pick

listen to the pronunciation of pick
Englisch - Türkisch
seçmek

Çadır kurmak için bir yer seçmek zorundayız. - We have to pick a place to set up the tent.

Arkadaşım için bir hediye seçmek istiyorum. - I want to pick out a present for my friend.

{f} toplamak

Tom zeminden bir şey toplamak için eğildi. - Tom bent down to pick up something off the floor.

Tom birkaç elma toplamak için merdivene çıktı. - Tom went up the ladder to pick some apples.

{i} seçme

Lütfen bana, yeni elbiseme uyan bir süveter seçmede yardım et. - Please help me pick out a sweater which matches my new dress.

Onlar bir hediye seçmeme izin verdiler. - They let me pick a present.

{i} kazma

Tom kazma ve kürekle bir çukur kazdı. - Tom dug a hole with a pick and a shovel.

Bir kazmam, iki küreğim ve bir el arabam var. - I have a pick, two shovels and a wheelbarrow.

gelişmek
güzide şey
tavuklamak
almak

O, postacı gelir gelmez, postasını almak için dışarı fırlar. - The second the mailman comes, he rushes out to pick up his mail.

Onu almak için daha sonra geleceğim. - I'll come to pick it up later.

çıkartmak
{f} koparmak
külünk
(Spor) perdeleme
anahtarsız açmak (kilidi)
devşirmek
seçenek
seçip almak
sivri bir aletle kazmak
kemirmek
kürdan
seçip ayırmak
seçim
açmak/kırmak
topla

Hava güzel olursa, onlar mantar toplamak için ormana gidecek. - They will go to the woods to pick mushrooms, weather permitting.

Bir mıknatıs bir seferde çok sayıda çiviyi toplayabilir ve tutabilir. - A magnet can pick up and hold many nails at a time.

ayıklamak
sıyırmak
karıştırmak
(Tekstil) Dokuma kumaştaki tek bir atkı ipliği
{f} sivri bir şeyle açmak (kilit vb.)
Pena

O üç yeni pena satın aldı. - She bought three new picks.

dürtme
{i} (sivri) kazma
(fiil) toplamak, koparmak, yolmak, ayıklamak, didiklemek, karıştırmak (burun), kemirmek, seçip almak, seçmek, küçük küçük yemek, gagası ile toplamak, delmek, kazmak, çapalamak, sivri bir şeyle açmak (kilit vb.), yankesicilik yapmak, çekiştirmek
{f} küçük küçük yemek
elle toplanan meyva miktarı
{f} kazmak
seçme hakkı veya fırsatı
{f} yolmak
{i} toplanan ürün miktarı
{f} yankesicilik yapmak
{f} çapalamak
{i} burun karıştırma
{f} (meyve, çiçek v.b.'ni) toplamak, koparmak; (meyveyi) devşirmek
pick aç/kaz/kopar/seç
{f} çekiştirmek
mızrap/kazma/seçim
{f} delmek
{f} didiklemek
{i} mızrap

Tom bir tomruğa oturdu, gitarını mızrapla çalıyordu. - Tom sat on a log, picking his guitar.

Gitar çaldığında bir mızrap kullanıyor musun? - Do you usually use a pick when you play the guitar?

ucu sivri bir şey ile
{i} hasat
{f} karıştırmak (burun)
{f} gagası ile toplamak
toplanmak
kazma (sivri)
temizlemek
burun karıştırmak
dermek
ilerlemek
ayırmak
sivri bir şeyle açmak
(Spor) perdelemek
pick up
toplamak

Tom zeminden bir şey toplamak için eğildi. - Tom bent down to pick up something off the floor.

pick up
radyoda duymak
pick up
yerden kaldırmak
picking
{i} aşırma
pick up
almak

Tom bavulunu almak için uzandı. - Tom reached down to pick up his suitcase.

Tom yerdeki parayı almak için eğildi. - Tom bent over to pick up a coin that was on the floor.

pick on
(deyim) pick on someone [kd] durmadan kusur bulup azarlamak; alay vb. icin birini secmek,alay etmek
pick up
(deyim) arabasina almak,arabasiyla gidip almak
pick me up
{i} canlandırıcı şey
pick on
uğraşmak (biriyle)
pick up
al
pick up
arabayla almak
pick up a language
yabancı dili kapmak
pick a task
(Bilgisayar) bir görev seçin
pick a task
(Bilgisayar) görev seçin
pick a task
(Bilgisayar) görev seç
pick a war
savaş çıkarmak
pick a war
savaş çıkartmak
pick apart
çekiştirmek
pick apart
çürütmek (savı)
pick apart
insafsızca eleştirmek
pick apple
elma toplamak
pick at
(yemeği) isteksizce yemek
pick at
çekelemek
pick at
yemek
pick cotton
pamuk toplamak
pick fever
(Tıp) pick ateşi
pick me
(Bilgisayar) beni seç
pick on
eleştirmek
pick out
teşhis etmek
pick six
(Bahis) altılı ganyan
pick speed
hızlanmak
pick up
(deyim) yakınlaşmak
pick up
(deyim) yatak arkadaşı bulmak
pick up
ortadan kaldırmak
pick up
(dil) kulaktan kapmak
pick up
(deyim) canlılığını kazanmak
pick up
(deyim) sağlığı düzelmek
pick up
arabayla birini almak
pick up
(Dilbilim) araklamak
pick up
toplamak (dağınık bir yeri)
pick up
şans eseri satın almak
pick up
şans eseri öğrenmek
pick up
kendini toparlamak
pick up
şans eseri edinmek
pick up
şans eseri bulmak
pick up
kapmak (yer)
pick up
(deyim) iyi olmak
pick up
(deyim) kulaktan öğrenmek
pick up
tutuklamak (polis birini)
pick up
arabasına almak
pick up
arabasına
pick up
başlatmak
pick up
(deyim) kulaktan dolma öğrenmek
pick up
(deyim) çabucak sıkı fıkı olmak
pick up
şans eseri almak
pick up
suçluyu yakalamak
pick up
uğrayıp almak
pick up
tutup kaldırmak
pick up a scent
koku duymak
pick up color scheme
(Bilgisayar) renk grubunu al
pick up from the hotel
otelden almak
pick up line
karşı cinsi tavlama sözleri
pick up line
karşı cinsi ayartma sözleri
pick up style
(Bilgisayar) stil al
pick up style
(Bilgisayar) biçem al
pick up the bill
hesabı ödemek
pick up the bill
masrafı çekmek
pick up the empties
(masanın) boşlarını almak
pick up the empties
boşları almak
pick up the phone
telefonu açmak
pick up the receiver
ahizeyi kaldırmak
pick up the scene of
kokusunu almak
pick up the tab
(deyim) parayı çekmek
pick up the tab
(deyim) ödeme yapmak
pick up the tab for
parasını ödemek
pick a quarrel
kavga çıkarmak
pick and choose
çok dikkatli seçmek
pick at
ye
pick hammer
kazar çekiç
pick hammer
martopikör
pick holes in sth
kusur bulmak
pick holes in sth
ince eleyip sık dokumak
pick oakum
kodesde yatmak
pick oakum
üstüpü kullanmak
pick off
kopar
pick off
birer birer vurmak
pick on
seçmek

Bir tane seçmek zorundasın. - You have to pick one.

Onlardan birini seçmek zorundayım. - I have to pick one of them.

pick on
(suçlayacak adam) bulmak
pick on
seç

Bu listedeki öğelerden birini seçin. - Pick one of the items on this list.

Henüz birini seçtin mi? - Did you pick one yet?

pick out
seç

Anne'ye göndermek için hangi kitabı seçtin? - Which book did you pick out to send to Anne?

Arkadaşım için bir hediye seçmek istiyorum. - I want to pick out a present for my friend.

pick out
görmek
pick out
seçmek

Arkadaşım için bir hediye seçmek istiyorum. - I want to pick out a present for my friend.

Yeni bir gözlük seçmek uzun zamanımı aldı. - It took me a long time to pick out a new pair of glasses.

pick out
fark etmek
pick over
ayıkla
pick over
ayıklamak
pick pocket
yankesici
pick sb's pocket
-in cebinden bir şey yürütmek
pick to pieces
çürütmek (sav)
pick to pieces
çekiştirmek
pick up
ilerlemek
pick up
gelişmek
pick up
elde etmek
pick-a-back
sırtta
pick-a-back
omuzda
pick-me-up
canlandırıcı içki/ilaç
pick a bone with
(deyim) kavga etmek
pick acquaintance with so.
ile pick tanıdık öyle
pick axe
balta pick
pick flaws in
armutun sapı var, üzümün çöpü var demek
pick flowers
çiçek toplamak
pick him up
kadar onu almak
pick hops
pick şerbetçiotu
pick list
Seçim Listesi
pick on me
bana pick
pick on someone
birisine pick
pick one's nose
Burnunu karıştırmak
pick oneself up
Toparlanmak, yerden kalkmak
pick over
(satılık malları) karıştırarak incelemek
pick peas
bezelye pick
pick people/animals off
insanları/hayvanları teker teker (silahla) vurmak/öldürmek
pick someone's brain
tavsiye almak
pick someone's brains
Birine çok soru sormak
pick something up
kadar bir şey almak
pick sth up
up sth pick
pick the bones out of fish
kılçığı ayıklamak
pick the pace
(deyim) İşi hızlandırmak
pick up
(Otomotiv) arkası açık kamyonet
pick up
pratik olarak öğrenmek, (dili) kulaktan öğrenmek
pick up
devşirmek
pick up
rasgele bulmak
pick up
toplanmak
pick up
konuşma dili iyileşmek
pick up on
üzerine almak
pick up the fruits of ones hard work
sıkı çalışmanın mükafatını görmek
pick up the tab
Hesabı ödemek
pick wool
yün pick
pick you up
size pick
pick-pocket
pick-cep
pick-pocketing
-Cebe pick
pick-up service
hizmet almak
pick-ups
pick-up'lar
pick up
arabaya almak
pick up
toparlamak
pick out
ayırt etmek
pick up
adam seçmek
pick up
iyileşmek
pick up
kız tavlamak
pick up
algılamak
pick up
hızlanmak
picking
{i} toplama

O, papatya toplamaktan vazgeçti. - She stopped picking daisies.

Çiçeklikten çiçek toplamaya gitmeyin yoksa yakalanacaksınız. - Don't go picking the flowers in the flower bed, or else you'll be caught.

pick out
ayırmak
pick out
anlamak
pick up
(Dilbilim) enselemek
pick up
yakalamak
pick up
düzeltmek
pick up
telefonu açmak
pick up
(deyim) pratik yaparak öğrenmek
pick up
ödül kazanmak
pick up
adam seçmek (oyun için)
Englisch - Englisch
To harvest a fruit or vegetable for consumption by removing it from the plant to which it is attached; to harvest an entire plant by removing it from the ground

It's time to pick the tomatoes.

To pluck the individual strings of a musical instrument or to play such an instrument

He picked his nose.

A screen
To recognise the type of ball being bowled by a bowler by studying the position of the hand and arm as the ball is released

He didn't pick the googly, and was bowled.

A tool for unlocking a lock without the original key; a lock pick, picklock
Short for pick-off
A tool used for strumming the strings of a guitar; a plectrum
A comb with long widely spaced teeth, for use with tightly curled hair
A tool used for digging; a pickaxe
An interception
To decide between options

I'll pick the one with the nicest name.

A good defensive play by an infielder
An offensive tactic in which a player stands so as to block a defender from reaching a teammate
To grasp and pull with the fingers or fingernails

Don't pick at that scab.

A choice
a basketball maneuver; obstructing an opponent with one's body; "he was called for setting an illegal pick" a heavy iron tool with a wooden handle and a curved head that is pointed on both ends; "they used picks and sledges to break the rocks" a thin sharp implement used for picking; "he used a pick to clean dirt out of the cracks" a small thin device (of metal or plastic or ivory) used to pluck a stringed instrument remove in small bits; "pick meat from a bone" select carefully from a group; "She finally picked her successor"; "He picked his way carefully" look for and gather; "pick mushrooms"; "pick flowers" attack with or as if with a pickaxe of ice or rocky ground, for example; "Pick open the ice" provoke; "pick a fight or a quarrel" pilfer or rob; "pick pockets
{n} a pustule, scab, mark, dint
{v} to choose, gather, separate, clean, strike pull, rob, open, eat slowly or a very little
To trim
To peck at, as a bird with its beak; to strike at with anything pointed; to act upon with a pointed instrument; to pierce; to prick, as with a pin
To throw; to pitch
A heavy iron tool, curved and sometimes pointed at both ends, wielded by means of a wooden handle inserted in the middle, used by quarrymen, roadmakers, etc
If someone such as a thief picks a lock, they open it without a key, for example by using a piece of wire. He picked each lock deftly, and rifled the papers within each drawer
To steal; to pilfer
Creating a screen to impede a defender and free another offensive player for a shot attempt
A single filling thread carried by the weft insertion device of the weaving loom The picks interlace with the warp ends to form a woven fabric
to pick someone's brains: see brain to pick holes in something: see hole to pick someone's pocket: see pocket
Distance between two adjacent crossover points of braid filaments The measurement in picks per inch indicates the degree of coverage
Choice; right of selection; as, to have one's pick
A sharp-pointed tool for picking; often used in composition; as, a toothpick; a picklock
hit lightly with a picking motion
Decide between options
When an offensive player frees a teammate for a shot by establishing a stationary position that prevents a defensive player from guarding the shooter If the player who is "setting a pick" is not stationary and contact is made with a defender, it is an offensive foul and his team loses possession of the ball Also: screen
a single weft thread in a fabric, as woven
a heavy iron tool with a wooden handle and a curved head that is pointed on both ends; "they used picks and sledges to break the rocks"
pilfer or rob; "pick pockets
the best people or things in a group; "the cream of England's young men were killed in the Great War"
A particle of ink or paper imbedded in the hollow of a letter, filling up its face, and occasioning a spot on a printed sheet
A single filling thread woven across the warp thread in weaving
harass with constant criticism; "Don't always pick on your little brother"
the distance across a group of braid wires from a single carrier, measured along the axis of the hose
an intentional or unintentional block (like basketball) where a player gets between you and the plyer you are covering
That which would be picked or chosen first; the best; as, the pick of the flock
One thread of filling either before weaving or in cloth Number of picks per inch of warp is measure of fineness of fabric
the person or thing chosen or selected; "he was my pick for mayor"
You can refer to the best things or people in a particular group as the pick of that group. The boys here are the pick of the under-15 cricketers in the country
Manipulating the tumblers of the lock so as to operate the cylinder without an authorized key
{f} choose, select; pluck, pull out; tear out; peck, strike with a sharp instrument; pluck the strings of an instrument, play a stringed instrument
attack with or as if with a pickaxe of ice or rocky ground, for example; "Pick open the ice"
a basketball maneuver; obstructing an opponent with one's body; "he was called for setting an illegal pick"
To take up; esp
To open (a lock) as by a wire
To pull apart or away, especially with the fingers; to pluck; to gather, as fruit from a tree, flowers from the stalk, feathers from a fowl, etc
the quantity of a crop that is harvested; "he sent the first picking of berries to the market"; "it was the biggest peach pick in years"
a tool used for strumming the strings of a guitar
To separate or open by means of a sharp point or points; as, to pick matted wool, cotton, oakum, etc
This term describes the method for an offensive player to free himself momentarily from his defender He accomplishes this by swimming so close to another offensive player, that his defender swims into his offensive teammate by mistake, allowing him to be open for an instant TOP
A pike or spike; the sharp point fixed in the center of a buckler
pilfer or rob; "pick pockets"
If you pick something from a place, you remove it from there with your fingers or your hand. He picked the napkin from his lap and placed it alongside his plate
If you are told to take your pick, you can choose any one that you like from a group of things. Accountants can take their pick of company cars
pay for something; "pick up the tab"; "pick up the burden of high-interest mortgages"; "foot the bill"
To remove something from with a pointed instrument, with the fingers, or with the teeth; as, to pick the teeth; to pick a bone; to pick a goose; to pick a pocket
This feature enables users to highlight a word in text and look up that word within the product
an offensive maneuver in which a stationary player attempts to block the path of a defender with his body
If you pick your way across an area, you walk across it very carefully in order to avoid obstacles or dangerous things. The girls were afraid of snakes and picked their way along with extreme caution
If you pick a fight or quarrel with someone, you deliberately cause one. He picked a fight with a waiter and landed in jail
look for and gather; "pick mushrooms"; "pick flowers"
This term describes almost ANY object used to cause the strings to sound I've seen people use anything from fingers, to plastic picks, to coins, to drumsticks (!) to strike their strings
a thin sharp implement used for picking; "he used a pick to clean dirt out of the cracks"
pick 'n' mix
a selection of different articles (such as sweets), arranged in trays, that can be chosen in any combination and paid for by weight or number
pick and place
Of or pertaining to a robot whose main purpose is to pick up objects and place them somewhere else

Many assembly lines use pick and place robots to do repetitive tasks such as placing small components onto circuit boards..

pick and roll
an offensive play in which a player stops to block a defender for a teammate handling the ball and then slips behind the defender to accept a pass
pick apart
to review or analyse in great detail
pick apart
to criticise (especially small details)
pick apart
to defeat crushingly
pick corners
To choose a preference (as in predicting which boxer will win a match)
pick of the litter
The best person or item in a group

Of the books I read this summer, A Tale of Two Cities was the pick of the litter.

pick off
An instance of throwing out a batter leading off base

The final out of the game was determined by a pick off.

pick off
An attempt to throw out a runner leading off a base

The pitcher attempted to pick off the runner at first, but he was safe.

pick off
Successfully picking off a runner

The pitcher picked off the runner to get an out.

pick on
To bully, harass or make fun of a victim; to bother or harass

Hey! Quit picking on your brother.

pick one's nose
To insert a finger or other object into one's nostril to remove obstructions, especially dried mucus

You can pick your friends; you can pick your nose; but you can't pick your friends' noses.

pick out
to send a long pass or cross to

Ameobi skipped away down the left in the 39th minute and tried to pick out Shearer with a cross but his delivery was cut out by goalkeeper Jussi J.

pick out
to select

Very often husbands would patronise my boutique and pick out something for the little lady and, in passing, pick out something for themselves.

pick out
to remove by picking

Madame Defarge herself picked out the pattern on her sleeve with her toothpick, and saw and heard something inaudible and invisible a long way off.

pick out
to detect using one's senses (sight, smell, hearing, touch, taste)

And as I sat there brooding on the old, unknown world, I thought of Gatsby's wonder when he first picked out the green light at the end of Daisy's dock.

pick out
to distinguish

The young birds cry out for food, and the parents returning from the sea manage to pick out their own amid a mass of look-alikes.

pick out of a hat
To determine by chance
pick out of a hat
To substitute a guess for unavailable data

That number was just picked out of a hat.

pick six
An interception, or pick, returned for a touchdown, for six points
pick sixes
plural form of pick six
pick someone's brain
To seek information from someone knowledgeable; to ask questions of someone

After I spent a couple of hours picking his brain, his scheme started to make sense.

pick up
To pay for

The company will pick up lunch with customers for sales calls.

pick up
To learn, to grasp; to begin to understand

It looks complicated, but you'll soon pick it up.

pick up
To lift; to grasp and raise

When you pick up the bag, make sure to support the bottom.

pick up
To reduce the despondency of

they pick me up when I'm feeling blue.

pick up
To take control (physically) of something
pick up
To collect an object, especially in passing

Can you pick up a pint of milk on your way home?.

pick up
To collect a passenger

I'll pick you up outside the library.

pick up
To mark, to defend against an opposition player by following them closely
pick up
The act of obtaining something or someone (usually onto a vehicle). The time the act occurs
pick up
To point out (a person's behaviour, habits, or actions) in a critical manner

She's always picking me up on my grammar.

pick up
To improve, increase, or speed up

Prices seem to be picking up again.

pick up
An instance of approaching someone and engaging in romantic flirtation and courting with the intent to pursue romance, a date, or a sexual encounter. See also pick-up line, pick-up joint, pickup artist

Hey, thanks for the drink, but if this is a pick up, I'm not interested.

pick up
To answer a telephone. See pick up the phone

I'm calling him, but he just isn't picking up!.

pick up
To restart or resume

Let's pick up where we left off yesterday.

pick up
To collect and detain (a suspect)

The cops have picked up the man they were looking for.

pick up
An impromptu athletic game

At lunch we had a game of pick up hockey.

pick up
A pickup truck
pick up
To clean up; to return to an organized state

You're lucky, said Marla. My mother makes me pick up my room every single day..

pick up
To notice, detect or discern, often used with "on"

Did you pick up on his nervousness?.

pick up
To receive (a radio signal or the like)

With the new antenna, I can pick up stations all the way from Omaha.

pick up
To meet and seduce somebody for romantic purposes, especially in a social situation

She could tell he intended to pick up on her.

pick up line
An utterance whose aim is to seduce a potential partner
pick up stitches
to add ("pick up") stitches to the knitting needle that were previously bound off, or that belong to the selvage, during the process of knitting or entrelac
pick up stitches
stitches that were added to the row, during knitting
pick up the phone
To pick up the receiver of a telephone
pick up the phone
To answer an incoming telephone call
pick up the tab
to accept a charge and pay for it, especially at a bar or restaurant
pick up truck
Alternative spelling of pickup truck
pick up trucks
plural form of pick up truck an alternative spelling of pick-up truck
pick-me-up
a drink, especially an alcoholic one, taken as a stimulant or sometimes as a hangover cure; a restorative, tonic or bracer
pick-up
Attributive form of pick up

pick-up line.

pick-up joint
a place, such as a nightclub, where people congregate in order to find a partner
pick-up line
A vocal introduction intended to garner sexual interest from a stranger

Freddie has a new pick-up line for every girl he meets in the bar, but he always goes home alone.

pick something up off the street
(Ev ile ilgili) Learn something naturally outside from the people and their life
pick up steam
Start to be much more effective or successful
pick someone up
1. go somewhere to collect someone. 2.casually strike up a relationship with someone as a sexual overture. 3. return to a point or remark made by someone in order to criticize it
pick something up
tidy a room or building
pick something up
obtain, acquire, or learn something. catch an illness or infection
pick something up
resume something
pick something up
collect something that has been left elsewhere
pick up on
(deyim) a.) Undetrstand, appreciate. b.) Become aware of, notice
pick up on
(deyim) Adopt as one's own, take up
pick up the pace
Go a little faster, step on it. "We're walking rather slowly. Can we pick up the pace?"
pick up the slack
(deyim) Improve the use of resources to avoid an undesirable lull in business
pick-up line
A pick-up line is intended to be short and easy method of "picking up" (i.e., engaging) another person for sex, romance,or dating. They are usually used to initiate a conversation (an opener). The line is usually brief, and is intended to display wit and arousal to its targeted listener. However, the very nature of pick-up lines, short and often crude, means that there is a low chance of success when they are used
picking
Present participle of pick
picking
A gathering to pick fruit

We went to a strawberry picking last June.

picking
Items remaining after others have selected the best; scraps, as of food

Gilbert wandered through . . .the haunts of ravenous dogs and homeless cats that kept themselves alive on the choice pickings of the city's garbage.

picking
Income or other gains, especially if obtained in a unscrupulous or objectionable manner

He liked the pickings which the job brought him much better than the job itself.

picked
{a} sharp at the end, pointed
Pick out
excerp
pick something up
(also pick up on) refer to or develop a point or topic mentioned earlier. become aware of or sensitive to something
pick something up
detect or receive a signal or sound
A pick
pike
pick at
express a negative opinion of; "She disparaged her student's efforts"
pick at
eat slowly, eat very little; search for flaws, criticize
pick at
pluck or pull at with the fingers; "She picked nervously at the buttons of her blouse
pick at
eat like a bird; "The anorexic girl just picks at her food"
pick at
If you pick at the food that you are eating, you eat only very small amounts of it. Sarah picked at a plate of cheese for supper, but she wasn't really hungry
pick at
pluck or pull at with the fingers; "She picked nervously at the buttons of her blouse"
pick me up
{i} drink that energizes and invigorates (such as coffee or an alcoholic drink)
pick off
An attempt by the pitcher to get a base runner out by throwing to the base from the stretch position
pick off
shoot one by one
pick off
to tag out a runner who is leading off the base
pick off
If someone picks off people or aircraft, they shoot them down one by one, aiming carefully at them from a distance. Both groups on either side are just picking off innocent bystanders Any decent shot with telescopic sights could pick us off at random
pick off
pluck, remove; destroy one after the other
pick off
When a pitcher or catcher throws to any occupied base in an attempt to put out the runner taking a lead near the base The runner must be tagged before getting back to the base in order to be called out If the runner is tagged before getting back to the base, he or she has been "picked off "
pick off
A condition in which coating sticks to the shell, which is usually caused by an air bubble in the coating or by tacky color pulling off some of the coating
pick off
pull or pull out sharply; "pluck the flowers off the bush"
pick on
If someone picks on a particular person or thing, they choose them, for example for special attention or treatment. When you have made up your mind, pick on a day when you will not be under much stress = pick
pick on
If someone picks on you, they repeatedly criticize you unfairly or treat you unkindly. Bullies pick on younger children
pick on
harass, tease, annoy; nag, criticize; choose
pick out
choose

I need to choose a costume for Purim. - I need to pick out a Purim costume.

pick out
detect with the senses; "The fleeing convicts were picked out of the darkness by the watchful prison guards"; "I can't make out the faces in this photograph"
pick out
If part of something is picked out in a particular colour, it is painted in that colour so that it can be seen clearly beside the other parts. The name is picked out in gold letters over the shop-front. = highlight
pick out
pick out, select, or choose from a number of alternatives; "Take any one of these cards"; "Choose a good husband for your daughter"; "She selected a pair of shoes from among the dozen the salesgirl had shown her"
pick out
If you pick out someone or something, you recognize them when it is difficult to see them, for example because they are among a large group. The detective-constable picked out the words with difficulty Steven describes himself as `a regular guy -- you couldn't pick me out of a crowd'
pick out
If you pick out someone or something, you choose them from a group of people or things. I have been picked out to represent the whole team There are so many great newscasters it's difficult to pick one out. = select
pick over
separate or remove; "The customer picked over the selection"
pick over
examine meticulously, check closely
pick over
If you pick over a quantity of things, you examine them carefully, for example to reject the ones you do not want. Pick over the fruit and pile on top of the cream
pick up
take up by hand; "He picked up the book and started to read"
pick up
get in addition, as an increase; "The candidate picked up thousands of votes after his visit to the nursing home"
pick up
lift out or reflect from a background; "The scarf picks up the color of the skirt"; "His eyes picked up his smile"
pick up
If trade or the economy of a country picks up, it improves. Industrial production is beginning to pick up
pick up
recieve (perceptual input); "pick up a signal"
pick up
Refers to the adherence of workpiece material to the saw
pick up
When you pick yourself up after you have fallen or been knocked down, you stand up rather slowly. Anthony picked himself up and set off along the track
pick up
To pick up a carrier is when the 2 modems recognize each other's signals over a phone line After this point the two computers can communicate
pick up
gather or collect; "You can get the results on Monday"; "She picked up the children at the day care center"; "They pick up our trash twice a week"
pick up
perceive with the senses quickly, suddenly, or momentarily; "I caught the aroma of coffee"; "He caught the allusion in her glance"; "ears open to catch every sound"; "The dog picked up the scent"; "Catch a glimpse"
pick up
When you pick something up, you lift it up. He picked his cap up from the floor and stuck it back on his head Ridley picked up a pencil and fiddled with it
pick up
meet someone for sexual purposes; "he always tries to pick up girls in bars
pick up
(1) (of a card) capture during the play
pick up
If someone is picked up by the police, they are arrested and taken to a police station. Rawlings had been picked up by police at his office The police picked him up within the hour
pick up
take into custody; "the police nabbed the suspected criminals"
pick up
If someone picks up a point or topic that has already been mentioned, or if they pick up on it, they refer to it or develop it. Can I just pick up that gentleman's point? I'll pick up on what I said a couple of minutes ago
pick up
meet someone for sexual purposes; "he always tries to pick up girls in bars"
pick up
If you pick up an illness, you get it from somewhere or something. They've picked up a really nasty infection from something they've eaten. = catch
pick up
eat by pecking at, like a bird
pick up
To pick up the dice, thereby ending the player's turn
pick up
{f} grasp and lift; gather, obtain; hurry up, gain speed; improve; straighten, tidy (Colloquial); approach someone with an offer of romantic involvement (Informal); resume after an intermission; buy, get (e.g.: "We are out of milk, on your way home from work can you pick up a carton of milk?")
pick up
Starting a scene from a place other than the beginning
pick up
fill with high spirits; fill with optimism; "Music can uplift your spirits"
pick up
If a piece of equipment, for example a radio or a microphone, picks up a signal or sound, it receives it or detects it. We can pick up Italian television
pick up
Nothing more than talking to a girl and finding out her name "Meee!* last night we picked up All kinds* of girls at L'action" (popular club in St-Leonard) *see: Meee *see: All kinds
pick up
If you pick someone up on something that they have said or done, you mention it and tell them that you think it is wrong. if I may pick you up on that point see also pick-up
pick up
get to know or become aware of, usually accidentally; "I learned that she has two grown-up children"; "I see that you have been promoted"
pick up
When you pick up someone or something that is waiting to be collected, you go to the place where they are and take them away, often in a car. She went over to her parents' house to pick up some clean clothes I picked her up at Covent Garden to take her to lunch with my mother
pick up
If you pick up something such as a skill or an idea, you acquire it without effort over a period of time. Where did you pick up your English?
pick up
When you pick up the pieces after a disaster, you do what you can to get the situation back to normal again. Do we try and prevent problems or do we try and pick up the pieces afterwards?
pick up
When a vehicle picks up speed, it begins to move more quickly. Brian pulled away slowly, but picked up speed. = accelerate
pick up
gain or regain energy; "I picked up after a nap"
pick up
buy casually or spontaneously; "I picked up some food for a snack"
pick up
a pick up is where a player picks up a new tile A tile is either picked from the wall or, the player may pick the last tile discarded by another player, provided that they can form a meld using it A player may jump in at any point during the game to pick up the last tile dicarded This is done by the player declaring the name of the meld they wish to form using the tile Restrictions exist on forming chows with discards A player may only use a discard tile to form a chow if the tile was discarded by their play-order predecessor In the event that two players call to form a meld with the same discard tile, a Kong has precedence over a Pung, which in turn has precedence over a Chow
pick up
take and lift upward recieve (perceptual input); "pick up a signal"
pick up
get better; "Her performance in school picked up"
pick up
If you pick up someone you do not know, you talk to them and try to start a sexual relationship with them. He had picked her up at a nightclub on Kallari Street, where she worked as a singer
pick up
The lifting of the rod with the casting hand and arm It starts the lift of the leader off the water's surface This is the first step of the traditional pick up lay down cast
pick up
give a passenger or a hitchhiker a lift; "We picked up a hitchhiker on the highway"
pick up
If you pick up something, such as a feature or a pattern, you discover or identify it. Consumers in Europe are slow to pick up trends in the use of information technology
pick up
take and lift upward
pick up line
premeditated conversation starter intended to romantically interest someone
picked
Fine; spruce; smart; precise; dianty
picked
Carefully selected; chosen; as, picked men
picked
Having a pike or spine on the back; said of certain fishes
picked
{s} chosen, selected
Türkisch - Englisch

Definition von pick im Türkisch Englisch wörterbuch

pick hastalığı
(Pisikoloji, Ruhbilim) pick's disease
pick hastalığı
(Tıp) pick disease
pick
Favoriten