilde
escape the danger
tehlikeyi savuşturmak
escape the danger
tehlikeden kurtulmak
escape the danger
tehlike atlatmak
friendly weapon danger area
(Askeri) dost ateşi tehlikesi içeren bölge
grave and obvious danger
(Kanun) ağır ve muhakkak tehlike
imminent danger pay
(Askeri) yakın tehdit ödemesi
in danger of
tehlikesiyle yüz yüze
in danger of
tehlikesi içinde

Tasarruflarını kaybetme tehlikesi içindesin. - You're in danger of losing your savings.

Hayatımı kaybetme tehlikesi içindeydim. - I was in danger of losing my life.

in danger of one's life
ölüm tehlikesi içinde
potential danger
olası tehlike
smell the danger
tehlike kokusu almak
surface danger area
(Askeri) TEHLİKELİ SAHA: Füzeler tarafından personel ve malzeme için tehlikeli hale sokulmuş bir saha
torpedo danger area
(Askeri) torpido tehlike sahası
torpedo danger zone
(Askeri) torpido tehlike bölgesi
vital danger
hayat tehlikesi
vital danger
yaşam tehlikesi
Englisch - Englisch
To imperil; to endanger
To claim liability
To run the risk
Ability to harm; someone's dominion or power to harm or penalise. See In one's danger, below

You stand within his danger, do you not? (Shakespeare, Merchant of Venice, 4:1:180).

Liability

Thou shalt not kyll. Whosoever shall kyll, shalbe in daunger of iudgement.

Coyness; disdainful behavior
Difficulty; sparingness
Exposure to liable harm

Danger is a good teacher, and makes apt scholars (William Hazlitt, Table talk).

Mischief

We put a Sting in him, / That at his will he may doe danger with (Shakespeare, Julius Caesar, 2:1:17).

A place where one is in the hands of the enemy
An instance or cause of liable harm

Two territorial questions..unsettled..each of which was a positive danger to the peace of Europe (Times, 5 Sept. 3/2).

{v} to endager
{n} risk, hazard, a duty
a cause of pain or injury or loss; "he feared the dangers of traveling by air"
{i} risk, peril
That which is constantly sought out
Power to harm; subjection or liability to penalty
Able to harm; subjection or liability to penalty. See In ones danger, below
A danger is something or someone that can hurt or harm you. the dangers of smoking Britain's roads are a danger to cyclists = threat
Expresses a relative exposure to a hazard A hazard may be present, but there may be little danger because of the precautions taken
a cause of pain or injury or loss; "he feared the dangers of traveling by air
1 be alert, aware 2 new aspect of self 3 actual situation of impugning danger
Exposure to injury, loss, pain, or other evil; peril; risk; insecurity
In the law of self defense "apparent danger" means such overt, actual demonstration, by conduct and acts, of a design to take life or to do some great personal injury, as makes killing apparently necessary for self-preservation Evans v State, 44 Miss 773 (1870)
Danger is the possibility that someone may be harmed or killed. My friends endured tremendous danger in order to help me His life could be in danger. safety
If someone who has been seriously ill is out of danger, they are still ill, but they are not expected to die
Authority; jurisdiction; control
The potential consequences of exposure to a hazard, including some measure of severity The potential for injury to some living organisms is usually implied
If there is a danger that something unpleasant will happen, it is possible that it will happen. There is a real danger that some people will no longer be able to afford insurance If there is a danger of famine, we should help
the condition of being susceptible to harm or injury; "you are in no danger"; "there was widespread danger of disease"
a dangerous place; "He moved out of danger" the condition of being susceptible to harm or injury; "you are in no danger"; "there was widespread danger of disease" a cause of pain or injury or loss; "he feared the dangers of traveling by air
To endanger
a dangerous place; "He moved out of danger"
Risk of injury
a venture undertaken without regard to possible loss or injury; "he saw the rewards but not the risks of crime"; "there was a danger he would do the wrong thing"
danger area
an airspace within which it is dangerous for aircraft to fly
danger area
A rectangular protected area of the pitch on which bowlers may not run in their follow through so as to avoid damage
danger pay
Payment given to anybody, civilian or soldier, who is employed in an area threatened by civil insurrection, terrorism, or other warlike conditions. Earnings for working in such areas can receive federal tax-exemption status
danger space
The area or space around the target of a missile in which it has a probability of landing or exploding
danger space
The areas between a weapon and its target in which the trajectory is not greater than the typical height of a human (about 1.8 meters)
danger space
A region of the neck bounded by the skull base, alar fascia and prevertebral fascia, from which an infection can spread directly to the thorax
danger prone
Someone who is likely to get into trouble, or a potentially dangerous situation
danger area
dangerous area, danger zone
danger line
a line beyond which it is dangerous to go
danger money
'danger .pay additional money that you are paid for doing dangerous work
danger of death
dangerously close to dying
danger signal
designated signal of danger, something signifying danger
danger to the public
something or someone posing a threat to the general public
danger zone
a dangerous area
danger zone
dangerous area
in danger
in a dangerous position or place
in danger
exposed to risk

put someone's life in danger.

kicking in danger
Kicking at the ball when there's a risk of kicking an opposition player trying to pick it up or otherwise close to it. Such a kick is against the rules and results in a free kick to the opponent
stranger danger
The totality of perceived dangers to children presented by strangers
dangerous
{a} full of danger, hazardous, unsafe
dangerously
{a} with or in danger, unsafely
apparent danger
danger which can be seen, danger which is perceptible
awake to a danger
become aware of a danger
aware of a danger
knows of a risk, knows of the possibility of danger
be in danger
be in peril, be in an unsafe situation
clear and present danger
a standard for judging when freedom of speech can be abridged; "no one has a right to shout `fire' in a crowded theater when there is no fire because such an action would pose a clear and present danger to public safety
dangerous
Hard to suit; difficult to please
dangerous
{s} risky, not safe, perilous
dangerous
full of danger
dangerous
Attended or beset with danger; full of risk; perilous; hazardous; unsafe
dangerous
Causing danger; ready to do harm or injury
dangerous
Reserved; not affable
dangerous
In a condition of danger, as from illness; threatened with death
dangerous
causing fear or anxiety by threatening great harm; "a dangerous operation"; "a grave situation"; "a grave illness"; "grievous bodily harm"; "a serious wound"; "a serious turn of events"; "a severe case of pneumonia"; "a life-threatening disease"
dangerous
If something is dangerous, it is able or likely to hurt or harm you. It's a dangerous stretch of road. dangerous drugs It's dangerous to jump to early conclusions. = unsafe + dangerously dan·ger·ous·ly He is dangerously ill The coach rocked dangerously
dangerous
involving or causing danger or risk; liable to hurt or harm; "a dangerous criminal"; "a dangerous bridge"; "unemployment reached dangerous proportions
dangerous
gnarly
dangerously
In a dangerous manner
dangerously
in a risky manner, in a manner which is not safe
dangerously
in a dangerous manner; "he came dangerously close to falling off the ledge"
dangers
plural of danger
exposed to danger
laid open to danger, vulnerable
exposure to danger
state of being vulnerable to danger
extreme danger
great risk, great peril
foreseen danger
danger that was known about in advance
fraught with danger
{s} dangerous, full of danger
grave danger
serious danger, major peril
his life could be in danger
there awakened a fear for his life
his life is in danger
there is a clear danger to his life, his life is being threatened, his life hangs in the balance
in danger
in peril, not safe
in danger of
for fear that, in apprehension lest
in danger of extinction
in danger of dying out
laugh at danger
ignore danger, pay no attention to risks
mortal danger
deadly danger
obviate a danger
advance in spite of a risk, make progress in spite of danger
out of danger
there is no longer any danger
past danger
risk which is no longer present, danger that no longer poses a threat
real danger
concrete peril
run into danger
get involved in a risky situation
scent danger
sense a risk, perceive a danger
shun danger
avoid risks
smelled the danger
sensed the risk, felt the threat
sniff danger
sense a risk, feel a danger
the danger of Balkanization
creation of political situations that are likely to result in disputes and war
was in grave danger
was in a very dangerous situation, his life was in jeopardy
danger

  Silbentrennung

  dan·ger

  Türkische aussprache

  deyncır

  Aussprache

  /ˈdānʤər/ /ˈdeɪnʤɜr/

  Etymologie

  [ dAn-j&r ] (noun.) 13th century. Middle English daunger "power, dominion, peril" from Anglo-Norman dangier from Old French dangier, alteration of Old French dongier (influenced by Old French dam "damage") from Vulgar Latin *domniārium "authority, power" from Latin dominus "lord, master". Displaced native Middle English pliht, plight "danger" (from Old English pliht "danger, peril, risk", compare Old English plēon "to risk"), Middle English frese "danger, fear" (from or akin to Old Saxon frēsa "peril, fear"), Middle English wathe "peril, hurt" (from Old Norse vāði "peril, hurt").

  Videos

  ... of drug resistant tuberculosis, those can travel around the world and they pose a danger ...
  ... the alert for danger. ...
Favoriten