katmak

listen to the pronunciation of katmak
Türkisch - Englisch
add
include
affiliate
to add; to mix in, to mingle; to incorparate, to include; to count sb/sth in; to send with; to annex
incorparate
annex
(İnşaat) dope
incorporate into
attach to
mix into
(Bilgisayar) embed
send with
eke out
work in
(İnşaat,Teknik) admix
mix in
inject
impart
integrate into
interfuse
(deyim) put to
entrain
commingle
incorporate in
work into
put on
embody
count in
join
adjoin
tack
put in
ally
superadd
number
mingle
run in
mix
to add, mix in
weave
(Hukuk) annexe
merge
tinge
inosculate
to annex (something) (to)
append
to mate (a male animal) to (a female); to turn (a male animal) into (a flock)
integrate
load
interpolate
incorporate
amalgamate
lend
compound
weight
kat
{i} storey

I live on the top floor of a six storey apartment block. - Altı katlı bir apartmanın en üst katında yaşıyorum.

You need an elevator if you want to go down twenty storeys. - Yirmi kat aşağıya gitmek istiyorsan bir asansöre ihtiyacın var.

hesaba katmak
regard
hesaba katmak
consider

That's a lot to consider. - O hesaba katmak için çok fazla.

kat
{i} fold

Quickly Sadako tried to fold the paper before she fell asleep. - Sadako uykuya dalmadan önce hızlı bir şekilde kağıdı katlamayı denedi.

Tom folded his clothes and put them in his suitcase. - Tom giysilerini katladı ve onları valizine koydu.

kat
{i} floor

The office has been transferred up to the sixth floor. - Ofis altıncı kata taşındı.

My flat is on the third floor. - Benim dairem üçüncü katta.

hesaba katmak
take into account
kat
story

The photo he showed added color to his story. - Onun gösterdiği fotoğraf onun hikayesine renk kattı.

Kate was surprised by Brian's story. - Kate Brian'in hikayesine şaşırmıştı.

topraklarına katmak
annex
kat
ply
kat
stair

Tom fell down two flights of stairs and is now in the hospital. - Tom iki kat merdiven düştü ve şimdi hastanede.

Tom's knee hurts when he walks up or down stairs. - Yukarı veya alt kata yürürken Tom'un dizi acıyor.

değer katmak
enrich
hesaba katmak
count
kat
{i} fall

Church participation has fallen. - Kilise katılımı düştü.

Sami falls into that category of people. - Sami o kategorideki insanlar arasında yer alır.

katma
additional
katma
(Biyokimya) insertion
katma
(Kanun) acquisition
baharat katmak
season
kat
(Jeoloji) horizon
kat
flight

Tom walked down a flight of stairs. - Tom bir kat aşağıya yürüdü.

Tom fell down two flights of stairs and is now in the hospital. - Tom iki kat merdiven düştü ve şimdi hastanede.

kat
slab
kat
times

He earns three times as much as I do. - O, benim kazandığımın üç katı kadar çok kazanıyor.

Australia is about twenty times larger than Japan. - Avustralya, Japonya'dan yaklaşık yirmi kat daha büyüktür.

kat
(Bilgisayar) embed
kat
(Tekstil) layer (fabric)
kat
(Tekstil) fabric
kat
film

I watched the film named Texas Chainsaw Massacre with my girlfriend yesterday. She was very afraid. - Dün kız arkadaşımla birlikte Teksas Motorlu testere Katliamı adında bir film izledim. O çok korktu.

kat
(Bilgisayar) cube
katma
annex
katma
inclusion
katma
(İnşaat) additive
katma
excess
katma
input
katma
(Denizbilim) addiction
katma
(Bilgisayar) embed
kendine katmak
absorb
lezzet katmak
give flavour
madde katmak
(İnşaat) dope
zenginlik katmak
enrich
kat
covering
kat
admix
kat
multiple
kat
coating
kat
stratum
kat
multitude
kat
tier
kat
pucker
kat
convolution
kat
layer

Baklava are sweet pastries made from layers of filo dough filled with chopped nuts. - Baklava kıyılmış fındık ile dolu filo hamur katmanları yapılan tatlı hamurdur.

The upper ocean has warmed up much more than deeper layers. - Üst okyanus derin katmanlardan çok daha fazla ısındı.

kat
crease
kat
coat

The house looked wonderful with its fresh coat of paint. - Ev taze boya katıyla harika görünüyordu.

Tom left his coat downstairs. - Tom ceketini alt katta bıraktı.

kat
flat

My flat is on the third floor. - Benim dairem üçüncü katta.

My flat is located on the first floor. - Dairem birinci katta bulunmaktadır.

katma
adscititious
katma
attachment
can katmak
can include
cana can katmak
Enliven, make lively or spirited
kat
by the times
katma
added in
acı katmak/koymak
to add a peppery seasoning to (a food)
alkol katmak
spike
anlam katmak
give meaning to (someone)
baharat katmak
to season; to spice
baharatını katmak
season
birbirine katmak
snarl
bire bin katmak
(deyim) talk in telephone numbers
bire bin katmak
pile on the agony
bire bin katmak
make a mountain of a molehill
bire bin katmak
to exaggerate, make much of a trifle
boyut katmak
add dimension
cana can katmak
to delight greatly, increase one's pleasure
cana can katmak
to enliven, to refresh
deneyimli işçilerin arasına niteliksizleri katmak
dilute labor
derte dert katmak
to pile one trouble on another
değişiklik katmak
chequer
duygu katmak
add feeling
geceyi gündüze katmak
to burn the midnight oil
geceyi gündüze katmak
to work night and day, work very hard
hesaba katmak
take account of
hesaba katmak
allow
hesaba katmak
to take into account, to take into consideration, to allow for sb/sth, to make allowances for, to reckon with, to take account of sth, to consider
hesaba katmak
bargain for
hesaba katmak
reckon among
hesaba katmak
make allowance for
hesaba katmak
(zarar) set off
hesaba katmak
figure on
hesaba katmak
reckon with
hesaba katmak
reckon in
hesabına katmak
chalk up
hesapa katmak
to take (something) into account
heyecan katmak
spice
ilaç katmak
medicate
içki katmak
lace
kat
(Matematik) multiple
kat
layer, stratum; fold
kat
time(s)
kat
floor; storey, story; layer, stratum; covering; fold; coat, coating; multiple; time(s)
kat
(dokuma) pile
kat
story, floor, Brit. storey
kat
lap
kat
deck

The gift shop is on the second deck. - Hediyelik eşya mağazası ikinci katta.

kat
presence, the presence of a distinguished personage
kat
thicknesses
kat
double

His revenue doubled after retirement. - Onun geliri, emekli olduktan sonra iki katına çıktı.

Your book is double the size of mine. - Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar.

kat
superinduce
kat
set (of clothes)
katma
{s} supplementary
katma
{i} affiliation
katma
incorporation
katma
{s} supplemental
katma
{i} annexation
katma
{i} admixture
katma
{s} added
katma
{i} mixture
katma
{i} infusion
katma
{i} addition
katma
addition, adding
katma
annexed
katma
adding, addition; added, additional
katma
(Hukuk) add
katma
annextion
katma
adding
katma
ling. adjunction
krema katmak
cream
kum katmak
sand
kükürt katmak
sulphuret
kükürt katmak
sulphurate
kükürt katmak
sulphurize
lezzet katmak
give flavor
lezzet katmak
zest
lezzet katmak
flavor
lezzet katmak
flavour [Brit.]
lezzet katmak
add zest to
oksijen katmak
oxygenate
oksijen katmak
oxygenize
ortalıkı birbirine katmak
to put everybody in a state of alarm and confusion; to stir up a ruckus
ortalığı birbirine katmak
to turn the place upside down
ortalığı birbirine katmak
send things flying
oyuna kendinden espriler katmak
gag up
pişmiş aşa su katmak
upset smb.'s apple
pişmiş aşa su katmak
throw cold water on
pişmiş aşa su katmak
to upset the apple-cart
pişmiş aşa su katmak
spoil things
prestij katmak
bring prestige
prestij katmak
add prestige
renk katmak
to tinge
renk katmak
colour [Brit.]
renk katmak
embellish
renk katmak
adorn
renk katmak
relieve
renk katmak
color
renk vermek/katmak
to liven up, enliven, add spice and zest to, give a novel touch to
ruh katmak
jazz up
sigortaya başka birini daha katmak
reinsure
sos katmak
sauce
su katmak
water down
su katmak
qualify
su katmak
add water
su katmak
water
su katmak
reconstitute
tebeşir katmak
chalk
toprağa yeşillik katmak
plow back
toprağa yeşillik katmak
(gübre) plough back
tozu dumana katmak
kick up a dust
tozu dumana katmak
a) to rise clouds of dust b) to kick up a dust
tozu dumana katmak
rise clouds of dust
tozu dumana/toprağa katmak/karıştırmak
1. to run, raising a cloud of dust. 2. to kick up a dust, cause a commotion, make an uproar, raise a ruckus
uyuşturucu katmak
hocus
Englisch - Englisch

Definition von katmak im Englisch Englisch wörterbuch

Kat
A short form of the female given names Katharine and Katherine

During her childhood she was a romanticized Katherine, dressed by her misty-eyed, fussy mother in dresses that looked like ruffled pillowcases. By high school she'd shed the frills and emerged as a bouncy, round-faced Kathy - - - At university she was Kath, blunt and no-bullshit in her Take-Back-the-Night jeans and checked shirt - - - When she ran away to England, she sliced herself down to Kat. It was economical, street-feline, and pointed as a nail.

kat
alternative spelling of khat
kat
An Arabian shrub (Catha edulis) the leaves of which are used as tea by the Arabs
kat
the leaves of the shrub Catha edulis which are chewed like tobacco or used to make tea; has the effect of a euphoric stimulant; "in Yemen kat is used daily by 85% of adults"
Türkisch - Türkisch
Birbirine düşürmek, aralarını bozmak
Birlikte göndermek
Döllenmeyi sağlamak için erkek hayvanı dişinin yanına salmak
Düzenini bozmak
Bir araya getirmek: "Fadime, bu yavru bolluğu arasında kuzuları çocuklara ve çocukları kuzulara katarak en olgun bir saadet içinde yaşamış."- H. E. Adıvar
Bir şeyin içine, üstüne veya yanına, niteliğini değiştirmek veya niceliğini artırmak için başka bir şey eklemek, karıştırmak, ilave etmek
zammetmek
Kat
(Osmanlı Dönemi) MİRRE
Kat
nezt
Kat
misil
kat
Bükülen ya da kıvrılan bir şeyin her kıvrımı
kat
(Osmanlı Dönemi) tabaka
kat
Giyeceklerde takım: "Birer kat elbise ile kalacağız."- A.Gündüz
kat
Tekrarlanan bir sayının toplamı
kat
Ressam tarafından kullanılan boya hacmi
kat
Takım
kat
Kesme
kat
Sonuca bağlama, bitirme
kat
Daire. Ön, yan: "Salim, Sait Faik'in Yaşar Nabi katındaki telif ücretini artırmakta büyük rol oynamıştır."- S. Birsel
kat
Bir yüzey üzerine az veya çok kalın bir biçimde, düzgün olarak yayılmış bulunan şey; üst üste konulmuş şeylerden her biri, tabaka
kat
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü
kat
Kesme, kesilme
kat
Yemen ve Etyopya'da yetişen, yaprakları uzun süre çiğnenince sarhoşluk veren bir ağaççık
kat
Daire
kat
Bir yüzey üzerine az veya çok kalın bir biçimde, düzgün olarak yayılmış bulunan şey. Üst üste konulmuş şeylerden her biri, tabaka
kat
Huzur
kat
Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü: "Yemekten sonra evin üst katında, ocaklı bir odaya çıktık."- S. F. Abasıyanık
kat
İlgiyi kesme
kat
Jeoloji zamanlarından bir dönem içinde oluşmuş katmanlı kayaçlar
kat
Makam, mevki
kat
Etyopya ve Yemen'de yetişen, yaprakları uzun süre çiğnenince sarhoşluk veren ağaççık
kat
Kesme, kesilme. İlgiyi kesme
kat
Nicelikçe kez, defa, misil
kat
(Osmanlı Dönemi) kesme; yol alma
kat
Kez, defa, misil
kat
Ön, yan
kat
Bükülen veya kıvrılan bir şeyin her kıvrımı
katma
ip, bağ
katma
Sicim
katma
Katmak işi, ilhak
katma
Kıldan veya yünden yapılmış ip, sicim
katma
Katılmış, eklenmiş, ulanmış, munzam
katmak
Favoriten