yenilgi

listen to the pronunciation of yenilgi
Türkisch - Englisch
defeat

Roosevelt refused to accept the idea of defeat. - Roosevelt yenilgi fikrini kabul etmeyi reddetti.

Tom seems to be unwilling to accept defeat. - Tom yenilgiyi kabul etmek için isteksiz görünüyor.

setback
loss

The sumo wrestler’s record is one win and five losses. - Sumo güreşçisinin sicili, bir galibiyet ve beş yenilgidir.

debacle
(Bilgisayar) losses

The sumo wrestler’s record is one win and five losses. - Sumo güreşçisinin sicili, bir galibiyet ve beş yenilgidir.

upset
shilling
trimming
beating

Workers are taking a financial beating in the employment crisis. - İşçiler iş krizinde mali yenilgi alıyorlar.

drubbing
thrashing
discomfiture
reverse
bankruptcy
licking
checkmate
defeat, checkmate
discomfit
fiasco
yenilgiler
defeats
beklenmedik yenilgi
upset
ciddi yenilgi
body-blow
manevi yenilgi
moral defeat
Türkisch - Türkisch
Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama, kaybetme: "Neden yenilgiyi kabul edip çekilmiyorsun?"- M. Yesarî
Bir savaşta, yarışmada kaybetme, yenilme, mağlubiyet, hezimet
Bir işte, bir uğraşta başarısızlığa uğrama, kaybetme
hezimet
yenilgi
Favoriten