double

listen to the pronunciation of double
Englisch - Türkisch
iki misli yapmak
{f} ikiye katlamak

Altın parçalarını ikiye katlamak istiyor musun? Ne demek istiyorsun? - Do you want to double your gold pieces? What do you mean?

Gelecek yıl için bütçemizi ikiye katlamak zorunda kalacağız. - We'll have to double our budget for next year.

çift

Müsait olan tek oda bir çift kişilik. - The only room available is a double.

Bu kelimenin bir çift anlamı var. - This word has a double meaning.

{i} iki kat

Çalışan sayısı on yıl içinde iki katına çıktı. - The number of employees doubled in ten years.

Nüfus son beş yıl içinde iki katına çıkmıştır. - The population has doubled in the last five years.

{i} dublör
{i} duble

Tom duble bir çizburger yedi. - Tom ate a double cheeseburger.

Garson, bana bir duble getir. - Waiter, bring me a double.

iki kişilik

İki kişilik bir odan var mı? - Do you have a double room?

Mevcut tek oda iki kişiliktir. - The only room available is a double.

{s} çifte

Bir çifte standart var. - There's a double standard.

Bu ülkede adalet biraz çifte standartlıdır: fakirlerin adaleti ve zenginlerin adaleti. - Justice in this country is a bit of a double standard: there is the justice of the poor and the justice of the rich.

iki misli
ikişerli
bükülmek
ikilemek
iki katına çıkarmak
hilekar
(Bilgisayar) çift duyarlıklı kayan nokta
(Bilgisayar) çift kesinlikli kayan nokta
dolandırıcı
çift porsiyon
(Bilgisayar) ikiye katla

Kahve fiyatı o zamandan beri ikiye katladı. - The price of coffee has doubled since then.

Şansımız varsa paramızı ikiye katlarız. - If we're lucky, we'll double our money.

çiftlemek
(Turizm) iki kişilik oda
ikiyle çarpmak
katmerli
(Bilgisayar) çifte çift
kıvırmak
iki

Onun geliri, emekli olduktan sonra iki katına çıktı. - His revenue doubled after retirement.

Gelecek yıl için bütçemizi ikiye katlamak zorunda kalacağız. - We'll have to double our budget for next year.

iki misli olmak
{f} iki katına çıkar

Tom'un bir yıl içinde yatırımını iki katına çıkardı. - Tom doubled his investment in a year.

Tarifeyi iki katına çıkarmamalıydım. - I shouldn't have doubled the recipe.

katlamak

Gelecek yıl için bütçemizi ikiye katlamak zorunda kalacağız. - We'll have to double our budget for next year.

Altın parçalarını ikiye katlamak istiyor musun? Ne demek istiyorsun? - Do you want to double your gold pieces? What do you mean?

iki katı

Onun geliri, emekli olduktan sonra iki katına çıktı. - His revenue doubled after retirement.

Senin kitabın benimkinin boyutunun iki katı kadar. - Your book is double the size of mine.

iki katına çıkartmak
iki kat etmek
duble (içki)
benzer
aynı
edged compliment iğneli kompliman
{f} iki katına çıkmak
{s} ikili

Çevirmenin ikili bir görevi vardır. - The interpreter has a double role.

Sami ikili bir hayat yaşıyordu. - Sami was living a double life.

{f} iki yle çarpmak
{i} koşar adım

Buradan koşar adım çıkın. - Get out of here on the double.

tiyatro
iki kere
çi

Müsait olan tek oda bir çift kişilik. - The only room available is a double.

Bu kelimenin bir çift anlamı var. - This word has a double meaning.

oyun

Tom'la teniste çiftli oyun oynamaktan hoşlanıyorum. - I enjoy playing doubles with Tom.

çift,v.iki katına çıkar: adj.çift
{f} iki rolü birden oynamak
katlı

Londra'yı ziyaret ettiğimizde kent genelinde çift katlı bir otobüse bindik. - When we visited London, we rode a double-decker bus across the city.

İkizler eğlenceyi ikiye katlıyor. - Twins double the fun.

çift çift
{f} dublörlüğünü yapmak
{s} iki yüzlü

Sen iki yüzlüsün ve bu problem. - You are double-faced and this is the problem.

{f} ikinci işte çalışmak
briç kontr
{f} bükmek
bükülmüş
{f} iki enstrüman çalmak
{f} koşar adım gitmek
{f} yumruğunu sıkmak
{f} katlanmak
bir oktav daha alçak ses veren
{s} iki anlamlı
{f} eğilmek
(Tıp) İkiye katlanmış

2020 yılına kadar şehrimizin nüfusu ikiye katlanmış olacak. - By the year 2020, the population of our city will have doubled.

Dünya nüfusu o kadar hızlı bir şekilde artıyor ki, kırk yıl içerisinde ikiye katlanmış olacak. - The population of the world is increasing so rapidly that it will be doubled within forty years.

{i} kopya
{i} eş, benzer, aynı; ikiz: Ayşe so resembles her mother that she could be her double. Ayşe annesine o kadar
hile
{f} iki ile çarpmak
(Tekstil) 1. çift 2. katlamak
{i} ikili bahis
(Askeri) İKİLEME ARIZASI: Yarı otomatik bir silahta, tek atım yapılması istendiği halde, kendiliğinden ateşlenmiş ikinci atım
double down
1. Bahsi iki katına çıkarmak2. bir şeyi iki kat artırmak
double section
Çift bölmeli
double bind
(deyim) iki arada bir derede kalma
double blanket
Çift kişilik battaniye
double chin
insanda gerdan
double click
(Bilgisayar) çift tıklamak
double click
(Bilgisayar) çift basma
double click
(Bilgisayar) iki kez tıklamak
double edged
iki tarafı keskin
double for
dublörlüğünü yapmak
double peak
(Bilgisayar) çift zirve
double ring
(Denizbilim) çatallı halka
double ring
(Bilgisayar) çift zil sesi
double room
(Turizm) çift kişilik yataklı oda
double room
otelde çift yataklı oda
double root
(Bilgisayar,Matematik) çift kök
double row
çift sıra
double up
bükülmek
double up
(Denizbilim) doblin almak
double wall
(İnşaat,Teknik) çift duvar
double acting
çift etkili
double acting hammer
çift etkili çekiç
double acting pump
çift etkili pompa
double action
çift etki
double bend
çift dirsek
double bend
S dirseği
double beta decay
çift beta çözünmesi
double boiler
benmari
double bond
çift bağ
double bottom
çift dip
double bottom
dabılbatım
double breasted
kruvaze
double capacity
çift kapasite
double circuit
çift devreli
double cloth
çift kumaş
double column
çift sütun
double columns
çift sütun
double columns
çift kolon
double concave
çifte çukur
double cone
çift koni
double consonant
çift ünsüz
double crank
çifte dirsek
double crop
çift ürün
double cropping
çift ürün alma
double cut saw
iki ağızlı testere
double date
flört et
double dealer
ikiyüzlü
double dealing
ikiyüzlülük
double decomposition
çifte bozunma
double density disk
çift yoğunluklu disk
double diode
çift diyot
double drum winch
çift tamburlu vinç
double edged
iki kenarlı
double faced
çift yüzlü
double floor
çift taban
double for
dublörlük etmek
double for
kontr yapmak
double frequency oscillator
çift frekanslı osilatör
double galaxy
çift galaksi
double jet carburettor
çift jikleli karbüratör
double jointed
iki eklemli
double liability
zincirleme yükümlülük
double limiting
çift sınırlama
double negation
çift olumsuzlama
double parachute
çift paraşüt
double piston engine
çift pistonlu motor
double piston motor
çift pistonlu motor
double plate
çift levha
double pole switch
çift kutuplu anahtar
double precision
çift hassasiyetli
double precision arithmetic
çifte kesinlik aritmetiği
double pricing
çifte fiyatlama
double riveted
çift perçinli
double row
çift sıralı
double sided disk
çift yüzlü disk
double sided diskette
çift taraflı disket
double spacing
çift aralık bırakma
double strut
çift dikme
double superheterodyne
çift süperheterodin
double superheterodyne receiver
çift süperheterodin alıcısı
double talk
çeşitli anlamlar verebilecek söz
double time
hızlı yürüyüş
double tube
çift tüp
double tube telescopic damper
çift borulu teleskopik amortisör
double tuned
çift akortlu
double tuned detector
çift akortlu detektör
double underline
çift alt izgi
double universal propeller shaft
çift kardanlı transmisyon mili
double up
paylaşmak
double window
çift pencere
double word register
çift kelime yazmacı
double-acting
çift etkili
double-beam
çift huzmeli
double-cut file
çapraz dişli eğe
double-edged
iki ağızlı
double-edged
çift ağızlı
double-edged
iki tarafı keskin
double-fed
çift beslemeli
double-glazing
çift cam
double-jointed
çok oynak mafsallı
double-stage
çift aşamalı
double-tongued
özü sözü bir olmayan
double glazing
ısı cam
doubled
{f} iki katına çıkar

Tom'un bir yıl içinde yatırımını iki katına çıkardı. - Tom doubled his investment in a year.

Tarifeyi iki katına çıkarmamalıydım. - I shouldn't have doubled the recipe.

double check
tekrar gözden geçirmek
double cross
aldatma
double room
(Turizm) double oda
doubled
ikiye katlanmış

2020 yılına kadar şehrimizin nüfusu ikiye katlanmış olacak. - By the year 2020, the population of our city will have doubled.

Dünya nüfusu o kadar hızlı bir şekilde artıyor ki, kırk yıl içerisinde ikiye katlanmış olacak. - The population of the world is increasing so rapidly that it will be doubled within forty years.

doubled
iki kat

Onun geliri, emekli olduktan sonra iki katına çıktı. - His revenue doubled after retirement.

Tarifeyi iki katına çıkarmamalıydım. - I shouldn't have doubled the recipe.

doubling
(Dilbilim,Avcılık) çiftleme
doubling
(Muzik) üst sekizlisine
doubling
(Dilbilim) ikizleşme
doubling
(Biyokimya) ikiye katlanma
doubling
(Havacılık) bükmek
double bed
iki kişilik yatak
double bind
iki arada bir derede kalma yağdayı
double boiler
çift kazan
double cross
çift melez
double decker
iki katlı otobüs
double room
iki kişilik oda
double time
iki kat hızlı
double up
bükül
doubleness
çift olma yağdayı
doubleness
iki anlamlılık
doubler
katlama makinesi
doubles
(tenis) çiftler maçı
doubling
iki katına çıkarma

Büyük oğul mirası iki katına çıkarmayı başardı. - The older son succeeded in doubling his inheritance.

doubling
bükme
doubling
katlama

Büyük oğlu mirasını ikiye katlamayı başardı - The oldest son succeeded in doubling his inheritance.

doubly
iki yönden
doubly
iki misli
doubly
iki kat

Takımımdan iyileşme eksikliği konusunda iki kat fazla hayal kırıklığına uğradım. - I'm doubly disappointed on the lack of improvement from my team.

Double decker
çift katlı otobüs
double bed
çift kişilik yatak
double bed
ikili yatak
double blind
(Tıp, İlaç) Çift kör. Genellikle tıbbi deneylerde kullanılan bir yöntemdir, hem denek grubu hem de uygulama grubu gerçek ilaç ile plasebo(etkisiz) ilacın hangisi olduğunu bilmez
double boiler
iki katlı tencere, benmari
double cross
aldatmak
double decker
Çift güverteli
double decker
iki güverteli gemi
double decker
iki katlı sandviç
double glazing
isicam
double knit
çift örgü
double over
çift üzerinde
double room
Çift kişilik oda

Tek ya da çift kişilik oda? - Single or double room?

Üç tane çift kişilik odaları kaldı. - They have three double rooms left.

doubled
katkat
doubled
iki katına

Çalışan sayısı on yıl içinde iki katına çıktı. - The number of employees doubled in ten years.

Tom'un bir yıl içinde yatırımını iki katına çıkardı. - Tom doubled his investment in a year.

doubler
katlayıcı
doubly
çift çift
double bed
çift kişilik
Englisch - Englisch
(sometimes followed by up) To clench (a fist)
A hit on this ring
To play two parts or serve two roles
Twice the number, amount, size, etc
To turn sharply; following a winding course
Twice over; twofold
A ghostly apparition of a living person; doppelgänger
A strike in which the object ball is struck so as to make it rebound against the cushion to an opposite pocket
Stooping; bent over
Two together; two at a time. (especially in see double)
To fold over so as to make two folds

To make a pleat, double the material at the waist.

To go or march at twice the normal speed
Having two aspects; ambiguous

a double meaning.

To increase by 100%, to become twice as large in size

Our earnings have doubled in the last year.

False, deceitful, or hypocritical

a double life.

To make a call that will double certain scoring points if the preceding bid becomes the contract
Of time, twice as fast
(often followed by together or up) To join or couple
Folded in two; composed of two layers
Of an instrument, sounding an octave lower

a double bass.

Twice the quantity

Give me a double serving of mashed potatoes.

A two-base hit

The catcher hit a double to lead off the ninth.

To cause (a ball) to rebound from a cushion before entering the pocket
A person who resembles and stands in for another person, often for safety purposes

Saddam Hussein was rumored to have many doubles.

Of flowers, having more than the normal number of petals
To get a two-base hit

The batter doubled into the corner.

Made up of two matching or complementary elements

The closet has double doors.

To be capable of performing (upon an additional instrument)
A call that increases certain scoring points if the last preceding bid becomes the contract
To multiply the strength or effect of by two

Sorry, this store does not double coupons.

(foll. by for) To act as substitute
Two competitions, usually one league and one cup, won by the same team in a single season
To multiply by two

The company doubled their earnings per share over last quarter.

The feat of scoring twice in one game
A sharp turn, especially a return on one's own tracks
A bet on two horses in different races in which any winnings from the first race are placed on the horse in the later race
To sail around (a headland or other point)

though the island itself was not very large...I found a great ledge of rocks lie out about two leagues into the sea...so that I was obliged to go a great way out to sea to double the point.

A drink with two portions of alcohol

On second thought, make that a double.

To repeat exactly; copy
Of a family relationship, related on both the maternal and paternal sides of a family

He's my double cousin as my mother's sister married my father's brother.

To duplicate (a part) either in unison or at the octave above or below it
Designed for two users

a double room.

Short form of double-precision floating-point number

The sin() function returns a double.

The narrow outermost ring on a dartboard
{a} twofold, twice as much, deceitful
{n} twice the quantity or number, a turn
{v} to make double, fold, pass round, increase, play tricks, wind in running, repeat
In tennis or badminton, when people play doubles, two teams consisting of two players on each team play against each other on the same court
in double figures: see figure. double bass double jeopardy double refraction double vision double aspect theory
To make of two thicknesses or folds by turning or bending together in the middle; to fold one part upon another part of; as, to double the leaf of a book, and the like; to clinch, as the fist; often followed by up; as, to double up a sheet of paper or cloth
To play tricks; to use sleights; to play false
Among compositors, a doublet see Doublet, 2
bridge: make a demand for (a card or suit) having two meanings with intent to deceive; "a sly double meaning"; "spoke with forked tongue"
Double is used when you are spelling a word or telling someone a number to show that a letter or digit is repeated. Ring four two double two double two if you'd like to speak to our financial adviser
On offer to increase the stakes of the current game to double the current value The player to whom the offer is made may take or drop If the double is dropped, the player making the offer is awarded the current value of the game, and the game is over The current value of the game is shown on the doubling cube
In some 19th-century rose literature, a double flower is defined as one containing 10 to 14 petals--about twice the number in a single flower Today, however, the word "double" describes flowers having 25 or more petals Very full-petaled flowers are called "very double "
To pass around or by; to march or sail round, so as to reverse the direction of motion
That which is doubled over or together; a doubling; a plait; a fold
two together; "some people sleep better double"
A numeric type which accommodates positive and negative values whose magnitude is in the interval [4 94065 x 10^(-324) , 1 797693134862316 x 10^(308) and capable of storing a maximum of 17 significant digits
Being in pairs; presenting two of a kind, or two in a set together; coupled
A player or singer who prepares to take the part of another player in his absence; a substitute
a base hit on which the batter stops safely at second base; "he hit a double to deep centerfield" a quantity that is twice as great as another; "36 is the double of 18" someone who closely resembles a famous person (especially an actor); "he could be Gingrich's double"; "she's the very image of her mother" a stand-in for movie stars to perform dangerous stunts; "his first job in Hollywood was as a double for Clark Gable" increase twofold; "The population doubled within 50 years" hit a two-base hit do double duty; serve two purposes or have two functions; "She doubles as his wife and secretary" bridge: make a demand for (a card or suit) having two meanings with intent to deceive; "a sly double meaning"; "spoke with forked tongue" large enough for two; "a double bed"; "a double room" twice as great or many; "ate a double portion"; "the dose is doubled"; "a twofold increase" consisting of or involving two parts or components usually in pairs; "an egg with a double yolk"; "a double (binary) star"; "double doors"; "dual controls for pilot and copilot"; "duple (or double) time consists of two (or a multiple of two) beats to a measure" having more than one decidedly dissimilar aspects or qualities; "a double (or dual) role for an actor"; "the office of a clergyman is twofold; public preaching and private influence"- R
increase twofold; "The population doubled within 50 years"
bend over or curl up, usually with laughter or pain; "He doubled and vomited violently"
Two together; two at a time. (esp. in see double)
a stand-in for movie stars to perform dangerous stunts; "his first job in Hollywood was as a double for Clark Gable"
You use double to describe something which is twice the normal size or can hold twice the normal quantity of something. a double helping of ice cream. a large double garage
You use double before a singular noun to refer to two things of the same type that occur together, or that are connected in some way. an extremely nasty double murder
1 one of the Java data type used to hold numbers with fractional parts (floating point numbers), another is float - in Java an double uses 64 bits of computer memory
doublé
A compound attack that deceives the opponent's attempted circular parry
Double Jeopardy
A round of questioning or other situation where the possible gains and/or losses from choices are magnified

We may now be ready for the Double Jeopardy round. Now for the next question.

double A-side
a record released as a single, with an album tracks on both sides, rather than having a B-side
double Dutch
A language game akin to pig Latin
double Dutch
Sex using a condom and the contraceptive pill at the same time
double Dutch
Incomprehensible language
double Dutch
A game of jump rope with two ropes and frequently two jumpers
double U
The name of the Latin script letter W/w
double acrostic
A poem whose stanzas, except the first two, are clues for words. The initial letters of these words, in order, form a word clued by the first stanza; the final letters, the second stanza
double act
A comic pairing in which humor is derived from the uneven relationship between two partners, usually of the same gender, age, ethnic origin and profession, but often with drastically different personalities or behavior

Rosencrantz and Guildenstern are a double act engaged to spy on Hamlet, with the result that he has at each ear a hearer..

double acts
plural form of double act
double acute accent
A rare diacritic mark made up of two acute accents on the same letter, usually a vowel

ű is a lowercase u with a double acute accent.

double acute accents
plural form of double acute accent
double adapter
Any of several devices that allows two electrical items to be plugged into a single power outlet
double adaptor
Alternative spelling of double adapter
double agent
A spy who pretends to work for one side, when they are truthfully working for the other/ passing information to the other
double agents
plural form of double agent
double annulus
Describes an annulus with two layers of tissue
double back
To retrace one's steps; to go back where one has already gone

They doubled back in hopes of finding the road again.

double bar line
A symbol in musical notation used to separate two sections or phrases of music, and to start and end a musical piece
double bar lines
plural form of double bar line
double bass
the largest stringed instrument of the violin family
double basses
Plural form of double bass
double bed
A bed designed for two people measuring 54 by 75 inches (1.35 by 1.9 meters). Also called a full bed
double beds
plural form of double bed
double belly buster
A poker hand where two different ranks could complete the straight, but the new card would not be the highest or lowest card in the straight. E.g. 2-4-5-6-8, either a 3 or a 7 could complete the straight
double belly busters
plural form of double belly buster
double biceps
A standard pose in which both sets of biceps are flexed and the chest is thrust forward

And when he hits a double biceps shot, his proportion is more than a little startling.

double bill
A double feature
double bill
The consecutive presentation of two episodes of a television series
double bill
To charge twice for a good or service
double bills
plural form of double bill
double bind
A dilemma in which someone receives contradictory instructions and cannot act on either
double bluff
An action which is intended to be perceived as a bluff, but which is not
double bluffs
plural form of double bluff
double bogey
A score of two over par (for one hole)
double boiler
in cooking, a large pan containing hot water, into which other smaller pans are set in order to cook food at low heat (below 100C or 212F), or to keep food warm
double boilers
plural form of double boiler
double bond
A covalent bond in which two electron pairs (instead of the usual one) are shared between two atoms; most common between carbon atoms and carbon, oxygen or nitrogen atoms, but several other forms are known
double bonds
plural form of double bond
double booked
Of a single resource, reserved for two different users at the same time

The room was double booked for a convention and a wedding in the same night.

double bridle
A common term for a Weymouth bridle, that uses both a bradoon, held by a sliphead, and a curb bit, and is used with two reins
double check
to check again; to check with extra caution or attention; to verify or make sure

I'm pretty sure that he's not coming, but I can double check the guest list.

double check
A situation in which a king is attacked by two of the opponent's men at once
double chin
A layer of subcutaneous fat under the chin, giving the appearance of having an extra chin
double chins
plural form of double chin
double cousin
A cousin who is related on both sides of a family. A relative with four common grandparents
double coverage
Application of asphalt, slate, or wood roofing such that the lapped portion is at least two inches wider than the exposed portion, resulting in two layers of roofing material over the deck
double cream
A relatively thick cream suitable for whipping and piping
double crenate
Bicrenate
double cropping
The practice of sequentially raising and harvesting a second (or third, or even fourth, and sometimes more) crops (usually vegetables) in the same field in a single growing season, especially in warmer climates such as California's Imperial Valley or the Rio Grande valley of Texas and Mexico
double crossover
A pair of switches that cross over between two parallel train tracks to form an X
double crossovers
plural form of double crossover
double dagger
The typographical sign ‡ that is used to indicate a footnote or reference
double dare
To challenge with a double dare

I double dare you to add Donna as a friend on facebook.

double dare
A challenge that is harder or naughtier than a regular dare
double date
Two couples going on a (romantic) date together
double date
To go on a double date
double dated
Simple past tense and past participle of double date
double dates
plural form of double date
double dating
Present participle of double date
double deal
To deal the top and bottom cards from a deck to a confederate in a card game as if they were one card

Barely looking up from his smooth hands and the cards they held, the gambler said, “You're not a good enough cardplayer Pd have to double deal you..

double decomposition
a reaction between two substances in which two parts of each substance are exchanged; metathesis

Example AgNO3 + NaCl => AgCl + NaNO3.

double double
Coffee with the equivalent of two creamers and two packets of sugar. (Also spelled double-double.)
double double
The achievement of a two-digit number of any two of points scored, assists, rebounds, blocks, or steals in a single game

The center had 11 assists and 10 blocks tonight for a very unusual double double.

double double
A double cheeseburger with cheese on each burger (i.e., double cheese)
double down
To double one's wager
double down
To double or significantly increase a risk, investment, or other commitment

Hillary Clinton, John Edwards and Barack Obama all want to get out of Iraq. They all want to double down in Afghanistan.

double dribble
A violation committed by dribbling for a second time without giving up possession of the ball
double eagle
Three under par, one stroke short of an ace (a hole in one) on a par 5 hole
double eagle
A gold coin with a face value of $20.00 formerly used in the United States, the double of the U.S. eagle coin
double eagles
plural form of double eagle
double emulsion
A colloid in which an emulsion is suspended either in a third liquid, or in a second instance of the inner liquid e.g. water in oil in water
double entendre
plural form of double entendre

It is not only the teacher's play with single words, phrases, and double entendre that are common in my classroom data.

double entendre
A phrase that has two meanings, especially where one is innocent and literal, the other risqué, bawdy, or ironic; an innuendo

A woman walks into a bar and asks the barman for a double entendre and he gives it to her.

double entendres
plural form of double entendre
double fault
The missing of both the first serve and second serve, resulting in a point for the receiver
double feature
Two feature-length motion pictures being shown back-to-back in a movie theatre, with the understanding both may be seen for the price of a single ticket
double features
plural form of double feature
double file
A double line; specifically, a queue two persons wide

There are three double files of stalked glands, one along each leaf margin, roughly speaking, and two rows along the under leaf surface,.

double glazing
A system of insulated windows (and doors) having two parallel layers of glass separated by an air space
double gut shot
A poker hand where two different ranks could complete the straight, but the new card would not be the highest or lowest card in the straight. E.g. 2-4-5-6-8, either a 3 or a 7 could complete the straight
double gut shots
plural form of double gut shot
double happiness
The Chinese ideogrammic compound 囍, often used as an ornamental symbol in Chinese celebrations
double helices
plural form of double helix
double helix
A metonym for DNA
double helixes
plural form of double helix
double indemnity
A clause in an insurance policy in which the insurance company agrees to pay out double the normal coverage in certain specified circumstances, most often in case of accidental death
double jeopardy
The act of trying someone twice for the same offense, especially after an acquittal in the first trial
double jump
To execute a second jump while midair from the first jump

The rocket pack upgrade lets you double jump.

double jumped
Simple past tense and past participle of double jump
double jumping
Present participle of double jump
double jumps
Third-person singular simple present indicative form of double jump
double kiss
When the cue ball makes contact twice with the object ball. The second contact is not normally intentional
double kisses
plural form of double kiss
double knit
A knitted fabric consisting of a double thickness, made on a machine with two sets of needles
double life
A life in which one has an alter ego

Superman lives a double life as hero and as reporter Clark Kent.

double lock standing seam
A standing seam that uses a double overlapping interlock between two metal panels
double magnum
A bottle of wine (usually Bordeaux) containing 3 liters of fluid, four times the volume of a standard bottle
double magnums
plural form of double magnum
double meaning
The situation in which a word or phrase has two different, often opposite, meanings

For example:- wicked, meaning both good or great and bad or evil.

double negative
A phrase in which there are two negative words or their compounds (e.g. no, not, never, none, etc), occasionally leading to ambiguity in the meaning, but necessary in some foreign languages
double negatives
plural form of double negative
double obeli
plural form of double obelus
double obelus
A typographical symbol: ‡, also called a double dagger
double or quits
A bet of the same value as the initial one, resulting in either a doubling of a loss, or it being cancelled
double penetration
The simultaneous penetration of two orifices of one person by two other people
double planet
a planet with a moon large enough to be considered a planet, were the planet not there, having a substantial portion of the systems overall mass
double planet
a planemo with a moon large enough to be considered a planemo, having a substantial portion of the systems overall mass
double planet
a pair of planemos in orbit around each other, where the barycenter of their orbits lies outside of both planemos, which in turn is in orbit about a star
double planet
a pair of planemos in orbit around each other, where the barycenter of their orbits lies outside of both planemos
double play
A defensive play in which two outs are recorded

It was a 6-4-3 double play.

double play
Achieving two results from one action

Our double play special tonight is scallops & crab.

double play depth
When the infielders play in a few steps from their normal position because of the possibility of getting a double play at second base and first base

The infield is at double play depth with one out and a man at first.

double plays
plural form of double play
double plural
A word doubly inflected for the plural grammatical number in relation to its singular form; e.g., child → childra → children, medium → media → *medias
double point
A point on a curve at which there are two tangents (because it touches itself, or has a cusp)
double possessive
Two or more consecutive nouns in the possessive case, as with "St. Paul's Cathedral's vergers"; discouraged on grounds of style
double possessive
Combination of the periphrastic possessive, "of x" with the possessive inflection of a noun. For example, "A friend of John's"
double possessives
plural form of double possessive
double quasar
Two quasars that appear to be paired when seen in an image, either because they orbit one another (binary quasars) or happen to be in the same line of sight even though they are separated by a great distance
double quasar
Two quasars which form a system, such that they gravitationally interact, or are part of the same cluster of galaxies; a binary quasar
double quasars
plural form of double quasar
double reed
A pair of reeds, in any of several wind instruments, that are joined together and vibrate together
double replacement reaction
A chemical reaction involving a change of chemical bonds, so that two compounds become two different compounds, in the form AB+CD\to AC+BD
double replacement reactions
plural form of double replacement reaction
double salt
A solid solution of two simple salts, often in a definite proportion
double scull
A light, narrow rowing boat, especially one used in competitive rowing, in which a two rowers each have two oars
double scull
A race in which such craft participate
double sheet bend
Doubled version of the sheet bend; A strong knot used to tie two ropes together
double space
A typesetting specification (particularly for typewriters,) indicating that every other line should be blank, leaving sufficient whitespace to allow for annotation (i.e. from a teacher's corrections.)
double standard
The situation of two or more groups, one of whom is tacitly excused from following a standard generally regarded as applying to all groups
double standard
The sexual mores applied to men (who are permitted to wander) vs. those of women, (who are expected to be chastely faithful)
double standards
plural form of double standard
double star
Two stars that appear to be one when seen with the naked eye, either because they orbit one another (binary stars) or happen to be in the same line of sight even though they are separated by a great distance (optical binaries)
double star
Two stars which form a stellar system, such that they orbit the point of equilibrium of their gravitational fields; a binary star
double star system
a binary star
double star systems
plural form of double star system
double stars
plural form of double star
double steal
A situation in which two baserunners attempt to steal a base simultaneously. This is usually called by the manager when there are runners on first base and second base

The team is known to try the double steal because it has so many speedsters.

double steal
The successful completion of a double steal

This pair have seven double steals this season.

double steals
plural form of double steal

The team has pulled off three double steals in this game.

double switch
When two things are changed at once

The dance included an intricate double switch.

double switch
When two players are replaced simultaneously, typically so that a fielder can hit in the pitcher's spot in the batting order

They did a double switch after the eighth so that Jones could bat second in the ninth.

double take
A take, commonly used as a comical reaction to a surprising sight, in which someone casually sees something, briefly stops looking at it, realizes what it is, and snaps attention back to it with an expression of surprise or disbelief

I swear I did a double-take when I spotted that $100 bill lying in the gutter!.

double taker
Something causing someone to do a double take
double talk
Speaking in a mixture of real English and English-sounding gibberish, for humorous effect
double talk
: Lying, especially in a formal political statement
double tap
A tactical shooting technique of pulling the trigger of a weapon twice in quick succession to deliver two shots to the same target zone
double taps
plural form of double tap
Türkisch - Englisch

Definition von double im Türkisch Englisch wörterbuch

double oda
(Turizm) double room
double
Favoriten