weight

listen to the pronunciation of weight
Englisch - Türkisch
{f} ağırlık yapmak
ağırlık

Çok fazla ağırlık kaldırırken kolunu incitti. - He hurt his arm lifting so much weight.

Bir pound bir ağırlık birimidir. - A pound is a unit of weight.

{i} tartı

Birçok Avrupa mutfakları orada kuru malzemeler tartıldığından dolayı bir teraziye sahiptir, Amerika'da tam tersine onlar hacimle ölçülmektedir. - Many European kitchens have scales because dry ingredients are measured by weight there, unlike in America, where they are measured by volume.

{i} tartma
{i} siklet
gerilme gücü
{i} yük

Bu kutuya çok fala ağırlık yüklersen patlar. - If you load too much weight in this box, it's going to blow up.

Onun ağırlığı 50 kilograma yükseldi. - Her weight increased to 50 kilograms.

{i} sıkıntı
ağırlıklandırmak
(Ticaret) çeki

O kilo vermede zorluk çekiyor. - He is having a hard time losing weight.

Nesnelerin ağırlığının sebebi yer çekimidir. - Gravity causes objects to have weight.

(Bilgisayar) kalınlık
yükletmek
değer

Elbise, ağırlığınca altına değerdi. - The dress was worth its weight of gold.

Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler. - Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain.

ölçmek
{f} ağırlıkla

Tuz ağırlıkla satılmaktadır. - Salt is sold by weight.

Cüsselerine ve ağırlıklarına rağmen, su aygırları hızla yüzebilir. - Despite their bulk and weight, hippos can swim rapidly.

üzerine ağırlık koymak
halter

Tom bir halterci gibi görünüyor. - Tom looks like a weight lifter.

Tom ağır halterleri kaldırabilir. - Tom can lift heavy weights.

ağırlaştırmak
tartmak
önem

Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler. - Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain.

Onun fikirleri önemlidir. - His opinions carry weight.

tesir
{f} gramajını artırmak
dirhem
ağırlık vermek
{i} etki

Şekerli içeceklerin hiçbir besin değeri yoktur ve kilo almaya önemli ölçüde etki ederler. - Sugary drinks have no nutritional value and contribute significantly to weight gain.

{f} yüklemek
{f} yükle

Bu kutuya çok fala ağırlık yüklersen patlar. - If you load too much weight in this box, it's going to blow up.

ehemmiyet
istatistik bağıl değer
vezin
(Nükleer Bilimler) tartım
{i} nüfuz, itibar
by weight tartıcarry weight it
{i} itibar
katmak
ağır cisim
{i} gülle
dolgunluk vermek
(Bilgisayar) kilo

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

Son zamanlarda kilo aldım. - I've put on weight recently.

(Bilgisayar) tercih
lose weight
zayıflamak

Zayıflamak için çikolatadan kolayca vazgeçebilirim. - I can easily give up chocolate to lose weight.

Zayıflamak zorundayım, bu yüzden diyetteyim. - I have to lose weight, so I'm on a diet.

weight box
karşıağırlık yuvası
weight draft
(Ticaret) ağırlık toleransı
weight function
(Askeri) ağırlık fonksiyonu
weight kit
ağırlık takımı
weight list
(Ticaret) çeki listesi
weight list
(Ticaret) dış ticarette çeki listesi
weight list
(Ticaret) tartı listesi
weight loss
(Denizbilim) ağırlık kaybı
weight ratio
(Otomotiv) ağırlık oranı
weight/setting
(Bilgisayar) ağırlık/hareket
weight down
yükle
weight unit
ağırlık birimi
weight card
tartı kartı
weight down
ağırlık aşağı
weight empty
ağırlığı boş
weight gain
Kilo artışı, kilo alımı
weight gainer
ağırlık kazanan
weight gaining
kilo
weight lift
ağırlık kaldırma
weight lifter
halterci
weight lifting
ağırlık kaldırma

Hobim ağırlık kaldırmak. - My hobby is weight lifting.

weight of
ağırlığı
weight of a molecule
Bir molekülün ağırlığı
weight of evidence
kanıtların ağırlığı
weight on wheels
tekerlekler üzerinde ağırlık
weight training
ağırlık terbiye
weight up
anlamaya çalışmak
weight with lead
kurşun ağırlık
weight; import; value
ağırlık, ithalat; değeri
weight a ton
çok ağır olmak
weight a ton
bir ton çekmek
weight and balance sheet
(Askeri) AĞIRLIK VE DENGE ÇİZELGESİ: Bir uçakta ağırlığın nasıl dağıtılacağını ve iniş ve kalkışlarında ağırlık merkezini gösteren çizelge
weight category
siklet
weight distribution
(Tekstil) ağırlığı dağıtma
weight flow rate
(Askeri) AĞIRLIK AKIŞ HIZI: Sıvı bir sevk hakkının, saniyede libre olarak ifade edilen akış hızı
weight giving finish
(Tekstil) dolgunluk apresi, dolgu apresi, ağırlaştırma apresi
weight hook
(Tekstil) ağırlık kolu
weight lifting
halter sporu
weight note
(Ticaret) emtia tartı belgesi
weight off one's mind
(deyim) a load/weight off one's/someone's mind endisesini gidermek ,rahat soluk almak/aldirmak
weight ton
(Askeri) ağırlık tonu
weight ton
(Askeri) AĞIRLIK TONU: Kara ordusunun denizle ilgili faaliyetlerinde Long ton (2.240 libre) yerine kullanılan terim
weight updating
agirlik katsayilarinin guncellenmesi
weight watcher
kilosuna dikkat eden kimse
weight watcher
rejim yapan kimse
weight zone
(Askeri) MERMİ AĞIRLIK SINIFI: Aynı tip ve boyuttaki mermilerin ağırlıklarına göre, tasnifi. Belirli tipteki mermilerin ağırlıklarında bir hayli fark bulunduğundan, başka ağırlık tespit edilir ve her merminin mensup olduğu grup üzerine işaretlenir
weight zone
(Askeri) mermi ağırlık sınıfı
weight#down
yükle
wet weight
(Denizbilim) yaş ağırlık
welter weight
(Spor) yarı ortadan hafif ağırlık
wet unit weight
islak birim hacim ağırlık
gain weight
kilo almak
push weight
Yüklü miktarda uyuşturucuyu elden çıkarmak, satmak
gain weight
almak
paper weight
kâğıt ağırlığı
put on weight
almak

Tom kilo almak istemiyordu. - Tom didn't want to put on weight.

Tom rolü için kilo almak zoruna kaldı. - Tom had to put on weight for the role.

specific weight
özgül ağırlık
weighting
ağırlık verme
average weight
(Tıp) ortalama ağırlık
basis weight
(Gıda) gramaj
birth weight
(Tıp) doğum tartısı
body weight
vücut ağırlığı
bulk weight
dökme (birim) ağırlık
combining weight
birleştirici ağırlık
counter weight
(Otomotiv) balans ağırlığı
counter weight
(Jeoloji) karşı ağırlık
curb weight
araç ağırlığı
dead weight
(Teknik,Ticaret) boş ağırlığı
dead weight
(Ticaret) ağırlık
dry weight
(Askeri,Otomotiv) boş ağırlık
effective weight
efektif ağırlık
effective weight
faydalı ağırlık
empty weight
boş ağırlık
excess weight
aşırı kilo
excess weight
ağırlık fazlası
fill weight
(Gıda) dolum ağırlığı
font weight
(Bilgisayar) yazı tipi genişliği
font weight
(Bilgisayar) yazıtipi genişliği
formula weight
formül ağırlığı
gain weight
et bağlamak
give weight to
(deyim) ağırlık vermek
gross weight
(Havacılık) toplam ağırlık
gross weight
azami ağırlık
gross weight
(Askeri) yüklü ağırlık
kerb weight
boş ağırlık
kerb weight
katar ağırlığı
laden weight
(Askeri) yüklü ağırlık
lay weight on
üzerinde durmak
lean body weight
yağsız vücut ağırlığı
lift weight
ağırlık kaldırmak
light weight
(Spor) hafif sıklet
little weight
az bir yük
live weight
(Denizbilim) canlı ağırlık
live weight
(Ticaret) gerçek yük
loose weight
kilo vermek
loose weight
zayıflamak
lose weight
süzülmek
lose weight
zayıf düşmek
men of weight
nüfuzlu adamlar
operating weight
(Askeri) uçuş ağırlığı
over weight
aşırı kilolu
reduce weight
kilo vermek
reduction in weight
ağırlığın azaltılması
required weight for stability
(Askeri) denge için gerekli ağırlık
self weight
kendi ağırlığı
shed weight
kilo vermek
specific engine weight
özgül makine ağırlığı
weight down
yüklemek
weight lifting
(Spor) halter
weight lifting
halter kaldırma
weighted
tartılı
weighting
ağırlaştırma
weighting
(Ticaret) ağırlık
weightlessness
yer çekiminden kurtuluş
weightlessness
önemsizlik
weights
halter

Tom ağır halterleri kaldırabilir. - Tom can lift heavy weights.

worth its weight in gold
ağırlığınca altın etmek
all up weight
azami uçuş ağırlığı
apothecarie's weight
eczacı tartısı
apparent weight
görünen ağırlık
atomic weight
atom ağırlığı
atomic weight unit
atom ağırlığı birimi
avoirdupois weight
tartı ağırlığı
balance weight
balans ağırlığı
by weight
tartı ile
carry weight
ağır basmak
carry weight
önem taşımak
carry weight
önemli/etkili olmak
centrifugal advance weight
santrifüj avans ağırlığı
combining weight
eşdeğer ağırlık
commercial weight
ticari ağırlık
constant weight
sabit ağırlık
dead weight
ağır yük
dead weight
net ağırlık
dry weight
kuru ağırlık
estimated weight
tahmini ağırlık
fabric weight
kumaş ağırlığı
flying weight
uçuş ağırlığı
gain weight
ağırlık kazan
gram atomic weight
gram atom ağırlığı
gram-molecular weight
molekül-gram ağırlık
gross weight
daralı ağırlık
gross weight
brüt ağırlık
heavy weight
ağır sıklet
lift weight
ağırlık kaldır
line weight
çizgi kalınlığı
lose weight
kilo vermek

Ben kilo vermek istiyorum. - I want to lose weight.

Tom kilo vermek için kolay bir yol arıyor. - Tom is looking for an easy way to lose weight.

lose weight
arıklamak
loss in weight
kilo kaybı
loss in weight
fire
maximum axle weight
maksimum aks ağırlığı
maximum landing weight
maksimum iniş ağırlığı
maximum takeoff weight
maksimum kalkış ağırlığı
molecular weight
moleküler ağırlık
molecular weight
molekül ağırlığı
net weight
net ağırlık

Net ağırlık üç kilogram. - The net weight is three kilograms.

net weight
safi sıklet
over weight
fazla kilolu
own weight
zati yük
own weight
ölü yük
pull one's weight
kendisine düşen işi yapmak
put on weight
kilo al

Kilo aldın, değil mi? - You've put on weight, haven't you?

Son zamanlarda kilo aldım. - I've put on weight recently.

put on weight
kilo almak

Tom rolü için kilo almak zoruna kaldı. - Tom had to put on weight for the role.

Tom kilo almak istemiyordu. - Tom didn't want to put on weight.

spring weight
yay ağırlığı
surplus weight
fazla ağırlık
takeoff weight
kalkış ağırlığı
throw one's weight about
ağırlığını koymak
throw one's weight around
cart curt etmek
under weight
zayıf
under weight
normal kilonun altında
unit weight
birim ağırlık
unladen weight
yüksüz ağırlık
weighted
avantaj sağlayan
weighting
ek vergin
weightless
ağırlıksız
weightless
hafif
weightlessness
hafiflik
Weighting
ağırlıklandırma
gain weight/put on weight
kilo almak, şişmanlamak
Englisch - Englisch
To handicap a horse with a specified weight
To assign weights to individual statistics
The thickness and opacity of paint
To load, burden or oppress someone
A standardized block of metal used in a balance to measure the mass of another object
To bias something; to slant
Mass (net weight, atomic weight, molecular weight, troy weight, carat weight, etc.)
The illusion of mass
The boldness of a font; the relative thickness of its strokes
Importance or influence

You surely are a man of some weight around here, I said.

To add weight to something, in order to make it heavier
An object used to make something heavier
The force on an object due to the gravitational attraction between it and the Earth (or whatever astronomical object it is influenced by)
The relative thickness of a drawn rule or painted brushstroke, line weight
A disc of iron, dumbbell, or barbell used for training the muscles

He's working out with weights.

The smallest cardinality of a base
A variable which multiplies a value for ease of statistical manipulation
{n} a mass by which bodies are weighed, heaviness of a thing, pressure, importance
If you give something or someone weight, you consider them to be very important or influential in a particular situation. Consumers generally place more weight on negative information than on the positive when deciding what to buy. see also weighting, dead weight
the force exerted on an object by gravity
A measure of the gravitational force of attraction of the earth acting on an object
If a person or their opinion carries weight, they are respected and are able to influence people. That argument no longer carries as much weight Senator Kerry carries considerable weight in Washington
the vertical force exerted by a mass as a result of gravity
If you move your weight, you change position so that most of the pressure of your body is on a particular part of your body. He shifted his weight from one foot to the other He kept the weight from his left leg
In survey research, a number associated with a case or unit of analysis; the weight is used as a measure of the relative contribution of the variables of that case when making estimates for the entire population When a probability sample is used, there is often a chance that some elements of the population are under- or overrepresented in the sample In order to allow more accurate estimates of a complete population, "weights" are assigned to each case and used to adjust the overall results to conform more closely to the total population
a unit used to measure weight; "he placed two weights in the scale pan"
Many karting classes mandate a minimum weight for kart and driver (combined), so you might have to add some extra weight to your kart Oftentimes lead weights are used, similar to the ones used by divers But people tend to be innovative here It is very important where you place these weights in order to get a good weight distribution, which will dramatically affect your handling Also, the weight should be securely mounted to the frame Don't forget that you yourself are also a weight See seat, handling
The resistance against which a machine acts, as opposed to the power which moves it
If you weight something, you make it heavier by adding something to it, for example in order to stop it from moving easily. It can be sewn into curtain hems to weight the curtain and so allow it to hang better
You can refer to a heavy object as a weight, especially when you have to lift it. Straining to lift heavy weights can lead to a rise in blood pressure
a system of units used to express the weight of something
Describes the consistency of the wine, in a similar way to body The thicker and richer the wine feels in the mouth, the more weight it is said to have
an artifact that is heavy
Weights are metal objects which weigh a known amount and which are used on a set of scales to weigh other things
If someone or something gives weight to what a person says, thinks, or does, they emphasize its significance. The fact that he is gone has given more weight to fears that he may try to launch a civil war
an oppressive feeling of heavy force; "bowed down by the weight of responsibility"
The force that gravity exerts on a body of mass
Force of gravity on an object
Measured in ounces and is the overall weight of the bat when authenticated Bat weights may vary due to production variances, storage conditions, loss of wood, and added attributes -- such as nails, tape and/or leading
present with a bias; "He biased his presentation so as to please the share holders"
The downward force on an aircraft, which opposes lift, equal to the product of the mass of the aircraft and the local gravitational acceleration
Gross: The weight of the goods including packing, wrappers, or containers, both internal and external The total weight as shipped Net: The weight of the goods themselves without the inclusion of any wrapper Tare: The weight of the packaging or container Weight/Measurement Ton: In many cases, a rate is shown per weight/measurement ton, carrier's option This means that the rate will be assessed on either a weight ton or measurement ton basis, whichever will yield the carrier the greater revenue Weight Ton: Metric measure equals 1000 Kilograms; in English measure a short ton is 2000 pounds, a long ton is 2240 pounds
The weight of a object is the result of gravity pulling a mass toward earth When a balance has been calibrated using a known mass then any unknown mass placed upon the scale will have a weight proportional to the known mass The units gram and kilogram are often used to describe the weight of on object It is common for mass and weight to be used interchangeably A weight can also be any mass that is used, for example to put a weight on the scale
The weight of a person or thing is how heavy they are, measured in units such as kilograms, pounds, or tons. What is your height and weight? This reduced the weight of the load Turkeys can reach enormous weights of up to 50 pounds. If someone loses weight, they become lighter. If they gain weight or put on weight, they become heavier. I'm lucky really as I never put on weight He lost two stone in weight during his time there
To assign a weight to; to express by a number the probable accuracy of, as an observation
To load with a weight or weights; to load down; to make heavy; to attach weights to; as, to weight a horse or a jockey at a race; to weight a whip handle
weight down with a load
The quality of being heavy; that property of bodies by which they tend toward the center of the earth; the effect of gravitative force, especially when expressed in certain units or standards, as pounds, grams, etc
If you weight things, you give them different values according to how important or significant they are. a computer program which weights the different transitions according to their likelihood This takes account of the number of countries in which a company wins approval for a new drug, weighted by the size of each country's market
The amount of attracting force (gravity) on an object due to another object, usually the Earth It is the mass of the object times the gravitational pull of the other object On Earth the gravitational pull is 9 8m/s²
The quantity of heaviness; comparative tendency to the center of the earth; the quantity of matter as estimated by the balance, or expressed numerically with reference to some standard unit; as, a mass of stone having the weight of five hundred pounds
A ponderous mass; something heavy; as, a clock weight; a paper weight
The relative darkness of the characters in the various typefaces within a type family Weight is indicated by relative terms such as thin, light, bold, extra-bold, and black
A definite mass of iron, lead, brass, or other metal, to be used for ascertaining the weight of other bodies; as, an ounce weight
a weight off your mind: see mind. Gravitational force of attraction on an object, caused by the presence of a massive second object, such as the Earth or Moon. It is a consequence of Isaac Newton's universal law of gravitation, which states that the force of attraction between two objects is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. For this reason, objects of greater mass weigh more on the surface of the Earth. On the other hand, an object's weight on the Moon is about one-sixth of its weight on Earth, even though its mass remains the same, because the Moon has less mass and a smaller radius than the Earth and therefore exerts less gravitational force. Weight W is the product of an object's mass m and the acceleration of gravity g at the location of the object, or W = mg. Since weight is a measure of force rather than mass, the units of weight in the International System of Units are newtons (N). In common usage, weight is measured by the gram in the metric system and by the ounce and pound in the U.S. and British systems. atomic weight equivalent weight combining weight formula weight molecular weight weight lifting weight training weights and measures
sports equipment used in calisthenic exercises and weightlifting; a weight that is not attached to anything and is raised and lowered by use of the hands and arms
the relative importance granted to something; "his opinion carries great weight"
The gravitational force exerted on a body
(statistics) a coefficient assigned to elements of a frequency distribution in order to represent their relative importance
A scale, or graduated standard, of heaviness; a mode of estimating weight; as, avoirdupois weight; troy weight; apothecaries' weight
The weight of a font is how thick (dark) the stems of the characters are Traditionally weight is named, but recently numbers have been applied to weights Thin 100 Extra-Light 200 Light 300 Normal 400 Medium 500 Demi-Bold 600 Bold 700 Heavy 800 Black 900 Nord Ultra
emphasis If you say that someone or something is worth their weight in gold, you are emphasizing that they are so useful, helpful, or valuable that you feel you could not manage without them. Any successful manager is worth his weight in gold
In survey research, a number associated with a case or unit of analysis ; the weight is used as a measure of the relative significance of the variables of that case when making estimates for the entire population When a probability sample is used, there is often a chance that some elements of the population are under or over represented in the sample In order to allow more accurate estimates of a complete population, therefore, "weights" are assigned to each case and used to adjust the overall results to more closely conform to the total population
an artifact that is heavy sports equipment used in calisthenic exercises and weightlifting; a weight that is not attached to anything and is raised and lowered by use of the hands and arms the vertical force exerted by a mass as a result of gravity the relative importance granted to something; "his opinion carries great weight"
To load (fabrics) as with barite, to increase the weight, etc
the force of gravity acting on a body, equal to the mass of the body multiplied by the acceleration of gravity
A person's or thing's weight is the fact that they are very heavy. Despite the vehicle's size and weight it is not difficult to drive
If you pull your weight, you work as hard as everyone else who is involved in the same task or activity. He accused the team of not pulling their weight
– the gravitational force exerted on an object by a planet
Weights are objects which weigh a known amount and which people lift as a form of exercise. I was in the gym lifting weights
weight gain
Increase in weight, usually of a person or animal
weight gainer
: A high-calorie beverage or powdered drink used to bulk up the physique, especially the muscles. Typically, such beverages are very high in sugar content, and require drinking large volumes of the beverage
weight measure
A measure or unit to express an object's weight, which is directly proportional to its mass when the gravity is fixed (as commonly but imprecisely presumed on earth's surface.)
weight measures
plural form of weight measure
weight weenie
A cyclist that is concerned about the weight of his/her bicycle
weight-lift
To engage in weightlifting; to lift weights to develop strength
weight-train
To take part in weight training
weight gain
An increase in body weight
weight training
(Spor) Weight training is a common type of strength training for developing the strength and size of skeletal muscles. It uses the force of gravity (in the form of weighted bars, dumbbells or weight stacks) to oppose the force generated by muscle through concentric or eccentric contraction. Weight training uses a variety of specialized to target specific muscle groups and types of movement
weight-bearing
(Tıp, İlaç) In orthopedics, weight bearing is the amount of weight a patient puts on the leg on which surgery has been performed. It is generally described as a percentage of the body weight, because each leg of a healthy person carries the full body weight when walking, in an alternating fashion
Weight Watchers
an international organization that helps people who want to become thinner. Its members go to regular meetings, where they get advice about how to diet and where they all support each other and praise members who have succeeded in losing weight
Weight Watchers
association which provides support and advice to people who want to control their weight
weight control
being careful with one's weight
weight control clinic
place where people are instructed on how they can lose weight by different methods
weight distribution
The positioning of all heavy componets to evenly spread the cars weight to improve it's handling
weight distribution
That portion of the total weight of a vehicle, including equipment and payload, that will be supported by each axle and tire Proper distribution of total vehicle weight is critical to the service life of components such as the frame, axles, springs, bearings, and tires and therefore one of the most important requirements in selecting the right truck for your customer's particular job
weight down
If you weight something down, you put something heavy on it or in it in order to prevent it from moving easily. Put some tins on top to weight it down
weight down
weight down with a load
weight gainer
a person who gains weight
weight gaining
bodybuilding that increases muscle mass and body weight
weight lifter
person who lifts heavy weights as exercise or in an athletic competition
weight lifting
sports branch in which people lift metal blocks up high
weight lifting
Sport in which barbells are lifted competitively or as an exercise. The two main events are (1) the snatch, in which the barbell is lifted from the floor to arm's length overhead in a single, continuous motion; and (2) the clean and jerk, in which it is lifted first to the shoulders and then, after a pause, to arm's length overhead. Contestants are divided into 10 body-weight categories ranging from flyweight to superheavyweight. Lifts may range to over 1,000 lbs (455 kg) in the heavyweight divisions. The origins of modern competition are to be found in 18th-and 19th-century strongman contests. The first three Olympic Games (1896, 1900, 1904) included weight lifting, as have all games after 1920
weight loss
becoming thinner, getting skinnier, decreasing one's size
weight of contents
actual weight of material contained in a package (often appears on the wrappers of packaged food)
weight of evidence
influence of evidence on the decision of a judicial instance
weight of guilt
weight of conscience, oppressive sense of responsibility
weight ratio
unit of weight, basic unit for measuring the force of weight
weight training
Weight training is a kind of physical exercise in which people lift or push heavy weights with their arms and legs in order to strengthen their muscles. Weightlifting done as a training program for improving or maintaining overall fitness, strength, or endurance. System of conditioning involving lifting weights, especially for strength and endurance. It may include the use of barbells and dumbbells, a Nautilus or similar machines, or a combination of these. Athletes use it to improve their performance, nonathletes use it for general conditioning or bodybuilding, and those recovering from an injury may use it as part of an overall rehabilitation program
weight unit
a unit used to measure weight; "he placed two weights in the scale pan
weight-lift
lift weights; "This guy can press 300 pounds
weight-lift
lift weights; "This guy can press 300 pounds"
weight-watcher
{i} person who is dieting in order to lose weight
welter-weight
between lightweight and middleweight
welter-weight
a boxer weighing more than a lightweight boxer and less than a middleweight boxer; someone boxing in the welterweight class
welter weight
boxing weight between lightweight and middleweight; boxer whose weight is between lightweight and middleweight; wrestler whose weight is between lightweight and middleweight
atomic weight
A term used to represent the mean relative atomic mass of an element in nature, as distinct from the relative atomic mass of a single isotope
atomic weight
Former term for the more specific relative atomic mass

The equivalent weight of an element or compound is that weight equivalent in reactive power to one atomic weight of hydrogen.

atomic-weight
Attributive form of atomic weight

atomic-weight data.

carcass weight
The weight of an animal after slaughter and removal of most internal organs, head, and skin
carry a lot of weight
to have considerable influence

A recommendation from him carries a lot of weight around here.

carry one's own weight
A variant of carry one's weight.''
carry one's weight
To contribute or produce one's fair share, as of work, money, etc

I think our jobs here are secure as long as we each carry our weight.

dead weight
that which is useless or excess; that which slows something down

She wants to shed the dead weight of so many stacks of old clutter.

dead weight
unremitting heavy weight that does not move
equal weight
A weighting that gives the same weight (or importance) to two or more options
equivalent weight
The atomic weight of an element or radical divided by its valence; the molecular weight of a compound divided by its combining power in a specific reaction

The equivalent weight of an element or compound is that weight equivalent in reactive power to one atomic weight of hydrogen.

give weight
to attach importance to

Requiring concrete suggestions or motivations beyond those actually needed by a person of ordinary skill in the art, and failing to give weight to suggestions implicit from the prior art as a whole errs on the side of issuing patents to obvious inventions .

give weight
to improve the credibility or legitimacy of

We soldiers don’t hate one another when the war is over, and maybe the fact that I’ve fought through it will give weight to my words.

gram-molecular weight
the amount of a substance whose weight, in grams, is equal to its molecular weight
gross vehicle weight rating
The maximum allowable total mass of a road vehicle or trailer when loaded

GVWR includes the weight of the vehicle itself plus fuel, passengers, cargo, and trailer tongue weight.

gross weight
The total weight of a vehicle and its freight, fuel, passengers etc
gross weight
The total weight of a product and its packaging
hit above one's weight
Alternative form of punch above one's weight
hit below one's weight
Alternative form of punch below one's weight
line weight
The relative thickness of a drawn rule or painted brushstroke
live weight
The weight of a living animal, used for example as a pricing basis in selling cattle for meat

The alternative for live weight pricing is dressed weight or carcass weight pricing.

live-weight
Attributive form of live weight, noun
lose weight
to become less heavy

I'll need to lose weight if I want to fit into my old jeans.

molecular weight
the sum of the atomic weights of every atom in a molecule
molecular-weight
Alternative spelling of molecular weight
must weight
a measure of the amount of sugar in grape juice
net weight
the weight of a product (especially food) without the weight of its packaging
net weight
the weight of a vehicle without that of its fuel, cargo, personnel etc
pull one's own weight
To do the work that one is obligated to

He isn't really pulling his own weight at work.

pull one's weight
To do the work that one is obligated to

He isn't really pulling his weight at work.

pulled one's own weight
Simple past tense and past participle of pull one's own weight
pulled one's weight
Simple past tense and past participle of pull one's weight
pulling one's own weight
Present participle of pull one's own weight
pulling one's weight
Present participle of pull one's weight
pulls one's own weight
Third-person singular simple present indicative form of to pull one's own weight
pulls one's weight
Third-person singular simple present indicative form of to pull one's weight
punch above one's weight
To achieve or perform at a higher level than would be expected based on one's preparation, attributes, rank, or past accomplishments, or to attempt to do so

Ireland's current commissioner, Charlie McCreevy, is such a high-profile and outspoken figure who punches above his weight in Brussels in the important role of internal market commissioner.

punch below one's weight
To achieve or perform at a level lower than should be expected based on one's preparation, attributes, rank, or past accomplishments

But the overall effect is flimsy and insubstantial, a gifted writer punching well below his weight.

put on weight
To experience a weight gain, to increase in weight
throw one's weight around
: To exercise influence or authority especially to an excessive degree or in an objectionable manner

Jim was a tyrant who threw his weight around when it came to punishing his students.

troy weight
a system of units of weight / mass, mostly used for precious metals and gemstones, in which the pound contains 12 ounces which each contain 480 grains
weighted
Simple past tense and past participle of weight
weighted
Having weights on it

She wore a weighted dress so it woldn't blow in the wind.

weighting
weights

Higher weighting was assigned to data from double-blind studies.

weightless
which has no weight
weightless
which is not being affected by gravity
weightlessly
whilst weightless; without weight

The astronaut hung weightlessly in the capsule.

weightlessness
An experience or instance of being weightless
weightlessness
The state of being free from the effects of gravity
weights
Third-person singular simple present indicative form of weight
weights
plural form of weight
worth its weight in gold
Highly valuable

I find my dog is worth its weight in gold on those long snowy weekends when I can't get out.

worth one's weight in salt
worth one's salt
push weight
Sell/get rid of multiple mass quantities of drugs ie. cocaine, weed, herion
weighted
{a} pressed with or subjected to weight
weightless
{a} light, unimportant, very trifling
weightlessness
Weightlessness, or an absence of 'weight', is in fact an absence of stress and strain resulting from externally applied forces, typically contact forces from floors, seats, beds, scales, and the like
A weight
clove
weighted
made heavy or weighted down with weariness; "his leaden arms"; "weighted eyelids"
weighted
adjusted to reflect value or proportion; "votes weighted according to the size of constituencies"; "a law weighted in favor of landlords"; "a weighted average
weighted
past of weight
weighted
A system that is weighted in favour of a particular person or group is organized so that this person or group has an advantage. The current electoral law is still heavily weighted in favour of the ruling party = biased. giving an advantage or disadvantage to one particular group or activity biased weighted against
weighted
biased, so as to favour one party
weighted
{s} rated according to its value, according to a ratio
weighting
The process of assigning 'weights' to different objects, especially to competing tenders, according to some established criteria for evaluating their relative merits or value and hence for making a logical and justifiable selection
weighting
The assignment of differential values, or weights, to terms either in a query or as assigned to a document
weighting
a procedure by which each response in the database is assigned a number according to some specified rule Probability weighting is a theoretically-based method by which respondents are given greater or less weight based on their probability of inclusion in the sampling scheme Post hoc weighting is an atheoretical method that attempts to account for various types of bias by weighting the sample to match an external reference on a variety of characteristics
weighting
Weighting is the process by which data are adjusted to reflect the known population profile This is to counter any effects of differential refusal rates, interviewers falling short on particular quotas, or to correct for any over-sampling of minority populations A 'weight' is the percent assigned to a particular criterion We need to weight the sample is the responses show that particular groups (for example younger people or those living in a particular area) are under represented in the sample If this is not carried out then the results will not properly reflect the views of the population being considered Where data has not been weighted, this is referred to as 'unweighted' data
weighting
An equalization curve used in audio tests that compensates for the Fletcher Munson Effect at various levels
weighting
See: Stack, weighting of
weighting
Emphasis or attenuation applied to sound measurements at certain frequencies C weighting is essentially flat A weighting attempts to compensate for the non-constant sensitivity of human hearing at certain frequencies See Equal Loudness Curves
weighting
Percentage or proportion of the portfolio invested in each asset class
weighting
a method of rating the degree of importance of a factor or variable
weighting
B3 2 1, p9
weighting
present participle of weight
weighting
A method to combine the results of two or more assessments used in calculating the percent who meet the standard for P, learning outcome If some assessments are deemed more important due to the amount of time for completion, the number of items included in the assessment, etc the cut-scores on those assessments may be given greater consideration or weight in determining the overall performance level
weighting
Weighting is a mathematical process which allows individual values in a data set to be given greater or less impact in an equation than their values alone would contribute
weighting
(statistics) a coefficient assigned to elements of a frequency distribution in order to represent their relative importance
weighting
(1) For evaluation of customer lists, a means of applying values to the RF$UISM data for each cell (For larger lists this is better done by a computer regression analysis); (2) for merge/purge, a means of applying a form of mathematical analysis to each component for unduplicating
weighting
Weighting is the process of increasing or decreasing data by the proportion of segments in a sample or by a known multiplier Often used to "fix" non- representative samples
weighting
statistical procedure to establish a multiplier for individual responses which adjusts summary data for over- or under-representation on selected geo-demographic factors
weighting
(see CCS Elements) at the discretion of the Pay Pool Manager, an adjustment to the weight of elements within a career track for a subcategory of employees Use the Back button on your browser to return to your previous screen
weighting
A weighting is a value which is given to something according to how important or significant it is. The tests and teacher assessments have equal weighting
weighting
A weighting is an advantage that a particular group of people receives in a system, especially an extra sum of money that people receive if they work in a city where the cost of living is very high. I get an extra £2,700-a-year London weighting. see also weight. additional money that you get paid because of the high cost of living in a particular area
weightless
having little or no weight or apparent gravitational pull; light; "floating freely in a weightless condition"; "a baby bat
weightless
fluffy and weightless as a moth"; "jackets made of a weightless polyester fabric
weightless
Something that is weightless weighs nothing or seems to weigh nothing. Photons have no mass -- they are weightless. weightless silk curtains
weightless
{s} without weight, lacking weight
weightless
A person or object is weightless when they are in space and the earth's gravity does not affect them, so that they float around. Helen described life in a weightless environment during her period in space. something that is weightless seems to have no weight, especially when it is floating in space or water
weightless
Having no weight; imponderable; hence, light
weightless
having little or no weight or apparent gravitational pull; light; "floating freely in a weightless condition"; "a baby bat fluffy and weightless as a moth"; "jackets made of a weightless polyester fabric"
weightlessly
in a condition of having little or no apparent weight, in manner which is not affected by gravitation
weightlessly
whilst weightless
weightlessness
{i} lack of weight, lack of gravity
weightlessness
condition wherein gravitational pull appears to be A lacking
weightlessness
condition wherein gravitational pull appears to be lacking
weightlessness
the property of being comparatively small in weight; "the lightness of balsa wood"
weightlessness
The condition experienced by an object in free fall The object appears to move without experiencing the force of gravity
weightlessness
– the condition that exist when an object is in free fall (the only force on the object is the gravity)
weightlessness
having little or no weight, especially because of being beyond the pull of gravity
weightlessness
A condition when an object is in free fall It does not mean that the object is completely out of the Earth's gravitational field
weightlessness
lacking apparent gravitational pull
weights
A dense plastic insert sewn into pockets at the bottom of vertical blinds that allows the louvres to hang straight See also chains & weights
weights
Reduced to English troy-weight, the Hebrew weights were: (1 ) The gerah (Lev 27: 25; Num 3: 47), a Hebrew word, meaning a grain or kernel, and hence a small weight It was the twentieth part of a shekel, and equal to 12 grains
weights
A variable that is used to weight sample responses to population totals (e g , the 24,599 base-year students represent 3,000,000 eighth graders nation-wide)
weights
Many lighter skydivers wear a weight vest to allow them to maintain a fast fall rate
weights
{i} heavy blocks or discs (weightlifting)
weights
plural of weight
weights
Table – A table created by Arc-WofE in one of two formats, that reports the weights, contrast and associated measure for each class in an evidential theme (1) The weights tables produced for a single evidential theme using the 'Calculate Theme Weights ' function provides a more complete picture of the data set (2) The weights table created for a set of evidential themes contains weights which are used in turn to calculate posterior probabilities, logits and measures of uncertainty An associated variances table is also calculated
weights
Any collection of weighted objects, such as dumbbells or barbells, used for exercise and training the muscles
weights
Ballast added to the tractor or implement to improve balance, traction, stability or digging force Tractor weights include calcium solution in the tires (usually rear only) to improve traction and/or balance when using a loader, suitcase weights -- slabs of iron held together by a U-shaped bolt and attached to the tractor frame, wheel weights -- circular or semi-circular slabs of iron secured by the wheel lugs, and a weight box -- a rigid box attached to the rear of the tractor, filled with small stones or wet sand, to improve balance when using a loader Implement weights include sand bags, cement blocks, large rocks, etc
weights
In a probability sample, the sample weights are the inverses of the inclusion probabilities; these are always known for a probability sample
weights
third-person singular of weight
weights
Under Outcome Management, weights are assigned to program measures by the City Council to clarify relative priorities
Türkisch - Englisch
{k} wt
weight
Favoriten