guard

listen to the pronunciation of guard
Englisch - Türkisch
korumak

Altın golemleri hazineyi korumak için kullanılan gardiyanlardır. - Gold golems are guardians used to guard treasure.

nöbetçi

Nöbetçi ayağa kalk diye bağırdı. - On your feet, shouted the guard.

Nöbetçileri nasıl öldürdün? - How did you kill the guards?

{i} muhafız

Muhafızlar onların söylediği her şeyi duydular. - Guards could hear everything they said.

Papayı İsviçreli Muhafızlar korur. - The Swiss Guards protect the pope.

koruma

Tom korumanın arkasına sinsice yaklaştı ve onu İngiliz anahtarıyla dövdü. - Tom sneaked up behind the guard and clobbered him with a monkey wrench.

Devlet Başkanının korumaları girişin önünde konuşlandırıldılar. - The President's guards are stationed in front of the entrance.

{i} gard

Gardiyan Tom'u yakaladı. - The guard grabbed Tom.

Tom bir hapishane gardiyanı. - Tom is a prison guard.

bakıcı
(Askeri) müfreze
derbent
gözetim altında tutmak
nöbet

İki asker kapıda nöbet tuttu. - Two soldiers kept guard at the gate.

Şimdi nöbet tutacağım. - I'll stand guard now.

koruma tertibatı
karakol
çavuş
kondüktör
nöbetçi asker
vikaye etmek
nöbet tutmak
bekçi

Yabancıları yaklaştırmamak için bir bekçi köpeği aldı. - He bought a guard dog to keep out intruders.

Tom bekçi köpeklerinin eğitimi hakkında bir kitap arıyor. - Tom is looking for a book about training guard dogs.

denetlemek
kontrol etmek
koruyucu

Koruyucu meleklere inanırım. - I believe in guardian angels.

Asla koruyucu meleğinin uçabileceğinden daha hızlı sürme. - Never drive faster than your guardian angel can fly.

savunma pozisyonu
denetim altına almak
önlem almak
korunmak
tedbirli olmak
koruyucu nesne
{f} koru

Devlet Başkanının korumaları girişin önünde konuşlandırıldılar. - The President's guards are stationed in front of the entrance.

Kübalı askerler sokakları koruyordu. - Cuban soldiers were guarding the streets.

koruma görevlisi
beklemek
kontrol et/koru
(Askeri) Birleşik Devletler (US) Milli Muhafız Teşkilatı ve Hava Gözcüsü (US National Guard and Air Guard)
dikkat etmek
{i} İng. (trende) biletçi
nezaret altında bulundurmak
guard against önceden tedbir almak
{i} basketbol gard
{i} gözetim
(Askeri) MUHAFIZ, KARAKOL, NÖBETÇİ: Konaklamada, bir mevki veya buna benzer bir yeri baskından korumak veya mahkumların kaçmalarına ya da düşmanca bir harekette bulunmalarına engel olmakla görevlendirilen bir veya birkaç şahıs. Bunlar; kendilerine emanet edilen yeri ve kimseleri, sistemli şekilde, gözaltında tutarlar. Ayrıca bakınız: "interior guard"
{f} himaye etmek
{f} (bir tutukluyu) gözetim altında tutmak
{i} muhafızlar

Her yerde silahlı muhafızlar vardı. - There were armed guards everywhere.

Muhafızlar onların söylediği her şeyi duydular. - Guards could hear everything they said.

tetik/savunma/bekçi
{f} gözetmek
{i} uyanıklık
uyanık bulunmak
{f} tutmak (dil)
{i} gardiyan

Gardiyanlar Tom'u görmedi. - The guards didn't see Tom.

Tom on yıldır bir hapishane gardiyanıdır. - Tom has been a prison guard for ten years.

{i} emniyet (silah)
bekle mek
korkuluk
tente
tutmak dil
savunma duruşu
korucu
boks gard
(Askeri) puntel
muhafaza altına almak
ihtirazi
muhafaza
guard of honor
şerefini koruma
guard band
koruma bandı
guard duty
nöbet hizmeti
guard post
sancak
guard rail
vardavela
guard rail
(Askeri) vardavela punteli
guard rail
vardamana
guard ring
(Fizik) ark halkası
guard against
önceden tedbir almak
guard band
güvenlik bandı
guard band
koruyucu bant
guard cell
koruyucu hücre
guard hair
post
guard of honour
şeref kıtası
guard plate
kalkan
guard plate
siper
guard rail
parmaklık
guard rail
korkuluk
guard room
askeri karakol
guard wire
koruma teli
guard and keep watch over someone
koruyup kollamak
guard book catalog
guard kitap kataloğu
guard cell
nöbetçi hücre
guard circle
koruyucu çember
guard house
bekçi evi
guard rail
(Demiryolu) Emniyet rayı, kontray
guard ring
atlama halkası, ark halkası, emniyet halkası
guard sheet
guard levha
guard signal
guard sinyal
guard the flagpole
muhafız bayrak direği
guard your queen
senin kraliçe koruma
guard a secret
sır tutmak
guard against
-e karşı önlem almak
guard ammunition
(Askeri) NÖBETÇİ MÜHİMMATI: Nöbet hizmetinde kullanılan sevk barutu azaltılmış cephane. Buna "guard cartridge" da denir
guard band
(Askeri) EMNİYET BANDI: Telsiz istasyonları arasında karışıma engel olmak üzere tahsis edilen frekanslar bandı
guard bars
(Bilgisayar) koruma çizgisi
guard bee
(Arılık) koruyucu arı
guard bee
(Arılık) muhafız arı
guard board
iskele korkuluğu
guard boat
sahil güvenlik botu
guard book
nöbet defteri
guard book
albüm
guard cartridge
(Askeri) NÖBETÇİ MÜFREZESİ: Belirli bir süre için nöbet tutmak üzere ayrılmış erler. Bu süre genellikle bir gündür
guard chain
saat zinciri
guard chain
zincir (kolye)
guard dog
bekçi köpeği

Yabancıları yaklaştırmamak için bir bekçi köpeği aldı. - He bought a guard dog to keep out intruders.

guard duty
(isim)bet
guard duty
(Askeri) NÖBET HİZMETİ: Nöbetçilerden beklenen iş, belirli bir yerin veya belli bir bölgenin sistemli bir şekilde gözaltında bulundurulması
guard duty
nöbet

Tom nöbette uyuyakaldı. - Tom fell asleep on guard duty.

Tom nöbette uykuya dalmakla suçlandı. - Tom was accused of falling asleep on guard duty.

guard fence
bariyer
guard gate
emniyet kapağı
guard lock
emniyet kapağı
guard mount
(Askeri) Nöbet değiştirme
guard mount
(Askeri) NÖBET DEĞİŞTİRME: Yeni nöbetçi dikilip eski nöbetçi ayrılırken yapılan merasim
guard net
koruyucu ağ
guard net
koruma ağı
guard of honor
(Askeri) MERASİM KITASI: Bir merasimin yapılmasına memur olan veya bir merasime katılan kıta
guard of honor
ask. şeref kıtası
guard of honor
şeref kıtası
guard of roster
(Askeri) Nöbet çizelgesi
guard one's tongue
çenesini tutmak
guard one's tongue
ağzını sıkı tutmak, dilini tutmak
guard oneself
kendini korumak
guard poster
(Askeri) NÖBET ÇİZELGESİ: Bir birlikte, askerler tarafından tutulan nöbetin tarih sırasını gösterir çizelge. GUARD'S EXPENSE IN RETURNING ABSENTEE: İZİNSİZ ORTADA GÖRÜNMEYENİN GERİ GETİRİLİŞİNDEKİ MUHAFAZA MASRAFI
guard report
(Askeri) NÖBET RAPORU: Bir nöbetçi müfrezesinin komutanı tarafından her hizmet devresinin sonunda, ilgili makama sunulan rapor
guard ring
(Nükleer Bilimler) koruyucu halka
guard ship
(Askeri) koruma gemisi
guard ship
(Askeri) kılavuz gemi
guard stake
muhafaza kazığı
guard stake
işaret kazığı
guard stone
yol kenarı taşı
guard valve
kapatma vanası
guard wall
koruma duvarı
guard wall
korkuluk duvarı
guard's van
İng. marşandizin arkasına takılan ve demiryolu görevlilerini taşıyan cumbalı vagon
border guard
Sınır muhafızı. Sınır polisi
security guard
Güvenlik görevlisi

Tom havaalanında bir güvenlik görevlisidir. - Tom is a security guard at the airport.

Tom bir güvenlik görevlisi olarak kimliğini gizledi. - Tom disguised himself as a security guard.

GUARDS
(Askeri) Genel Birleştirilmiş Mühimmat Raporlama Veri Sistemi (General Unified Ammunition Reporting Data System)
guardedly
ölçülü bir dille
guarding
koruma
advanced guard
(Askeri) öncü
advanced guard
(Askeri) öncü birlik
dust guard
toz muhafazası
flank guard
(Askeri) yancı
forest guard
ormancı
guardedly
ketum
guarding
(Spor) rakip oyuncuyu savunma
home guard
(Askeri) iç güvenlik kuvveti
honour guard
(Askeri) şeref kıtası
interference guard bands
karışımönler bantlar
mount guard
nöbet beklemek
mount guard
(Askeri) nöbetçi dikmek
mount one's guard
gardını almak
mud guard fender
çamurluk
national guard
(Askeri) milli muhafız teşkilatı
old guard
(Askeri) eski nizam karakolu
on one's guard
(deyim) hazır
rail guard
(İnşaat) parmaklık
relieve guard
nöbeti devralmak
relieve guard
nöbet değiştirmek
rubber guard
lastik koruyucu
shooting guard
(Spor) takımın en iyi şutörü
splash guard
(Otomotiv) çamurluk
On guard!
Dikkat!
On guard!
Hazır ol!
advance guard
öncü kuvvet
arm guard
silahlı koruma
be on guard
nöbet tutmak
be under guard
koruma altında olmak
black guard
sövüp saymak
black guard
edepsiz
black guard
rezil
black guard
alçak kimse
black guard
küfretmek
black guard
alçak
body guard
koruma
bumper guard
tampon boynuzu
chain guard
zincir muhafazası
change the guard
nöbet değiştirmek
coast guard
sahil koruma

Bir sahil koruma helikopteri gemiye yaklaştı. - A coast guard helicopter approached the ship.

face guard
yüz koruyucu
guarded
(konuşma) dikkatli
guarded
önlemli
guarded
öz
guarded
{f} koru

Askerler köprüyü korudular. - The soldiers guarded the bridge.

Saray sıkı şekilde korunuyordu. - The palace was heavily guarded.

guarding
{f} koru

Kübalı askerler sokakları koruyordu. - Cuban soldiers were guarding the streets.

Askerler köprüyü koruyorlardı. - The soldiers were guarding the bridge.

keep guard
nöbet beklemek
magneto guard
manyeto muhafazası
memory guard
bellek koruyucusu
mount guard
nöbetçi olmak
on guard
nöbette

Tom nöbette uyuyakaldı. - Tom fell asleep on guard duty.

Tom nöbette uykuya dalmakla suçlandı. - Tom was accused of falling asleep on guard duty.

on guard
tetikte
prison guard
hapishane gardiyanı

Hapishane gardiyanı her hükümlüye bir roman yazdırdı. - The prison guard made every prisoner write a novel.

Tom on yıldır bir hapishane gardiyanıdır. - Tom has been a prison guard for ten years.

rail guard
ray siperi
safe guard
teminat
safe guard
garanti
safe guard
temin etmek
safe guard
muhafız
safe guard
korumak
safe guard
himaye etmek
safe guard
himaye
stand guard
nöbet tutmak
yeoman of the guard
askeri heyet üyesi
be off guard
gafil olmak
cross guard
çapraz koruma
guarding
koruyarak
guards
bekçiler
mouth guard
ağız koruma
off-guard
(deyim) Gafil durumda, gafil, hazırlıksız
off-guard
(sıfat) Hazırlıksız bir halde
oil splash guard
petrol deflektör
on your guard
senin tetikte
rail guard
parmaklık, ray siperi
safety guard
Emniyet muhafazası
stand guard
stand görevlisi
US National Guard and Air Guard
(Askeri) Birleşik Devletler (US) Milli Muhafız Teşkilatı ve Hava Gözcüsü
guarded
{s} tetikte
guarded
{s} ihtiyatlı
guarded
tedbirli
guarded
korunan

Yakından korunan bir sırdır. - It's a closely guarded secret.

Bu, Tatoeba'nın en sıkı korunan sırlarından biridir. - This is one of Tatoeba's most closely guarded secrets.

Türkisch - Türkisch
Koruma, esirgeme, gözetme
Englisch - Englisch
A player playing a position named guard
A squad responsible for protecting something

The president inspected the guard of honour.

a part of a machine which blocks access to dangerous parts
panel of a car which encloses the wheel area, especially the front wheels
The position on the popping crease where a batsman makes a mark to align himself with the wicket (see to take guard)
A relatively short player, playing farther from the basket than a forward or center
To protect from some offence (specific or abstract.)
a person (or thing) who protects or watches over something
An employee who normally travels in the last vehicle of a train and is responsible for the safety of the train
The offensive positions between the center and each of the offensive tackles. The main responsibilities of the guard is to protect the quarterback, and open up "holes" through which offensive players can run. There are two guards on the field at once
{n} a watch, defense, caution, border
{v} to watch, take care of, defend, adorn
a position on the line of scrimmage; "guards must be good blockers"
If someone is on guard, they are on duty and responsible for guarding a particular place or person. Police were on guard at Barnet town hall
The cage that protects the blades, as well as the fan user See cage
a person who protects or watches over something
If you are on your guard or on guard, you are being very careful because you think a situation might become difficult or dangerous. The police have questioned him thoroughly, and he'll be on his guard He is constantly on guard against any threat of humiliation
in side-wheel steam vessels, the framework of strong timbers, which curves out on each side beyond the paddle wheel, and protects it and the shaft against collision
a device designed to prevent injury a posture of defence in boxing or fencing; "keep your guard up"
What you have to do at tournaments so your teammates don't "borrow" all your food
the person who plays that position on a football team; "the left guard was injured on the play"
A guard is a protective device which covers a part of someone's body or a dangerous part of a piece of equipment. the chin guard of my helmet A blade guard is fitted to protect the operator
a/ A position from which a combatant can initiate an offensive or defensive action A placement of the blade that closes one or more lines and allows the fencer to attack and parry whilst expending the least amount of energy necessary b/ The hilt of a sword
One who, or that which, guards from injury, danger, exposure, or attack; defense; protection
a position on a basketball team a position on the line of scrimmage; "guards must be good blockers"
An extension of the deck of a vessel beyond the hull; esp
a shot made either to protect a stone in the scoring area or to block the other team's attempts to score
a precautionary measure warding off impending danger or damage or injury etc ; "he put an ice pack on the injury as a precaution"; "an insurance policy is a good safeguard"; "we let our guard down"
To be off one's guard To be careless or heedless A guardroom is the place where military offenders are detained; and a guardship is a ship stationed in a port or harbour for its defence
A person trained, and appropriately licensed if necessary, to provide guard service
A posture of defense in fencing, and in bayonet and saber exercise
a position on a basketball team
To watch by way of caution or defense; to be caution; to be in a state or position of defense or safety; as, careful persons guard against mistakes
An expression or admission intended to secure against objections or censure
A guard is someone such as a soldier, police officer, or prison officer who is guarding a particular place or person. The prisoners overpowered their guards and locked them in a cell
If you mount guard or if you mount a guard, you organize people to watch or protect a person or place. They've even mounted guard outside the main hotel in the capital
{f} preserve, watch over, keep, protect
Any fixture or attachment designed to protect or secure against injury, soiling, or defacement, theft or loss That part of a sword hilt which protects the hand
A logical predicate that limits the availability of a transition in a statechart
A piece guards an enemy piece when the enemy piece is in a space that could be reached by it in the next move, without regard for the possibility that the piece under consideration may in reality be pinned in its current location Also, a piece can guard a friendly piece so that if the guarded piece is captured, the guarding piece can capture back See also: pin, threat
If you stand guard, you stand near a particular person or place because you are responsible for watching or protecting them. One young policeman stood guard outside the locked embassy gates
If someone catches you off guard, they surprise you by doing something you do not expect. If something catches you off guard, it surprises you by happening when you are not expecting it. Charm the audience and catch them off guard The invitation had caught me off guard
A fence or rail to prevent falling from the deck of a vessel
The section of the sword hilt whose purpose is to protect the wielder's hand It may take of the shape of a simple bar, a steel basket, a flat disc, or several other forms
A shot that comes to rest in front of another stone for protection
(n ) A logical condition that controls whether a communication operation can take place Guards are usually defined as part of the syntax and semantics of CSP-based langauges
the metal cup or bow that protects the hand from being hit Also, the defensive position assumed when not attacking
to keep watch over; "there would be men guarding the horses"
If you guard a place, person, or object, you stand near them in order to watch and protect them. Gunmen guarded homes near the cemetery with shotguns the heavily guarded courtroom
a posture of defence in boxing or fencing; "keep your guard up"
a person who keeps watch over something or someone
the person who plays the position of guard on a basketball team
An interleaved strip at the back, as in a scrap book, to guard against its breaking when filled
a group of men who escort and protect some important person
a tipped in protection to a plate, usually tissue
The fibrous sheath which covers the phragmacone of the Belemnites
a position on a basketball team a position on the line of scrimmage; "guards must be good blockers" a device designed to prevent injury a posture of defence in boxing or fencing; "keep your guard up" a group of men who escort and protect some important person the person who plays that position on a football team; "the left guard was injured on the play" a person who keeps watch over something or someone the person who plays the position of guard on a basketball team watch over or shield from danger or harm; protect; "guard my possessions while I'm away" to keep watch over; "there would be men guarding the horses" take precautions in order to avoid some unwanted consequence; "guard against becoming too friendly with the staff"; "guard against infection
a device designed to prevent injury
On a train, a guard is a person whose job is to travel on the train in order to help passengers, check tickets, and make sure that the train travels safely and on time
Heavy potruding timber running the length of the hull at decklevel, to protect the hull plating during docking Guards are a typical feature of coastal and inland shipping, ocean liners do not have permanent 'fenders' - K -
To fasten by binding; to gird
watch over or shield from danger or harm; protect; "guard my possessions while I'm away"
take precautions in order to avoid some unwanted consequence; "guard against becoming too friendly with the staff"; "guard against infection
To keep watch over, in order to prevent escape or restrain from acts of violence, or the like
If you lower your guard, let your guard down or drop your guard, you relax when you should be careful and alert, often with unpleasant consequences. The ANC could not afford to lower its guard until everything had been carried out You can't let your guard down
Ornamental lace or hem protecting the edge of a garment
If someone is under guard, they are being guarded. Three men were arrested and one was under guard in hospital. coast guard National Guard U.S. Praetorian Guard United States Coast Guard
A barrier that prevents entry of the operator's hands or fingers into the point of operation
To protect from danger; to secure against surprise, attack, or injury; to keep in safety; to defend; to shelter; to shield from surprise or attack; to protect by attendance; to accompany for protection; to care for
A travelling employee who is in charge and oversees the safe working of a train Where the guard has no assistants such as a conductor on a passenger train, the guard is also responsible for shunting operations and the comfort of passengers
guard dog
A dog used to protect a property or its owner
guard mounting
A ceremony during which the soldiers or other officials guarding a major government building or state residence are replaced by a new shift
guard rails
plural form of guard rail
guard station
a booth to shelter guards while on duty
guard stations
plural form of guard station
guard cell
(Biyoloji) One of the paired epidermal cells that control the opening and closing of a stoma in plant tissue
guard rail
(Demiryolu) A guard rail (check rail) is a short piece of rail placed alongside the main (stock) rail opposite the frog. These exist to ensure that the wheels follow the appropriate flangeway through the frog and that the train does not derail
guard against
If you guard against something, you are careful to prevent it from happening, or to avoid being affected by it. The armed forces were on high alert to guard against any retaliation
guard against
protect from, be prepared for, be watchful for
guard band
protective band
guard boat
boat used by guards in carrying out their duty
guard boat
a boat that is on guard duty (as in a harbor) around a fleet of warships
guard dog
dog that is trained to protect a property against intruders
guard dog
A guard dog is a fierce dog that has been specially trained to protect a particular place. a dog that is trained to guard a place
guard duty
the duty of serving as a sentry; "he was on guard that night"
guard duty
the duty of serving as a sentry; "he was on guard that night
guard duty
military duty which involves keeping watch (over an area, supplies, etc.)
guard hair
Any of the long coarse hairs forming a layer that covers and protects the soft underfur of certain mammals
guard hair
coarse hairs that form the outer fur and protect the underfur of certain mammals
guard mounting
scheduled changing of military guards
guard of honor
honor guard, guard assigned to ceremonial duty
guard of honour
A guard of honour is an official parade of troops, usually to celebrate or honour a special occasion, such as the visit of a head of state
guard post
place where a guard stands when on duty
guard receiver
receiver that picks up distress signals
guard ship
a warship (at anchor or under way) required to maintain a higher degree of readiness than others in its squadron
guard ship
ship used by guards in carrying out their duty
guard's van
The guard's van of a train is a small carriage or part of a carriage in which the guard travels. the part of a train where the person in charge of it travels American Equivalent: caboose
guard's van
the car on a train that is occupied by the guard
guard-rail
security railing, safety parapet
United States Coast Guard
The branch of the United States armed forces established to protect the coastal and inland navigable waters of the United States. The United States Coast Guard is a military and law enforcement organization operating under the Department of Homeland Security. Abbreviated as US Coast Guard or USCG
advance guard
a unit or units leading the way of advancing or marching troops, guarding them from ambushes, reconnoitering and pursuing the enemy, etc
advance guard
an individual soldier in the same role
advance-guard
Alternative spelling of advance guard
avant-guard
The vanguard or advanced body of an army
avant-guard
New and (usually) experimental; as, avant-guard music or film
axle guard
The part of the framing of a railway car or truck, by which an axle box is held laterally, and in which it may move vertically
changing of the guard
Any situation in which an individual or group charged with a task or responsibilities in an organization is replaced by another individual or group

NBC has set a date for the changing of the guard at The Tonight Show. After 17 years, Jay Leno will sign off as host of the venerated late-night talker.

changing of the guard
A ceremony during which the soldiers or other officials guarding a major government building or state residence, especially Buckingham Place in England, are replaced by a new shift
chin guard
A protective guard for a person's chin
crossing guard
A person who directs vehicular traffic so that pedestrians may cross the right of way
fire guard
A mesh screen placed in front of a fire to prevent sparks escaping
gate guard
A decommissioned aircraft displayed near the entrance to the area
grille guard
A metal frame attached to the bumper of a vehicle in order to protect the grille
guarded
Simple past tense and past participle of guard
guarded
Cautious; restrained
guarded
Watched over; supervised
molly-guard
/mol'ee-gard/ A shield to prevent tripping of a computer's Big Red Switch (BRS) (emergency shutdown or power switch) by clumsy or ignorant hands
nose guard
An item of protection worn over the nose
nose guard
A middle guard
occlusal guard
A removable device worn between the upper and lower teeth to prevent their meeting
off guard
Not vigilant; unprepared; inattentive

His sudden appearance at the office caught her completely off guard.

off-guard
Alternative spelling of off guard
old guard
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
old guard
A conservative, reactionary faction that is unwilling to accept new ideas
on guard
vigilant, alert
on guard
The starting position of a fencing bout; en garde
point guard
A guard specializing in handling the ball, distributing it to the other players and generally running the team's offense

Many coaches are former point guards.

rear-guard
of, or relating to resistance in politics etc
rear-guard
of, or relating to a rearguard
red guard
A member of any of several organizations known as Red Guards or Red Guard
security guard
A person who is employed to provide security for people or property
shooting guard
A guard specializing in shooting from outside, particular from beyond the three-point line
snow guard
A device or series of devices attached to the roof in a pattern that attempts to hold the snow in place, thus preventing sudden snow or ice slides from the roof
take guard
to mark a point on the popping crease in front of his wicket so that he knows where it is behind him; to guard
trigger guard
A thin loop surrounding the trigger of a weapon to keep it from accidental discharge
intra oral mouth guard
Intra oral mouth guards are dental devices worn on the upper or lower teeth. They can be hard or soft, and may cover all or some of the teeth
mouth guard
Mouth guards are dental devices worn on the upper or lower teeth. They can be hard or soft, and may cover all or some of the teeth
off one's guard
Not prepared or vigilant; "the blow caught him napping"; "caught in an off-guard moment"; "found him off his guard"
prison guard
A correction officer, correction official, corrections officer, corrections official, prison officer, detention officer, prison guard or prison warder is a person charged with the responsibility of the supervision, safety and security of prisoners in a prison or jail
shin guard
(Spor) Shin guards or shin pads are pieces of equipment used in hockey and football (soccer). They are used for protecition to the player's shins from balls, game equipment and other players. They are usually secured on using velcro straps. They have been made compulsory for most school, club and professional teams in order to reduce injuries
A guard
presidiary
Guards
a group of regiments (=large groups of soldiers) in the British army, originally those who guarded the king or queen
Guards
Any of several regiments in the Household Division of the British Army
a guard
watcher
guarded
If you describe someone as guarded, you mean that they are careful not to show their feelings or give away information. The boy gave him a guarded look In the office, Dr. Lahey seemed less guarded, more relaxed. + guardedly guard·ed·ly `I am happy, so far,' he says guardedly They are guardedly optimistic that the market is on the road to recovery. not giving very much information or showing your feelings about something = cautious
guarded
prudent; "guarded optimism" very reluctant to give out information
guarded
prudent; "guarded optimism"
guarded
very reluctant to give out information
guarded
past of guard
guarded
{s} kept safe, protected; watched over; wary, cautious
guarded
Cautious; wary; circumspect; as, he was guarded in his expressions; framed or uttered with caution; as, his expressions were guarded
guardedly
in a guarded manner; cautiously; carefully
guardedly
In a guarded manner
guardedly
in a conservative manner; "we estimated the number of demonstrators conservatively at 200,000 "
guarder
A person who guards; a guard
guarder
{i} one who guards, protector, defender
guarder
One who guards
guarding
the act of following an opponent around the court to prevent him from getting close to the basket, taking an open shot or making easy an pass, while avoiding illegal contact
guarding
The prevention of people falling wherever there is a change in floor level by means of a permanent barrier
guarding
{i} (Medicine) spasm of muscles to reduce motion or agitation of areas affected by injury or disease; (in Basketball) act of going after a rival around the court to prevent him from getting close to the basket while avoiding illegal contact
guarding
a spasm of muscles to minimize motion or agitation of sites affected by injury or disease
guarding
present participle of guard
guarding
Involuntary local reflex ("protective") abdominal muscle contraction in the region of an area of peritonitis (inflamed lining membrane of the potential cavity in the abdomen)
guards
A body of picked troops; as, "The Household Guards
guards
fencing positions - see prime, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septime, octave, neuvieme
guards
the 2 players on each team who are the smallest on the court; they usually handle setting up plays and passing to teammates closer to the basket
guards
Plural of guard
Türkisch - Englisch

Definition von guard im Türkisch Englisch wörterbuch

shin guard
(Spor) (Spor) dizlik
guard
Favoriten