başlatmak

listen to the pronunciation of başlatmak
Türkisch - Englisch
start

Tom came here today looking to start a fight. - Tom bugün bir kavga başlatmak için buraya geldi.

Tom certainly looks like he wants to start a fight. - Tom kesinlikle bir döğüşü başlatmak istiyor gibi görünüyor.

initiate
begin
commence
get going
open the ball
trigger
lead off
stir up
lead away
launch
give a start
institute
start , initiate , launch
to get or allow (someone) to begin (something)
open
(Konuşma Dili) to get (someone) started, get (someone) going, cause (someone) to start rehearsing a long list of complaints
to start, to initiate, to instigate; to trigger, to cause; to cause to swear
set off
induct
(Hukuk) to initiate, to introduce
(Biyokimya,Tıp) induce
mount
trigger off
inaugurate
pick up
invoke
activate
cause
instigate
originate
usher
precipitate
wage
bring into
touch off
initialize
open up
kick off
başla
begin

Birth is, in a manner, the beginning of death. - Doğum,bir şekilde,ölümün başlangıcıdır.

I go into the store, and who do I see? An American friend, who immediately begins to tell me what has been going on with him since we last met. - Mağazaya gidiyorum ve kimi görüyorum? Onunla son kez buluştuğumuzdan beri kendisinde neler gittiğini bana hemen anlatmaya başlayan bir Amerikan arkadaşımı.

başlatma
{i} initiating
başla
began

Next month it'll be five years since he began playing the violin. - Önümüzdeki ay keman çalmaya başlayalı beş yıl olacak.

He began his meal by drinking half a glass of ale. - Yarım bardak bira içerek yemeğine başladı.

başlatma
{i} induction
başla
(Bilgisayar) run

The dog began to run. - Köpek koşmaya başladı.

They began to run all at once. - Hep birden koşmaya başladılar.

başlatma
(Denizbilim) promoter
başlatma
(Biyokimya) promotor
başlatma
(Bilgisayar) invocation
başlatma
launch

They decided to launch a major attack. - Büyük bir saldırı başlatmaya karar verdiler.

The general decided to launch an offensive against the enemy camp. - General düşman kampına karşı bir saldırı başlatmaya karar verdi.

başlatma
(Bilgisayar) booting
başlatma
(Bilgisayar,Teknik) initialization
başla
enter upon
başla
got start
başla
{f} beginning

In the beginning God created the heaven and the earth. - Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı.

The beginning is the most important part of the work. - Başlangıç işin en önemli kısmıdır.

başla
log on
başla
begun

The War of 1812 had begun. - 1812 Savaşı başlamıştı.

The journey has just begun. - Yolculuk henüz başladı.

başla
gotten start
başla
got down to
başla
go about

Now I must go about my work. - Şimdi işime başlamalıyım.

başla
strike up

The student center is a good place to strike up conversations. - Öğrenci merkezi konuşmalara başlamak için iyi bir yer.

başla
fall to
başla
start off

There's nothing better than a good cup of coffee to start off the day. - Güne başlamak için güzel bir fincan kahveden daha iyi bir şey yoktur.

Let's start off on the same page. - Aynı sayfada başlayalım.

başla
set about

I must set about that work without delay. - Gecikmeden o işe başlamalıyım.

She had no idea how to set about her work. - İşine nasıl başlayacağı konusunda bir fikri yoktu.

başla
get start
başla
get down to

It's time to get down to business. - İşe başlamanın zamanıdır.

Now let's get down to work. - Şimdi çalışmaya başlayalım.

başla
commence

Hostilities commenced. - Düşmanlıklar başladı.

Commencement is typically the first or second Saturday in April. - Başlangıç genellikle nisan ayının birinci ya da ikinci cumartesisidir.

başla
knuckle down
başla
went about
başlatma
initiation
başla
log#on
başlatma
starting, initialization
başlatma
{i} sendoff
başlatma
(Nükleer Bilimler) start

Starting a fight with Tom wasn't such a good idea. - Tom'la bir döğüş başlatmak çok iyi bir fikir değildi.

Tom certainly looks like he wants to start a fight. - Tom kesinlikle bir döğüşü başlatmak istiyor gibi görünüyor.

dava işlemlerini başlatmak
(Hukuk) to institute proceedings
inceleme başlatmak
launch an investigation
inceleme başlatmak
start an investigation
istifinden başlatmak
slang to make (someone) swear
kanuni takibat başlatmak
institute legal proceedings
kavgayı başlatmak
set about
mektepe başlatmak
slang to sell
oyunu başlatmak
kick off
proje başlatmak
launch a project
savaş başlatmak
go to war
soruşturma başlatmak
institute an inquiry
yayını başlatmak
sign on
yemin töreniyle başlatmak
swear in
yemin töreniyle başlatmak
swear into
yeminle işe başlatmak
swear in
yeminle işe başlatmak
swear into
yeniden başlatmak
reopen
yeniden başlatmak
restart , software reset
Türkisch - Türkisch
Başlamasına yol açmak: "Kendini küçük yaşta zorla kemana başlatan amcasını o anda şefkatle hatırladı."- H. Taner
Birinin kötü konuşmasına yol açmak
Başlamasına yol açmak
başlatma
Başlatmak işi
başlatmak
Favoriten