çarpmak

listen to the pronunciation of çarpmak
Türkisch - Englisch
hit

Tom swerved off the road to avoid hitting a dog. - Tom bir köpeğe çarpmaktan kaçınmak için yoldan çıktı.

Tom suddenly slammed on the brakes to avoid hitting a dog. - Tom bir köpeğe çarpmaktan kaçınmak için aniden frene bastı.

crash
strike
(Matematik) to multiply (one number) by (another)
impinge
multiply
(kalp) throb
to hit, strike, or bump; to hit, strike, or bump (one thing) against (another); to slam (something) down on (a surface)
to apply an undercoat of (plaster) to (a surface)
slam

Tom suddenly slammed on the brakes to avoid hitting a dog. - Tom bir köpeğe çarpmaktan kaçınmak için aniden frene bastı.

(for one's heart) to beat, palpitate, or throb
lash
dash
knock out
pulsate
bump into
knock over
smash
run against
to sock, wallop, belt, or thump someone (with one's fist); to slap someone: Çarparım ha! I'll really belt you one!
greet
(gemi) foul
clap
pulse
(for something) to make (someone) feel dizzy; to give (someone) a headache; to go to (someone's) head
plunk
collide
to strike, to hit; to slam, to bang; to run into, to run sb/sth down, to smash, to dash, to bump, to crash, to ram, to collide, to cannon against/into; (kalp) to beat, to throb, to pump; to distort, to paralyze, to strike; to multiply; (içki) to go to sb'
knock
bang
bump
cannon
(for a malevolent spirit) to paralyze (someone)
mulct
kayo
crash into
barge
bash
plant
bang into
clash
to steal, swipe, make off with (something); to rob (someone)
(for a door, shutter, etc.) to slam, bang; to slam, bang (a door, shutter, etc.)
hurtle
{f} pound
{f} ram
knock into
beat
distort
clip
collide with
foul
run down
catch
throb
knock against
rip off
steal
crack
flap
plow into
popt

I popt my bald head in Mrs. Frizzle's face.

plonk down
{f} plonk
{f} outwit
{f} reach
wham
{f} run
{f} deceive
{f} spring
çarpma
{i} multiplication

Civilization is the limitless multiplication of unnecessary necessities. - Uygarlık gereksiz ihtiyaçların sınırsız çarpmasıdır.

çarpma
hit

I had to swerve to avoid hitting the dog. - Köpeğe çarpmayı engellemek için yoldan çıkmak zorunda kaldım.

Tom swerved off the road to avoid hitting a dog. - Tom bir köpeğe çarpmaktan kaçınmak için yoldan çıktı.

çarpma
{i} beat

My heart began to beat fast. - Benim kalbim hızlı çarpmaya başladı.

güm diye çarpmak
bang
hızla çarpmak
bang
iki ile çarpmak
duplicate
çarpma
impact
çarpma
(Bilgisayar) multiply
çarp
impinge
yere çarpmak
hit the ground
çarpma
crack
çarpma
(Bilgisayar) product
çarpma
beaten
çarpma
stroking
çarpma
blow
çarpma
five pointed fishing hook
çarpma
clip
çarp
strike

Then what is love? A disease which can strike people at any age. - Öyleyse aşk nedir? İnsanları herhangi bir yaşta çarpabilen bir hastalıktır.

We have to do something to prevent meteor strikes from happening. - Meteor çarpmalarını önlemek için bir şeyler yapmak zorundayız.

çarp
{f} throb
çarp
{f} crashing

Tom closed his eyes and listened to the sound of the waves crashing on the beach. - Tom gözlerini kapadı ve sahile çarpan dalgaların sesini dinledi.

He did not die in the collision. Actually, he had a heart attack before crashing. - O, çarpışmada ölmedi, aslında kazadan önce bir kalp krizi geçirdi.

çarp
multiply

To calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth. - Kapasiteyi hesaplamak için, uzunluğu genişlikle derinlikle çarpın.

To calculate the volume, multiply the length by the width by the depth. - Hacimi hesaplamak için uzunluğu genişlikle ve derinlikle çarp.

çarp
{f} stricken
çarp
{f} multiplying
çarp
{f} pulsating
çarp
multiply by
çarp
pulsate
çarp
hit against
çarp
{f} stub

The thief stubbed his toe on the door. - Hırsız ayak parmağını kapıya çarparak incitti.

çarp
collide with
çarp
{f} butt
çarp
{f} bump

Tom bumped into Mary because he wasn't looking where he was going. - Tom nereye gittiğine bakmadığı için Mary'ye çarptı.

Tom bumped into a Mary on his way to school. - Tom okula giderken Mary diye birine çarptı.

çarp
{f} bang

He banged the door in anger. - O, öfkeyle kapıyı çarptı.

The door closed with a bang. - Kapı bir çarpma ile kapandı.

çarpma
shock
çarpma
percussion
çarpma
impingement
çarpma
strike

Meteor strikes could wipe out humanity. - Meteor çarpmaları insanlığı yok edebilir.

We have to do something to prevent meteor strikes from happening. - Meteor çarpmalarını önlemek için bir şeyler yapmak zorundayız.

çarpma
bump

It must be great to be tall. Do you think so? It's not really that great. You keep bumping your head on the ceiling. - Uzun boylu olmak harika olmalı. Öyle mi düşünüyorsun? Gerçekten o kadar harika değil. Kafanı tavana çarpmaya devam edersin.

I keep bumping into things. - Ben şeylere çarpmaya devam ediyorum.

çarpma
{i} throb
arkadan çarpmak
to rear-end collision
çarp
multiplied

3 multiplied by 5 is 15. - 3, 5 ile çarpılırsa 15'tir.

çarp
crash

Tom says he saw who crashed into Mary's car. - Tom Mary'nin arabasına kimin çarptığını gördüğünü söylüyor.

The motorcycle crashed into a car. - Motosiklet bir arabaya çarptı.

altıyla çarpmak
sextuple
amorti çarpmak
slang to find oneself standing next to an old woman
araba çarpmak
have a car accident
araba çarpmak
(a car) to hit
beşle çarpmak
quintuplicate
birbirine çarpmak
knock together
cereyan çarpmak
to be shocked or struck by electricity
dörtle çarpmak
quadruplicate
elektrik çarpmak
shock
göze çarpmak
attract the attention
göze çarpmak
draw the attention
göze çarpmak
leap to the eye
göze çarpmak
leap out
göze çarpmak
to strike or catch one's eyes; to be conspicuous
göze çarpmak
greet the eye
göze çarpmak
glitter
göze çarpmak
stand out in relief
göze çarpmak
to strike one's eyes, to catch one's eyes, to stand out
göze çarpmak
stand out
gözüne çarpmak
to catch one's eye
gözüne çarpmak
espy
güneş çarpmak
to get sunstroke, to have sunstroke
güneş çarpmak
be sunstruck
güneş çarpmak
to have a sunstroke
hava çarpmak
for the wind or weather to affect (someone), cause (someone) discomfort
iki yle çarpmak
double
kafası taşa çarpmak
to learn something the hard way
kafasını taştan taşa çarpmak/vurmak
1. to regret bitterly a lost opportunity. 2. to feel very remorseful
kalbi çarpmak
to palpitate, to throb
kalp çarpmak
(heart) to beat
kapıyı suratına çarpmak
shut the door on
kapıyı suratına çarpmak
close the door on
kapıyı suratına çarpmak
bang the door on
kayalara çarpmak
pile up
kendisiyle iki kere çarpmak
cube
kulağa çarpmak
greet the ear
kömür çarpmak
for charcoal fumes to give (someone) a headache
küt diye çarpmak
bang
mahmuz ile çarpmak
(gemi) ram
on ile çarpmak
decuple
parasını çarpmak
to swindle
park halindeki araca çarpmak
(Otomotiv) hit a parked vehicle
pupadan çarpmak
(dalga) poop
su çarpmak
to give (one's face) a quick, splashy wash
suya çarpmak
splash
taşa çarpmak
stub
tekrar ikiyle çarpmak
reduplicate
yandan çarpmak
sideswipe
yanında göze çarpmak
be in relief against
yedi ile çarpmak
septuplicate
yedi ile çarpmak
septule
yedi ile çarpmak
septuple
yere çarpmak
plonk down
yüreki çarpmak
1. for one's heart to palpitate. 2. for one's heart to pound with excitement
yüz ile çarpmak
centuple
yüz ile çarpmak
centuplicate
zoralıma çarpmak
to confiscate, seize
Çarpma
multiplication re: math function
çarp
warp

The door frame is warped and the door won't close properly. - Kapı kasası çarpık ve kapı uygun şekilde kapanmayacak.

I think videogames are warping our kids minds. - Ben video oyunlarının çocuklarımızın kafalarını çarpıttığını düşünüyorum.

çarp
smote
çarp
multiplyby
çarp
smite
çarp
pulse
çarp
smitten
çarpma
hitting, striking, or bumping (something); hitting, striking, or bumping (one thing) against (another); slamming (something) down on (a surface)
çarpma
bump, blow, stroke; multiplication; five pointed fishing hook; beaten
çarpma
(Matematik) multiplication
çarpma
flop
çarpma
{i} blip
çarpma
{i} stroke

Tom had a heat stroke. - Tom bir sıcak çarpması geçirdi.

çarpma
{i} lash
çarpma
a large fishhook which has five barbs
çarpma
repoussage
çarpma
repoussé
çarpma
(içki) jolt
çarpma
brunt
üçle çarpmak
treble
Türkisch - Türkisch
Varlığına inanılan bir gücün öfkesine uğramak: "Yeşildirek'te yatan evliya hepinizi çarpar."- K. Tahir
Hızla değmek, vurmak: "Ahmet şaşkınlığından bir kestane yığınına çarptı, canı acıyordu."- S. F. Abasıyanık
El çabukluğu ile çalmak: "Köprüden denizi seyredenlerin cüzdanını hep çarparlar."- B. Felek
Kurnazlıkla, zorla ele geçirmek: "İhtiyarın üç aylıkları aldığı günler çıkagelir, allem edip kallem edip zavallının yarı maaşını çarpar kaçar."- H. Taner
Biri çarpılan, öbürü çarpan denilen iki sayı verildiğinde çarpanı çarpılandaki birim kadar çoğaltarak çarpım adı verilen bir üçüncü sayıyı elde etmek, zarp etmek. Çekiciliğiyle etkilemek, şaşırtmak: "Güzel halk türkülerinde beni çarpan şey bunların hepsinin arkasında bir vaka, bir macera, nihayet bir insan bulunmasıdır."- B. R. Eyuboğlu
Hızla bir yere vurmak
Etkisiyle birdenbire hasta etmek
Biri çarpılan, öbürü çarpan denilen iki sayı verildiğinde, çarpanı çarpılandaki birim kadar çoğaltarak çarpım adı verilen bir üçüncü sayıyı elde etmek, zarp etmek
Kurnazlıkla, zorla ele geçirmek
El çabukluğu ile çalmak
Çekiciliğiyle etkilemek, şaşırtmak
Hızlı atmak
Hızla değmek, vurmak
Varlığına inanılan bir gücün öfkesine uğramak
eleşmek
çarpma
Çarpma işlemi
Çarpma
darp
çarpma
Çarpmak işlemi, darp, zarp
çarpma
Çarpmak işi: "Ayşe'nin yüreği daha hızlı çarpmaya başladı."- Ö. Seyfettin. Çarpmak işlemi, darp, zarp
çarpma
Çarpmak işi
çarpma
Çırpılarak yapılan (şey)
çarpma
Alaturka müzikte temel notaların arasına sıkıştırılmış ve usulü bozmayan, tek perdelik küçük fazlalık
çarpma
Kuyu çengeli biçiminde beş kollu büyük olta iğnesi
çarpmak
Favoriten