to meet, to gather together, to congregate

listen to the pronunciation of to meet, to gather together, to congregate
İngilizce - Türkçe

to meet, to gather together, to congregate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

get together
toplan

Toplanalım ve bir parti verelim. - Let's get together and have a party.

Yarın tekrar toplanalım. - Let's get together again tomorrow.

get together
buluşmak

Gelecek hafta sonu tekrar buluşmak ister misin? - Would you like to get together again next weekend?

Bu hafta sonu nasıl buluşmak istersiniz? - How would you like to get together this weekend?

get together
toplanmak
get together
bir araya gelmek

Bill ve John konuşmak için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to talk.

Bill ve John sohbet etmek için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to chat.

get together
(Fiili Deyim ) bir araya topla(n)mak , buluşmak
get together
anlaşmaya varmak
get together
(on) (üzerinde) anlaşmaya varmak, mutabık kalmak
get together
toplamak, biriktirmek
get together
(deyim) get oneself together sinirlerini kontrol altına almak,sakinleşmek
İngilizce - İngilizce
get together
to meet, to gather together, to congregate