sure

listen to the pronunciation of sure
İngilizce - Türkçe
emin

Kız arkadaşının orgazm takliti yapmadığından nasıl emin olabilirsin? - How can you be sure your girlfriend isn't faking her orgasms?

Çabalarının başarıyla sonuçlanacağından eminim. - I'm sure your efforts will result in success.

elbette

Elbette orada olacağım. - I'll be there for sure.

Okyanus araştırmasının geleceğini onun geçmişiyle tahmin edeceksek birçok heyecan verici keşifleri elbette dört gözle bekleriz. - If we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.

tabii

Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz. - Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness.

Sigara dumanı sağlıksız olabilir ama tabii ki güzel görünüyor. - Cigarette smoke may be unhealthy, but it sure does look pretty.

kesinlikle

Hava bu gece kesinlikle iyi olacak. - The weather will be good tonight for sure.

Hayalinin gerçekleşeceği gün kesinlikle gelecek. - The day will surely come when your dream will come true.

mutlâka

Bu mektubu mutlaka postala. - Be sure to mail this letter.

Makbuzu mutlaka saklayın. - Make sure you save the receipt.

hiç şüphen olmasın
bayağı

Tom bugünkü sınavı geçeceğinden bayağı emin. - Tom is pretty sure that he'll pass today's exam.

kuşkusuz
hayhay
soruşturmak
mutlak

Makbuzu mutlaka saklayın. - Make sure you save the receipt.

Saat beşe kadar mutlaka burada olun. - Be sure to come here by five.

{f} tabi ki
şüphesiz

Şüphesiz onlara yardım etmek istiyoruz. - We'd sure like to help them.

Şüphesiz Tom bunun farkında. - Surely Tom is aware of that.

muhakkak

Muhakkak birine söyledin. - Surely you told somebody.

Sen bunu bana anlatan ilk kişi değilsin, muhakkak son kişide değilsin. - You're not the first person to tell me that, and surely you're not the last.

güvenilir

Şüphesiz o iyi bir adam ama güvenilir değil. - He is a good fellow, to be sure, but he isn't reliable.

Tom'un güvenilir olduğundan oldukça eminim. - I'm pretty sure Tom's reliable.

tabi

Tabii, Tom, anlıyorum. - Sure, Tom, I understand.

Sigara dumanı sağlıksız olabilir ama tabii ki güzel görünüyor. - Cigarette smoke may be unhealthy, but it sure does look pretty.

kesin

Beşimizin arasında, en fazla dil konuşabilen kişi kesinlikle odur. - Among the five of us, he's surely the one who can speak the most languages.

O, Cumaya kadar kesin olarak bize kararını bildireceğini söyledi. - He said he would give us his decision for sure by Friday.

sağlam

Ben sadece sağlama bağlıyorum. - I'm just making sure.

Senin çocuklarının güvende olmalarını sağlamak için gücüm dahilinde her şeyi yapacağım. - I'll do everything within my power to make sure your children are safe.

{s} emin: Are you sure? Emin misin? I'm sure they'll stay. Kalacaklarından eminim. She's sure of this. Bundan emin
{s} sıkı

Tom'un sıkıldığından eminim. - I'm sure Tom is bored.

Eğer şimdi gidersen, bir trafik sıkışıklığına yakalanacağına eminim. - If you leave now, I'm sure you'll be caught in a traffic jam.

sabit
for sure elbette
müspet
kati

Keşke bunu kati olarak söyleyebilsem. - I wish I could say for sure.

{s} kesin, muhakkak: It's
sıkı bağlayan
be sure dikkat etmek
sahiden
metin
keskin
kesinlik

Hava bu gece kesinlikle iyi olacak. - The weather will be good tonight for sure.

Hayalinin gerçekleşeceği gün kesinlikle gelecek. - The day will surely come when your dream will come true.

elbet

Buradan çıktığıma elbette memnun olacağım. - I'll sure be glad to get out of here.

Okyanus araştırmasının geleceğini onun geçmişiyle tahmin edeceksek birçok heyecan verici keşifleri elbette dört gözle bekleriz. - If we are to judge the future of ocean study by its past, we can surely look forward to many exciting discoveries.

epey

Tom epey çok yedi. Acıkmış olmalı. - Tom sure ate a lot. He must've been hungry.

Tom'un bize inanmadığından epeyce eminim. - I'm pretty sure Tom doesn't believe us.

emin olmak

Tom kilitli olduğundan emin olmak için kapısını iki kez kontrol etti. - Tom double-checked his door to make sure it was locked.

Tom Mary'nin hâlâ uyuduğundan emin olmak için kontrol etti. - Tom checked to make sure Mary was still sleeping.

tabii ki

Sigara dumanı sağlıksız olabilir ama tabii ki güzel görünüyor. - Cigarette smoke may be unhealthy, but it sure does look pretty.

surely
elbette

Elbette ona inanmıyorsun, değil mi? - Surely you don't really believe that, do you?

Elbette, onu kastedemezsiniz. - Surely, you can't mean that.

sure fire
başaracağı kesin olan
sure of
-den emin
sure enough
sahiden
sure enough
hakikaten
sure enough
bugüne bugün
sure signs
kesin belirtiler
sure signs
kanıtlar
sure thing
şüphesiz
sure thing
(Bahis) kaybetme şansı az olan bahis
sure to happen
beklenen
sure enough
beklenildiği gibi

Beklenildiği gibi, Yeni Yıl Arefesinde Tom cesaret buldu ve topallayarak partiye yürüyebildi. - Tom took heart and, sure enough, on New Year's Eve he was able to hobble along to a party.

sure of
den emin
sure to be
muhakkak
sure-footed
kaymaz
sure-footed
düşmez
sure-footed
ayağını sıkı basan
sure as a gun
Bir silah emin olarak
sure as hell
Olması kesin; kesinlikle
sure fire
emin yangın
sure of oneself
kendine güvenen
sure sign
Bir şeyin kesin işareti/göstergesi
sure thing bet
emin şey bahis
Sure thing
{k} Tabii!/Hayhay!
sure as death
kesin

Bu, ölüm kadar kesindir. - It's as sure as death.

sure as death
şüphesiz
sure as death
muhakkak
sure enough
elbette

Elbette o yeterince şüphe uyandırdı. - Sure enough, he entertained doubts.

sure enough
muhakkak
sure enough
gerçekten
sure fire method
(deyim) kesin güvenilir yöntem
sure fire solution
(deyim) kesin güvenilir çözüm
sure fire way
(deyim) kesin guvenilir yol
sure footed
ayağını sağlam basan
sure footed
kaymaz
sure footed
temkinli
sure footed
sağlam basan
sure thing
{k} (deyim) tabii!
surely
emin olarak
for sure
kati olarak

Keşke bunu kati olarak söyleyebilsem. - I wish I could say for sure.

i'm sure
bahse girerim
make sure
unutmamak
make sure
tahkik etmek
make sure
garantiye almak
surely
kuşkusuz
surely
z. muhakkak: Surely you know each other, don't you? Muhakkak birbirinizi tanıyorsunuz, değil mi?
surely
herhalde
as sure as
kadar kesin
as sure as a gun
şüphesiz
as sure as i'm sitting here
doğru
be sure
muhakkak
be sure
şüphesiz

Şüphesiz iyi bir fikir ama uygulamaya koymak zor. - It's a good idea, to be sure, but it's hard to put it into practice.

O şüphesiz zengin ama onun çok akıllı olduğunu sanmıyorum. - She is rich, to be sure, but I don't think she's very smart.

be sure
elbette

O elbette toplantıdaydı ama uyuyordu. - He was at the meeting, to be sure, but he was asleep.

O ünlü bir adam, elbette ben ondan hoşlanmıyorum. - He is a famous man, to be sure, but I don't like him.

for sure
hiç şüphen olmasın
make sure
garantilemek
make sure
sağlam kazığa bağlamak
make sure
(deyim) güvence vermek
make sure of
Emri pekiştirmek için kullanılır: Make sure she's here at eight! Ne yapıp edip onun
make sure of
(bir şeyin) doğru olup olmadığından emin olmak
make sure that
sağlama almak
sure enough
gerçek
sure of
emin olmak

Ben zamandan emin olmak istiyorum. - I'd like to make sure of the time.

sure to
kesin

Oğlu kesinlikle başarılı olacak. - Her son is sure to succeed.

Hayalinin gerçekleşeceği gün kesin gelecek. - The day is sure to come when your dream will come true.

surely
tabii

Şurası muhakkak ki, günümüz toplumunda tüketimin insan hayatında önemli bir yere haiz olduğunu ve refah seviyesini ve mutluluğunu yakından alâkadar etmesinin tabii olduğunu söyleyebiliriz. - Surely, in the present-day society, we might as well consider it natural that consumption plays an important role in the life of man and is closely related to his well-being and happiness.

surely
eminim

Uykudan sonra Tom eminim daha iyi bir ruh hali içinde olacaktır. - After sleeping, Tom will surely be in a better mood.

surely
muhakkak

Sen bunu bana anlatan ilk kişi değilsin, muhakkak son kişide değilsin. - You're not the first person to tell me that, and surely you're not the last.

Muhakkak birine söyledin. - Surely you told somebody.

surely
umarım
that's for sure
kesindir
to be sure
şüphesiz

Şüphesiz, o bir şoktu. - It was a shock, to be sure.

Şüphesiz iyi bir fikir ama uygulamaya koymak zor. - It's a good idea, to be sure, but it's hard to put it into practice.

to be sure
elbette

O elbette toplantıdaydı ama uyuyordu. - He was at the meeting, to be sure, but he was asleep.

O ünlü bir adam, elbette ben ondan hoşlanmıyorum. - He is a famous man, to be sure, but I don't like him.

to be sure
emin olmak

Hiç sorun çıkmayacağından emin olmak istiyorum. - I want to be sure that there will be no problems.

Ne olacağını anladığından emin olmak istiyorum. - I want to be sure you understand what's going to happen.

well to be sure
olur şey değil
well to be sure
eh olabilir
as sure as
gibi emin
as sure as eggs is eggs
yüzde yüz
be sure
emin ol

Dışarı çıkmadan önce ışığı söndürdüğünüzden emin olun. - Be sure to put out the light before you go out.

Kısa sürede yeni adresini bana bildirdiğinden emin ol. - Please be sure to let me know your new address soon.

for sure
kesin

O, Cumaya kadar kesin olarak bize kararını bildireceğini söyledi. - He said he would give us his decision for sure by Friday.

O harika! Kesinlikle güleceksiniz. - It's great! You'll laugh for sure.

for sure
kesinlikle öyle
for sure
mutlaka
made sure of
emin ol
make sure
emin ol

Bir gün hayatın gözlerinin önünde hızla akıp gidecektir. Emin ol, izlemeye değer. - One day your life will flash before your eyes. Make sure it's worth watching.

Yola çıkmadan önce her şeyi kapattığınızdan emin olun. - Make sure you turn everything off before you leave.

make sure
(deyim) inandırmak
make sure
emin olmak

Tom Mary'nin iyi zaman geçirdiğinden emin olmak için zahmete katlandı. - Tom went out of his way to make sure Mary had a good time.

Tom Mary'nin hâlâ uyuduğundan emin olmak için kontrol etti. - Tom checked to make sure Mary was still sleeping.

make sure of
mutlaka
make sure of
sanırım
make sure of
kesinlikle
make sure of
eminim
make sure of
emin ol

Bundan emin olacağız. - We'll make sure of it.

Gitmeden önce ondan emin olmalısınız. - You should make sure of it before you go.

make sure of
elbette
surely
kesinlikle
surely
kesin olarak
surely
sanırım
surely
mutlaka
surely
tabi
a sure thing
kesin şey
are you sure
emin mısın
as sure as
gibi kesin
as sure as
kadar emin
certain; sure of oneself
kendini; emin belirli
dead sure
emin ölü
for sure
Kesin: "That's for süre! - Orası kesin!"
he is sure to come
gelip emin
i am sure
i am emin
made sure
emin oldum

Kimsenin izlemediğinden emin oldum. - I made sure that no one was watching.

make a sure
make a emin
make sure
kontrol etmek, bakmak
make sure
-dan emin olmak, -i sağlama almak, -i temin etmek
make sure
emin olmak, sağlama almak, temin etmek, unutmamak, bakmak, sağlama bağlamak
not sure about
bir şey hakkında emin olmamak
not sure about
bir şey hakkında şüphesi olmak
possible; probable, but not sure
mümkün; olası değil emin
thats for sure
emin thats
to be sure of oneself
kendine güvenmek, kendine inanmak, kendinden emin olmak
be sure
emin olmak

Bunu yapmak istediğin için yaptığından emin olmak istiyorum. - I want to be sure that you're doing this because you want to.

Tom'un ne yapması gerektiğini bildiğinden emin olmak istiyorum. - I want to be sure Tom knows what he's supposed to do.

surely
güvenlice
surely
elbet

Elbette ona inanmıyorsun, değil mi? - Surely you don't really believe that, do you?

Elbette, onu kastedemezsiniz. - Surely, you can't mean that.

surely
emniyette olarak
surely
emin şekilde/şüphesiz
sureness
{i} emin olma
sureness
{i} kesinlik
sureness
kesinlik/emin olma
sureness
{i} güven
to be sure
muhakkak
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Alâmet, nişan
(Osmanlı Dönemi) Derece
(Osmanlı Dönemi) Şeref ve şan
(Hukuk) Kur'an ın 114 bölümünden herbiri
(Osmanlı Dönemi) Kur'an-ı Kerim'in 114 bölümünden her biri
(Osmanlı Dönemi) Duracak yer. Menzilet
(Osmanlı Dönemi) Refi'
(Osmanlı Dönemi) Güzel inşa edilmiş bina. Sur
Kur'an'ın 114 bölümden her biri: "İmam Efendi, bir selviye belini dayayıp çömelerek Mülk suresini okumaya başladı."- M. Ş. Esendal
Kur'an'ın bölünmüş olduğu 114 bölümden her biri
Sureler
(Kuran) Abese Adiyat Ahkaf Ahzab Ala Alak Ali imran Ankebut Araf Asr Bakara Beled Beyyine Büruc Casiye Cin Cuma Duha Duhan Enam Enbiya Enfal Fatır Fatiha Fecr Felak Fetih Fil Furkan Fussilet Gaşiye Hac Hadid Hakka Haşr Hicr Hucurat Hud Hümeze İbrahim ihlas İnfitar insan inşikak İnşirah isra Kadir Kaf Kafirun Kalem Kamer Karia Kasas Kehf Kevser Kıyamet Kureyş Leheb Leyl Lokman Maide Maun Mearic Meryem Muhammed Mutaffifin Mücadele Müddessir Mülk Mümin Müminun Mümtehine Münafikun Mürselat Müzzemmil Nahl Nas Nasr Naziat Nebe Necm Neml Nisa Nuh Nur Rad Rahman Rum Sad Saf Saffat Sebe Secde Şems Şuara Şura Taha Tahrim Talak Tarık Teğabün Tekasür Tekvir Tevbe Tin Tur Vakıa Yasin Yunus Yusuf Zariyat Zilzal Zuhruf Zümer
İngilizce - İngilizce
Yes, of course
Physically secure and certain, non-failing, reliable
Certain in one's knowledge or belief
{a} certain, true, confident, assured, safe, secure
{a} certainly, undoubtedly, safely
impossible to doubt or dispute; "indisputable (or sure) proof"
If you make sure that something is done, you take action so that it is done. Make sure that you follow the instructions carefully
formulae Sure is an informal way of saying `yes' or `all right'. `He rang you?' --- `Sure. Last night.' `I'd like to be alone, O.K?' --- `Sure. O.K.'
{s} certain; firm; confident; inevitable; reliable; steady
Fit or worthy to be depended on; certain not to fail or disappoint expectation; unfailing; strong; permanent; enduring
If you say that something is a sure thing, you mean that you are certain that it will happen or be successful. This proposal is by no means a sure thing
physically secure or dependable; "a sure footing"; "was on sure ground" certain not to fail; "a sure hand on the throttle" infallible or unfailing; "a sure (or true) sign of one's commitment" (of persons) worthy of trust or confidence; "a sure (or trusted) friend
If you make sure that something is the way that you want or expect it to be, you check that it is that way. He looked in the bathroom to make sure that he was alone
definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely'); "the results are surely encouraging"; "she certainly is a hard worker"; "it's going to be a good day for sure"; "they are coming, for certain"; "they thought he had been killed sure enough"; "he'll win sure as shooting"; "they sure smell good"; "sure he'll come"
Betrothed; engaged to marry
emphasis If you tell someone to be sure to do something, you mean that they must not forget to do it. Be sure to read about how mozzarella is made, on page 65 Be sure you get your daily quota of calcium
emphasis Sure is used to emphasize that something such as a sign or ability is reliable or accurate. Sharpe's leg and shoulder began to ache, a sure sign of rain She has a sure grasp of social issues such as literacy, poverty and child care
Certainly knowing and believing; confident beyond doubt; implicity trusting; unquestioning; positive
(of persons) worthy of trust or confidence; "a sure (or trusted) friend"
infallible or unfailing; "a sure (or true) sign of one's commitment"
emphasis If you say that something is sure to happen, you are emphasizing your belief that it will happen. With over 80 beaches to choose from, you are sure to find a place to lay your towel
exercising or taking care great enough to bring assurance; "be certain to disconnect the iron when you are through"; "be sure to lock the doors"
certain not to fail; "a sure hand on the throttle"
If someone is sure of getting something, they will definitely get it or they think they will definitely get it. A lot of people think that it's better to pay for their education so that they can be sure of getting quality
Certain to find or retain; as, to be sure of game; to be sure of success; to be sure of life or health
If you are sure that something is true, you are certain that it is true. If you are not sure about something, you do not know for certain what the true situation is. He'd never been in a class before and he was not even sure that he should have been teaching The president has never been sure which direction he wanted to go in on this issue It is impossible to be sure about the value of land. = certain doubtful
If you say that something is for sure or that you know it for sure, you mean that it is definitely true. One thing's for sure, Astbury's vocal style hasn't changed much over the years
physically secure or dependable; "a sure footing"; "was on sure ground"
If you are sure of yourself, you are very confident about your own abilities or opinions. I'd never seen him like this, so sure of himself, so in command
Free from danger; safe; secure
In a sure manner; safely; certainly
certainly
having or feeling no doubt or uncertainty; confident and assured; "felt certain of success"; "was sure (or certain) she had seen it"; "was very sure in his beliefs"; "sure of her friends"
You say sure enough, especially when telling a story, to confirm that something was really true or was actually happening. We found the English treacle pudding too good to resist. Sure enough, it was delicious
emphasis You can use sure in order to emphasize what you are saying. `Has the whole world just gone crazy?' --- `Sure looks that way, doesn't it.' = certainly
(of persons) worthy of trust or confidence; "a sure (or trusted) friend
capable of being depended on; "a quick and certain remedy"; "a sure way to distinguish the two"; "wood dust is a sure sign of termites"
certain to occur; destined or inevitable; "he was certain to fail"; "his fate is certain"; "In this life nothing is certain but death and taxes"- Benjamin Franklin; "he faced certain death"; "sudden but sure regret"; "he is sure to win"
sure as eggs is eggs
Absolutely certain

At this time of year, sure as eggs is eggs, the TV starts filling with Christmas ads for toys.

sure enough
Just as one would expect

It had been predicted it would be rainy today and, sure enough, it was beginning to rain.

sure of oneself
self-confident

When it came to sport, he was really sure of himself: he knew he was good.

sure thing
An affirmative reply; yes; certainly

Can you finish by tomorrow? / Sure thing!.

sure thing
That which is certain
sure thing
A reply to thank you

Thanks a lot for your help. / Sure thing!.

sure things
plural form of sure thing
sure-fire
certain to work

That hat should be a sure-fire way to spot him in a crowd.

sure as hell
Very sure; surely
sure sign
Burden of proof, conclusive evidence
sure as shooting
absolutely certain; "it is sure as shooting that they will come
sure card
something that is certain to bring the desired results
sure enough
as supposed or expected; "sure enough, he asked her for money again
sure enough
definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely'); "the results are surely encouraging"; "she certainly is a hard worker"; "it's going to be a good day for sure"; "they are coming, for certain"; "they thought he had been killed sure enough"; "he'll win sure as shooting"; "they sure smell good"; "sure he'll come"
sure enough
without a doubt; as expected; truly
sure enough
as supposed or expected; "sure enough, he asked her for money again"
sure method
certain method, way of acting that is certain to produce the desired result
sure of himself
is self-assured, has confidence in himself
sure of oneself
self-assured, have confidence in oneself
sure recipe
formula which is sure to work, action or procedure which always provides good results
sure recipe for
will certainly cause or bring about
sure thing
without a doubt, surely, for certain; certainty, certitude
sure thing
Of course; certainly: Sure thing, I'll be there!
sure-fire
certain to be successful; "a sure-fire way to get rich"
sure-fire
A sure-fire thing is something that is certain to succeed or win. a surefire best seller
sure-fire
certain to be successful; "a sure-fire way to get rich
sure-footed
If someone is sure-footed, they are confident in what they are doing. The Labour Party was growing increasingly sure-footed. = confident
sure-footed
A person or animal that is sure-footed can move easily over steep or uneven ground without falling. My horse is small but wiry and sure-footed
sure-handed
proficient and confident in performance; "promising playwrights
sure-handed
sure-handed enough to turn out top-drawer scripts
Sure.
wis

He was wis on his word.

for sure
definitely, positively, without doubt

Did you enjoy the concert? -- For sure.

make sure
To verify; to recheck; to use extra care or caution

When you leave, make sure you lock the door behind you.

surely
with confidence

his feet were planted surely on the ground.

surely
certainly, undoubtedly

Surely, you must be joking.

sureness
The property of being sure, certainty

His sureness was born of having looked it up in a reputable reference book.

sureness
The property of being sure, deft, confident of ability

The surgeon's sureness was the result of long study in school and long practice in the operating room, never did he hesitate and never was there a mis-move.

sureness
The result or product of being sure
to be sure
Certainly, undoubtedly, admittedly
for sure
not open to doubt; "she wanted to go; that was for sure
for sure
definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely'); "the results are surely encouraging"; "she certainly is a hard worker"; "it's going to be a good day for sure"; "they are coming, for certain"; "they thought he had been killed sure enough"; "he'll win sure as shooting"; "they sure smell good"; "sure he'll come"
for sure
not open to doubt; "she wanted to go; that was for sure"
for sure
without a doubt, definitely; certainly
surely
confidently; certainly; without a doubt; yes, of course
surely
{a} certainly, undoubtedly, safely
sureness
{n} certainty, truth, faithfulness, safety
surely
definitely or positively (`sure' is sometimes used informally for `surely'); "the results are surely encouraging"; "she certainly is a hard worker"; "it's going to be a good day for sure"; "they are coming, for certain"; "they thought he had been killed sure enough"; "he'll win sure as shooting"; "they sure smell good"; "sure he'll come"
surely
In a sure or certain manner; certainly; infallibly; undoubtedly; assuredly
surely
without fail
surely
Without danger; firmly; steadly; securely
surely
If something will surely happen or is surely the case, it will definitely happen or is definitely the case. He knew that under the surgeon's knife he would surely die He is an artist, just as surely as Rembrandt or any other first-rate portrait painter is one. = certainly
surely
emphasis You use surely to emphasize that you think something should be true, and you would be surprised if it was not true. You're an intelligent woman, surely you realize by now that I'm helping you If I can accept this situation, surely you can
surely
If you say that something is happening slowly but surely, you mean that it is happening gradually but it is definitely happening. Slowly but surely she started to fall in love with him
sureness
The state of being sure; certainty
sureness
freedom from doubt; belief in yourself and your abilities; "his assurance in his superiority did not make him popular"; "after that failure he lost his confidence"; "she spoke with authority"
sureness
the quality of being steady and unfailing; "sureness of hand"
sureness
the quality of being steady and unfailing; "sureness of hand
sureness
{i} certainty, assurance, confidence; steadiness
surer
comparative of sure
surest
superlative of sure, italbrac, most sure
to be sure
admittedly; "to be sure, he is no Einstein
to be sure
be certain, be positive; without a doubt
to be sure
admittedly; "to be sure, he is no Einstein"
Türkçe - İngilizce
section of the koran
(Tekstil) surah

From which Surah is this Ayah from? - Bu ayet hangi sureden?

sura

From which Surah is this Ayah from? - Bu ayet hangi sureden?

sura, section of the Koran
sura (of the Koran)
sure