to accumulate, to gather

listen to the pronunciation of to accumulate, to gather
İngilizce - Türkçe

to accumulate, to gather teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

get together
toplan

Ne zaman toplanabiliriz? - When can we get together?

Yarın tekrar toplanalım. - Let's get together again tomorrow.

get together
buluşmak

Bu hafta sonu nasıl buluşmak istersiniz? - How would you like to get together this weekend?

Daha sonra buluşmak istiyor musunuz? - Do you want to get together later?

get together
toplanmak
get together
bir araya gelmek

Bill ve John sohbet etmek için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to chat.

Bill ve John konuşmak için ayda bir kez bir araya gelmekten hoşlanıyorlar. - Bill and John like to get together once a month to talk.

get together
(Fiili Deyim ) bir araya topla(n)mak , buluşmak
get together
anlaşmaya varmak
get together
(on) (üzerinde) anlaşmaya varmak, mutabık kalmak
get together
toplamak, biriktirmek
get together
(deyim) get oneself together sinirlerini kontrol altına almak,sakinleşmek
İngilizce - İngilizce
get together
to accumulate, to gather