time(s)

listen to the pronunciation of time(s)
Englisch - Türkisch
kat
kere
time-out
zaman aşımı
in time
zamanla

Zorluk zamanlarında bize yardımcı olur. - It helps us in times of difficulty.

Bolluk zamanlarında kıtlık zamanlarını hatırla. - In times of abundance, remember the times of famine.

at the same time
aynı zamanda

Geriye dönüp baktığında, Tom her iki kız kardeşle aynı zamanda flört etmemesi gerektiğini anladı. - In retrospect, Tom realized he shouldn't have been dating both sisters at the same time.

Tom her gece aynı zamanda yatmaya gider. - Tom goes to bed at the same time every night.

on time
vaktinde

Yalnızca birkaç kişi vaktinde geldi. - Only a few people showed up on time.

Tom'un vaktinde geleceğinden şüphem yok. - I don't doubt that Tom will arrive on time.

all the time
hep

Anlamıyorum. Niye hep onunla takılıyorsun? - I don't understand. Why do you hang out with her all the time?

Evren yıldızlarla doluysa, neden onların hepsinden gelen ışık tüm gökyüzünü sürekli parlatmıyor? - If the universe is full of stars, why doesn't the light from all of them add up to make the whole sky bright all the time?

this time
bu sefer

Jack bu sefer kesin başaracak. - Jack is bound to succeed this time.

Bu sefer onu yapamam. - I can't make it this time.

gain time
zaman kazanmak

Zaman kazanmak için uçağa bindik. - To gain time we took the plane.

this time
bu defa

Tom bu defa tekrar bize yardım etmeye istekli. - Tom is willing to help us again this time.

Bu defa gitmesine izin vereceğim. - I'll let it go this time.

this time
bu kez

Bu kez Tom'a yardım edip edemeyeceğimizi bilmiyorum. - I don't know if we can help Tom this time.

Bu kez onu deneyeceğim. - This time I'll try it.

time
zamanı göre ayarlamak
time
zamanını/hızını kaydetmek
time
{i} vakit

Dün akşam iyi bir vakit geçirdim. - I had a good time last evening.

O, yarın bu vakitte Londra'da olacak. - He will be in London at this time tomorrow.

Time range
Zaman aralığı
time flies
Zamanın hızla akıp gittiğini anlatan ifade
time
{i} aralık
time
{i} tempo
till the end of time
ebediyyen
time
(Kanun) önel
time
gün

O otobüs günde kaç kez çalışır? - How many times a day does that bus run?

Bu ilaçlardan günde üç kez alınmalı. - These medicines should be taken three times a day.

time
ahit
time
çarpı

Onu gördüğüm her an kalbim hızlı çarpıyor. - My heart beats fast each time I see her.

Tom üç kez yıldırım tarafından çarpıldı. - Tom has been struck by lightning three times.

time
devran
time
vakitli
time
dem

Sanırım hoşça kal dememin zamanıdır. - I think it's time for me to say goodbye.

Ne alışveriş etmek ne de anneme hoşça kal demek için zamanım vardı. - I had neither the time to go shopping, nor to say goodbye to my mother.

time clock
zaman saati
time horizon
(Ticaret) zaman tercihi
time independent
zamandan bağımsız
time is up
vakit bitti
time is up
vakit geldi
time is up
zaman dolmak
time is up
vakit bitti vakit geldi
time of haul
(İnşaat) taşıma süresi
time of war
(Ticaret) savaş zamanı
time off
çalışılmayan saatler
time out
(Spor) taym aut
time out of mind
öteden beri
time period
zaman periyodu
time register
saat yazmacı
time series
(İstatistik,Teknik) zaman dizisi
time series analysis
(Askeri) zaman serileri analizi
time shift
zaman kaydırma
time slot
zaman aralığı

Şebeke gösterinizi başka bir zaman aralığına taşıyor. - The network is moving your show to another time slot.

time slot interchange
zaman dilimi değiştokuşu
time to
var

Ne alışveriş etmek ne de anneme hoşça kal demek için zamanım vardı. - I had neither the time to go shopping, nor to say goodbye to my mother.

Cambridge Üniversitesi'nde öğrenim zorluğu çok yüksek olmasına rağmen, çok sayıda öğrencinin hâlâ dışarı çıkmak ve eğlenmek için zamanı var. - Although the pressure of studying at the University of Cambridge is very high, many students still have time to go out and have fun.

time to live
(Bilgisayar) yaşam süresi
time to send
(Bilgisayar) gönderme saati
time to send
(Bilgisayar) gönderme zamanı
time value of money
(Ticaret) paranın zaman değeri
time's up!
zaman bitti!
time
zamanı -e göre ayarlamak
time
devir

Devir kötü. Güçlü olmaya çalış! - Times are tough. Try to be strong!

time
müddet

Bir müddet yürüyerek göle geldik. - Having walked for some time, we came to the lake.

time
süre

Onlar uzun süredir burada yaşıyor. - They have lived here for a long time.

Bu kitabı tercüme etmek için ne kadar süreye ihtiyacı var? - How much time does she need to translate this book?

time
çağ

Eski çağlarda tuz az bulunan ve maliyetli bir metaydı. - Salt was a rare and costly commodity in ancient times.

O kale eski antik çağda inşa edilmiştir. - That castle was built in ancient times.

time
zaman

Bazıları yalnızca zaman geçsin diye kitap okurlar. - Some read books just to pass time.

Zamanın ölçüsü nedir? - What are the measures of time?

time
zamanlamak
time
an
time after time
sık sık
time after time
tekrar tekrar

Yeri tekrar tekrar ziyaret ettim. - I have visited the place time after time.

Tekrar tekrar aynı hataları yapıyorsun. - You continue making the same mistakes time after time.

time and time again
tekrar tekrar
time and time again
sık sık
time bar
iş planı
time bargain
alivre satış
time bargain
vadeli alışveriş
time base
zaman tabanı
time bill
vadeli poliçe
time bill
süreli senet
time bomb
sögenli bomba
time bomb
saatli bomba

Saatli bomba büyük bir gürültüyle patladı. - The time bomb exploded with a loud noise.

Havaalanında bir saatli bomba patladı ve 13 kişi öldü. - A time bomb went off at the airport and killed 13 people.

time capsule
zaman kapsülü
time card
kartela
time card
mesai kartı
time clock
kontrol sögeni
time constant
zaman sabiti
time consuming
zaman tüketici
time delay
gecikme
time deposit
vadeli mevduat
time deposit
teminat
time deposit account
teminat hesabı
time deposits
vadeli mevduat
time draft
vadeli senet
time exposure
uzun pozlu resim
time format
zaman biçimi
time frame
zaman dilimi
time freight
ekspresle gönderilen mal
time fuse
ihtiraklı tapa
time fuse
ayarlı fitil
time immemorial
çok eski zaman
time interval
zaman aralığı

Eğer konsantre olursanız, daha kısa zaman aralığında bitirebileceksiniz. - If you concentrate, you'll be able to finish within a shorter time interval.

time invariant
zamanla değişmeyen
time is up
vakit tamam
time lag
gecikme
time limit
zaman sınırı

Zaman sınırı var mıydı? - Was there a time limit?

Bu testin bir zaman sınırı yok. - This test doesn't have a time limit.

time limit
belirli limit
time loan
vadeli borç
time lock
sögenli kilit
time of day
günün bir saati
time of departure
hareket zamanı
time of life
yaşam süresi
time of origin
başlangıç zamanı
time of payment
vade
time of payment
ödeme zamanı
time of year
yılın belli zamanı
time out of mind
eskiden beri
time payment
taksitle ödeme
time period
zaman aralığı

Merkezin hedefi, diğer ülkelerden gelen gençleri belli bir zaman aralığında eğitmek olmalıdır. - The goal of the center should be to train young people from other countries within a specific time period.

time phased
zaman fazı
time quantum
zaman kuantumu
time saving
zaman kazandıran
time saving
zaman kazandırıcı
time scale
zaman cetveli
time scale factor
zaman cetveli faktörü
time series
frekans dağılımı
time shared
zaman paylaşımlı
time sharing
süre paylaşım
time sharing
zaman paylaşımı
time sheet
iş cetveli
time sheet
kartela
time signal
sögen ayarı
time slicing
zaman dilimleme
time study
zaman etüdü
time tested
zamanı test edilmiş
time to go
gitme zamanı
time unit
zaman birimi
time waveform
dalgaform
time work
gündelik iş
time zone
zaman kuşağı
time zone
zaman dilimi

ABD'de Pasifik Zaman Dilimi'nde yaşıyorum. - I live in the Pacific time zone in the USA.

Benim zaman dilimimde burada sabah. - It's morning here in my time zone.

time-honored
yıllanmış
time-honored
eski ve geçerli
time-out
mola
time-out
oyunda kısa ara
time-share holiday
devre mülk
time cost
zaman maliyet
time course
zamanın akışı
time critical
zaman kritik
time enough
zaman yeterli
time expression
(Dilbilim) Zaman belirteci, zaman belirtmekde kullanılan ifade
time flies
(deyim) Used to mean that time passes very and surprisingly quickly: Time flies when you're having fun
time flies as an arrow
zaman bir ok gibi uçar
time hangs on her hands
zaman ellerini asılı
time honored
zaman onur
time is out
zaman çıktı
time left
kalan zaman
time limit has expired
süre doldu
time off
Çalışılmayan, dinlenme zamanı
time oriented trace
zamana yönelik izleme
time policy
zaman poliçesi
time sheets
zaman çizelgeleri
time stays still
zaman geçmek bilmemek
time to time
zaman zaman

Zaman zaman çocuklara bakmalısın. - You should look after the children from time to time.

Ben, zaman zaman onunla kulüpte karşılaşırım. - I meet him at the club from time to time.

time value
zaman değeri
time-budgeting
zamanı da bir değer olarak algılayıp harcanması hakkında program yapmak
time-resolved
zaman çözüldü
time after time
defalarca
time frame, time slice
zaman dilimi
time zone indicator for Universal Time
(Askeri) Evrensel Saat saat dilimi göstergesi 1
from time to time
zaman zaman

Ben, zaman zaman onunla kulüpte karşılaşırım. - I meet him at the club from time to time.

Ben zaman zaman kütüphaneye giderim. - I go to the library from time to time.

from time to time
ara ara
from time to time
ara sıra

Ara sıra oğlum beni ziyarete geliyordu. - My son came to see me from time to time.

Amcam ara sıra beni görmeye gelir. - My uncle comes to see me from time to time.

amount of time, length of time
zaman miktarı, süresi uzunluğu
from time the time
Arada bir, zaman zaman
from time to time
Zaman zaman, arada sırada
in less than no time/in no time/in no time at all
çok çabuk, çabucak, çabucacık
estimated time for completion; estimated time in commission
(Askeri) tahmini tamamlama zamanı; komisyonda geçecek tahmini zaman
from time to time
bazen

Hâlâ seni bazen düşünüyorum. - I still think about you from time to time.

Tom bazen bana hâlâ yazıyor. - Tom still writes to me from time to time.

from time to time
n zaman, arada sırada
precise time and time interval
(Askeri) kesin zaman ve zaman aralığı
Englisch - Englisch

Definition von time(s) im Englisch Englisch wörterbuch

Time Sharing Option
an IBM interactive command line interpreter for mainframe operating systems
time
The measurement under some system of region of day or moment

Let's synchronize our watches so we're not on different time.

time
How much of a day has passed; the moment, as indicated by a clock or similar device

A computer keeps time using a clock battery.

time
The inevitable progression into the future with the passing of present events into the past

the ebb and flow of time.

time
A particular moment or hour; the appropriate moment or hour for something (especially with prepositional phrase or imperfect subjunctive)

It's time we were going.

time
To measure seconds, hours etc passed, especially using a clock of some kind
time
A numerical indication of a particular moment

These times were erroneously converted between zones.

time
To choose how long something lasts

The bomb was timed to explode at 9:20 p.m.

time
A measurement of a quantity in time; a numerical or general indication of a length of progression

The algorithm runs in O(n^2) time.

time
An experience

We had a wonderful time at the party.

time
The serving of a prison sentence

He is not living at home because he is doing time.

time
A person's youth or young adulthood, as opposed to the present day

In my time, we respected our elders.

time
An instance or occurrence

Okay, but this is the last time. No more after that!.

time
A quantity of availability in time

The two of us can never find time to see each other any more.

time
Ratio of comparison

That is four times as heavy as this.

time
An era; (with the, sometimes in plural) the current era, the current state of affairs

O the times, O the customs! (Cicero).

time after time
Again and again; repeatedly; every time; always

Time after time he tries, and time after time, he fails.

time and a half
a rate of pay 50% greater than normal; especially for overtime
time and again
often; repeatedly
time and material
A form of contractual compensation involving payment for materials used and at agreed rates for the those involved in performing the services

The remodelling of the second floor will be fixed-price, but the repair work has to be on a time and material basis.

time and materials
plural form of time and material
time and motion study
an analysis of the motions used in an industrial process with an aim to improve efficiency and productivity
time and tide
Shortened form of time and tide wait for no man
time and tide wait for no man
action is necessary without delay
time and time again
often; repeatedly
time average
the average (if it exists) of a function over iterations of T, a measure-preserving transformation on a measure space, starting from some initial point x
time ball
A large wooden or metal ball that drops at a predetermined time to enable sailors to check their marine chronometers from their boats offshore
time balls
plural form of time ball
time bill
a bill of exchange that is to be paid at some future date
time bills
plural form of time bill
time bomb
A situation that threatens to have disastrous consequences at some future time
time bomb
A bomb that has a mechanism such that detonation can be preset to a particular time
time bombs
plural form of time bomb
time capsule
a sealed container, buried at some location, that contains records of contemporary life - to be rediscovered in the distant future
time capsules
plural form of time capsule
time clock
A device that records, on timecards, the times that employees start and finish work
time clocks
plural form of time clock
time code
A numeric code generated at regular intervals by a timing system
time codes
plural form of time code
time complexities
plural form of time complexity
time complexity
the amount of time an algorithm requires to run, as a function of the amount of input, measured in such a way as to ignore constant terms and multiplication by constant terms

Classical computers cannot sort a list of size n in less than O(n\,\log\, n) time.

time constant
The time in which a physical system's response to a step-wise change in an external variable reaches approximately 63% of its final (asymptotic) value
time constant
A characteristic of an exponential function, represented by τ in the function:

y(t) \ = \ y_o e^{-t / \tau} \ .

time delay
A delay used to separate the occurrence of two events, especially in a mechanical or electronic device
time delays
plural form of time delay
time deposit
a deposit in a bank that cannot be withdrawn before a specified date
time difference
The difference between one measurement of time and another taken later; the length of a time interval
time difference
The difference in clock time between two or more different time zones

I want to call Nick – what's the time difference between here and Hong Kong?.

time dilatation
A less common variant of time dilation
time dilation
The slowing of the passage of time experienced by objects in motion relative to an observer; measurable only at relativistic speeds
time domain
The set of values, representing time, over which a function dependent on time is defined
time domains
plural form of time domain
time exposure
An exposure made by leaving a camera's shutter open for a period greater than a fraction of a second; an image so obtained
time flies
Time seems to pass quickly

Time flies when you're having fun.

time flies when you're having fun
Time seems to pass quicker when one is enjoying oneself
time frame
the period of time during which something is expected to occur, or does occur
time frames
plural form of time frame
time heals all wounds
Negative feelings eventually erode away
time horizon
A fixed point of time in the future where certain processes will be evaluated or assumed to end
time immemorial
Time that extends beyond memory or record
time interval
A period of time with fixed, well-defined limits
time is money
Money is wasted (in lost wages, missed opportunities, etc.) when a person's time is not used productively; time is valuable and should not be wasted

His words and manner carried the crisp terseness of the busy man whose time is money.

time is of the essence
Used to express a need for haste in action or response
time is of the essence
When used in a contract, places the other party on notice that failure to complete a required performance by a date certain set forth therein will constitute an incurable breach
time is of the essence
Said when something must be done immediately: When transporting organs for transplant, time is of the essence
time killer
An activity which unproductively consumes a large amount of time; a distraction
time killers
plural form of time killer
time limit
a duration beyond which something may not exceed
time limit
a time by which something must finish
time lock
a lock, typically in on a door in a bank vault, that cannot be unlocked before a specified time
time locks
plural form of time lock
time machine
A hypothetical device used to travel into the past or the future

Using a time machine caused Gene serious confusion. -.

time machines
plural form of time machine
time management
The management of time in order to make the most out of it
time note
a promissory note that specifies a date (or dates) when repayment must be made
time notes
plural form of time note
time of arrival
The time when an airplane, etc, is scheduled to arrive
time of departure
The time when an airplane, etc, is scheduled to depart
time of pitch
The moment when the pitcher begins the motion of pitching the ball and, by the rules of the game, has committed himself to throwing the pitch
time of the month
the time when a woman is menstruating
time of year
A particular period in the year
time off
A period of time where one is not required to work

I've got some time off next week, so maybe we could meet up then?.

time out
Alternative spelling of time-out
time out
To call for a time-out
time out
to end (an incomplete task) after a time limit
time out
of a task, to be terminated because it was not completed before a time limit
time out
To call for a suspension of activity or conversation
time out of mind
The distant past beyond anyone's memory

By the Steep Place of the Strangers and the Gap of the Wind.

time out of mind
For a lengthy period of time; on numerous occasions

I tell you that Cashel never was beaten, although times out of mind it would have paid him better to lose than to win.

time out of mind
A lengthy duration of time, longer than is readily remembered

They were Episcopalians, and for time out of mind had rented a half-pew in the church of their denomination on California Street.

time outs
plural form of time out
time preference
A measure of the preference a consumer has for enjoyment at a time in the future that is either more immediate or more remote
time preferences
plural form of time preference
time reversal
T-symmetry
time reversal
an operation that transforms a physical system undergoing a sequence of events into one in which the events take place in the reverse sequence
time reversals
plural form of time reversal
time scale
a series of events used as a rough measure of duration
time scales
plural form of time scale
time series
A set of data points, each of which represents the value of the same variable at different times, normally at uniform intervals
time served
Time spent in remand awaiting trial, when credited after a guilty verdict usually by subtracting from the sentence

The defendant was not innocent, but he was let go with time served.

time sheet
A record of the number of hours worked by an employee
time sheets
plural form of time sheet
time shifting
The practice of recording a broadcast with the intention of watching or listening to it later at a more convenient time
time shifting
The practice of network affiliates from different time zones of making television programs/programmes available at multiple times during the day
time signal
a visible, audible, mechanical, or electronic signal used as a reference to determine the time of day
time signals
plural form of time signal
time signature
A numerical sign placed on a stave to indicate the meter; the numerator is the number of beats per bar, the denominator represents the value of each beat
time signatures
plural form of time signature
time sink
Something that consumes a great deal of time, usually with little benefit; a waste of time
time sinks
plural form of time sink
time slice
The period of time for which a process is allowed to run in a preemptive multitasking system
time slices
plural form of time slice
time slots
plural form of time slot
time spread
Another term for calendar spread
time standard
An agreed method of measuring time; a specification or standard of either the rate at which time passes, or of points in time, or of both
time study
time and motion study
time tables
plural form of time table
time test
A test of fitness in which a person exercises for a defined period
time to kill
A period during which one has no responsibilities to fulfill, often while waiting for some event or outcome, and therefore must find some activity to partake in to prevent boredom
time travel
Hypothetical or fictional travel at will to the past or the future, typically by means of a machine (a time machine) or a wormhole
time trial
Any competitive event in which competitors are timed rather than racing against each other
time trial
An unpaced race in which riders or teams, leaving at regular intervals are timed over a preset course or distance, the winner being the rider or team to finish in the fastest time
time trials
plural form of time trial
time tunnel
a passageway enabling travel through time
time warp
a hypothetical discontinuity in the flow of time that would move events from one time period to another
time warp
A line dance popularized by the movie The Rocky Horror Picture Show, in which the dancers take a jump to the left, a step to the right, put their hands on their hips, bend their knees, thrust their pelvises, spin in a circle, jump forward and back, and wiggle
time warps
plural form of time warp
time will tell
The results of an action cannot be known beforehand

This may not be a good idea, but time will tell.

time zone
A range of longitudes where a common standard time is used
time zones
plural form of time zone
time's arrow
Alternative form of arrow of time
time-ball
Rare spelling of time ball
time-bill
Alternative form of time bill
time-bomb
Alternative spelling of time bomb
time-consuming
requiring significant amounts of time
time-delay
Alternative form of time delay
time-dependent
Determined by the value of a variable representing time
time-frame
Alternative spelling of time frame
time-honored
honored because of great age, or long usage
time-independent
Not time-dependent; not determined by the value of a variable representing time
time-killer
Alternative spelling of time killer
time-lapse
of or relating to a technique in which exposures are taken at fewer intervals than usual so that, on playback, a naturally slow process may be viewed at an accelerated pace
time-limit
A variant of time limit
time-limit
Set a time limit on
time-line
A variant of timeline
time-lock
Alternative form of time lock
time-of-flight
Used attributively to describe various processes, devices, etc, that use the time an object or light takes to travel a certain distance. See [[#Derived terms|Derived terms]]
time-of-flight mass spectrometry
a technique of separating ions of different masses by measuring the time taken to traverse a fixed distance through a magnetic field
time-off
Alternative spelling of time off
time-out
A break from a tense, heated or stressful situation (often enforced, sometimes as a disciplinary measure); a cooling-off period

Hitting people is not acceptable! Go to your room and take a time-out!.

time-out
The intentional ending of an incomplete task after a time limit considered a long enough for it to end normally
time-out
A short break in the action of a sport, for substitution, consultation, etc

We're being beaten! We need a time-out!.

time-saving
Describing something (a device or process) that improves efficiency and reduces time needed to perform a task

This time-saving device will do in minutes what once took hours to do.

time-scale
Alternative spelling of time scale
time-serving
The action of a time-server
time-share
To use (a computer) by time-sharing
time-share
To own or lease (a property) by time-sharing
time-share
A property jointly owned or leased by multiple people who are allowed to use it only during specified periods each year
time-sharing
The joint ownership or lease of a property by multiple people who can only use it for specified periods each year
time-sharing
Present participle of time-share
time-sharing
A technique that allows many users to use a central computer simultaneously through remote terminals
time-signal
Alternative form of time signal
time-signature
Alternative form of time signature
time-slicing
A technique used to share a processor in round robin manner with all the tasks of the same priority, allowing lower priority tasks when idle
time-space convergence
The process, made possible by technological innovations in transportation and communication, by which distant places are brought closer together in terms of the time taken to travel (or send messages) between them
time-span segmentation
The breaking down of a time-span into smaller time-spans (as a whole note or rest becoming two half notes or four quarter notes)
time-stamp
Alternative spelling of timestamp
time-stamp
Alternative spelling of to timestamp
time-travel
Alternative spelling of time travel
time-traveler
Alternative spelling of time-traveller
time-traveller
One who engages in time travel
time-waster
Someone who wastes time
time-waster
Something unproductive
time-weighted
calculated from selected discrete values over a specified time period
time-zone
Alternative form of time zone
time sheet
hour chart, record of the hours that an employee works during a given period of time
time flies
(Muhasebe) Time passes very quickly. (From the Latin tempus fugit.)
time
{n} the measure, regulate, suit, adapt, fit
time-honoured
Having been observed for a long time and sanctioned by custom
time after time
time and again, again and again, ceaselessly
from time to time
Occasionally; sometimes; once in a while

The sound of horns and motors.

from time to time
Continuously from one time to another; at all times, constantly

So was she trayned vp from time to time, / In all chast vertue, and true bounti-hed / Till to her dew perfection she was ripened.

a time to weep and a time to laugh
there is a time to be happy and a time to be sad, there is a right time for everything
from time to time
sometimes, occasionally, once in while
from time to time
now and then or here and there; "he was arrogant and occasionally callous"; "open areas are only occasionally interrupted by clumps of trees"; "they visit New York on occasion"; "now and again she would take her favorite book from the shelf and read to us"; "as we drove along, the beautiful scenery now and then attracted his attention"
time(s)
Favoriten