titreşim

listen to the pronunciation of titreşim
Türkçe - İngilizce
vibration

The larger church organs use infrasound, which people do not hear, but feel as vibrations in their bodies. - Daha büyük kilise organları insanların duymadığı vücutlarında titreşim olarak hissettiği ses ötesi kullanıyor.

This magic crystal will help eliminate negative vibrations. - Bu sihirli kristal, negatif titreşimleri yok etmeye yardım edecek.

mus. vibrato
pulsation
judder
beat
undulation
fade out
oscillation
shivering; trembling, shaking, quivering
pulse
vibration; resonance; oscillation
dither
(Bilgisayar) treble
flicker
(Havacılık) buckling
libration
titreşim oluşturan alet
oscillator
titreşim amortisörü
vibration damper
titreşim analizi
vibration analysis
titreşim azaltan parça
damper
titreşim deneyi
vibration test
titreşim düzlemi
plane of vibration
titreşim enerjisi
vibrational energy
titreşim erkesi
vibrational energy
titreşim frekansı
oscillation frequency
titreşim halindeki telin hareketsiz noktası
nodal point
titreşim merkezi
centre of oscillation
titreşim sabiti
oscillation constant
titreşim süresi
period of vibration
titreşim sıklığı
frequency
titreşim sıklığı
vibration frequency
titreşim yutucu
vibration damper
titreşim yükü
pulsating load
titreşim çözümlemesi
vibration analysis
titreşim ölçümü
vibration measurement
mekanik titreşim
(Mekanik) mechanical vibration
rastgele titreşim
random vibration
akustik titreşim
acoustic oscillation
artık titreşim
residual vibration
doğal titreşim
natural vibration
eksenel titreşim
axial vibration
elektromanyetik ara yüzey; elektromanyetik müdahale (karıştrrma, titreşim)
(Askeri) electromagnetic interface; electromagnetic interference
erkin titreşim
(Fizik) free vibration
lineer olmayan titreşim
(Çevre) non-linear vibration
lineer titreşim
(Çevre) linear vibration
serbest titreşim
free vibration
temas titreşim algılayıcı
(Askeri) contact vibration sensor
titreşim