meter

listen to the pronunciation of meter
Englisch - Türkisch
sayaç

Evde akıllı sayaç takılı. - This house has a smart meter.

{i} metre

Tsunami dalgalarının on metre ya da daha az olacağı beklenmektedir. - It is expected that the tsunami surge will be ten meters or less.

Bina yüz metre yüksekliğindedir. - The building is one hundred meters high.

{i} ölçü

Bu ağacın etrafı üç metre ölçülür. - This tree measures three meters around.

ölçü/sayaç/metre
ölçme aygıtı
şiir vezin
ölçer
Aİ.metre
saat

Bir metre çapında ve iki metre derinliğinde bir çukur kazmak yaklaşık 2.5 saatimi aldı. - It took me about two and a half hours to dig a hole one meter in diameter and two meters in depth.

{f} saat ile ölçmek
{i} vezin
{i} taksimetre

Tom taksi şoförüne taksimetrenin söylediğinin iki katını ödedi. - Tom paid the taxi driver twice what the meter said.

{f} ölçmek
water meter su sayacı
(fiil) ölçmek
{i} müz. ölçü
gasmeter havagazı sayacı
(Dilbilim) şiirde ölçü
gösterge
vezi
metre
metre
meter maid
metre hizmetçi
meter cabinet
ölçek kabini
meter counter
(Tekstil) metre sayacı
meter flume
ölçü kanalı
meter stop
giriş vanası
meter, metre
(Tıp) Metre, yüz santimetre boyunda ölçü
megohm meter
megom ölçeği
mercury volumetric meter
civalı hacim ölçer
metering
Metrik sistemde ölçüm
taxicab meter
Taksimetre
square meter
metrekare
consistency meter
kıvamölçer
content meter
içerikölçer
density meter
(Jeoloji) yoğunluk ölçer
exposure meter
(Fotoğrafçılık) ışık ölçer
force meter
kuvvet ölçer
frequency meter
(Bilgisayar,Teknik) frekansölçer
gravity meter
gravimetre
incident light meter
(Fotoğrafçılık) düşen ışık ölçer
metering
kontrol
metering
sayma
metre
birim uzunluk
noise meter
(Bilgisayar,Teknik) gürültüölçer
ratio meter
(Bilgisayar,Teknik) oranölçer
reactive energy meter
tepkin enerji ölçeri
reactive power meter
(Bilgisayar,Kimya) tepkin güçölçer
record meter
(Bilgisayar) kayıt ölçer
resistance meter
dirençölçer
resistivity meter
(Tıp) direnç ölçer
revenue meter
gelir sayacı
slide meter
(Bilgisayar) slayt metre
slide meter
(Bilgisayar) slayt ölçer
standing wave meter
duran dalga ölçeri
survey meter
(Askeri) radyasyon ölçme aleti
trip meter
günlük kilometre sayacı
trip meter
günlük km. sayacı
trip meter knob
(Otomotiv) sıfırlama düğmesi
vacuum meter
vakummetre
venturi meter
ventüri ölçer
voice meter
(Bilgisayar) ses ölçer
ampere hour meter
amper saat metre
cavity frequency meter
boşluk frekansmetresi
colour temperature meter
renk sıcaklık ölçeri
contamination meter
Geiger cihazı
cubic meter
metreküp

Bir metreküp, 1000 litreye karşılık gelmektedir. - A cubic meter corresponds to 1000 liters.

cubic meter
metre küp
dose rate meter
doz derecesi ölçeri
electronic phase meter
elektronik faz ölçme aleti
exposure meter
pozometre
exposure meter
ışıkölçer
farad meter
sığa ölçer
flow meter
debimetre
flow meter
akışölçer
gas meter
gaz sayacı
gas meter
gaz saati
gravity meter
ağırlık ölçer
gravity meter
yerçekimölçer
heterodyne frequency meter
heterodin frekansmetre
hot wire meter
kızgın telli sayaç
kilogram meter
kilogram metre
kilogram-meter
kilogram-metre
kilowatt hour meter
kilovat saat metre
light meter
fotometre
light meter
ışıkölçer
metering
metreleme
metre
vezin
metre
ölçü
modulation meter
modülometre
multi meter
avometre
pH-meter
pH-metre
pH-meter
pH-ölçer
parking meter
otopark sayacı
parking meter
parkmetre
phase meter
fazmetre
phase meter
evreölçer
power meter
güç ölçer
square meter
metre kare

Odanın alanı iki buçuk metre karedir. - The room's area is two and half square meters.

subscriber's meter
alısün konuşma sayacı
subscriber's meter
kontör
taxi meter
taksimetre
water meter
su sayacı
Running meter
metretül
air flow meter
hava debimetre
analysis of meter in poetry
şiir metre analizi
chlorine meter
klor analizörü
conductivity meter
iletkenlik ölçer
content meter
içerik ölçer
downstream meter
birim zamanda bir noktadan başka bir noktaya akan/alınan, veri/sıvı gibi bilgilerin/nesnelerin ölçülmesi amaçlı kullanılan sistem
flow meter
debimetre, akışölçer
glucose meter
(Tıp, İlaç) Glikoz ölçer
haze meter
Pus ölçer, sis ölçer, pus/sis ölçen cihaz
height meter
Yükseklik ölçer
hundred meter sprint
yüz metre sprint
linear meter
(İnşaat) Metretül
objective noise meter
objektif gürültü ölçme aygıtı
output meter
çiktiölçer, çıkış gücünü ölçme aygıtı
peak flow meter
zirve akım ölçer
photoelectric exposure meter
fotoselli pozmetre, isikgözlü ışıkölçer
postage meter
posta ücreti metre
sound meter
Ses ölçer
vibration meter
vibrometre
water cut meter
su kesme metre
yaw meter
yunuslama ölçü aygıtı
PVC dose meter
(Nükleer Bilimler) PVC doz ölçer
advance meter
(Otomotiv) avans ölçü cihazı
amber perspex dose meter
(Nükleer Bilimler) see PMMA dose meters
ampere hour meter
amper-saat metre
analog meter type
(Tıp) analog tıp
audio level meter
desibel ölçer
audio level meter
desibelolcer
batch meter
harmanölçer
batch water meter
harman suyu ölçeri
battery meter
(Bilgisayar) akü ölçeri
bellows gas meter
körüklü havagazı sayacı
bellows gas meter
havagazı sayacı
beryllium content meter
berilyum içerik ölçer
beryllium prospecting meter
berilyum arayıcısı
calibration meter
(Tekstil) ayarlama ölçeği
conductivity meter
(İnşaat) iletkenlik ölçüm cihazı
contamination meter
radyoaktif kirlenme ölçüm cihazı
counting rate meter
(Nükleer Bilimler) sayım hızı ölçer
current meter
sayaç
current meter
elektrik sayacı
decibel meter
(Fizik) desibel ölçer
depth meter
derinlik ölçer
digital frequency meter
sayisal siklikolcer
dose meter
(Nükleer Bilimler) doz ölçer
dose meter probe
(Nükleer Bilimler) sondalı doz ölçer
dose rate meter
(Nükleer Bilimler) doz hızı ölçer
drift meter
(Askeri) DERİVOMETRE: Yandan esen rüzgar altında uçan bir uçağın istikametini ve yana düşüş durumunu tespit eden alet. Derivometre, görerek kerteriz almada ve zaman ayarı ile yer süratini ölçmede de kullanılır
electric meter
sayaç okumak
electric meter
elektrik saati
electrodynamic meter
elektrodinamik enerjiolcer
exposure meter
foto. pozometre
fatigue load meter
(Havacılık) yorulma yük göstergesi
ferrous sulphate dose meter
(Nükleer Bilimler) see fricke dose
ferrous sulphate/cupric sulphate dose meter
(Nükleer Bilimler) demir sülfat/bakır sülfat doz ölçeri
flow meter
(Nükleer Bilimler) akış ölçer
fluid meter
sıvı sayacı
fricke dose meter
(Nükleer Bilimler) fricke doz ölçer
gas meter
havagazı/doğalgaz sayacı
have you got a camera with an automatic light meter
otomatik ışık ölçerli bir kameranız var mı
heat meter
ısı ölçer
heat meter
ısıölçer
humidity meter
nemölçer
induction meter
(Bilgisayar) doğuşturumölçer
infrared moisture meter
(İnşaat) kızıl ötesi nem ölçer
kilogram meter
kilogram-metre
level meter
(Nükleer Bilimler) düzey ölçer
liquid level meter
(Nükleer Bilimler) sıvı düzeyi ölçer
metre
ölçü/metre
metre
i., f., İng., bak. meter
microphone input meter
(Bilgisayar) mikrofon giriş ölçer
mix input meter
(Bilgisayar) mik giriş ölçer
mix meter
(Bilgisayar) kar ölçer
modulation meter
kiplenimolcer
moisture meter
rutubet ölçer
noise meter
(psophometer) gurultuolcer
output meter
çıktıölçer
park meter
parkmetre
parking meter
park saati
period meter
devirölçer
period meter
(Nükleer Bilimler) devir süresi ölçer,periyodmetre
phase meter
faz metre
pocket dose meter
(Nükleer Bilimler) cep doz ölçer,cep dozimetresi
pocket exposure meter
cep dozimetresi
pocket meter
cep göstergesi
pore water pressure meter
boşluk suyu basınçölçeri
radiant exposure meter
(Aydınlatma) ışınımlanmaölçer
radiation meter
(Nükleer Bilimler) radyasyon ölçer
radiation meter
ışınımölçer
radiation meter
radyasyonmetre
radioactivity meter
(Nükleer Bilimler) radyoaktivite ölçer
ratio meter
oranolcer
reactive energy meter
tepkin enerji olceri
reactive power meter
tepkin gucolcer
recording input meter
(Bilgisayar) kayıt giriş ölçer
recording meter
(Bilgisayar) kayıt metre
red perspex dose meter
(Nükleer Bilimler) see PMMA dose meters
reference dose meter
(Nükleer Bilimler) referans doz ölçer
resistance meter
direncolcer
resource meter
Kaynak Ölçer
rotary piston meter
rotatif pistonlu saat
routine dose meter
(Nükleer Bilimler) gündelik doz ölçer
silt meter
siltmetre
soil moisture meter
(Nükleer Bilimler) toprak nemi ölçen aygıt
standing wave meter
duran dalga olceri
strain meter
streyin metre
strain meter
deformasyon ölçer
strain meter
(Çevre) gerilme ölçer
subscriber's meter
(Elektrik, Elektronik,Teknik) telefon konuşma sayacı
sulphur content meter
(Kimya) kükürt içerik ölçeri
survey meter
(Askeri) RADYASYON ÖLÇME ALETİ: Nükleer radyasyonu meydana çıkartmak ve doz nispetini ölçmek için kullanılan, Geiger ölçme aleti veya iyonlama hücresi türünden portatif bir alet
the meter, please
taksimetre lütfen
thermocouple meter
(Elektrik, Elektronik) termokupl metre
thermocouple meter
termokuple metre
thermoluminescent dose meter
(Nükleer Bilimler) (TLD) termoluminesent doz ölçer
thickness meter
kalınlıkölçer
thorium content meter
toryum içerik ölçeri
Türkisch - Türkisch

Definition von meter im Türkisch Türkisch wörterbuch

METERS
(Osmanlı Dönemi) f. Harpte, korunmak gayesiyle yapılan toprak tümsek, siper
METERS
(Osmanlı Dönemi) Kapının açılmaması için arkasına konulan ağaç
Metre
halep
metre
Yer meridyen dairesinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, temel uzunluk ölçüsü birimi: "İskenderun körfezine sekiz yüz metre yukarıdan bakıyordum."- R. H. Karay
metre
ışığın havasız ortamda 1/299.792.458 saniyede aldığı yola eşit temel ölçü birimi
metre
Herhangi bir metre uzunluğunda olan
metre
Uzunluk ölçmeye yarayan alet
metre
Yer meridyen dairesinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, temel uzunluk ölçüsü birimi (kısaltması m)
metre
Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş, bir metre uzunluğundaki ölçü aracı
metres
Bir erkekle nikâhsız yaşayan kadın, kapama, kapatma
Englisch - Englisch
an increment of music; the overall rhythm; particularly, the number of beats in a measure
A parking meter
The base unit of length in the International System of Units (SI), equal to the distance light will travel in a vacuum in 1/299792458 second
To measure with a metering device
(always meter) A device that measures things
The rhythm pattern in a poem
{n} a person appointed to mete, a measurer
{n} the cadence or measure of verses, verse
The basic pattern of note values, e g , beats per measure [See also: TIME SIGNATURE ]
A unit of measurement in the metric system It was first set by the French to be equal to 1/10,000,000 (one ten-millionth) of the distance from the equator to the North Pole Tthe meter is now defined as that distance which makes the speed of light in a vacuum equal to exactly 299,792,458 meters per second
When a rhythmic pattern of stresses recurs in a poem, it is called meter Metrical patterns are determined by the type and number of feet in a line of verse; combining the name of a line length with the name of a foot concisely describes the meter of the line Rising meter refers to metrical feet which move from unstressed to stressed sounds, such as the iambic foot and the anapestic foot Falling meter refers to metrical feet which move from stressed to unstressed sounds, such as the trochaic foot and the dactylic foot See also accent, foot, iambic pentameter, line
A unit of length; equivalent to 39 37 inches
A meter is the same as a parking meter. see also metre. to measure how much of something is used, and how much you must pay for it, by using a meter
A poem
A device that measures things
A unit of length in the metric system equivalent to 1,650,763 73 wave-lengths of the orange-red light emitted by krypton-86 One of the seven fundamental units of measure
A device used to measure and record the amount of electricity or natural gas a utility customer uses
Repeated rhythm in a poem counted by stress, duration or syllable Meter can diminish the poem if: the meter falters; the meter varies without a sense of music or pattern; words are added (or deleted) just to make the meter work
metric system unit of length equivalent to 39 37 inches
The grouping in which a succession of rhythmic pulses or beats is organized, indicated by a meter signature at the beginning of a work
any of various measuring instruments for measuring a quantity rhythm as given by division into parts of equal time (prosody) the accent in a metrical foot of verse the basic unit of length adopted under the Systeme International d'Unites (approximately 1
Rhythmical arrangement of syllables or words into verses, stanzas, strophes, etc
094 yards measure with a meter; "meter the flow of water"
{i} basic unit of length in the metric system, one hundred centimeters, 39.37 inches; definite measurement; poetic measure; rhythm (in music); measuring instrument; instrument that automatically measures quantities of substances (gas, water, or electricity)
poetical measure, depending on number, quantity, and accent of syllables; rhythm; measure; verse; also, any specific rhythmical arrangements; as, the Horatian meters; a dactylic meter
A meter is a device that measures and records something such as the amount of gas or electricity that you have used. He was there to read the electricity meter
the measure of the number of pulses from the first beat of one measure to the first beat of the next The organization of beats into regular groups Example 1 2/ 1 2/ or 1 2 3/ 1 2 3/ 1 2 3
See Metric system, under Metric
A metric unit of measure that equals 39 37 inches
The arrangement of a line of poetry by the number of syllables and the rhythm of accented (or stressed) syllables
Also known as metre The metric system's basic unit for linear measurement, equal to 39 37 inches 1/10th of a meter is a decimeter; 1/100th is a centimeter; 1/100th is a millimeter
A measure of length, equal to 39
37 English inches, the standard of linear measure in the metric system of weights and measures
Meter is the length of the path travelled by light in vacuum during a time interval of 1/299 792 458 of a second
any of various measuring instruments for measuring a quantity
An instrument for measuring, and usually for recording automatically, the quantity measured
A suffix denoting that by which anything is measured; as, barometer, chronometer, dynamometer
To meter something such as gas or electricity means to use a meter to measure how much of it people use, usually in order to calculate how much they have to pay. Only a third of these households thought it reasonable to meter water Metered taxis are relatively inexpensive
A line above or below a hanging net, to which the net is attached in order to strengthen it
The meter is the standard unit of length in the metric system
stamp with a meter indicating the postage; "meter the mail
the basic unit of length adopted under the Systeme International d'Unites (approximately 1 094 yards)
One who, or that which, metes or measures
A device that measures and records the amount of electricity used
rhythm as given by division into parts of equal time
1) To measure electricity use 2) The device used for measuring electricity use 3) The unit of length in the metric system (m)
A systematically arranged and measured rhythm in poetry or music
A recognizable though varying pattern of stressed syllables alternating with syllables of less stress Compositions written in meter are verse There are many possible patterns of verse Each unit of stress and unstressed syllables is called a "foot " The following examples are culled from M H Abram's Glossary of Literary Terms, sixth edition, which has more information
(prosody) the accent in a metrical foot of verse
"time" in music; a pattern of regularly recurring rhythmic pulses or beats, whether heard or imagined
measure with a meter; "meter the flow of water"
stamp with a meter indicating the postage; "meter the mail"
It was intended to be, and is very nearly, the ten millionth part of the distance from the equator to the north pole, as ascertained by actual measurement of an arc of a meridian
{f} measure in meters
A detector component that provides visual information to aid in target identification Meters feature either an LCD or needle indicator which may display intensity of signal, target depth, target identification, type of metal, or battery condition
Metric unit of length measurement equal to 39 37 inches
a unit of length equal to about 39 inches
The organization of beats, Also called a pulse A waltz is in a triple meter, which is three beats per measure A march is in duple meter, which is 2 or 4 beats per measure A time signature, usually placed at the beginning of the piece, tells you what the meter will be The first beat of a group is generally emphasized A beat should not be confused with a note; a beat may contain one note, many notes, or may be silent (indicated by a symbol called a rest)
The structure of notes in a regular pattern of accented and unaccented beats within a measure, indicated at the beginning of a composition by a meter signature
094 yards measure with a meter; "meter the flow of water" stamp with a meter indicating the postage; "meter the mail
meter maid
A female meter attendant: a female public servant tasked with enforcing the use of parking meters
meter maid
A meter attendant of either gender
meter maids
plural form of meter maid
meter-kilogram-second
A system of units used in Physics and other sciences, often abbreviated as the mks. It is the basis of the SI system of international units
meter maid
A woman member of a police traffic control department who issues tickets for parking violations. a woman whose job is to make sure that cars are not parked illegally British Equivalent: traffic warden
meter maid
{i} policewoman who writes tickets for parking violations
meter maid
policewoman who is assigned to write parking tickets
meter reader
worker from the electric company that takes readings from the usage meter of a home in order to charge a customer for the amount of electricity used
meter reading
recording the number on a meter (such as a water or electrical meter)
meter tape
measuring tape, thin ribbon marked with measurements
meter vault
{i} box where the water meter is located
-meter
Used to form the names of measuring devices
E-meter
An electronic device used in auditing in an attempt http: //www.clambake.org/archive/books/tsos/sos-18.html to diagnose whether a subject has been relieved from spiritual impediment of his or her sins
Q meter
an instrument used to measure the Q factor of an electric circuit at radio frequencies
S meter
An indicator used to measure the strength of the radio signal, often provided on communications receivers
VU meter
Any animated graphical representation of the volume of sound or music (often subdivided across channels)

Hi, I was wondering if anyone had any source code that showed how to read the values to construct a VU meter from a tracker replay routine.

VU meter
A display in audio equipment that represents the loudness of the signal

The accuracy of VU meters is sometimes questioned in two areas.

cover meter
An instrument for locating rebars and measuring the depth of concrete that covers them
cubic meter
Alternative spelling of cubic metre. A unit of volume, symbol m3, equal to that of a cube having sides each one meter in length
electricity meter
A device that measures the consumption of electricity, normally in terms of watt-hours
energy meter
A domestic electricity meter
exposure meter
An instrument that measures the intensity of the light reflected from or falling on a subject, and calculates the optimum exposure depending on the film speed
feed the meter
To put coins into a parking meter
gravity meter
An instrument that measures the local acceleration due to gravity (strength of the gravitational field)
heroic meter
The dactylic hexameter
kilogram-meter
a unit of work, equal to that done by a force of one kilogram acting through a distance of one meter
light meter
an exposure meter
long meter
A quatrain of an iambic pentameter having rhyme in the second and fourth lines
metre
To put into metrical form
metre
Alternative spelling of meter
metre
The basic unit of length in the International System of Units (SI: Système International d'Unités). It is equal to 39+47⁄127 (approximately 39.37) imperial inches

The 12-metre yachts ... can be sailed efficiently with four paid hands.

metre
The rhythm or measure in verse and musical composition
nuclear hydrogen detection meter
A device that contains a radioactive source to emit high velocity neutrons into a roof system. Reflecting neutrons are measured by a gauge that is used to detect hydrogen; the quantity of hydrogen detected may be linked to the pressure of water
pH meter
A voltmeter that uses the potential at a glass electrode to determine the pH of the solution in which it is immersed
parking meter
A device, located by a parking space, that collects payment in exchange for the right to park a vehicle for a specified time
peak flow meter
An instrument that monitors the peak expiratory flow rate of air from a person's bronchi; used to manage asthma
postage meter
A machine used to print prepaid labels onto pieces of mail, and to record total postage charges
sloka meter
A Sanskrit meter consisting of two lines of sixteen syllables each
smell-o-meter
That which registers the magnitude of odor

In other words, the wolf scent that is old, though it registers on the deer’s “smell-o-meter,” causes a far different behavioral reaction than one that is fresh.

square meter
US spelling of square metre: Standard unit of area, equal to the area of a square whose sides are one meter long
water meter
a device used to measure the volume of water usage
watt-hour meter
A meter which measures, and registers, the amount of electricity consumed in a circuit; especially one connected to a domestic power supply for the purpose of billing
ramp meter
(Spor) A ramp meter, ramp signal or metering light is a device, usually a basic traffic light or a two-section signal (red and green only, no yellow) light together with a signal controller that regulates the flow of traffic entering freeways according to current traffic conditions
clamp meter
(Elektrik, Elektronik) A clamp meter (clamp-on ammeter) is a type of ammeter which measures electrical current without the need to disconnect the wiring through which the current is flowing. Clamp meters are also known as tong testers or Amprobes, (after one of the first vendors of such devices)
glucose meter
(Tıp, İlaç) A glucose meter (or glucometer) is a medical device for determining the approximate concentration of glucose in the blood. It is a key element of home blood glucose monitoring (HBGM) by people with diabetes mellitus or with proneness to hypoglycemia. A small drop of blood obtained by pricking the skin with a lancet is placed on a disposable test strip, which the meter reads and uses to calculate the blood glucose level. The meter then displays the level in mg/dl or mmol/l
sound meter
Meter an instrument for measuring the intensity of sound
water cut meter
A water cut meter measures the water content (cut) of a specific product as it flow through a pipeline. The meter measures the differential flow characteristics of water and other components of the liquid to determine the percentage of water
Mach meter
{i} device measuring speeds above the speed of sound (named after the Austrian physicist Ernst Mach)
ampere-meter
device which measures the strength of an electric current
call count meter
meter which records the amount of telephone calls made or the time per call
candle meter
The illumination given by a standard candle at a distance of one meter; used as a unit of illumination, except in Great Britain
coulomb meter
Any instrument by which electricity can be measured in coulombs
cubic meter
a metric unit of volume or capacity equal to 1000 liters
cubic meter
unit of volume; capacity equal to 1000 liters
cubic meter
A measure of volume in the metric system
cubic meter
A metric unit of volume, commonly used in expressing concentrations of a chemical in a volume of air One cubic meter equals 35 3 cubic feet or 1 3 cubic yards One cubic meter also equals 1000 liters or one million cubic centimeters
cubic meter
A unit equal to the volume of a cube measuring one meter in each dimension
current meter
device which measures the strength of an electrical current
dwell meter
(Otomotiv) A device for determining whether your points are correctly gapped in a nonelectronic ignition system
electric meter
a meter for measuring the amount of electric power used
exposure meter
n. A photoelectric instrument that measures the light intensity in a given area and, in photographic use, indicates the correct settings for an optimum exposure. Also called light meter
exposure meter
instrument which measures the amount of light on a given scene (Photography)
feed a meter
(Slang) insert coins in a parking meter
flow meter
an instrument to measure volume or mass flow of a fluid in a pipe or channel
flow meter
A device for indicating the rate of gas flow in a system
flow meter
A device that measures the quantity of product flowing through a pipeline It provides data for controlling products in a pipeline and for accounting purposes
flow meter
A measuring device that determines the gallons per minute of water flow through a pool recirculation system
flow meter
A device used for measuring the flow or quantity of a moving fluid
flow meter
an instrument for measuring the velocity of flow of a liquid, gas, or vapor in a pipe
flow meter
Instrument used to measure velocity or volume of fluid movement
flow meter
This is a means of measuring the flow of water in a given parameter at a given time The flow meter is the piece of equipment used to make the measurement
gas meter
a meter for measuring the amount of gas flowing through a particular pipe
gas meter
a piece of equipment that measures how much gas is used in a building
indoor hundred meter race
swimming race of one hundred meters conducted in an indoor swimming pool
kilogram-meter
a unit of work equal to the work done by a one kilogram force operating through a distance of one meter
light meter
an instrument used by a photographer to measure how much light there is
light meter
device which measures the intensity of light
light meter
The built-in device that your point and shoot camera uses to measure light and determine the correct exposure settings
light meter
An instrument used to measure the amount of light reflected from or falling on a subject The measurement is usually expressed in shutter speed and aperture combinations that will render an acceptable exposure (Also known as an "Exposure meter ")
light meter
Instrument used to measure the intensity of a light source or the light available at the subject Measured in Foot-Candles
light meter
A sensor used to measure light and indicate the ideal exposure settings
light meter
Tool that measures light in foot-candles then converts that reading to F-stops based on what speed of film you are using
light meter
(See Exposure meter)
light meter
Is an alternate term for exposure meter
light meter
The built-in device that the point-and-shoot uses to measure light and determine the correct exposure setting
light meter
A light-sensitive measuring device used to evaluate the amount of light focused on a subject in order to set the proper exposure
metered
past of meter
metering
- The mechanism by which the volume of sand is controlled prior to and during flask filling
metering
The process of measuring the usage of volume of a system, such as software functions that monitor and sometimes control the number of concurrent users as specified in the licensing agreement
metering
Use of metering equipment that can provide essential data for charging fees based on actual customer use (Brown and Caldwell, 1990)
metering
Collection of energy and water consumption data over time at a facility through the use of measurement devices
metering
The 02R features comprehensive signal level metering The mono and stereo input channels, the tape and effect returns, and the auxiliary sends and buses are all metered using the METER display function The control room output is metered using the dedicated 21-segment LED meters Peak hold is available for all meters
metering
The process of calculating the exposure from the existing light conditions See: Matrix Metering, Spot Metering and Center Weighted
metering
Setting of the record levels- too low and you get unwanted hiss, too high and you get distortion
metering
present participle of meter
metering
In some Revolve-based products, someone needs to meter your application code before you can process that code using the Revolve-based product Only one person needs to meter the code and it is then available for everyone to process To meter code, you need write access to the metering control file and you need an enabled usage counter
metering
Metering is the calculation of target times (amount of times to loose or to gain) in order to meet scheduled arrival times at a defined constraint point, (Metering Fix, RWY threshold etc ) based on a pre-defined sequence and the arrival interval (i e the rate at which the corresponding aircraft will pass through that fix)
metering
used to meter something
metering
A mechanical device that permits manual adjustment of fluid flow through a valve Speed control
metering
A method of visually determining audio presence Most mixers use either LED bar graph meters or conventional mechanical "VU" meters Generally he mono and stereo input channels, the tape and effect returns, and the auxiliary sends and buses are all metered in some fashion Sometimes there are individual meters for each function Sometimes a few meters do multi functions by means of a switch or switches
meters
Signals on freeway ramps that smooth traffic flow to increase road capacity Many metered ramps have bypasses for buses and carpools Metro centers -- Major activity centers focused on the central business districts of Minneapolis and St Paul, including adjacent residential, commercial and institutional developments
meters
A metric measurement of the length of a swimming pool One meter equals 39 4 inches A short-course meters pool is 25 meters (also see "Long-Course")
meters
Signals on freeway ramps that smooth traffic flow to increase road capacity Many metered ramps have bypasses for buses and carpools
meters
third-person singular of meter
meters
plural of meter
metre
In the study of poetry, metre is the regular and rhythmic arrangement of syllables according to particular patterns. They must each compose a poem in strict alliterative metre All of the poems are written in traditional metres and rhyme schemes. In poetry, the rhythmic pattern of a poetic line. Various principles have been devised to organize poetic lines into rhythmic units. Quantitative verse, the metre of Classical Greek and Latin poetry, measures the length of time required to pronounce syllables, regardless of their stress; combinations of long and short syllables form the basic rhythmic units. Syllabic verse is most common in languages that are not strongly accented, such as French or Japanese; it is based on a fixed number of syllables within a line. Accentual verse occurs in strongly stressed languages, such as the Germanic; only stressed syllables within a line are counted. Accentual-syllabic verse is the usual form in English poetry; it combines syllable counting and stress counting. The most common English metre, iambic pentameter, is a line of 10 syllables, or 5 iambic feet; each foot contains an unstressed syllable followed by a stressed syllable. Free verse does not follow regular metrical patterns. See also prosody. Basic unit of length in the metric system and the International System of Units. In 1983 the General Conference on Weights and Measures decided that the accepted value for the speed of light would be exactly 299,792,458 metres per second, so the metre is now defined as the distance traveled by light in a vacuum in 1/299,792,458 second. One metre is equal to about 39.37 in. in the U.S. Customary System
metre
The fundamental unit of length in the metric system
metre
the rhythm of verse, reduceable to one of four kinds, accentual, syllabic, accentual-syllabic, and quantitative Also sometimes called `number(s) ' Falling metre: trochees and dactyls, i e , a stressed syllable followed by one or two unstressed syllables Rising metre: iambs and anapests, i e , one or two unstressed syllables followed by a stressed one
metre
a system of measuring the rhythms of a poem, according to stressed and unstressed syllables (see also scansion) [top]
metre
Regular pattern of stressed and unstressed syllables Each until of rhythm is known as a foot The 4 standard feet are Iambic (light then stressed), Anapaestic (two light, one stressed), Trochaic (stressed then light) and Dactylic (one stressed, two light) Metric lines are named as to the number of feet in contains: 1 = Monometer; 2 = Dimeter ; 3 = Trimeter; 4 = Tetrameter; 5 = Pentameter; 6 = Hexameter/Alexandrine; 7 = Heptameter; 8 = Octameter
metre
(prosody) the accent in a metrical foot of verse
metre
It was intended to be, and is very nearly, the ten millionth part of the distance from the equator to the north pole, as ascertained by actual measurement of an arc of a meridian
metre
The basic unit of length in the International System of Units (SI: Système International dUnités). It is defined as the length of the path travelled by light in a vacuum during a time interval of 1/299,792,458 of a second. It is equal to (approximately 39.37) imperial inches
metre
A measure of length, equal to 39
metre
the pattern of pulse units in music
metre
The pattern of groups of syllables (long and short, stressed and unstressed) in which poetry is usually written (It is beyond the scope of this glossary to explain this term in any great detail - I recommend that you look it up in a dictionary of literary terms or a specialised book on poetry )
metre
A metre is a metric unit of length equal to 100 centimetres. Chris Boardman won the Olympic 4,000 metres pursuit The tunnel is 10 metres wide and 600 metres long
metre
Recurring patterns of accented and unaccented beats that produce a rhythmic grouping
metre
{i} (British spelling for meter) basic unit of length in the metric system, one hundred centimeters, 39.37 inches; definite measurement; poetic measure; rhythm (in music); instrument that automatically measures quantities of substances (gas, water, or electricity)
metre
The basic unit for measuring length in the International System of Units (SI) This system is Canada's official system of measurement
metre
A poem
metre
me·tre metres in AM, use meter
metre
37 English inches, the standard of linear measure in the metric system of weights and measures
metre
See Metric system, under Metric
metre
poetical measure, depending on number, quantity, and accent of syllables; rhythm; measure; verse; also, any specific rhythmical arrangements; as, the Horatian meters; a dactylic meter
metre
The basic unit of length in the metric system of measurement A metre is equal to approximately 3 28 feet or 1 09 yards
metre
rhythm as given by division into parts of equal time
metre
The groupings in which a succession of rhythmic pulses or beats is organized; in standard notation, indicated by a time signature at the beginning of a work
metre
the basic unit of length adopted under the Systeme International d'Unites (approximately 1 094 yards)
metre
Rhythmical arrangement of syllables or words into verses, stanzas, strophes, etc
metre
The SI fundamental unit of length, equal to 1 093 yards (Meter in US )
metres
Plural of metre
output meter
device which measures electric output
parking meter
a coin-operated timer located next to a parking space; depositing money into it entitles you to park your car there for a specified length of time
parking meter
device which is used to measure the amount of time a car is parked and calculates the parking fee
parking meter
A parking meter is a device which you have to put money into when you park in a parking space. = meter. A coin-operated device that registers the amount of time purchased for the parking of a motor vehicle, at the expiration of which the driver is liable for a fine
peak flow meter
A portable instrument that detects minute decreases in air flow, used by people with asthma to monitor small changes in breathing capacity
phase meter
A device for measuring the difference in phase of two alternating currents of electromotive forces
postage meter
meter for bulk mailings that imprints correct prepaid postage on pieces of mail and records the total charge
postage meter
A machine used in bulk mailing to print the correct amount of postage for each piece of mail, either directly on the piece or on a label to be put on the piece. a machine used by businesses which puts a mark on letters and packages to show that postage has been paid British Equivalent: franking machine
running meter
length in meters regardless of other dimensions
square meter
a centare is 1/100th of an are
square meter
unit for measuring area, area of a square which has the length of each side equal to one meter
survey meter
A portable instrument, such as a Geiger counter or ionization chamber, used to detect nuclear radiation and to measure the dose rate See Monitoring
survey meter
Any portable radiation detection instrument designed to determine the presence of radioactive materials and/or ionizing radiation fields Survey meters are of two types: Count rate meters that detect only the presence of radioactive material Under certain conditions the survey meter's reading may be used to determine the exposure rate from a source of radioactive material Dose rate meters that are used to evaluate the intensity of radiation fields in units such as rem per hour, millirem per hour or sievert per hour
torsion meter
Called also torsimeter, torsiometer, torsometer
torsion meter
An instrument for determining the torque on a shaft, and hence the horse power of an engine, esp
torsion meter
of a marine engine of high power, by measuring the amount of twist of a given length of the shaft
water meter
A device that measures the quantity of water coming into your home or business
water meter
meter for measuring the quantity of water passing through a particular outlet
water meter
An instrument for recording the quantity of water passing through a particular outlet ADVANCE \x 540
water meter
A contrivance for measuring a supply of water delivered or received for any purpose, as from a street main
water meter
An instrument for measuring the amount of water used
water meter
A device for recording the amount of water flowing from the water company into a home
water meter
a piece of equipment that measures how much water is used in a building
water meter
device that measures the amount of water used
Türkisch - Englisch

Definition von meter im Türkisch Englisch wörterbuch

metres
mistress

Dan killed his wife, Linda, to marry his mistress. - Dan metresiyle evlenmek için karısı Linda'yı öldürdü.

She was his married mistress. - O onun evli metresiydi.

metre
metre
metre
{i} meter

The bridge is thirty meters in width. - Köprünün eni otuz metre.

It is expected that the tsunami surge will be ten meters or less. - Tsunami dalgalarının on metre ya da daha az olacağı beklenmektedir.

metres
fancy woman
metres
dulcinea
metres
doxie
metres
doxy
metres
concubine
metres
missis
metres
ladylove
metre
folding rule
metre
meterstick
metre
rule
metre
meter, Brit. metre
metre
metre [Brit.]
metre
metre, meter
metres
{i} Leman
metres
{i} paramour
metres
kept woman
metres
mistress, kept woman
vu-meter
(Bilgisayar) vu-meter
meter
Favoriten