ipotek

listen to the pronunciation of ipotek
Türkçe - İngilizce
hypothec
mortgage

He took out a mortgage from the bank in order to buy a house. - O, bir ev satın almak için bankadan ipotek karşılığı para aldı.

The bank holds a mortgage on his building. - Banka onun binasına ipotek koyuyor.

lien
(Kanun) pledge
(Latin) hypotheca
pignus
(Ticaret) reservation
security
(Hukuk) mortgage dues
(emlâk) real charge
encumbrance
charge
hypothecate
ipotek alan
(Kanun,Ticaret) mortgagee
ipotek alan kişi
(Ticaret) mortgagee
ipotek bankacılığı
(Ticaret) mortgage banking
ipotek bankaları
(Tarım) mortgage bank
ipotek borçlusu
mortgagor
ipotek edilmiş
(Ticaret) mortgaged
ipotek ettiren
(Kanun) mortgagor
ipotek fonu
(Ticaret) mortgage pool
ipotek senedi
(Ticaret) mortgage
ipotek sigortası
(Kanun,Sigorta,Ticaret) mortgage insurance
ipotek vermek
(Kanun) mortgage
ipotek etme
hypothecation
ipotek fekki
Release of mortgage
ipotek çözmek
to release colleteral - "All requests to release collateral must be submitted in writing and subject to approval from Accounting, Claims, Underwriting, and the Special Deputy Liquidator. Once approved, the turnaround time in estimated to be 15-20 working days."
ipotek almak
(Ticaret) take a mortgage
ipotek bankeri
(Ticaret) mortgage banker
ipotek belgesi
mortgage document
ipotek departmanı
(Ticaret) mortgage department
ipotek edilmiş değer
(Ticaret) hypothecated asset
ipotek etmek
mortgage
ipotek etmek
hypothecate
ipotek etmek
to mortgage
ipotek ettiren borçlu
mortgagor
ipotek garantisi
(Sigorta) mortgage guarantee
ipotek harcı
(Ticaret) mortgage duty
ipotek hukuku
law of mortgage
ipotek karşılığı
(Ticaret) reserve for encumbiances
ipotek karşılığı avans
(Ticaret) advance on mortgage
ipotek karşılığı borç
mortgage loans
ipotek karşılığı kredi
(Ticaret) conventional loan
ipotek karşılığı kredi
(Ticaret) loan on mortgage
ipotek lehdarı
(Ticaret) mortgage beneficiary
ipotek portföyü
(Ticaret) mortgage portfolio
ipotek sözleşmesi
mortgage contract
ipotek sözleşmesi
mortgage agreement
ipotek tescili
(Ticaret) register of mortgage
ipotek tesis etmek
establish a lien
ipotek tesis etmek
collateralize
ipotek tesis etmek
encumber with a mortgage
ipotek veren
(Kanun) pledger
ipotek verme
(Kanun) furnishing pledge
ipotek yapan alacak sahibi
mortgagee
ipotek yapmaya
(Kanun) create mortgages
ipotek çözmek
release collateral
ipotek çözmek
(Ticaret) release colleteral
lehine ipotek verilen kişi
(Ticaret) mortgagee
bedelsiz ipotek
(Ticaret) zero rate mortgage
genel ipotek
blanket mortgage
ikinci derecede ipotek
(Kanun,Ticaret) second mortgage
ikinci derecede ipotek
(Ticaret) junior mortgage
ikinci derecede ipotek
(Ticaret) secondary mortgage
olumsuz ipotek şartı
(Ticaret) negative mortgage clause
paket ipotek
(Ticaret) package mortgage
umumi ipotek
(Ticaret) general mortgage
örtülü ipotek
blanket mortgage
Türkçe - Türkçe
Bir gayrimenkulün bir borca karşı güvence oluşturmasını gerektiren ve ayni bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
Bir gayrimenkulün bir borca karşı teminat oluşturmasını gerektiren ve ayni bir hak mahiyetinde olan gayrimenkul rehin, tutu, rehin
İPOTEK
(Hukuk) Bir taşınmaz malın değerinden alacağını elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni hak
İPOTEK
(Osmanlı Dönemi) Fr. Bir borcun ödeneceği zamana kadar borçlunun alacaklıya vermiş olduğu değerli şey. Rehin
ipotek fekki
İpoteğin kaldırılması
ipotek etmek
Rehinde bırakmak, rehine koymak
ipotek