türünden

listen to the pronunciation of türünden
Türkçe - İngilizce
on the order of
tür
Type

That type of temple influenced all of the Middle East, mainly Egypt. - O tür tapınak bütün Orta Doğuyu, özellikle Mısır'ı etkiledi.

I don't like this type of house. - Bu tür evi sevmiyorum.

tür
kind

He likes all kinds of sports. - Sporun her türünü sever.

What kind of music do you like? - Ne tür müzik seversin?

tür
sort

This sort of work calls for a lot of patience. - Bu tür iş çok sabır gerektirir.

What sort of person would do that kind of thing? - O tür şeyi ne tip insan yapardı?

tür
species

African elephants are divided into two different species: savannah and forest elephants. - Afrika filleri savana ve orman filleri olmak üzere iki farklı türe ayrılır.

Cabbage, cauliflower, broccoli, and Brussels sprouts are all cultivars of the same species. - Lahana, karnabahar, brokoli ve brüksellahanası aynı türün çeşitleridir.

tür
breed
tür
{i} genre

My brother listens to a music genre called ambient. - Erkek kardeşim ambient denilen bir müzik türünü dinler.

My favourite genre of music is pop. - Benim en sevdiğim müzik türü poptur.

tür
variety

Apocryphal stories are the most fun variety of bullshit. - Uydurma hikayeler en eğlenceli saçmalık türüdür.

esans türünden
essential
tür
subspecies
fiil türünden
(Dilbilim) verbal
mucize türünden
miraculous
tür
(Gıda) sp
tür
(Ticaret) line
tür
(Ticaret) lot

This sort of work calls for a lot of patience. - Bu tür iş çok sabır gerektirir.

A lot of English words are derived from Latin. - Birçok İngilizce sözcük, Latince'den türemiştir.

tür
stamp
tür
category
tür
nature

There were no temples or shrines among us save those of nature. - Bizim aramızda doğayla ilgili olanlar hariç tapınaklar ve türbeler yoktu, .

tür
(Dilbilim,İnşaat) version

Turkish distinguishes between dotted and dotless Is. There are capital and lowercase versions of both. - Türkçe noktalı ve noktasız I arasında ayrım yapıyor. Her ikisinin de büyük ve küçük versiyonları var.

tür
(Bilgisayar) as
tür
form

All forms of life have an instinctive urge to survive. - Bütün hayvan türleri yaşamak için içgüdüsel dürtüye sahiptir.

There are several kinds of cloud formations. - Çeşitli bulut oluşum türleri vardır.

tür
(Bilgisayar) type is
tür
(Biyoloji) eidos
tür
(Aydınlatma) hue
tür
order

When I was in Spain, I listened to this kind of music. It was very fast and its fans smoked pot in order to dance to it. - Ben İspanya'dayken bu tür müzik dinledim. O çok hızlıydı ve onun hayranları onunla dans etmek için esrar içtiler.

Turkish has a different word order. - Türkçe'nin farklı bir sözcük sırası var.

tür
ilk
tür
range
tür
genus
tür
description
tür
sort of

What sort of things do you do on weekends? - Hafta sonlarında ne tür şeyler yaparsınız?

This sort of work calls for a lot of patience. - Bu tür iş çok sabır gerektirir.

tür
of sort
tür
type, kind
tür
the kind
ağır suç türünden
flagitious
baratarya türünden olan
barratrous
bezelye türünden tane
pea
buğday türünden
frumentaceous
böbrek taşı türünden
calculous
dolambaçlı söz türünden
circumlocutory
dua türünden
invocatory
düzeltme türünden
emendatory
engerek türünden
viperine
geçici önlem türünden
makeshift
guatr türünden
strumous
iftira türünden
calumnious
içki alemi türünden
Bacchant
içki alemi türünden
bacchanalian
kanun türünden bir çalgı
cither
kanıt türünden
argumentative
kefaret türünden
expiatory
kertenkele türünden
saurian
kertenkele türünden hayvan
saurian
keşif türünden
explorative
keşif türünden
exploratory
kolik türünden
colicky
kompliman türünden
complimentary
mezgit türünden bir balık
pout
opera türünden
operatic
ortaç türünden
participial
pisibalığı türünden bir balık
dab
putperestlik türünden
idolatrous
sarmaşık türünden
creeping
soru türünden
interrogatory
spanyel türünden bir av köpeği
springer spaniel
spanyel türünden bir av köpeği
springer
süngertaşı türünden
tufaceous
sıraca türünden
strumous
timsah türünden hayvan
saurian
tür
{i} stripe
tür
(Hukuk) modality
tür
cast

The Turks held siege over the Castle of Eger for a long time. - Türkler Eğri Kalesi'ni uzun süre kuşattılar.

tür
kind, sort, type
tür
{i} class

He was the kind of kid who was always showing off to his classmates. - Her zaman sınıf arkadaşlarına gösteriş yapan türde bir çocuktu.

I don't accept any kind of comment during my class. - Dersim sırasında herhangi türde yorum kabul etmiyorum.

tür
race
tür
kind, sort, type, description; species
tür
{i} strain

France has banned a strain of genetically modified maize. - Fransa, genetiği değiştirilmiş bir mısır türünü yasakladı.

tür
(Botanik) , (Zooloji) species
tür
{i} persuasion
yergi türünden
satirical
yunus balığı türünden balık
dolphin
yıldızçiçeği türünden çiçek
pompon
çiçek hastalığı türünden hastalık
pox
Türkçe - Türkçe

türünden teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

tür
Çeşit
Tür
janr
Tür
fam
tür
Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm, janr
tür
Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram
tür
Türlü
tür
Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm
türünden